Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P04: Om miljöpolitik

Partistyrelsen anser att partiets miljöpolitik ska fokusera på att hitta lösningar på de miljöproblem där mänskliga aktiviteter skapar eller riskerar skapa problem för människan och hennes livsbetingelser globalt och lokalt.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: AndersLindbäck Yrkande P04-Y10 (Motyrkande) 14 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Av: xpndr Yrkande P04-Y08 (Motyrkande) 14 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    5 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både attraktivare och kan svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."
Av: Tommten Yrkande P04-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Av: Tommten Yrkande P04-Y15 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet stödjer och förespråkar projekt såsom Byabussen för glesbygd och landsbygd, där de boende på orten själva kan arrangera sin egen lokala kollektivtrafik på de dagar och tider då den allmänna kollektivtrafiken inte servar området.
Av: Tommten Yrkande P04-Y16 (Tilläggsyrkande på motionen) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nedskräpningen av världens hav med tex giftiga kemikalier, olja och plast är allvarliga problem som angår hela världen."


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande P04-Y10 (Motyrkande) 14 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y01 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P04-Y09 + P04-Y10 (Bortröstad)
Av: L_Holmgren
Tillbakadraget yrkande P04-Y13 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P04-Y14 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: xpndr Yrkande P04-Y08 (Motyrkande) 14 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tillbakadraget yrkande P04-Y12 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    5 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både attraktivare och kan svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P04-Y17 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Tommten Yrkande P04-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande P04-Y15 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet stödjer och förespråkar projekt såsom Byabussen för glesbygd och landsbygd, där de boende på orten själva kan arrangera sin egen lokala kollektivtrafik på de dagar och tider då den allmänna kollektivtrafiken inte servar området.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande P04-Y16 (Tilläggsyrkande på motionen) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nedskräpningen av världens hav med tex giftiga kemikalier, olja och plast är allvarliga problem som angår hela världen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P04-Y18 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #287063
Standard Sv: Proposition P04: Om miljöpolitik - 2013-05-02, 09:50

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Allt biobränsle konkurrerar med livsmedelsproduktionen för marken hade annars kunnat användas för produktion av livsmedel. Detta är ungefär som att säga att man gillar hav men inte de som innehåller vatten. Så länge biobränsleproduktionen inte leder till att folk svälter så måste den få kunna produceras. Notera bör att allting tyder på att vi idag eller i framtiden inte kommer få någon livsmedelsbrist utan att jorden kommer klara av att hantera den växande befolkningsmängden.
Hur konkurerar alger med livsmedelsproduktion?
Mikroalger ger biobränsle – testas i Sverige
Citat:
En ny metod att få fram biobränsle genom att förädla mikroalger ska testas vid Bäckhammars bruk, Kristinehamn. Tekniken gör att avloppsvattnet från pappersbruket kan renas, samtidigt som algerna binder koldioxid ur rökgaserna.
Man producerar väl inte livsmedel i pappersbrukens avloppsvatten?
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #285916
Standard Sv: Proposition P04: Om miljöpolitik - 2013-04-10, 17:29

Notera att vissa biobränslen som tex torv och flis orsakar i princip lika många dödsfall per prodicerad energienhet som kol. och vi talar om över 50 gånger så mycket som tex vattenkraft och kärnkraft. (avgasserna orsakar div skador på andningssystemen.) se externE för mer info.
Därför bör vi tänka oss NOGRANT för innan vi slentrianmässigt hyllar dessa bränslen.


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


RikMattss avatar
2013-04-01, 23:04 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Vi vill se en nollvision för miljöskadliga utsläpp från framtida uppvärmning av bostäder."
Jag ogillar ordet "nollvision". Mycket.

Man måste ta in många faktorer. Att ha en nollvision innebär redan från början en begränsning, en suboptimering som gör att totalen blir sämre än den kunnat vara. "Nån annan" måste alltid betala i slutändan.

Sverige har minskat utsläppen och oljeförbrukningen mycket sedan 70-talet. Genom att flytta dem någon annanstans. Där har de sammanlagt blivit större.

Nollvisionen i yrkandet skulle innebära ett förbud mot vedeldning till exempel, även utanför tätorter.

