Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar

Bakgrund
Efter beslutet på höstmötet 2011 att göra det möjligt att bilda lokala föreningar i partiet har en rad sådana bildats.

För att bli medlem i en lokal förening krävs dock att man särskilt ber om att få medlemskap i denna, vilket gjort att de flesta lokala föreningar idag har få medlemmar, och bara en liten andel av partiets medlemmar på en ort automatiskt informeras om den lokala föreningens verksamhet.

Överväganden
Vi tycker det vore bättre om alla partiets medlemmar i en förenings verksamhetsområde automatiskt blir medlemmar i föreningen, såvida man inte uttryckligt motsätter sig detta.

För att detta ska fungera ihop med dagens system för medlemvärvning, nolltaxa för medlemskap och medlemsadministration krävs dock att möjligheten avskaffas för lokala föreningar att ta ut medlemsavgift. (Ingen av dagens föreningar utnyttjar idag den möjligheten.)

Därtill bör för tydlighetens skull ett tillägg göras i den "nödfallsparagraf" som ska göra det möjligt för partiet att avsvära sig ansvar för en lokal förening som fullständigt spårar ur, där en sådan förening inte bara uttryckligen ska förlora rätten att representera partiet, utan också tillgången till partiets medlemsregister.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: agnesson Yrkande P09-Y02 (Motyrkande) 7 personer gillar    3 personer ogillar

att ändra stadgebilagan "Stadgar för lokala föreningar" så att nuvarande 2.1
"Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse."

byts ut mot

"Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse."

att avsnitt 2.2 "Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte." stryks.


Yrkanden

Av: agnesson Yrkande P09-Y02 (Motyrkande) 7 personer gillar    3 personer ogillar

att ändra stadgebilagan "Stadgar för lokala föreningar" så att nuvarande 2.1
"Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse."

byts ut mot

"Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse."

att avsnitt 2.2 "Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte." stryks.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P09-Y01 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286421
Standard Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar - 2013-04-16, 02:33

Jag skulle vilja ge ett utförligt svar på den långa skrivelsen från Johan Karlsson / PP Stockholms styrelse.

1) I de allra flesta organisationer som har både lokala och rikstäckande organisationsled är man som medlem automatiskt med både i den lokala och den nationella organisationen.

De allra flesta organisationer har en uppbyggnad där det är de lokala organisationerna som tillsammans "äger" den regionala och nationella organisationen. T ex genom att utse ombud till kongresser. Sådana konstruktioner förutsätter att medlemsskapet primärt bor i den lokala organisationen.

Vad Stockholm här argumenterar för är att en mycket specifik piratpartistisk särlösning, som inte återfinns någonstans annars i svenskt föreningsliv, ska behållas. En särlösning, som har sin grund i att vi öppnade upp för lokala föreningar vid en tidpunkt då det fortfarande fanns en grupp tongivande medlemmar som såg med skräck på tanken om lokala organisationer, och att dessa skulle kunna växa sig så mäktiga och inflytelserika att de skulle kunna ta makten från partiets centrala nivå. Vilket man ville skydda sig från genom att se till att medlemmar inte automatiskt kom med i sina lokala organisationer, utan skulle behöva anmäla sig i särskild ordning.

2) Det finns en rad praktiska fördelar med att skriva in alla medlemmar som bor på en ort i den lokala föreningen automatiskt. För det första får då alla partiets medlemmar på orten information om den lokala föreningens verksamhet - inte bara dem man råkat/lyckats nå ut till. För det andra upplever alla partiets medlemmar på orten sig lika "inbjudna" att delta i den lokala föreningens verksamhet, och risken minskar för spänningar mellan sådana som är med och inte är med. För det tredje får man betydligt mer clout i de lokala valrörelserna om man säger "Vi representerar 3000 piratpartister i Stockholms län, och vi kräver att ..." än om man säger "Vi är 50 piratpartister i Stockholms län som kräver att ..." Slutligen slipper man en massa parallellt underhållna medlemsregister.

3) Därtill finns en närmast moralisk aspekt. Om man gör anspråk på att bära partinamnet lokalt eller regionalt så är det rimligare att det innebär att man representerar alla piratpartister på orten/i regionen, än att man representerar en liten minoritet av dem.

