Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P10: Om fastställande av EU-lista

Bakgrund

Höstmötet 2011 beslöt att lista till EU-valet ska fastställas på höstmötet 2013.

Överväganden

Styrelsen tycker att det vore bra att lägga in det i mötesordningen så att frågorna kommer behandlas på höstmötet i enlighet med hur andra frågor avgörs på mötet.

Detta innebär förändringar om hur långa tider som gäller för nomineringar och tid för omröstning. Tiden för nominering blir då 2 veckor och omröstning sker under minst 2 voteringspass (alltså strax över 5 dygn).

Förslag
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet besluta enligt följande yrkanden.

Att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen en instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.

Styrelsen
genom Anders S Lindbäck


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P10-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P10-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P10-Y02 (Bortröstad)
Av: redhog


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


redhogs avatar
2013-04-10, 12:00 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P10-Y02:
att att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Att ha olika metoder för olika val är dumt. Vi har dessutom bestämt oss för en mycket mer direkt metod för val till riksdagslistan, och det finns ingen orsak att göra val till EU-listan mer indirekt och mer svårpåverkat än valet till riksdagslistan.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 12:20 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P10: Om fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P10-Y02:
att att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Att ha olika metoder för olika val är dumt. Vi har dessutom bestämt oss för en mycket mer direkt metod för val till riksdagslistan, och det finns ingen orsak att göra val till EU-listan mer indirekt och mer svårpåverkat än valet till riksdagslistan.
Ja visserligen men den propositionen om hur riksdagsvalsedlar tas fram lades inte till mötet. Det är bra att inte låsa in i stadgan hur riksdagsvalsedlar från 2018 och framåt skall tas fram. Därför hänger yrkandet i luften.

Det räcker således med avslag för huvudyrkandet för att inte låsa in eulistan till en valberedd lista för alltid.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 12:25 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P10-Y01:
att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Avslag på detta då detta i praktiken låser in metod att ta fram eulistan från 2019 och framåt. Euval sker såpass sällan att styrelsen lika gärna kan lägga en proposition för varje gång listan skall tas fram. Om det visar sig att listan för 2014 har brister i och med metoden att ta fram den så är det dumt att låsa sig till den metoden för alltid.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Svarttusch
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 20:03 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P10: Om fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P10-Y01:
att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Avslag på detta då detta i praktiken låser in metod att ta fram eulistan från 2019 och framåt. Euval sker såpass sällan att styrelsen lika gärna kan lägga en proposition för varje gång listan skall tas fram. Om det visar sig att listan för 2014 har brister i och med metoden att ta fram den så är det dumt att låsa sig till den metoden för alltid.
Vi måste någon gång börja skapa strukturer som vi inte ser som engångslösningar, utan istället börja bygga traditioner av "så här gör vi". I synnerhet de gånger då vi väljer att göra på samma sätt som förra gången, eftersom det fungerade hyfsat bra då.

Nu surrar vi inte fast oss oåterkalleligt vid masten på den här modellen om vi antar förslaget. Visar det sig inte fungera kan stadgebilagan ändras genom beslut med enkel majoritet. Men visar det sig fungera bra kommer vi att ha regler för hur vi ska göra om fem år. Då behöver vi inte ställa oss frågan: Hur ska vi göra den här gången? Utan bara: Behöver vi ändra systemet, eller kan vi låta det vara?


Eftersom denna mötesbilaga kan ändras av medlemsmöte med enkel majoritet så är det inga problem. Är vi nöjda och tror vi kan hantera det på samma sätt om fem år fortsätter vi. Om inte föreslås en ny skrivning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg, Anton Nordenfur, Humlan, JorgenL, JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 20:24 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P10: Om fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P10-Y02:
att att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Att ha olika metoder för olika val är dumt. Vi har dessutom bestämt oss för en mycket mer direkt metod för val till riksdagslistan, och det finns ingen orsak att göra val till EU-listan mer indirekt och mer svårpåverkat än valet till riksdagslistan.
Vi i styrelsen och ledningen har under de senaste åren verkligen ansträngt oss för att se till att processerna inför valen 2014 ska vara genomskinliga och tydliga. Att alla inblandade i god tid i förväg ska veta när viktiga beslut kommer att fattas, och att de ska fattas i så god tid att alla i god tid vet vilka spelregler som kommer att gälla.

Men det förutsätter naturligtvis att vi alla respekterar de beslut som fattas, och inte varje gång vi tycker att något beslut borde ha blivit annorlunda försöker förändra det på nästa och nästnästa möte. I så fall kommer vi nämligen inte att veta hur någonting inför valet ska göras förrän vi haft det sista medlemsmötet före valet. Och ingen kommer att hinna planera någonting ordentligt.

