Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P04: Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU

Bakgrund

Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.


Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.


Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.Överväganden

EU skulle kunna spela en viktig konstruktiv roll för att garantera alla EUs invånare en god infrastruktur för att dela tankar, åsikter och skapande.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Projekt för att skapa god digital infrastruktur i eftersatta regioner i EU ska inte begränsas eller försenas av regler om maximala nivåer för offentlig finansiering eller delfinansiering.
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: För att alla användare i unionen, i städer så väl som på landsbygden, ska få stabila, säkra och snabba uppkopplingar ska EU verka för att fiberkabel byggs ut till unionens alla regioner, inklusive landsbygden.
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska arbeta för en bättre separering mellan de olika marknadsnivåerna i telekommunikationsbranschen, exempelvis: infrastruktur, tjänstetillhandahållande och online-tjänster.
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet förblir orört och helst stärks.
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Roamingavgifter på internet och telefoni ska gradvis sänkas med syfte att på sikt helt avskaffas.
Av: redhog Yrkande P04-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att EU finansierar forskning samt tilldelar frekvenser för nya trådlösa teknologier som inte skapar infrastruktursmonopol genom licensiering av enskillda frekvenser för infrastruktursoperatörer.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y09 (Bortröstad)
Av: redhog


Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Projekt för att skapa god digital infrastruktur i eftersatta regioner i EU ska inte begränsas eller försenas av regler om maximala nivåer för offentlig finansiering eller delfinansiering.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: För att alla användare i unionen, i städer så väl som på landsbygden, ska få stabila, säkra och snabba uppkopplingar ska EU verka för att fiberkabel byggs ut till unionens alla regioner, inklusive landsbygden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P04-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska arbeta för en bättre separering mellan de olika marknadsnivåerna i telekommunikationsbranschen, exempelvis: infrastruktur, tjänstetillhandahållande och online-tjänster.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P04-Y06 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet förblir orört och helst stärks.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Roamingavgifter på internet och telefoni ska gradvis sänkas med syfte att på sikt helt avskaffas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkandenAv: redhog Yrkande P04-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att EU finansierar forskning samt tilldelar frekvenser för nya trådlösa teknologier som inte skapar infrastruktursmonopol genom licensiering av enskillda frekvenser för infrastruktursoperatörer.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:22 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y02:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Projekt för att skapa god digital infrastruktur i eftersatta regioner i EU ska inte begränsas eller försenas av regler om maximala nivåer för offentlig finansiering eller delfinansiering.
Det finns gott om tidigare erfarenheter av offentliga investeringar i infrastruktur, även i telekombranschen. STOKAB i Stockholm och utvecklingen av den fiberoptiska infrastrukturen i Sydkorea utgör goda exempel på hur offentliga institutioner kan agera och förbättra kommunikationsinfrastrukturen för medborgarna. Begränsningar av finansieringsnivåerna, som föreslagits av kommissionen nu i vår, går emot alla tidigare erfarenheter inom och utanför unionen och finns där mest som någon form av missriktat konkurrenstänkt - OECD, och telekommyndigheterna i Australien och Singapore har i utredningar visat att offentligt ägande av passiv infrastruktur visst kan utgöra en god boost i telekom. Konstiga, godtyckliga begränsningar av subventionerna leder inte till någonting annat än att de redan dominerande aktörerna på en marknad blir de enda med kapacitet att delta i delfinansieringen.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:24 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y01:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.
Enligt en ny studie lanserad av BEREC, en samarbetsorganisation för unionens regleringsmyndigheter inom telekommunikation, försigår det redan i Europa en omfattande trafikprioritering hos mer än 400 trådlösa och trådade operatörer. Ofta har kunderna ingen information om prioriteringen, än mindre möjlighet att påverka eller välja bort den. I ett flertal medlemsländer är det redan möjligt att prata om ett A-internet och ett B-internet. Kommersiellt driven trafikprioriteringe har omnämnts som mycket oroande för den digitala marknadens framtid av både sittande IT-kommissionär Neelie Kroes och konkurrenskommissionären Joaquín Almunia.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 18:48 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y06:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Branschanpassad konkurrenslagstiftning på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende på alla marknader.
Jag tycker inte att den här motionen är rätt placerad politiskt. I praktiken har vi redan branschanpassad konkurrenslagstiftning i telekommunikationsbranschen i och med Telekompaketet (fyra direktiv om telekommarknadens struktur i Europa). De konkurrensrättsliga åtgärder som behövs i telekomsektorn utöver de fyra befintliga direktiven är redan täckta av styrelsens förslag om nätneutralitetslagstiftning.