4) För att sedan kommentera några av de konkreta argument och synpunkter Stockholm för fram:

Medlemsavgifter: Styrelsen menade naturligtvis att ingen förening har obligatorisk medlemsavgift. Frivilliga medlemsavgifter kan drivas in utan att det samordnas med registrering av medlemmar, och påverkas naturligtvis inte av styrelsens förslag. Inget hindrar lokala föreningar att fortsätta besluta ta ut frivilliga medlemsavgifter ifall styrelsens förslag går genom, t ex kan man fatta beslut om det vid budget för föreningen, eller efter proposition från styrelsen.

Medlemsregister: Lokala föreningar har hittills inte haft tillgång till partiets medlemsregister just därför att medlemskapet i de lokala föreningarna inte hanteras centralt utan lokalt. Om man automatiskt blir medlem i sin lokala förening kommer däremot medlemsregister för de lokala föreningarna enkelt att kunna skapas i partiets centrala register, och det är detta de ursprungliga skrivningarna i propositionen syftar på.

Sammantaget är det alltså inte något fel alls på styrelsens överväganden.

Ändrade spelregler: Självklart innebär förslaget ändrade spelregler. Nämligen att de lokala föreningarna får fler medlemmar, och lättare att nå ut till (nästan) alla partiets medlemmar i sitt område. Det är för mig svårt att förstå att detta upplevs som ett katastrofalt problem. Själva administrationen av medlemsskapen kommer som sagt att göras i partiets centrala medlemsregister. Partiets centralt kommer inte att upphöra besvara frågor från medlemmar boende i Stockholm i samma ögonblick som de blir medlemmar i PP Stockholm. Det enda PP Stockholm behöver svara på frågor från sina medlemmar om är sin egen verksamhet. Det är därför svårt att förstå varför man tror sig behöva en heltidsanställning för att hantera detta (Partiet centralt klarar fö med en enda heltidsanställd - som främst ägnar sig åt utåtriktat arbete - av att ha fem gånger fler medlemmar än PP Stockholm skulle få.)

Ej tillfrågade:
Där håller jag med om att det hade varit bättre om styrelsen/ledningen i god tid gått ut och flaggat för att man hade dessa tankar och bad om synpunkter. Insikten att det nuvarande systemet är så dysfunktionellt att det måste förändras kom dock sent, och jag bedömde det som bättre att försöka få det åtgärdat nu än att fortsätta dras med dagens bök ytterligare ett halvår. (Och ju snabbare man gör en sådan här förändring, desto färre nybildade lokala föreningar behöver byta system.)

5) Slutligen skulle jag vilja säga några allvarliga ord om tonläge, misstro och konspirationsteorier.

Den lokala föreningen i Stockholm är landets i särklass bäst fungerande, som bedriver ett fantastiskt arbete med att utveckla lokal politik, ett arbete som dessutom under det pågående mötet hjälper partiet att utveckla sin centrala politik. Den lokala föreningen i Stockholm täcker ett område där ungefär en femtedel av partiets medlemmar och landets väljare finns.

Därför blir jag bestört och ledsen av ett sådant tonläge, som jag möter i inlägget från Stockholm:

Tonen är ilsken. Genomgående används ordet "ni" för oklart vad av styrelse/ledning/partiet centralt och genomgående "vi" för PP Stockholm och möjligen också lokalföreningar i allmänhet. Den typen av vi/ni-retorik har inget inom ett parti att göra. Eller snarare sagt, den är vanligtvis ett tecken på ett parti i långt gången upplösning, där man saknar förtroende och respekt för varandra.

Därtill kommer rent utsagt foliehattiga spekulationer om vad ledning och styrelse kan tänkas ha för hemliga planer för föreningarnas bokföring och medlemsregister.

Jag har skrivit det många gånger under diskussionen inför sjösättandet av lokala föreningar för ett och ett halvt år sedan, och jag har förklarat det över cafébord för Johan: Den regel som säger att partiet kan dra tillbaka rättigheten att representera partiet från en lokal förening är en ren nödfallsparagraf, som behövs för situationer som ifall en lokal förening tagits över av ett gäng rasister eller nazister, men där ingen av dem som nu sitter i styrelse och ledning föreställer sig att de ska kunna användas "ifall ett lokalt partis styrelse inte gör som ni (dvs styrelse/ledning) vill".