Nollvision mot nollvisioner. Är det för mycket begärt?
xpndrs avatar
2013-04-02, 09:12 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Tycker att nollvisioner aldrig kan bli något annat än just visioner. Det är bättre att sätta mätbara mål.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 10:27 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."
Alldeles för många åker idag bil mellan storstäder. Dyrt, miljöskadligt och större risk för dödliga olyckor.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 13:17 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Vi vill se en nollvision för miljöskadliga utsläpp från framtida uppvärmning av bostäder."
Om vi vågar ha visioner om en värld utan patent och med kraftigt reformerad upphovsrätt är väl detta en beskedlig vision.
2013-04-02, 13:19 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y09:
att Att meningen "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion." får ett tillägg som säger att produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden.
Det är bra att man inte tillåter att jordbruksmark inte ska användas för att producera biobränsle när befolkningen skulle ha mer glädje av matproduktion. Men vi går heller inte bortse från att stora arealer regnskog kalhuggs för att ge plats för oljepalmer för framställning av biodiesel.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 13:23 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas."
Själv cyklar jag i min stad så detta gillar jag.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 14:04 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att Att meningen "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion." får ett tillägg som säger att produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden.
Ett tips till ett bra yrkande är att du lägger ett helt förslag. Alltså någonting i stil med "att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden."
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 14:12 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Att hålla på och lägga till förbud på förskning för att alla eventuella biverkningar av biobränslen kan eventuellt vara skadliga är imho fel och ger ett långt och svårtsmält ställningstagande.

Korta ställningstagande är bättre. Tillägget "hållbar" betyder även att lösningarna inte långsiktigt förstör vår värld utan att behöva räkna upp alla eventuella problem som ett biobränsle kan eventuellt skapa.
RikMattss avatar
2013-04-02, 21:20 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Som sagt, en nollvision mot nollvisioner.
RikMattss avatar
2013-04-02, 21:20 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Som sagt, en nollvision mot nollvisioner. Ner med absolutismen!
JorgenLs avatar
2013-04-03, 23:01 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Instämmer med kritiken om ordet nollvision.

Om man bestämmer sig för en nollvision på ETT område, kan det innebära att man måste ta till såna åtgärder för att komma till det målet att man därmed orsakar större skada nån annanstans. Man ska komma så lågt det öht är möjligt, men utan att ta till åtgärder som medför försämringar av totalen.
2013-04-06, 09:45 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Det är viktigt att vi slår fast att det inte är acceptabelt att skövla den oersättliga regnskogen för att tjäna snabba pengar, odla grödor, föda upp biffkor och liknande. Vi skall vara rädda om den regnskog vi har.
2013-04-06, 09:49 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kraftig satsning på forskning och utveckling av drivmedel som varken bidrar till försurning, övergödning eller ökade halter av gaser som kan bidra till växthuseffekten, samt inte konkurrerar med livsmedelsproduktion om odlingsbar mark."
Styrelsen hade skrivit fel i sitt yrkande. "och som samtidigt inte samt inte"
2013-04-06, 09:59 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Eftersom vi i motionens övriga beslut tar ställning för att livsmedelsproduktion på odlingsbar mark är fördelaktig, så är det viktigt att vi belyser regnskogen som ett undantag. Att regnskogen är viktig är allmänt vedertaget, och det finns många långa artiklar och dokumentärer om varför det är bättre att behålla regnskogen än att skövla den. Jag orkar inte räkna upp alla skäl här och nu.
2013-04-06, 10:11 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Styrelsens uppräkning av exempel gjorde ställningstagandet onödigt bökigt.
2013-04-06, 10:15 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Yrkandet missar helt biten om att produktion av biobränslen inte ska konkurrera med livsmedelsproduktion. Det är ett problem idag.
2013-04-06, 10:17 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Styrelsens uppräkning av exempel gjorde ställningstagandet onödigt bökigt.
2013-04-06, 10:18 #21
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P04-Y13:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
2013-04-06, 10:25 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att Att meningen "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion." får ett tillägg som säger att produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden.
En mycket bra synpunkt! Men tillvägagångssättet för att få åsikten att bli partiets ställningstagande blev konstig. Jag gjorde ett tilläggsyrkande om att partiet ska anta åsikten "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen". Det är bättre att låta det beslutet stå separat.
2013-04-06, 10:46 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y15:
att Piratpartiet stödjer och förespråkar projekt såsom Byabussen för glesbygd och landsbygd, där de boende på orten själva kan arrangera sin egen lokala kollektivtrafik på de dagar och tider då den allmänna kollektivtrafiken inte servar området.
Det är både miljömässigt bra med samåkning, och bra för att försöka bidra till en funktionell glesbygd och landsbygd.