Se här en bättre placerad version av yrkandet: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273627
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 16:24 #5
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y06:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Branschanpassad konkurrenslagstiftning på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende på alla marknader.
Jag anser att "branschanpassad" är helt fel. Konkurrenslagstiftningen bör vara likadan i alla branscher.
redhogs avatar
2012-04-09, 14:17 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att Piratpartiet verkar för att EU lagfäster nätneutralitet, även i mobila nät.
redhogs avatar
2012-04-09, 14:22 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att Piratpartiet verkar för att EU finansierar forskning samt tilldelar frekvenser för nya trådlösa teknologier som inte skapar infrastruktursmonopol genom licensiering av enskillda frekvenser för infrastruktursoperatörer.
Exempel: Det krävs ingen licens för att köra en WiFi-router, men för att köra en mobil-basstation krävs licens och tilldelning av frekvenser. Effekten blir att bara stora företag kan tillhandahålla mobilnät, inte enskillda privatpersoner eller småföretag.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 06:45 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska ha som mål att det ska finnas inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt Wi-Fi överallt där det finns gatubelysning.
Det här är ett roligt yrkande. När alla tätorter får gratis WiFi kommer de flesta nöja sig med gratis-WiFit och alternativen (fiber, ADSL, TP, you name it) som kostar pengar kommer få en omöjlig konkurrenssituation där de flesta kommer spara pengar på att köra gratis. Det kommer i sin tur leda till att de få som vill ha bättre nät än WiFi kommer drabbas av allt högre månadskostnad när infrastrukturkostnaden fördelas på allt färre vilket i slutänden kommer leda till att ingen har råd och det enda nätet som finns i tätorterna är gratis-WiFit.

Absurt nog kommer det i längden leda till att man blir tvungen att flytta ut på landet för att få vettigt(-are) nät eftersom samma motion kräver att alla ska ha tillgång till fiber.

Vem var det som hade otur när denne tänkte?
infallsvinkels avatar
2012-04-15, 16:06 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska ha som mål att det ska finnas inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt Wi-Fi överallt där det finns gatubelysning.
När alla tätorter får gratis WiFi kommer de flesta nöja sig med gratis-WiFit och alternativen (fiber, ADSL, TP, you name it) som kostar pengar kommer få en omöjlig konkurrenssituation där de flesta kommer spara pengar på att köra gratis. Det kommer i sin tur leda till att de få som vill ha bättre nät än WiFi kommer drabbas av allt högre månadskostnad när infrastrukturkostnaden fördelas på allt färre vilket i slutänden kommer leda till att ingen har råd och det enda nätet som finns i tätorterna är gratis-WiFit.

Absurt nog kommer det i längden leda till att man blir tvungen att flytta ut på landet för att få vettigt(-are) nät eftersom samma motion kräver att alla ska ha tillgång till fiber.
Jag tror att den oron är överdriven. Yrkandet innebär i första hand en vision om internettillgång i det offentliga rummet, inte i folks hem. (Det är det andra yrkandet om rätt till fiber som har bäring på folks bostäder.)

Med tanke på hur internet används idag har jag väldigt svårt att tro att folk skulle "nöja sig" med den uppkoppling de eventuellt nås av i sin bostad från ett allmänt trådlöst nätverk med begränsad kapacitet.

Om du känner för det kan du ju formulera ett yrkande som klargör att denna anonyma och avgiftsfria internettillgång i det offentliga rummet, inte ska tillåtas konkurrera med privata bolag som erbjuder internettillgång i hemmet.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 21:22 #10
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Med tanke på hur internet används idag har jag väldigt svårt att tro att folk skulle "nöja sig" med den uppkoppling de eventuellt nås av i sin bostad från ett allmänt trådlöst nätverk med begränsad kapacitet.
Jag tror du umgås med nerdar lite för mycket. Jag vet om flera personer, såna där vanliga Svenssons som mest använder datorn för att betala räkningar och surfa på Aftonbladet, som utan problem skulle vara nöjd med nån Mbit eller två med latency under 1 sekund, ungefär. Jag vet tom om folk som har en WiFi-router med 3G-anslutning i hemmet och anser att denna lösning är fullt tillräcklig för deras behov.

Faktum är att jag nog själv skulle vara fullt nöjd med att klämma dit en riktantenn mot närmaste WiFi-hotspot och köra min nätkontakt den vägen i stället för att betala för adsl eller fiber. De pengarna skulle jag i stället kunna lägga på en rackplats i en serverhall nånstans och lägga web/mail där i stället för att ha det hemma.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Om du känner för det kan du ju formulera ett yrkande som klargör att denna anonyma och avgiftsfria internettillgång i det offentliga rummet, inte ska tillåtas konkurrera med privata bolag som erbjuder internettillgång i hemmet.
Och hur skulle det hanteras? Det verkar ju ungefär lika korkat som att försöka förbjuda folk att fildela och förvänta sig att det ska efterlevas...

Jag ser inget som helst rimligt skäl till att WiFi ska vara gratis. Ett utbyggt WiFi har säkert sina poänger (även om jag anser att det hade varit mer intressant för några år sen innan 3G och smartphones blev utbrett) men jag ser inte varför det inte kan byggas ut av operatörer, precis som 3G. Alternativt kan man tänka sig att stadsnät bygger ut dem och att det fungerar precis som fiber/adsl, dvs att WiFi bara är infrastruktur och att man måste gå via sin respektive ISP för att komma ut på nätet. Du betalar för ditt hemmanät, varför ska du inte betala för ditt mobila nät?

Dvs om det ens finns en efterfrågan längre eftersom allt fler går omkring med en personlig liten WiFi-hotspot i fickan nuförtiden...
2012-05-07, 13:47 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: Roamingavgifter på internet och telefoni ska gradvis sänkas med syfte att på sikt helt avskaffas.
Att sänka avgifterna bör vara ett mål, dock kan de nog aldrig helt avskaffas då den operatör vars nät används för roamingen i så fall skulle få ta kostnaden medans operatören vars kund utnyttjar roaming får ta vinsten (Inte helt lyckat)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com