Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag

En del flyktingar har växt upp i kulturer som inte alls fungerar i det svenska samhället. Det är en nödvändighet att samhället stoppar de värsta avarterna. Detta gäller speciellt hur kvinnor behandlas och hur barn uppfostras. Tyvärr gäller detta inte bara invandrare, utan ofta även helsvenska grupper.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:gunnarp

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B34-Y01 (Jämkad med yrkande B34-Y19)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B34-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B34-Y12 (Jämkad med yrkande B34-Y19)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B34-Y19 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Isabelle Kokkalis


Tillbakadraget yrkande B34-Y02 (Jämkad med yrkande B34-Y13)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B34-Y07 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B34-Y08 (Bortröstad)
Av: Jonas Norrby
Tillbakadraget yrkande B34-Y11 (Tillbakadraget)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B34-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B34-Y13 (Bortröstad)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B34-Y18 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Isabelle Kokkalis


Tillbakadraget yrkande B34-Y03 (Jämkad med yrkande B34-Y14)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B34-Y14 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B34-Y04 (Tillbakadraget)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B34-Y15 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B34-Y05 (Jämkad med yrkande B34-Y16)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B34-Y16 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B34-Y06 (Bortröstad)
Av: Rebecka22
Tillbakadraget yrkande B34-Y17 (Bortröstad)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B34-Y20 (Bortröstad)
Av: Isabelle Kokkalis


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-10, 21:54 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Rätten att utöva sin religion, sålänge det sker på att fredligt sätt är en viktig medborgerlig rättighet som staten inte skall trampa på


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan mlg Karlsson
Rebecka22s avatar
2017-04-13, 20:02 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y06:
att Inga grundskolor och gymnasium får bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet.
Ung Pirat antog detta yrkande på sin kongress och tycker att även att Piratpartiet ska stå för samma.
2017-04-13, 23:32 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Staten ska kunna kontrollera vilka organisationer som ska gynnas och ges bidrag till, men att förbjuda ett utbildningsnätverk från att överhuvudtaget existera går emot principen om att information ska delas fritt.
2017-04-14, 01:46 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y02:
att skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om alla religioner.
Det är helt orimligt att kräva att skolor ska undervisa om alla religioner. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av "religion" som är såpass exklusiv att tid finns för att undervisa om alla.
2017-04-14, 01:47 #6
Inte uppkopplad
Sv: B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag -
Jag undrar över yrkande B34-Y05 om hårdare kontroller i samband med föreningsbidrag. Vad är det som ska kontrolleras och hur?
2017-04-14, 10:23 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Jag tror det är det som åsyftas.
2017-04-14, 10:26 #8
Inte uppkopplad
Sv: B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag -
En friskola är per definition offentligt finansierad (skolpeng). Annars är det en privatskola.
2017-04-14, 11:59 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Utövande av religion hör inte hemma i skolmiljön. Skolan är till för att lära och hålla unga sinnen öppna för alla möjligheter.
2017-04-14, 12:01 #10
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Att barn får lära sig om vad samtliga religioner innebär lämnar en valfrihet åt barnet att välja med insikt när hen blir äldre.
2017-04-14, 12:03 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y04:
att krav på SFI införs för både män och kvinnor, annars uteblir bidrag.
Att man får lära sig svenska från första stund man kommer till Sverige är mycket viktigt för framtida integration och både kvinnor och män ska få lära sig språket i det land de lever i.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:57 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:58 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y02:
att skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om alla religioner.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:58 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:58 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y03:
att barnäktenskap förbjuds totalt utan några undantag.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:58 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y04:
att krav på SFI införs för både män och kvinnor, annars uteblir bidrag.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:58 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y05:
att större kontroll på de föreningsbidrag som delas ut införs.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:59 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Inga grundskolor och gymnasium får bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 17:39 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y08:
att att skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om det gemensamma inom olika religioner från olika delar av världen.
My Swedish is not that good that I can write this motivation in Swedish.

In basis the problem many have had with religion is when one groups says it's 'faith' is the only faith and the rest should conform. But this negative side can never be a reason to impose a block on one or all religions since this is the same as one ideology being above another.

Instead of looking at what divides us, it is better to look at what unites us. The same goes for different religions. By looking at the common parts we can learn about common aspirations and ideals.