Citat:
Vad är Byabussen?
Byabussen är en så kallad tredjesektorslösning och är en frivilligverksamhet som är icke vinstdrivande, som en ideell förening. Tanken är att de boende på orten själva arrangerar sin egen lokala kollektivtrafik på de dagar och tider då den allmänna kollektivtrafiken inte servar området.

När går bussen?
Till skillnad mot för traditionell kollektivtrafik så går inte bussen någon specifik sträcka eller på angivna tider enligt tidtabell. Istället är verksamheten behovsanpassad och endast aktiv när det finns resande.

Hur mycket kostar det att åka med bussen?
Att åka med Byabussen är helt gratis för alla.
2013-04-06, 11:00 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."
Tätare och snabbare tågtrafik mellan större städer och tätorter kan åstadkommas genom färre stopp på de mindre tätorterna på vägen. Jag vill inte att PP ska förespråka en politik som gynnar de större städerna och tätorterna på bekostnad av de mindre. Det behövs ett tydligare ställningstagande för att så inte kommer vara fallet innan jag kan rösta bifall.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 19:15 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Vad roligt att vi är ense om att en kontroversiell beskrivning kan vara ett ställningstagande, utan att den innehåller något direkt krav!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 19:16 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
P04-Y14 är bättre formulerat.
2013-04-06, 19:27 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Om miljöpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande P04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Vad roligt att vi är ense om att en kontroversiell beskrivning kan vara ett ställningstagande, utan att den innehåller något direkt krav!
Touche


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Daniel Holms avatar
2013-04-10, 14:38 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."
Verkar man för miljömässigt bra bränsle så kan man fortsätta att åka bäst man vill.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 15:05 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Om miljöpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Yrkandet missar helt biten om att produktion av biobränslen inte ska konkurrera med livsmedelsproduktion. Det är ett problem idag.
Nej den biten finns med i ordet "hållbar" för om produktionen leder till att folk svälter så är den inte hållbar.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 15:07 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Vill inte ha biobränsle som skadar miljön.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 15:08 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
P04-Y10 är bättre formulerat.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 15:12 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Allt biobränsle konkurrerar med livsmedelsproduktionen för marken hade annars kunnat användas för produktion av livsmedel. Detta är ungefär som att säga att man gillar hav men inte de som innehåller vatten. Så länge biobränsleproduktionen inte leder till att folk svälter så måste den få kunna produceras. Notera bör att allting tyder på att vi idag eller i framtiden inte kommer få någon livsmedelsbrist utan att jorden kommer klara av att hantera den växande befolkningsmängden.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 15:14 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kraftig satsning på forskning och utveckling av drivmedel som varken bidrar till försurning, övergödning eller ökade halter av gaser som kan bidra till växthuseffekten, samt inte konkurrerar med livsmedelsproduktion om odlingsbar mark."
P04-Y10 är bättre.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 15:37 #34
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Denna formulering är den som bäst lyfter fram att biobränslen inte skall konkurrera med matproduktion genom att det säger hållbara biobränslen.
2013-04-10, 18:38 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nedskräpningen av världens hav med tex giftiga kemikalier, olja och plast är allvarliga problem som angår hela världen."
Greenpeace om föroreningar av världens hav

Nedskräpningarna orsakar mycket lidande för både djur, natur och människor. Personligen tycker jag att de gigantiska plast och skräpbergen som samlas på vissa ställen pga havens strömmar är oerhört deprimerande.