Frågan hur vi ska fastställa EU-listan togs upp redan på höstmötet 2011. Två förslag fanns, att den skulle fastställas av höstmötet 2013 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35356), och att den skulle fastställas i en medlemsomröstning med Schulze. Mötet röstade med drygt 40 röster mot 8 för att beslutet skulle tas av höstmötet.

Så alldeles oavsett om vi tycker att det var ett klokt beslut eller om det varit bättre att medlemsomrösta, så borde vi nu kunna vara eniga om att det inte är någon bra idé att riva upp de beslut vi redan fattat om hur processen ska gå till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, JPAnderson, Mab
JorgenLs avatar
2013-04-13, 23:18 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P10-Y02:
att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Vi har å andra sidan också på förra medlemsmötet bestämt att det är så här EU-listan ska tas fram... *

Är det inte vettigt att låta det beslutet stå kvar?

Styrelsens förslag går ju bara ut på attt skriva in det i en stadgebilaga för att få det formellt beskrivet i ett dokument som hör till mötet. Om det inte funkar bra så kan vi ju i så fall ändra tills nästa gång.

Om någon inte är nöjd med listan som valberedningen tar fram så går det ju bra att lägga fram en alternativ lista på mötet när den ska antas.
xpndrs avatar
2013-04-14, 00:06 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P10-Y01:
att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Citat:
Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan.
Med ovanstående punkt flyttas ännu mer makt högre upp eftersom det i princip kan vara vilka instruktioner som helst.

Citat:
En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Och hur godtycklig är inte denna skrivning som faktiskt inkluderar "vi kan göra som vi vill, bara vi är överens"?

Hela styrelsens yrkande andas maktfullkomlighet och det ger mig helt ärligt en stark olustkänsla.
JorgenLs avatar
2013-04-14, 01:02 #9
Inte uppkopplad
Re: Proposition P10: Om fastställande av EU-lista -
Vad är vitsen med att styrelsen har framförhållning och tar upp saker till beslut tidigt om vi ska riva upp besluten i sista sekunden igen sen? Det här var uppe till prövning på ett föredömligt sätt i god tid på Höstmötet där vi hade en utmärkt diskussion om vilket som var det bästa sättet att sätta samman listor, och beslutet blev enligt det som bestkrivs i styrelsens yrkande.

Jag var nöjd med detta beslutet eftersom det ger mig möjlighet att rösta för en hel lista och se till att den innehåller det jag tror en lista kan behöva för att locka väljare, vilket en Schultzeomrösting inte kan ge mig, och det ger mig kandidater som jag vet åtminstone är granskade av valberedningen som kan ställa lite mer närgångna och känsliga frågor än vad som kanske känns lämpligt att tvinga folk att svara på offentligt på forumet, och därmed kanske fått somliga med skelett i garderoben (om det finns såna) att inse att de kanske inte bör kandidera.

Och om valberedningen missat nåt så har vi ju alltid möjligheten att komponera egna listor för att få med folk av den typ vi tror fattas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Mab
Henrik Brändéns avatar
2013-04-14, 09:41 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P10: Om fastställande av EU-lista -
Jag kan ha läst in mer i Egils yrkande än där nödvändigtvis står. Läser man det tillsammans med beslutet från 2011 kan man mycket väl tolka det som att beslutet ska fattas av höstmötet, men att beslutet där ska ske genom en Schultze-omröstning. I så fall gör Egils förslag inte våld på tidigare beslut, utan innebär bara att han har en annan åsikt än styrelsen om HUR medlemsmötet ska fatta beslutet.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-14, 10:24 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P10-Y01:
att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Som Henrik förklarade så sitter vi inte med denna för evigt utifall detta tillvägagångssättet att fastställa kandidatlistan till EU skulle vara mindre lyckat.

Jag rekommenderar således bifall för denna ändring av en bilaga till stadgan.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-16, 04:32 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P10-Y02:
att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Stadgan reglerar inte hur riksdagsliatan ska tas fram (det har beslutats om på medlemsmöte hur vi ska göra för 2014). Att då i stadgan skriva in hur eu-listan ska tas fram, och koppla det till den i stadganoreglerade processen för riksdagslistan känns märkligt.

Dessutom skulle det inte uppnå önskemålet om enhetlighet då vi även beslutat att skilja påhur lokala listor till kommun- och landstingsval tas fram från hur riksdagslistan tas fram.

Och med tanke på att vi inför samtliga riksdagsval testat olika system känns det lite tidigt att stadga ordningen där redan nu.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
2013-04-25, 01:57 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P10-Y01:
att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
• Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
• Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
• En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.
Jag yrkar bifall till detta.
2013-04-25, 01:58 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P10-Y02:
att till stadgan lägga till att val till EU-listan skall ske enligt samma metod som val till riksdagslistan.
Det bör vara varje lokalavdelning som ska ta upp namn till riksdagen och sedan skicka vidare dessa.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com