Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09)

Frågan om hur ordningsfrågor beslutas är en typisk fråga som ska ligga i mötesordning. En del av denna ligger dock i stadgan.

Att ordningsfrågor beslutas av mötespresidiet är bra, om det är av mindre karaktär och förhållandevis enkla frågor. Vid större frågor så vill inte mötespresidiet idag ta beslut och man har därmed fulhackat mötesordningen genom att införa begreppet "rådgivande omröstning". Enligt oss så är det dags att gå ifrån detta och låta makten utgå från medlemmarna. Låt mötet självt få bestämma i stora frågor då mötespresidiet antingen inte kan enas, eller då minst tio medlemmar begär det.

Denna modell fanns på två möten under 2010.


Denna stadgeändring kräver beslut på två möten för att börja gälla, detta är andra läsningen och förändring av detta yrkande är inte möjligt då mötet endast ska ta ställning till yrkandet i en andra läsning.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #279187
Standard Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09) - 2012-10-05, 20:35

Starkt bifall! Som medlem i det nuvarande mötespresidiet tycker jag att vi har alldeles för stor makt om vi ville använda den, Naturligtvis är detta ingen risk med det nuvarande presidiet med vår djupt rotade respekt för demokratin , men man kan inte ha stadgar som bara fungerar i den bästa av världar.

Som dagens stadga är skriven så är det tex helt omöjligt att avsätta ett mötespresidium som grovt missköter sitt uppdrag. Om man väcker ordningsfråga om detta så kan presidiet helt enkelt själv besluta om att avslå den.

Effektivitetsargumentet har viss gilktighet, men genom konstruktionen i den här motionen, att mötespresidiet normalt sett beslutar i nästan alla fall, utom i de fall där beslutet är så dåligt att många medlemmar är missnöjda med det, så får man en bra säkerhetsventil.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Andreas Bjärnemalm, Johan mlg Karlsson, JPAnderson, Tommten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-01, 19:27 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y01:
att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
Som del i mötespresidiet så ogillar jag att denna makt ligger hos just mötespresidiet. Rösta bifall!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-02, 19:40 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y01:
att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
Ibland måste man prioritera effektivitet. Presidiet är medlemsvalt. Man kan ge dem makt!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-02, 19:53 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Ibland måste man prioritera effektivitet. Presidiet är medlemsvalt. Man kan ge dem makt!
Och denna effektivitet är väl avvägt mot medlemsmötets möjlighet att ta beslut. Dagens lösning med rådgivande omröstning är ett fulhack.

Titta tillbaka på gamla ordningsfrågor så ser du att endast ett fåtal frågor har lyfts av 10 medlemmar, eller skulle ha gjorts om möjligheten fanns. Dessa frågor har också behandlats med en "rådgivande omröstning"...

Därmed ska denna andraläsning bifallas.
2012-10-04, 13:18 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09) -
Bifall!
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-13, 14:48 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y01:
att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
Dagens system att mötespresidiet enskilt beslutar i alla ordningsfrågor är verkligen inte bra. Med denna yrkande ges mötesdeltagarna möjlighet att överpröva ett beslut i ordningsfråga taget av mötespresidiet, samtidigt som smidigheten med att presidiet besvarar ordningsfrågor bibehålls.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com