Med ett ställningstagande om att vi anser att det är ett stort problem så kan våra EU-parlamentariker och eventuella riksdagsledamöter för PP med gott samvete argumentera för diverse förslag som har för avsikt att motverka den dystra utvecklingen.
Citat:
Varje år dumpas över 6,5 miljoner ton plastavfall i haven. Plasten tillsammans med dumpade fiskeredskap bildar öar av plastsopor som flyter omkring i haven. I Stilla havet norr om Hawaii finns en plastvirvel som är större än USA:s delstat Texas.
Men all plast flyter inte, cirka 70 procent av plastavfallet sjunker till botten. Över 1 miljon sjöfåglar och hundra tusen marina däggdjur och sköldpaddor dör varje år av att ha ätit eller fastnat i plast slängd i havet. Plasten bryts ner till mycket små partiklar, som äts av mindre djur.
2013-04-10, 20:59 #36
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y17:
att Piratpartiet med den strategi som partiet antagit för kommun och landstingspolitik där lokala föreningar får ett "smörgåsbord" med ställningstaganden som de själva får välja att driva, remixa eller avstå ifrån att driva, också lägger till följande ställningstagande som en del av detta smörgåsbord: "Piratpartiet vill införa Pantameras pantrör eller liknande lösningar med särskilda pantbehållare på lämpliga ställen, som vem som helst på ett enkelt sätt kan och får tömma för att panta burkarna och flaskorna."
Lösningen har en solklar koppling till Piratpartiets idé om "Sharing is caring". Någon dricker ur sin burk eller PET-flaska och istället för att kasta dem i närmsta papperskorg lägger personen den i pantbehållaren. En ”pantare” går förbi, tar burken eller flaskan och pantar den. Lösningen med pantrör kan införas i grönområden, på allmänna badplatser utomhus, i stadsmiljö, vid eljuspår, på gågator, nära matserveringar, vid kiosker och liknande.

Syftet med dessa är att öka återvinningen av burkar och flaskor samt minska sophantering och nedskräpning. Jag tänker mig att både barn och hemlösa missbrukare med glädje skulle ta del av lösningen och sköta tömningen på ett bra sätt, istället för att måsta rota i äckliga sopkorgar med halvätna hamburgare och andra äckliga sopor för att hitta burkar som folk slänger.
Kristofer Petterssons avatar
2013-04-11, 08:57 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Bränslen ska inte vara "hållbara" utan de ska snarare förbrännas effektivt. Jag ogillar obegripligt och irrelevant nyspråk i energipropositioner. Möjligen kan man skriva "ett bränsle vars tillgång beräknas vara stor under lång tid och vars slagprodukter inte skapar en onödig miljöpåfrästning". Att sedan tex förbränning av skog numera räknas som miljövänligt är intressant. När jag växte upp så ansåg man att sotmolnen från vedförbränning skulle bli världens undergång.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 13:59 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y18:
att Medlemsmötet antar ställningstagandet. "Satsning på forskning och utveckling kring gödning för att få kunskap för att minska både övergödning och utsläpp av lustgas. Ifall miljövänligare hantering visar sig kräva extra insatser av arbete eller maskiner kan ekonomiska incitament vara nödvändiga/lämpliga för att minska läckage från gödning. "
Gödsel står för en betydande del av övergödning av sjöar, vattendrag och hav, som är ett allvarligt miljöproblem. Därtill bildas av gödsel lustgas, som ger ett betydande bidrag till de växthusgaser, som kan påverka temperaturen på jorden. Därför är faktiskt gödselpolitik en viktig del av miljöpolitiken.

Därför är det mycket märkligt att vi fortfarande har mycket dålig kunskap om hur man ska gödsla för att minimera dessa läckage. Därför behövs en satsning på forskning om detta.

