Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU

Under punkt 3.1 i vårt antagna principprogram (4.0) står det:
“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsut*vecklingen.”
Det är en utmärkt formulering, och en utmärkt grund för vår breddning i frågor om jämställdhet och HBTQ. Med den breddning vi ser idag behöver vi snart börja sammanföra flera konkreta förslag i en bredare sakpolitik. I denna sakpolitik behövs alla relevanta idéer, nya som gamla och självklara som kontroversiella. Tyvärr finns det många förslag som i mina och många andras ögon är självklara, men inte är det för alla.

I en enorm majoritet av världens länder är det idag omöjligt för två personer av samma kön att gifta sig. Detsamma gällde i Sverige ändra fram till för bara tre år sedan. Detta är en enorm skam utan reson, men än värre innebär det fruktansvärd skam och stress för miljoner homosexuella par runtom i världen, vars förhållande staten i varje fall på pappret ser som undervärt ett heterosexuellt förhållande.

Detta är idag en självklarhet för en stor del av det svenska folket, men det är ingenting vi alltid kan lita på är en självklarhet. Jag ser det som mycket viktigt att Piratpartiet klargör att vi står för den nuvarande möjligheten för samkönat borgerligt äktenskap i Sverige. Däremot anser jag inte att det är vår plats att arbeta för att börja tvinga kyrkan och präster att genomföra kyrkliga ceremonier, eftersom det ska vara upp till deras organisation.

Än viktigare än läget i Sverige, anser jag att läget är i Europa. I EU är det idag bara Sverige, Belgien, Nederländerna, Spanien och Portugal som tillåter samkönade äktenskap, medan ett flertal länder till och med har det speciellt inskrivet i sin grundlag att äktenskap ska råda mellan en man och en kvinna. Jag ser det som mycket viktigt att vi i Europaparlamentet ska arbeta för att det blir en europeisk standard att tillåta samkönade äktenskap, och att vi äntligen blir av med den medeltidsfason som så många länder sitter fast i.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 21 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att fortsätta tillåta samkönat äktenskap i Sverige.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 22 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att tillåta samkönat äktenskap på EU-nivå.

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B05-Y03 (Bortröstad)
Av: Megitt


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-02, 05:58 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att tillåta samkönat äktenskap på EU-nivå.
Staten kan inte lägga sig i den religiösa delen av äktenskapet, men i den mån äktenskap förmedlas av staten och regleras i lag så ska den inte diskriminera mot samkönade par. Alla människor oavsett sexuell läggning ska kunna ta del av samma förmåner och skyldigheter som lagstadgat partnerskap medför, också i resten av EU.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
EnRIz, RikMatts
2012-10-04, 14:39 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Yrkande B05-Y01
att
Piratpartiet ska arbeta politiskt för att fortsätta tillåta samkönat äktenskap i Sverige

Är det redan så många andra partier som stödjer och även vi i våra värdegrunder att den inte behövs drivas därmed Yrkar jag avslag.


Yrkande B05-Y02

att
Piratpartiet ska arbeta politiskt för att tillåta samkönat äktenskap på EU-nivå.

Har en viss relevans att kunna drivas och vi bör göra det yrkar bifall på B05-Y02.
Megitts avatar
2012-10-07, 23:41 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet verkar för att avskaffa borgerlig vigsel för alla oavsett kön.

samt att Piratpartiet verkar för att instället införa registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön
Äktenskap, det är bara ett ord. Jag förstår inte poängen med att uppröra de religiösa fundamentalisterna med att kräva äktenskap.

Låt de religiösa samfunden göra precis vad de vill med sin vigselrätt.

Och låt den borgerliga vigseln ersättas av ett registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön.

Sen får folk välja att registrera partnerskap eller gifta sig religiöst i valfritt samfund som vill viga dem.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-08, 09:00 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet verkar för att avskaffa borgerlig vigsel för alla oavsett kön.

samt att Piratpartiet verkar för att instället införa registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön
Äktenskap, det är bara ett ord. Jag förstår inte poängen med att uppröra de religiösa fundamentalisterna med att kräva äktenskap.

Låt de religiösa samfunden göra precis vad de vill med sin vigselrätt.