The UN charter of human right leans heavily on ideals which are also part of many different religions.
2017-04-23, 13:38 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y09:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. "
Dagens krav på utbildningar är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 14:02 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
Dagens krav på utbildningar är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 14:04 #22
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B34-Y09:
Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. "
2017-04-23, 14:11 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y11:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
Dagens krav på utbildningar är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 14:42 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y12:
att Piratpartiet antar ställningstagandet " Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."
Entitet som exempelvis kommuner ska givetvis inte ge skolpeng till utbildningssamfund som inte möter deras värdekrav, T.ex genom att sprida fascistisk propaganda. Om en grupp individer vill starta ett informationsnätverk ska det däremot inte finnas några kryphål för en större entitet att gå in och reglera. "Vilka utbildningsmöjligheter vill vi främja?" Är en frågeställning som skänker entiteter rätten till en egen värdegrund. Frågeställningen "vilka utbildningsmöjligheter vill vi förbjuda?" Hämmar innovation, nytänk och inskränker individers rättigheter.

Dagens krav på utbildningar är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 14:42 #25
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B34-Y10:
Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
2017-04-23, 16:02 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y13:
att mötet antar ställningstagandet "Skolverket ska noga kontrollera att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning."
2017-04-23, 16:03 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Barnäktenskap ska utan undantag vara förbjudet."
2017-04-23, 16:04 #28
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y15:
att mötet antar ställningstagandet "Krav på SFI för både män och kvinnor ska införas, annars uteblir bidrag."
2017-04-23, 16:04 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y16:
att mötet antar ställningstagandet "Större kontroll av de föreningsbidrag som delas ut ska införas."
2017-04-23, 16:08 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y17:
att mötet antar ställningstagandet "Inga grundskolor eller gymnasium ska få bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet."
2017-04-23, 16:59 #31
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B34-Y11:
Piratpartiet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
2017-04-23, 17:00 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y18:
att Mötet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
Dagens krav på skolor är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 17:04 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y19:
att Mötet antar ställningstagandet "Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."
Entiteter som exempelvis kommuner ska givetvis inte ge skolpeng till utbildningssamfund som inte möter deras värdekrav, T.ex genom att sprida fascistisk propaganda. Om en grupp individer vill starta ett informationsnätverk ska det däremot inte finnas några kryphål för en större entitet att gå in och reglera. "Vilka utbildningsmöjligheter vill vi främja?" Är en frågeställning som skänker entiteter rätten till en egen värdegrund. Frågeställningen "vilka utbildningsmöjligheter vill vi förbjuda?" Hämmar innovation, nytänk och inskränker individers rättigheter.

Dagens krav på utbildningar är anpassade efter industrialismens väggar och tak. När spridandet av kunskap inte är begränsat till klassrummet och dess krav, utan tillåts ta nya former, effektiviserar vi inte bara spridandet av information utan synliggör individers behov och omständigheter.
2017-04-23, 17:06 #34
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y12 till fördel för B34-Y19.

Mitt bortjämkade B34-Y12:
Piratpartiet antar ställningstagandet " Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."

B34-Y19, som jag tycker bättre om:
Mötet antar ställningstagandet "Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."


Formalia
2017-04-23, 17:29 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y20:
att Mötet antar ställningstagandet "kommun och stat tillåts i samråd neka skolpeng till skolor som bedriver verksamhet med konfessionella inslag."
Stat och kommun ska kunna kontrollera vilka organisationer som ska gynnas och ges bidrag till, men att förbjuda ett utbildningsnätverk från att överhuvudtaget existera går emot principen om att information ska delas fritt.

Idag är det kommunen som delar ut skolpengen men så behöver det nödvändigtvis inte enhälligt se ut, därför har jag inkluderat både kommun och stat i mitt yrkande. Jag tycker det är en god idé att beslut om nekande till skolpeng görs i samråd mellan dessa entiteter för att å ena sidan främja innovation och nytänk inom kommunerna men å andra sidan inte öka klyftorna mellan kommunerna.
2017-04-23, 18:16 #36
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y02 till fördel för B34-Y13.

Mitt bortjämkade B34-Y02:
skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om alla religioner.

B34-Y13, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Skolverket ska noga kontrollera att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning."
2017-04-23, 18:17 #37
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B34-Y04:
krav på SFI införs för både män och kvinnor, annars uteblir bidrag.
2017-04-23, 18:18 #38
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y05 till fördel för B34-Y16.

Mitt bortjämkade B34-Y05:
större kontroll på de föreningsbidrag som delas ut införs.