Det är inte osannolikt att sådan forskning kommer att visa att ett ansvarsfullare sätt att gödsla kräver mer arbetsinsats, dyra tester osv. Därför bör vi markera beredskap att använda ekonomiska incitament (morötter) för att få bönder att använda sådana metoder.
Molocs avatar
2013-04-15, 18:15 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Hållbara är allt för luddigt för min smak.
Molocs avatar
2013-04-15, 18:17 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Hållbara är allt för luddigt för min smak.
Molocs avatar
2013-04-15, 18:20 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att Att meningen "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion." får ett tillägg som säger att produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden.
Bör vara ett separat förslag som är bredare än endast bränsleforskningsanslag.
Molocs avatar
2013-04-15, 18:23 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Vi vill se en nollvision för miljöskadliga utsläpp från framtida uppvärmning av bostäder."
Utan att sätta årtal på visionen blir det ett slag i luften. Det är allt för tidigt för att kunna säga ett årtal innan vi realistiskt kan vara helt oberoende av fossila bränslen för uppvärmning. (I min yrkesroll skulle jag gynnas extremt mycket om detta blev ett tvång dock. )
Molocs avatar
2013-04-15, 18:28 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."
Anser inte att detta är något stat skall lägga näsan i.
2013-04-25, 01:25 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen"
Hållbara biobränslen är bränslen som inte tär på naturen utan behåller dess livskraft. Det är viktigt att sådant stöd finns. För utan stödet kan man inte bedriva den forskning som behövs på området och forskning behövs för att kunna utveckla sådana typer av bränslen.
2013-04-25, 01:26 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Att precisera vilken typ av forskning som det gäller i detaljnivå är att hindra annan forskning i ett senare skede. Detta kan försvåra annan forskning som uppkommer senare.
2013-04-25, 01:28 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Konkurrens är viktigt och inte nödvändigtvis ett hot. Det är genom konkurrens som priser kan gå ner och fler möjliggörs att komma in på marknaden. Att inte ha konkurrens kan istället höja priserna och göra det svårt för fler aktörer att ta sig in på marknaden. Detta är något som jag inte förordar.
2013-04-25, 01:29 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att Att meningen "Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktion." får ett tillägg som säger att produktion av biobränsle får dessutom inte bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden.
Skrev i tidigare yrkande att det blir för precist. Det kan hindra annan forskning som uppkommer senare.
2013-04-25, 01:31 #48
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande samt ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning."
Ekonomiska incitament är bra liksom stöd till fortsatt utveckling av klimatsmart byggande. Sverige är ett av de länder i världen som har en mycket hård linje i klimatpolitiken och bör fortsättningsvis ha det. Jorden kan inte tala för sig själv, så vi tvingas göra detta och ska vi göra det så måste vi ha tydliga åtgärder som ger positiva effekter. Detta tror jag är ett av dem.
2013-04-25, 01:32 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Vi vill se en nollvision för miljöskadliga utsläpp från framtida uppvärmning av bostäder."
Anser att ovanstående yrkande och min kommentar till denna är tillräcklig.
2013-04-25, 01:34 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kraftig satsning på forskning och utveckling av drivmedel som varken bidrar till försurning, övergödning eller ökade halter av gaser som kan bidra till växthuseffekten och som samtidigt inte samt inte konkurrerar med livsmedelsproduktion om odlingsbar mark."
Detta är en för precis och detaljstyrd beskrivning av forskning och utveckling att det kan hämma andra typer utav forskning. Genom att ha en mindre precis beskrivning öppnar man även upp för annan forskning som tangerar detta.
2013-04-25, 01:34 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kraftig satsning på forskning och utveckling av drivmedel som varken bidrar till försurning, övergödning eller ökade halter av gaser som kan bidra till växthuseffekten, samt inte konkurrerar med livsmedelsproduktion om odlingsbar mark."
Detta är en för precis och detaljstyrd beskrivning av forskning och utveckling att det kan hämma andra typer utav forskning. Genom att ha en mindre precis beskrivning öppnar man även upp för annan forskning som tangerar detta.
2013-04-25, 01:35 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."
Detta är inte något som politikerna bör lägga sig i. Detta åligger på en enskilde individen att besluta om.
2013-04-25, 01:36 #53
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas."
Detta är ett sätt på vilket miljön skonas. Det är kostnadseffektivt och så många som möjligt har råd. Ett bra förslag.
2013-04-25, 01:37 #54
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både attraktivare och kan svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik."
Detta är ett sätt på vilket miljön skonas. Det är kostnadseffektivt och så många som möjligt har råd. Ett bra förslag.
2013-04-25, 01:38 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."
Ovanstående yrkande möjliggör detta, varav det därför inte finns något behov för denna.
2013-04-25, 01:39 #56
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y17:
att Piratpartiet med den strategi som partiet antagit för kommun och landstingspolitik där lokala föreningar får ett "smörgåsbord" med ställningstaganden som de själva får välja att driva, remixa eller avstå ifrån att driva, också lägger till följande ställningstagande som en del av detta smörgåsbord: "Piratpartiet vill införa Pantameras pantrör eller liknande lösningar med särskilda pantbehållare på lämpliga ställen, som vem som helst på ett enkelt sätt kan och får tömma för att panta burkarna och flaskorna."
Anser inte att detta är ett politiskt beslut, utan är upp till marknadens aktörer att agera i detta.
2013-04-25, 01:40 #57
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Regnskogsskövlingen är ett mycket allvarligt problem som angår hela världen."
Ett faktum som är viktigt att erkänna.
2013-04-25, 01:41 #58
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nedskräpningen av världens hav med tex giftiga kemikalier, olja och plast är allvarliga problem som angår hela världen."
Ett faktum som är viktigt att erkänna.
2013-04-25, 01:42 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y18:
att Medlemsmötet antar ställningstagandet. "Satsning på forskning och utveckling kring gödning för att få kunskap för att minska både övergödning och utsläpp av lustgas. Ifall miljövänligare hantering visar sig kräva extra insatser av arbete eller maskiner kan ekonomiska incitament vara nödvändiga/lämpliga för att minska läckage från gödning. "
Detta är en för precis och detaljstyrd beskrivning av forskning och utveckling att det kan hämma andra typer utav forskning. Genom att ha en mindre precis beskrivning öppnar man även upp för annan forskning som tangerar detta.
2013-04-28, 12:09 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Om miljöpolitik -
Angående hållbara biobränslen.
Del 1: Utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta 1
Del 2: Utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta 2
2013-04-30, 12:08 #61
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nedskräpningen av världens hav med tex giftiga kemikalier, olja och plast är allvarliga problem som angår hela världen."
Den andra halvan av gårdagens Vetenskapens värld tog upp ett problem med kemikalier i form av läkemedel som finns i vattendrag, sjöar och hav. Östrogen från P-piller gör exempelvis fiskar sterila. Glädjande nog kan naturen återhämta sig om man slutar tillföra östrogen, och det finns möjligheter att bygga om reningsverk för att rensa bort en del kemikalier. Men det är dyrt.

