Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P02: Om ekonomisk politik

Det finns ett antal ”hål” i de ställningstaganden partiet hittills gjort kring ekonomisk politik, som styrelseni tror vore bra om fylldes.

Vi bör t ex slå fast tydligt att vi generellt är mot monopol, och den sammanblandning av statliga och enskilda intressen som ibland betecknas som korporativism.

Kring socialförsäkringar bör vi ducka i debatten om exakta ersättningsnivåer i olika delsystem, för att istället tala om behovet av att reformera systemet i grunden och göra det mer enhetligt och rättssäkert.
Så att människor inte hamnar mellan stolar, kastas runt och får dramatiskt olika ersätttningsnivåer i mycket likartade situationer.

De som så önskar kommer naturligtvis att kunna betrakta ett sådant
enhetligt system som ett första steg mot medborgarlön/basinkomst, men detta är inget som föreslås här, och vi tror frågan om medborgarlön behöver diskuteras vidare innan det är dags för partiet att ta
ställning.

Liknande synpunkter bör vi ha på skattesystemet: Det måste göras enklare och mer enhetligt, med färre godtyckliga gränser mellan skattenivåer och avdragsrätter. Samtidigt tror vi att skatteväxling från
arbete till naturresurser kan minska skattekilar och gynna miljö och resurshushållning.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur bör ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag."
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt."
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y10 (Bortröstad)
Av: Qer


Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur bör ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y09 (Bortröstad)
Av: xpndr
Tillbakadraget yrkande P02-Y11 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y12 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #285258
Standard Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik - 2013-04-06, 11:36

Styrelsen har skrivit fel i brödtexten.
"Vi bör t ex slå fast tydligt att vi generellt är mot monopol".
Det handlar ju om privata monopol. Inte tex systembolaget. Eller?
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 22:46 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt."
För sjuk för att kunna få arbetslöshetsförsäkring och samtidigt för frisk för att kunna få sjukförsäkring. Så får det inte vara; att människor bollas runt av myndigheter för att dessa skall slippa ta ekonomiska ansvaret är enligt mig förkastligt.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 22:49 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur bör ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Järnvägen, elstamnätet, flygplatser etc är viktiga att de tjänar allas intresse och inte drivs av någon vars enda intresse är att maximera vinsten på bekostnad av samhällets ekonomi.
RikMattss avatar
2013-04-01, 22:55 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."
Jag upplever att detta förenklingsyrkande hamnar lite i konflikt med P04-Y02 som talar om "ekonomiska incitament för att minska fossila bränslen".

Och så måste man ta varje sak för sig. Förenkling är bra, men verkligheten är komplicerad.

Verkligheten går före. Och differentierade skatter kan vara ett bra politiskt instrument.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
xpndrs avatar
2013-04-02, 08:39 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag."
*tummen upp*

Dock får styrelsen, och detta har jag påpekat tidigare, tummen ner när det gäller att formulera sina yrkanden. Att inte använda samma ord två gånger i en mening vore en bra början.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 08:43 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag gillar yrkande P02-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag."
*tummen upp*

Dock får styrelsen, och detta har jag påpekat tidigare, tummen ner när det gäller att formulera sina yrkanden. Att inte använda samma ord två gånger i en mening vore en bra början.
Känns som en ganska liten detalj ärligt talat. Självklart försöker vi formulera oss så fint som möjligt inför medlemsmötet, men samtidigt ligger vårt fokus ofta på att skriva bra politik och göra bra beslut, vilket tyvärr gör att de trevliga språkliga diskussionerna kan hamna i skymundan.

Tänk på att det som antas på medlemsmöten inte är våra partiprogram som vi skyltar med utåt, utan bara en uppradning av vad vi tycker. Det kan och kommer att omformuleras hejvilt när styrelsen sedan beslutar partiprogrammen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
2013-04-02, 13:03 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
vad avses med naturliga monopol? Monopol är generellt sett skadliga då de skadar utvecklingen. Defacto monopol eller oligopol borde också övervakas av t.ex konkurrensverket.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 13:14 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag gillar yrkande P02-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag."
*tummen upp*

Dock får styrelsen, och detta har jag påpekat tidigare, tummen ner när det gäller att formulera sina yrkanden. Att inte använda samma ord två gånger i en mening vore en bra början.