Ifall det finns en levande föreställning bland de aktiva i partiets största och viktigaste lokala förening om att partistyrelse och partiledning på fullt allvar skulle kunna umgås med tanken att beslagta medlemsregister och bokföring för en lokal förening för att hålla dem som gisslan för att straffa en lokla förening som inte gör som vi vill - då har vi ett problem i partiet av en helt annan dignitet än oenighet om exakt hur den här paragrafen i stadgarna ska lyda. Då måste vi snabbt sätta oss ner och fundera över hur vi ska öka kontakten oss emellan för att bygga förtroende.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori, infallsvinkel, JorgenL, Leffelini, Mab, Mikael Holm, troed


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #286456
Standard 2013-04-16, 15:04

Jag gillar yrkande P09-Y02:
att ändra stadgebilagan "Stadgar för lokala föreningar" så att nuvarande 2.1
"Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse."

byts ut mot

"Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse."

och att avsnitt 2.2 "Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte."
stryks.
Detta är i grunden en bra sak som för de allra flesta föreningar bör underlätta möjligheten att bedriva verksamhet. Genom att man automatiskt blir dubbelansluten per default så kommer man att vara tillgänglig för föreningen i PirateWeb och kan nås med information om verksamheten på orten.

En annan sak jag tycker är viktig med detta är att om en förening heter tex "Piratpartiet i X", så är det rimligt att man dels ska företräda alla piratpartister i X, och att samtidigt alla piratpartister i X också ska ha inflytande i föreningen.
Annars är namnet felaktigt, då är det egentligen bara "En viss del av Piratpartiet i X"...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #283990
Standard Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar - 2013-04-01, 21:47

Vi i Piratpartiet i Stockholms län tycker den här propositionen är horribelt dålig. Nedan följer ett brev från Piratpartiet i Stockholms län till Piratpartiets styrelse.

Angående propositionen ”Medlemskap i lokala föreningar”
2013-03-30
Vi i styrelsen för Piratpartiet i Stockholms län har noterat att ni skrivit en proposition om att ändra reglerna för lokala partier. Vi anser att den propositionen har flera brister och är djupt oroande på flera plan.
Felaktiga överväganden
Ni skriver att det i dagsläget inte finns något lokalt parti som har medlemsavgift. Detta är felaktigt, Piratpartiet i Stockholms län har en frivillig medlemsavgift på 200:-.
Vidare skriver ni att det behöver förtydligas att det lokala partiet mister tillgång till partiets medlemsregister ifall föreningen ”fullständigt spårar ur”. Ifall det med ”partiets” åsyftas rikspartiets så har en sådan tillgång aldrig existerat.
Ändrade spelregler
Att driva och administrera ett parti för de som är så pass intresserade av den lokala verksamheten att de aktivt uppsöker partiet och tar ett aktivt val för medlemsskap är en fundamentalt annorlunda sak än att driva och administrera ett parti för alla som råkar bo på rätt ställe. För Piratpartiet i Stockholms län så skulle det betyda en medlemsökning från 54 till 3239 medlemmar ifall alla i rikspartiet skulle bli tvångsanslutna.
I dagsläget har vi ingen som helst möjlighet att hantera en sådan medlemstillströmning. Med 54 medlemmar så är det möjligt att sköta medlemsservice, administration och frågor från medlemmarna ganska mycket ad hoc, men ifall vi skulle öka vår medlemsbas med 6000% skulle vi behöva någon som jobbar heltid med att sköta detta. Det är i dagsläget inte möjligt. Ingen i den sittande styrelsen har ställt upp på att administrera ett parti av den storleken.
Ej tillfrågade
Vi i styrelsen för Piratpartiet i Stockholms län är förundrande hur ni kan ta ett så radikalt beslut utan att tillfråga, eller ens informera oss, om detta i förväg. Vi är också oroade över vilka ytterligare propositioner ni tänker lägga till kommande möten och hur de kommer påverka den lokala verksamheten. Varför har ni inte tillfrågat oss om förändringar i relger för lokala partier och i våra stadgar innan ni beslutar att försöka tvinga igenom dessa?
Fortsatt medlemsavgift
Även trots att ni föreslår ändringar i vår stadga för att försvåra för oss att finansiera verksamheten så kommer vi inte sluta ta in medlemsavgift från våra medlemmar. Att stryka paragrafen om att medlemsmötet beslutar om föreningens medlemsavgift ogiltligförklarar inte tidgare medlemsmötens beslut.
Tillgång till partiets medlemsregister
Ni skriver att ett lokalt parti kan mista rätten till tillgång till partiets medlemsregister. Detta är förvånande då det inte finns någon sådan rätt till rikspartiets medlemsregister. Ni brukar förbehålla beteckningen ”parti” för rikspartiet och istället kalla de lokala partierna för ”föreningar”. Vår förhoppning är att ni har gjort detsamma här och att denna del av yrkandet endast grundar sig i missförståndet att de lokala partierna på något sätt skulle ha rättigheter att komma åt rikspartiets medlemsregister. Ifall detta är så skulle vi uppsskatta ifall ni omgående gör en förtydling.
Det finns dock två andra tolkningar som är betydligt mer oroande. Den ena är att ni med ”partiets medlemsregister” faktiskt åsyftar det lokala partiets medlemsregister och att ni anser att ni genom att ändra i era regler kan påverka vår tillgång till vårt eget medlemsregister. Detta är dock inte på något sätt möjligt.
Den sista möjliga tolkningen är att ni med ”partiets medlemsregister” åsyftar installationen av PirateWeb som finns att tillgå på https://pirateweb.net. Med vetskapen om att rikspartiets ledningsgrupp just nu håller på att förbereda för att de lokala partierna ska kunna sköta sin bokföring genom PirateWeb så kan man dra ganska så ruskiga slutsatser om att ni – ifall denna tolkningen är sann – planerar att hålla bokföring och ekonomi gisslan ifall inte ett lokalt partis styrelse gör som ni vill.
Slutord
Vi i Piratpartiet i Stockholms läns styrelse emotser snabbt svar på de frågor och farhågor vi lyfter i den här skrivelsen. Vi tror och hoppas att propositionen såsom den ligger nu enbart grundar sig i obetänksamhet och att ni så snart medlemsmötet öppnar drar tillbaka propositionen.