Och låt den borgerliga vigseln ersättas av ett registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön.

Sen får folk välja att registrera partnerskap eller gifta sig religiöst i valfritt samfund som vill viga dem.
Äktenskap är idag ett juridiskt ord med juridiska konsekvenser. I många EU-länder har en minoritet av par inte rätten till dessa juridiska konsekvenser bara för att de har "fel" kön. Jag tycker inte att det är rätt att diskriminera mot dessa på grund av detta. Kyrkan får gärna gå emot det om de vill, men huruvida samkönade par ska ges den juridiska möjligheten har inte kyrkan med att göra.

Självklart är det fullt möjligt att arbeta för registrerat partnerskap framöver, men det skulle ta mycket längre tid än att bara ändra systemet vi har nu.
Megitts avatar
2012-10-08, 09:05 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Det som tar tid och kraft från vettiga åtgärder för att motverka diskriminering i denna frågan är ju just orden vigsel och äktenskap. Med mina förslag skulle lagstiftningen bli könsneutral och religionsneutral och kyrkliga argument mot homosexuella äktenskap bli en intern diskussion för dess medlemmar och få mindre utrymme i debatten.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-08, 09:07 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Det som tar tid och kraft från vettiga åtgärder för att motverka diskriminering i denna frågan är ju just orden vigsel och äktenskap. Med mina förslag skulle lagstiftningen bli könsneutral och religionsneutral och kyrkliga argument mot homosexuella äktenskap bli en intern diskussion för dess medlemmar och få mindre utrymme i debatten.
Som sagt, jag stödjer ditt förslag. Problemet är att det skulle ta betydligt längre tid att införa ett nytt system, än att ändra det system vi har.

För den delen finns det ingenting som hindrar oss från att stå för bägge.
Nicholas Miless avatar
2012-10-10, 14:09 #8
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Är det redan så många andra partier som stödjer och även vi i våra värdegrunder att den inte behövs drivas därmed Yrkar jag avslag.
Ska vi vara mot ett förslag bara för att det är populärt?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-10, 18:46 #9
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Yrkande B05-Y01 Är det redan så många andra partier som stödjer och även vi i våra värdegrunder att den inte behövs drivas därmed Yrkar jag avslag.
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Ska vi vara mot ett förslag bara för att det är populärt?
Att rösta avslag på en motion innebär inte att mötet har beslutat motionens motsats. Dvs, om motionen vill att partiet ska driva A och mötet avslår motionen så innebär det inte att mötet har tagit beslutet att partiet ska vara emot A. Det enda det innebär är att mötet har valt att inte ta något beslut att driva A.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-10, 21:49 #10
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Att rösta avslag på en motion innebär inte att mötet har beslutat motionens motsats. Dvs, om motionen vill att partiet ska driva A och mötet avslår motionen så innebär det inte att mötet har tagit beslutet att partiet ska vara emot A. Det enda det innebär är att mötet har valt att inte ta något beslut att driva A.
Det som föreslogs, som Nicholas kommenterade på, var dock just att rösta mot yrkandet ("förslaget"). Att rösta emot ett förslag innebär självklart inte att man vill motsatsen, ej heller tror jag någon sagt det.
JorgenLs avatar
2012-10-10, 22:16 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet verkar för att avskaffa borgerlig vigsel för alla oavsett kön.

samt att Piratpartiet verkar för att instället införa registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön
Jag ser inte vitsen med att ta bort det civilrättsliga begreppet vigsel, och jag misstänker att många skulle söka sig till kyrkan, bara för att få "gifta sig" om man tar bort möjligheten till borgerlig vigsel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Megitts avatar
2012-10-11, 02:43 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet verkar för att avskaffa borgerlig vigsel för alla oavsett kön.

samt att Piratpartiet verkar för att instället införa registrerat partnerskap för par av alla konstellationer av kön
Jag ser inte vitsen med att ta bort det civilrättsliga begreppet vigsel, och jag misstänker att många skulle söka sig till kyrkan, bara för att få "gifta sig" om man tar bort möjligheten till borgerlig vigsel.
Jo, för att då finns det inte längre något att bråka om
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com