Vilket ord anser du i just detta yrkande används felaktigt två gånger ? Jag kan inte se det.

Om du har förslag på omformuleringar av styrelsens yrkande så har styrelsen möjlighet att jämka sig med dem om styrelsens arbetsgrupp för årsmötet finner dem vara bättre uttryckta.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 13:17 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag gillar yrkande P02-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
vad avses med naturliga monopol? Monopol är generellt sett skadliga då de skadar utvecklingen. Defacto monopol eller oligopol borde också övervakas av t.ex konkurrensverket.
Naturliga monpol är en en ekonomisk term som avser verksamheter som t.ex. tågspåren - verksamheter som kräver stora grundläggande investeringar men där själva användandet av dem kostar litet. Därav ägs spåren av staten men olika privata aktörer kan bedriva tågverksamhet.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturligt_monopol
2013-04-02, 21:37 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."
bredare bättre
AndersLindbäcks avatar
2013-04-06, 11:56 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."
Jag upplever att detta förenklingsyrkande hamnar lite i konflikt med P04-Y02 som talar om "ekonomiska incitament för att minska fossila bränslen".

Och så måste man ta varje sak för sig. Förenkling är bra, men verkligheten är komplicerad.

Verkligheten går före. Och differentierade skatter kan vara ett bra politiskt instrument.
Du har rätt verkligheten är taggit. Det är därför styrelsen inte säger att alla taggar skall tas bort och föreslår nya taggar.

Styrelsen kunde ha föreslagit "skapa ett enklare skattesystem" men det hade varit för banalt och intetsägande - så detta är en utökning där partiet kan anger hur skattesystemet skall bli enklare utan att för den skull fastna i detaljer i exakt hur det görs. Dels för att partiet då inte kommer ha stor makt i en eventuell förhandling och dels för att partiet inte har de resurser som krävs för att ta fram bra underlag hur en förändring av skattssystemet slår.
xpndrs avatar
2013-04-06, 16:58 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y09:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur _skall_ ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Att byta "bör ägas" mot "skall ägas" ger en skarpa skrivning och en tydligare ståndpunkt.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-06, 19:21 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y09:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur _skall_ ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Att byta "bör ägas" mot "skall ägas" ger en skarpa skrivning och en tydligare ståndpunkt.
Och signalerar att vi är säkra på att det inte finns något fall då ett undantag kan vara motiverat. Är vi det?
Qers avatar
Gammal Qer
2013-04-07, 12:06 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Det största problemet med Y01 (som jag iofs håller med om) är att det visserligen har rätt i att privata monopol är skadliga för samhället men samtidigt missar att statliga monopol inte är bättre. I Sverige var det tex ett stort problem att Televerket hade monopol på infrastruktur vad gäller telekom och en av orsakerna till att monopolet bröts upp var just för att det fördröjde IT-utbyggnaden.

I Tyskland var problemet ännu större och under 90-talet var Tyskland ökända för att ha ett långsamt och dåligt fungerande Internet just för att tyska Televerket var byråkratiska, stelbenta och väldigt långsamma på att anpassa sig till en värld där mer bandbredd behövdes allt snabbare. Under en period var tex det snabbaste Tyska televerket kunde erbjuda 64 kbit fast lina till Internet, men många Universitet behövde väldigt mycket mer kapacitet så de tvingades hyra upp till tiotalet parallella ledningar till absurda kostnader för att det inte gick att få någonting bättre pga tyska Televerkets monopol.

Liknande problem har man haft i UK och listan kan göras hur lång som helst, speciellt om man börjar titta på även andra branscher.