Med vänliga hälsningar
Piratpartiet i Stockholms läns styrelse
genom Johan Karlsson


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


troeds avatar
2013-04-02, 17:48 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Vi i Piratpartiet i Stockholms län tycker den här propositionen är horribelt dålig. Nedan följer ett brev från Piratpartiet i Stockholms län till Piratpartiets styrelse.
N.B: Mina kommentarer nedan ska läsas som partimedlem kommenterades delar av ditt inlägg här i mötet, inte som ledamot svarandes på brevet ställt till styrelsen.

Citat:
Ni skriver att det i dagsläget inte finns något lokalt parti som har medlemsavgift. Detta är felaktigt, Piratpartiet i Stockholms län har en frivillig medlemsavgift på 200:-.
Propositionen avser tydligt en tvingande avgift - vilket följer av att det hade varit omöjligt för någon att bli medlem utan avgift på riksnivå och samtidigt ansluten på lokal nivå där avgift krävts. Lokalföreningen kan uppenbarligen fortfarande be om frivillig avgift då det inte skiljer sig från de donationer pirater alltid gjort. Piratpartiet Norrköping har även de frivillig avgift.

Citat:
Att driva och administrera ett parti för de som är så pass intresserade av den lokala verksamheten att de aktivt uppsöker partiet och tar ett aktivt val för medlemsskap är en fundamentalt annorlunda sak än att driva och administrera ett parti för alla som råkar bo på rätt ställe. För Piratpartiet i Stockholms län så skulle det betyda en medlemsökning från 54 till 3239 medlemmar ifall alla i rikspartiet skulle bli tvångsanslutna.
I dagsläget har vi ingen som helst möjlighet att hantera en sådan medlemstillströmning. Med 54 medlemmar så är det möjligt att sköta medlemsservice, administration och frågor från medlemmarna ganska mycket ad hoc, men ifall vi skulle öka vår medlemsbas med 6000% skulle vi behöva någon som jobbar heltid med att sköta detta.
En medlem som aktivt valt ett lokalt medlemsskap får nog anses mer intresserad av att utnyttja medlemsservice och ställa frågor som kräver svar än de som ansluts per automatik samtidigt som de går med i moderpartiet. Det är mao svårt att se rimligheten i att någon administrativ börda skulle skala likvärdigt.

Citat:
Ingen i den sittande styrelsen har ställt upp på att administrera ett parti av den storleken.
Fast, om man bildar en lokalförening för pirater i Stockholm får man väl ändå anse sig ha som mål att just ... pirater i Stockholm blir medlemmar?

/Troed


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Humlan, JorgenL, JPAnderson
willenforts avatar
2013-04-02, 18:55 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar -
Jag kan inte annat än hålla med PP stlm här.
Att ta bort lokala organisationers möjlighet att ta ut avgift är väldigt dålig.
Inte minst för att många olika komuner har krav på egenavgift för att man skall få olika typer av bidragsom kan hjälpa de lokala org att göra sitt arbete bättre.