B34-Y16, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Större kontroll av de föreningsbidrag som delas ut ska införas."
2017-04-23, 18:18 #39
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y01 till fördel för B34-Y19.

Mitt bortjämkade B34-Y01:
inga religiösa friskolor tillåts.

B34-Y19, som jag tycker bättre om:
Mötet antar ställningstagandet "Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."
2017-04-23, 18:19 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y19:
att Mötet antar ställningstagandet "Den entitet som är villig att betala ut skolpeng bestämmer vilka riktlinjer skolan behöver följa för att berättigas bidraget."
Jag tror inte att "entitet" är ett lämpligt ordval i sammanhanget.
2017-04-23, 18:19 #41
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y03 till fördel för B34-Y14.

Mitt bortjämkade B34-Y03:
barnäktenskap förbjuds totalt utan några undantag.

B34-Y14, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Barnäktenskap ska utan undantag vara förbjudet."
JorgenLs avatar
2017-04-23, 20:23 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y18:
att Mötet antar ställningstagandet att "Skolverket ska fungera som en rådgivande instution och ska inte styra över individens rätt att välja vilken information den vill ta del av. Skolverket ska därför inte heller kunna gå in och reglera verksamheter och nätverk. Skolverket ska främja individens och skolans ständiga utveckling och vara verksam för ett distribuerat spridande av kunskap."
Det här är en farlig formulering. Skolverkets uppgift är bland annat att se till att alla barn får en rimlig, relevant och användbar utbildning utifrån de krav som kommer att ställas på dem som vuxna. Detta innebär att försvara barns rätt att inte få sin skolgång förstörd av föräldrar som försöker skada den genom att av ideologiska skäl försöka undanhålla viss information och kunskap de inte tycker om.

Man kan inte utgå ifrån att barn, speciellt mindre barn, har kunskap och styrka nog att kunna göra detta själva i strid med sina föräldrars vilja.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jonas Norrby, MattiasR
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-02, 14:51 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Barnäktenskap ska utan undantag vara förbjudet."
De är väl inte lagliga idag?
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-02, 14:51 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y16:
att mötet antar ställningstagandet "Större kontroll av de föreningsbidrag som delas ut ska införas."
På vilket sätt, på vilka grunder? Vad ska vi bli hårdare med?
Jan-Eriks avatar
2017-05-02, 22:09 #45
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Barnäktenskap ska utan undantag vara förbjudet."
Flickor under 18 år som gift sig utomlands räknas i dag som gifta även i Sverige. ("Liberalerna" i Aftonbladet 2017-02-01)
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:18 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Barnäktenskap ska utan undantag vara förbjudet."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför röstar jag avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:19 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y13:
att mötet antar ställningstagandet "Skolverket ska noga kontrollera att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:19 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:20 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y08:
att skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om det gemensamma inom olika religioner från olika delar av världen.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:24 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y15:
att mötet antar ställningstagandet "Krav på SFI för både män och kvinnor ska införas, annars uteblir bidrag."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Utöver detta så är yrkandet rent ut sagt uselt! Så som det är formulerat så innebär det att vi som parti tycker att alla män och kvinnor som får någon form av bidrag (till exempel barnbidrag, studiebidrag eller bostadsbidrag) ska tvingas studera Svenska För Invandrare, även de som bott hela sina liv i Sverige.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:26 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y16:
att mötet antar ställningstagandet "Större kontroll av de föreningsbidrag som delas ut ska införas."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Utöver det undrar jag precis som Anton vad vi vill åstadkomma med detta ställningstagande? Vilka föreningar syftar vi på? Vilka kontroller ska införas? Vilket resultat vill vi se? osv.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:27 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y20:
att Mötet antar ställningstagandet "kommun och stat tillåts i samråd neka skolpeng till skolor som bedriver verksamhet med konfessionella inslag."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:27 #53
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y17:
att mötet antar ställningstagandet "Inga grundskolor eller gymnasium ska få bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:28 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Inga grundskolor och gymnasium får bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 15:12 #55
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y17:
att mötet antar ställningstagandet "Inga grundskolor eller gymnasium ska få bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet."
Jag tror vi kan dra nytta av opinion mot religiösa friskolor. Generellt ska ju skolan ge en grundläggande förmåga att fungera i samhället, som ska vara sekulärt. Så jag tror detta är ett förslag som främjar barnens rättigheter till en rimlig, vetenskaplig världsuppfattning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com