Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val

Styrelsen tycker att det är viktigt att medlemsmötet i god tid innan vi börjar utse kandidater (dvs nu) preciserar vad partiet förväntar sig av dem som sätts upp på listor.

Bakgrund
Inför valet 2010 beslöt styrelsen 10-03-20 att alla kandidater i valet 2010 skulle underteckna en kandidatförsäkran/väljarkontrakt.

På vårmötet 2011 beslöts vid motion C01 att alla avtal som begränsar riksdagskandidaters yttrandefrihet tydligt bör klargöras redan innan möjligheten till att att kandidera i premiärvalet begynner.

Ett styrelsemöte i november 2011 beslöt att dokumentet "kandidatförsäkring/väljarkontrakt" från valrörelsen 2010 inte har någon bäring på framtida val.

Överväganden
Det är viktigt att alla som ställer upp som kandidater på listor förstår att de därmed ikläder sig ett ansvar för partiet. Det är också viktigt att det skapas tydlighet kring vad detta ansvar innebär.

Styrelsen tror inte att ett dokument som alla kandidater tvingas underteckna är det bästa sättet att uppnå detta. Vi tror istället på en kombination av utbildning av kandidater, och på att medlemsmötet antar ett dokument med riktlinjer för kandidater i allmänna val, där det klargörs vilka förväntningar och krav partiet anser sig kunna ställa på sina kandidater.

En viktig aspekt är att ett sådant dokument inte bör fyllas med nya bindande regler för våra kandidater. Alla sådana bör finnas i våra stadgar och olika stadgebilagor, så att våra formella regelverk blir överblickbara, tydliga och samlade på en plats. Detta dokument ska istället dels påminna om de sådana regelverk som finns, dels peka ut andra "mjukare" förväntningar partiet kan ha på sina kandidater.

Självklart bör alla kandidater stödja partiets principprogram. Lika självklart kan ingen kandidat hålla med om varje litet sakpolitiskt beslut partiet tagit, men däremot bör vi förvänta oss av våra representanter i parlament och fullmäktige att de accepterar dessa beslut, i normalfallet verkar för dem, och aldrig motverkar dem.

Förslag till riktlinjer för kandidater i allmänna val
Citat:
Riktlinjer för kandidater i allmänna val
Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
 • helhjärtat stödjer partiets principprogram
 • har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
 • aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
 • efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
 • känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att man accepterar att arbeta efter dessa.
 • förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P08-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar följande riktlinjer för kandidater i allmänna val:

Riktlinjer för kandidater i allmänna val
Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
 • helhjärtat stödjer partiets principprogram
 • har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
 • aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
 • efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
 • känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att man accepterar att arbeta efter dessa.
 • förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P08-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar följande riktlinjer för kandidater i allmänna val:

Riktlinjer för kandidater i allmänna val
Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
 • helhjärtat stödjer partiets principprogram
 • har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
 • aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
 • efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
 • känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att man accepterar att arbeta efter dessa.
 • förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-04-03, 05:36 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P08-Y01:
att medlemsmötet antar ovanstående riktlinjer för kandidater i allmänna val.
Skulle nog vilja se ett annat ord än just "Helhjärtat" i punkt 1 "helhjärtat stödjer partiets principprogram" då jag finner det missvisande. exempelvis "Accepterar", "godtar" eller nåt liknande. Det är en mindre petitess dock .
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 11:35 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Jag gillar yrkande P08-Y01:
att medlemsmötet antar ovanstående riktlinjer för kandidater i allmänna val.
Skulle nog vilja se ett annat ord än just "Helhjärtat" i punkt 1 "helhjärtat stödjer partiets principprogram" då jag finner det missvisande. exempelvis "Accepterar", "godtar" eller nåt liknande. Det är en mindre petitess dock .
Helhjärtat känns som rätt ord för att få kandidater som faktiskt vill kämpa för partiets politik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
2013-04-06, 08:16 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Jag skulle vilja se en punkt liknande
 • Tydligt påpekar att man framför sin personliga åsikt, inte partiets, om man uttalar sig om saker som partiet inte uttryckligen har tagit ställning till.
Det är rimligt att en kandidat kan uttrycka sin personliga åsikt om de blir tillfrågade om saker och ting, och det är också rimligt att de visar respekt för partiets gemensamt tagna beslut genom att i sina uttalanden göra det tydligt när kandidaten uttalar sig om vad medlemmarna gemensamt har beslutat, och när kandidaten framför sina egna åsikter och funderingar.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 09:35 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag skulle vilja se en punkt liknande
 • Tydligt påpekar att man framför sin personliga åsikt, inte partiets, om man uttalar sig om saker som partiet inte uttryckligen har tagit ställning till.
Det är rimligt att en kandidat kan uttrycka sin personliga åsikt om de blir tillfrågade om saker och ting, och det är också rimligt att de visar respekt för partiets gemensamt tagna beslut genom att i sina uttalanden göra det tydligt när kandidaten uttalar sig om vad medlemmarna gemensamt har beslutat, och när kandidaten framför sina egna åsikter och funderingar.
Håller helt med om att det är så kandidater bör göra. Problemet är bara att det kommer att vara fullständigt omöjligt för kandidaterna att kontrollera vad journalister och redaktioner sedan gör av deras uttalanden, och sedan kommer vi att stå där med en stackars kandidat som gjort precis vad som krävs av hen, medan mängder med medlemmar som lyssnat på radioinslaget kommer att tycka att hen brutit mot regeln.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg, Henry Rouhivuori, JorgenL, troed
2013-04-06, 11:09 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Håller helt med om att det är så kandidater bör göra. Problemet är bara att det kommer att vara fullständigt omöjligt för kandidaterna att kontrollera vad journalister och redaktioner sedan gör av deras uttalanden, och sedan kommer vi att stå där med en stackars kandidat som gjort precis vad som krävs av hen, medan mängder med medlemmar som lyssnat på radioinslaget kommer att tycka att hen brutit mot regeln.
Händer det så förklarar man för medlemmarna att han inte brutit mot regeln och kritiserar journalisternas inslag för att ge vilseledande information. Här ska vi slå fast hur vi tycker att våra kandidater bör agera, inte hur journalisterna agerar.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 19:07 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Händer det så förklarar man för medlemmarna att han inte brutit mot regeln och kritiserar journalisternas inslag för att ge vilseledande information. Här ska vi slå fast hur vi tycker att våra kandidater bör agera, inte hur journalisterna agerar.
Inte riktigt. Vi slår fast vad partiet och medlemmarna ska kunna förvänta sig av kandidaterna. Och då är jag inte övertygad om att det är jätteklokt att skriva in en sak där vi av erfarenhet vet att verkligheten kommer att se till att medlemmar upplever att kandidater sviker förväntningarna även när dessa gör allt rätt.
2013-04-06, 19:24 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Här ska vi slå fast hur vi tycker att våra kandidater bör agera
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Inte riktigt. Vi slår fast vad partiet och medlemmarna ska kunna förvänta sig av kandidaterna.
Vad är skillnaden?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-06, 19:33 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad är skillnaden?
Att styra hur en kandidat bör agera är fel. En kandidat kanske behöver agera annorlunda efter olika tillfällen.

Att förvänta sig att kandidaten står för partiet är inte så styrande. Vilket ger friheten att agera på bästa sätt vid varje tillfälle.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 19:35 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad är skillnaden?
Att i den här frågan riskerar förväntningar kommer att komma på skam även när agerandet är korrekt.
2013-04-06, 19:48 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Att i den här frågan riskerar förväntningar kommer att komma på skam även när agerandet är korrekt.
Om journalisten skriver fel så lär kandidaten bli ogillad på felaktiga grunder oavsett om den här texten står med eller inte. Medlemmarnas förväntningar styrs inte av en sådan här textsnutt. Textsnutten ska styras av medlemmarnas förväntningar. Medlemmarnas förväntningar i allmänhet i denna fråga ligger antagligen i fas med dina och mina förväntningar, dvs att kandidater tydligt ska skilja på sina egna och partiets åsikter.

Men jag skippar att tjafsa mer om detta. Jag har insett att vad som står i de här riktlinjerna troligen är ganska irrelevant i praktiken ändå.
2013-04-25, 02:02 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P08-Y01:
att medlemsmötet antar ovanstående riktlinjer för kandidater i allmänna val.
Det är viktigt att man känner till partiets politiska ställningstagande och organisation om man ska kunna vara valbar. Inte bara för förtroendet utan också för att man ska kunna göra ett bra arbete.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com