Dessutom så är detta en kraftig skilnad för medlemmarna där vi som skall föreställas vara för frihet faktiskt tvångsansluter våra medlemmar till div lokaka organisationer utan deras medgivande.

Yrkar därför avslag på hela motionen.
JorgenLs avatar
2013-04-03, 23:58 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar -
Jag vill nog påstå att den här propositionen är ett bakvänt sätt att lösa det praktiska problemet som har uppstått när den gamla DL/VL organisationen har rustats ned, nämligen att det på många ställen blivit omöjligt att kommunicera brett med medlemmarna inom föreningarnas område.

Det finns åtminstone två lösningar på detta problem som är mindre drastiska än den föreslagna.

a) Den enklaste, nämligen att någon i den lokala föreningen av partiet tilldelas den formella rollen som administratör för den aktuella geografin i PirateWeb, och därmed får tillgång till partiets medlemsregister och mailutskicksmöjligheter.

b) Den nästan lika enkla, att vi skapar en ny roll i PW som ger möjlighet att skicka mail till partimedlemmar inom ett område, men utan att ge tillgång till att se partiets medlemsregister. På så sätt kan man skicka ut länkar till medlemmarna för att gå med i lokalföreningen och informera om verksamhet, men ändå bara ha tillgång till föreningens egna medlemsuppgifter. Denna roll kan då delas ut till lokalföreningens funktionärer av någon i den operativa organisationen.

Bägge dessa sakerna är rent operativa beslut, och b) kan jag åta mig att fixa till inom ett par veckor om så önskas...
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-04, 15:37 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P09: Medlemskap i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Propositionen avser tydligt en tvingande avgift - vilket följer av att det hade varit omöjligt för någon att bli medlem utan avgift på riksnivå och samtidigt ansluten på lokal nivå där avgift krävts. Lokalföreningen kan uppenbarligen fortfarande be om frivillig avgift då det inte skiljer sig från de donationer pirater alltid gjort. Piratpartiet Norrköping har även de frivillig avgift.
Och det är fortfarande möjligt att ha en tvingande avgift, även ifall den här proppen går igenom. Att det inte uttryckligen står i stadgan att medlemsmötet sätter avgiften gör inte att det inte går att ha en avgift.

Citat:
En medlem som aktivt valt ett lokalt medlemsskap får nog anses mer intresserad av att utnyttja medlemsservice och ställa frågor som kräver svar än de som ansluts per automatik samtidigt som de går med i moderpartiet. Det är mao svårt att se rimligheten i att någon administrativ börda skulle skala likvärdigt.
Det är mycket möjligt. Men det är ändå trivialt enklare att svara på frågor från och hjälpa 50 personer än att svara på frågor från och hjälpa 3500 personer. Medlemsservice och mailgruppen för Piratpartiet riks har hanterat närmare 180 000 ärenden än så länge. (Ja, det börjar närma sig en kvarts miljon änden nu. All cred till dom.) Piratpartiet i Stockholm skulle om den här proppen gå igenom få cirka 20% av Piratpartiets medlemmar och i förlängningen också cirka 20% av mängden frågor och hantering för medlemsservice.
Även om det inte skalar likvärdigt så blir det likväl administration som är långt bortom rimligheternas gränser.


Citat:
Fast, om man bildar en lokalförening för pirater i Stockholm får man väl ändå anse sig ha som mål att just ... pirater i Stockholm blir medlemmar?
Nej, vårt mål är att vinna val, inte hoarda medlemmar.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-08, 14:37 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y02:
att ändra stadgebilagan "Stadgar för lokala föreningar" så att nuvarande 2.1
"Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse."

byts ut mot

"Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse."

och att avsnitt 2.2 "Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte."
stryks.
PP Stockholm har rätt i sin kritik om att propositionen förändring i § 4 i regelverket är dålig. I övrigt delar jag partistyrelsens önskan om att minska tröskeln för att engagera sig på lokal nivå.

Medlemskap i en förening bör vara automatiskt men utan krav. Och eftersom Piratpartiet Sverige inte har någon medlemsavgift bör inte heller de lokala föreningarna ha det heller. Men ta gärna ut frivilliga verksamhetsavgifter.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, JorgenL, JPAnderson, Mikael Holm
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com