Nästa måndag ska kemikalier i Östersjön bli huvudämnet i Vetenskapens värld. Det blir intressant att se, och voteringen på det här yrkandet kommer avslutas kl 21:30 dagen efter det programet sänts. Så det kan vara värt att se på innan ni röstar, både om ni är osäkra på hur ni ska rösta och om ni vill sätta er in mer i problematiken.
2013-05-02, 09:44 #62
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion."
Alger konkurerar exempelvis inte med livsmedelsproduktion.
JorgenLs avatar
2013-05-04, 21:35 #63
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09 + P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen, vilka inte får bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden."
Kaka på kaka. Ordet "hållbar" innefattar att inte skövling etc ska få ske.
RikMattss avatar
2013-05-04, 23:39 #64
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas."
Jag är för cykling men av ideologiska skäl emot apartheid i form av cykelbanor.

Röstar emot av ideologiska skäl alltså.
RikMattss avatar
2013-05-04, 23:41 #65
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter."
Snabbhet får inte bli ett mål som slår undan alla andra. Se Tommtens mycket kloka invändning.
RikMattss avatar
2013-05-04, 23:45 #66
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y17:
att Piratpartiet med den strategi som partiet antagit för kommun och landstingspolitik där lokala föreningar får ett "smörgåsbord" med ställningstaganden som de själva får välja att driva, remixa eller avstå ifrån att driva, också lägger till följande ställningstagande som en del av detta smörgåsbord: "Piratpartiet vill införa Pantameras pantrör eller liknande lösningar med särskilda pantbehållare på lämpliga ställen, som vem som helst på ett enkelt sätt kan och får tömma för att panta burkarna och flaskorna."
För all del. Men efter att ha sett hur det ser ut längs vägarna efter snösmältningen i vår tycks en väldigt stor andel av alla pantburkar slängas ut från fordon under färd. Och då hjälper inga särskilda behållare i tätorter, där "scavengers" ganska fort gör soprent i alla fall.
Kristofer Petterssons avatar
2013-05-05, 16:48 #67
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09 + P04-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Stöd till forskning och utveckling av hållbara biobränslen, vilka inte får bidra till skövling av regnskogar eller inkräkta på nationalparker eller viltskyddsområden."
Ledande forskare på området existentiella risker (Nick Boström) avråder från att söka en "hållbar" lösning eftersom det går att misstolka som ett försök att stoppa utvecklingen och konservera samhället.
Kristofer Petterssons avatar
2013-05-05, 16:49 #68
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser."
Yrkandet är inte ett ställningstagande. Det är bara en ofullständig mening.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com