Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B04: Publicering av rådata från forskning

Ett centralt verktyg inom vetenskap är den ständiga möjligheten för forskare att undersöka, kritisera och bygga vidare på andra forskares arbete. På detta sätt tvingas dessa att ständigt hålla högsta möjliga noggrannhet, och arbeta hårt med att hitta eventuella misstag i sina data innan någon annan gör det.

För att undersöka andra forskares arbete analyseras primärt den eller de artiklar som resulterar ur forskningen. Detta är dock inte heltäckande - sådan analys visar inte alla misstag eller för den delen allt bedrägeri som kan ha begåtts under själva studien, men som inte framgår i artikeln. För att fullständig kritik ska kunna riktas mot ett arbete måste således all rådata från detta arbete publiceras. I dagens informationssamhälle är det extremt enkelt att släppa oförkortad data genom internet, fritt för alla att ladda ned lika lätt. Detta system kallas ofta “open research”, öppen forskning.

Inga politiska beslut bör någonsin tvinga fristående forskare åt ett håll eller ett annat. Dock är mycket forskning i Sverige finansierad av staten. I stil med vår open access-politik (antagen på vårmötet 2012) bör vi kräva att all statligt finansierad forskning släpper rådata öppet och med fri licens, för både forskare och privatpersoner att ladda ned. Samtidigt bör fristående forskare ges möjligheten att släppa sin rådata fritt. Detta kan göras genom att introducera en statlig webbplats där forskare kan tillhandahålla sin rådata.

Det är inte alltid möjligt att publicera all rådata. I studier som involverar privatpersoner måste ofta känsliga uppgifter döljas. I vissa fall går inte dessa uppgifter att publiceras alls, exempelvis när ovanliga sjukdomar lätt kan kopplas till enskild individ. Det finns också fall med samarbeten mellan olika länder, där det är svårt att publicera all rådata. Därför måste det få finnas undantag till denna standard. Endast data som inte kan kopplas till enskilda personer skall publiceras.

Motionärer:
Anton Nordenfur
Anders S Lindbäck
Erik Lönroth
JP Anderson
Tobias Jernér


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 22 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om öppen forskning, i vilken Sveriges forskare rekommenderas publicera sin rådata gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för bildandet av en statlig webbsida, där forskare utan kostnad kan publicera rådata under en fri licens, och där vem som helst kan ladda ned dessa kostnadsfritt.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att den rådata som kommer ur statligt finansierad forskning ska publiceras gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den, förutsatt att denna data inte har ett speciellt skäl att inte publiceras.

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-04, 14:31 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Yrkar bifall på nedanstående yrkanden.

Yrkande B04-Y01
Yrkande B04-Y02


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2012-10-08, 10:07 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om öppen forskning, i vilken Sveriges forskare rekommenderas publicera sin rådata gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.
Yrkar bifall på detta.
2012-10-08, 10:08 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y02:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för bildandet av en statlig webbsida, där forskare utan kostnad kan publicera rådata under en fri licens, och där vem som helst kan ladda ned dessa kostnadsfritt.
Yrkar bifall på detta.
2012-10-08, 10:09 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y03:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att den rådata som kommer ur statligt finansierad forskning ska publiceras gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den, förutsatt att denna data inte har ett speciellt skäl att inte publiceras.
Yrkar bifall på detta.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-08, 10:17 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Hörni, lite kritik kan jag väl få. :p
JPAndersons avatar
2012-10-08, 10:22 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hörni, lite kritik kan jag väl få. :p
Hell no!

Yrkar självklart bifall på samtliga yrkanden.
640s avatar
Gammal 640
2012-10-08, 14:58 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hörni, lite kritik kan jag väl få. :p
Har en fundering.

Vilka kriterier gäller för att få publicera sin data genom denna myndighetssida? För att bli publicerad i dagens läge krävs en rigorös peer review process. Skall denna informationskanal endast publicera data från sådant publicerat i respekterade vetenskapliga journaler eller är det öppet för vem som helst oberoende om metodik och andra felkällor granskats?
JorgenLs avatar
2012-10-10, 22:12 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av 640 Visa inlägg
Skall denna informationskanal endast publicera data från sådant publicerat i respekterade vetenskapliga journaler eller är det öppet för vem som helst oberoende om metodik och andra felkällor granskats?
Den normala tolkningen av begreppet "forskare" är väl sådana som har en eller annan "officiell" ställning som forskare och just publicerar vetenskapliga artiklar, så det är väl en rimlig utgångspunkt, i annat fall så skulle det ju inte vara nån skillnad på en sån site jämfört med vilken blogg som helst. Jag ser förslaget som en komplettering på våra önskemål om att det svenska högskolesystemet ska uppmuntra Open Access-publicering av artiklar, så att även grunddatat för de publicerade arbetena görs tillgängligt. I vart fall är det i den kontexten jag tolkar förslaget.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-10, 22:46 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av 640 Visa inlägg
Har en fundering.

Vilka kriterier gäller för att få publicera sin data genom denna myndighetssida? För att bli publicerad i dagens läge krävs en rigorös peer review process. Skall denna informationskanal endast publicera data från sådant publicerat i respekterade vetenskapliga journaler eller är det öppet för vem som helst oberoende om metodik och andra felkällor granskats?
Peer review berör specifikt artiklar som förklarar en studie (et cetera), och kan inte riktigt tillämpas på rådata. Hur datan är insamlad och hur trovärdig den är beskrivs i en artikel som är separat från den rådata som denna motion handlar om. Därför borde inte detta styras efter en subjektiv åsikt om trovärdighet.

Däremot är det fullt diskuterbart att begränsa vem som får lov att publicera sina data här, för att undvika trolling och överbelastning. Det tycker jag inte att Piratpartiet ska detaljstyra, därför har jag låtit bli att ta med det i motionen. Jag ser inga större fel i att begränsa det till exempelvis de som fått en mastersutbildning och högre, eller för den delen enbart sådana som studerar eller forskar på högskolenivå. Men som sagt, det är detaljstyrning.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-10, 22:48 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Den normala tolkningen av begreppet "forskare" är väl sådana som har en eller annan "officiell" ställning som forskare och just publicerar vetenskapliga artiklar, så det är väl en rimlig utgångspunkt, i annat fall så skulle det ju inte vara nån skillnad på en sån site jämfört med vilken blogg som helst. Jag ser förslaget som en komplettering på våra önskemål om att det svenska högskolesystemet ska uppmuntra Open Access-publicering av artiklar, så att även grunddatat för de publicerade arbetena görs tillgängligt. I vart fall är det i den kontexten jag tolkar förslaget.
Det stämmer bra, det.

Jag ser nu att en länk som är med i brödtexten inte är synlig. Texten "antagen på vårmötet 2012" går till denna sida som listar vår nuvarande politik om open access.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 16:56 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Ska jag ge en aning kritik så glider motionen mellan att börja med att förklara varför det är viktigt att publicerade rådata som ligger bakom en artikel eller en studie, för att sedan i förslagen tala om rådata i största allmänhet. Och som alla som satt sin fot på ett forskningslabb vet så går där stora drivor av rådata som aldrig blir en del av någon publicerad studie på varje liten hög av data som används i en publikation. Helt enkelt för att man provar sig fram genom en lång rad misslyckade och feltänkta experiment innan man till slut hittar fram till dem som säger något annat än "jaså". Jag antar att forskare näppeligen kommer att anse sig ha tid att överföra alla rådata från sådana "misslyckade" experiment till denna databas, utan att den främst kommer att få (a) rådata bakom de artiklar som publiceras, och (b) hopsamlingar av rådata från experiment som i sig var sunda och konklusiva, men som inte visade sig bygga upp en "historia" intressant nog att publiceras.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-11, 16:58 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Ska jag ge en aning kritik så glider motionen mellan att börja med att förklara varför det är viktigt att publicerade rådata som ligger bakom en artikel eller en studie, för att sedan i förslagen tala om rådata i största allmänhet. Och som alla som satt sin fot på ett forskningslabb vet så går där stora drivor av rådata som aldrig blir en del av någon publicerad studie på varje liten hög av data som används i en publikation. Helt enkelt för att man provar sig fram genom en lång rad misslyckade och feltänkta experiment innan man till slut hittar fram till dem som säger något annat än "jaså". Jag antar att forskare näppeligen kommer att anse sig ha tid att överföra alla rådata från sådana "misslyckade" experiment till denna databas, utan att den främst kommer att få (a) rådata bakom de artiklar som publiceras, och (b) hopsamlingar av rådata från experiment som i sig var sunda och konklusiva, men som inte visade sig bygga upp en "historia" intressant nog att publiceras.
Hm, ja, du har nog rätt i detta.

Vore det bättre att kräva publicering av rådata som hänvisas till i en artikel?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 17:47 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Publicering av rådata från forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hm, ja, du har nog rätt i detta.

Vore det bättre att kräva publicering av rådata som hänvisas till i en artikel?
Jag tror inte yrkandena behöver ändras. Där talas allmänt om rådata, sedan reder nog frågan ut sig när några kloka män och kvinnor sätter sig ner för att utforma en nationell policy!
Gagarin Miljkovichs avatar
2012-10-31, 16:13 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om öppen forskning, i vilken Sveriges forskare rekommenderas publicera sin rådata gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.
När forskning finansieras med allmäna medel, läs skatter, så måste slutresultatet också vara tillgängängligt för allmänheten.

Att publicera öppet skall inte vara en "rekommendation", utan en förutsättning för att erhålla finansiering.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com