ALLA monopol skadar både marknaden och samhället. ALLA monopol bör motarbetas. Att bara flytta en monopolsituation från privat till statlig kontroll löser inte några som helst problem, det bara förändrar problemen.
2013-04-07, 13:34 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur skall ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Samma yrkande som P02-Y09 fast utan _.
2013-04-07, 13:37 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Detta vore att väl att indirekt ta ställning för att exempelvis Systembolagets monopol är något dåligt som ska avskaffas? Det är inget beslut som jag tycker ska tas på ett så här indirekt sätt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, infallsvinkel
2013-04-08, 19:47 #18
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P02-Y11:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur ska ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Geostefans avatar
2013-04-09, 10:35 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Varför skulle vi inte vara mot monopol även vad gäller alkohol? Vad säger att staten ska sköta det?
2013-04-09, 11:21 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Geostefan Visa inlägg
Varför skulle vi inte vara mot monopol även vad gäller alkohol? Vad säger att staten ska sköta det?
Det är en så pass stor frågeställning att vi behöver en separat debatt och motion om den frågan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, infallsvinkel
2013-04-09, 11:23 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Geostefan Visa inlägg
Varför skulle vi inte vara mot monopol även vad gäller alkohol? Vad säger att staten ska sköta det?
Det är inte ett beslut som man förväntar sig ska tas i en proposition som heter "Om ekonomisk politik"


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Qers avatar
Gammal Qer
2013-04-10, 07:54 #22
Inte uppkopplad
Re: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Detta vore att väl att indirekt ta ställning för att exempelvis Systembolagets monopol är något dåligt som ska avskaffas? Det är inget beslut som jag tycker ska tas på ett så här indirekt sätt.
Varför är det ok att slentrianmässigt ta ställningstagande mot samtliga privata monopol men dåligt att göra samma sak vad gäller statliga monopol? Antingen är monopol dåliga, och då är de det över lag, eller så ser man fördelar med vissa former av monopol men då bör inte just ägandeformen vara den relevanta faktorn.

Du kan väl knappast påstå att ägandeformen automatiskt kan rättfärdiga ett monopol, typ att enbart statliga monopol är ok? Om du gör det, hur är det då inte ett ställningstagande av Piratpartiet att man har grundläggande socialistiska/kommunistiska värderingar? I såna fall anser jag att PP rimligtvis borde ta bladet från munnen och ta ett tydligt ideoligiskt ställningstagande som klart markerar att man har valt sida på vänster-höger-skalan.

Om man ska hålla sig neutral vad gäller just vänster-höger så innebär det rimligtvis att man MÅSTE ta avstånd från ALLA former av monopol. Annars beter man sig inte trovärdigt.
2013-04-10, 09:46 #23
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Om man ska hålla sig neutral vad gäller just vänster-höger så innebär det rimligtvis att man MÅSTE ta avstånd från ALLA former av monopol. Annars beter man sig inte trovärdigt.
Det skulle vara att ta definitivt ställning åt höger? Att inte ha någon åsikt är bättre.
Och som sagt, om vi ska ta ställning om Systembolaget så tycker jag att det bör det göras i en egen motion, inte en proposition "Om ekonomisk politik". Jag skulle acceptera ett ställningstagande mot systembolagets monopol om mötet beslutar det, men inte om det indirekt beslutas i den här propositionen.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-10, 10:26 #24
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Varför är det ok att slentrianmässigt ta ställningstagande mot samtliga privata monopol men dåligt att göra samma sak vad gäller statliga monopol? Antingen är monopol dåliga, och då är de det över lag, eller så ser man fördelar med vissa former av monopol men då bör inte just ägandeformen vara den relevanta faktorn.

Ett monopol är inte bra. Samtidigt så är det inom vissa området nödvändigt med monopol av hänsyn till att det är det mest effektiva sättet att driva verksamheten.

Då vi inte vill utesluta någon att vara med när någon driver ett monopol så bör alla ha rätt att påverka hur det monopolet drivs. Så därför vill jag inte ha enskilda företag som bedriver monopol. Monopol är en angelägenhet för alla.

Den enda organisation som omfattar alla människor i sverige är staten. Staten är alla människor i sverige. Så ett statligt monopol är egentligen något vi svenskar driver tillsammans.

Så därför är statliga monopol de enda accepterbara monopol som bör finnas enligt mig och därför kommer jag rösta ja till styrelsens yrkande i frågan.

Vilka monopol som skall finnas är då egentligen en senare fråga tillsammans med hur skall man göra om det finns ett monopol på ett område och man vill upplösa det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, infallsvinkel, JorgenL
2013-04-10, 10:55 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."
Det här låter lovvärt, men utan att komma med konkret kritik så riskerar det att bli ett slag i tomma luften.
2013-04-10, 11:00 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y12:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart system"
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 22:34 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter."
Det här låter lovvärt, men utan att komma med konkret kritik så riskerar det att bli ett slag i tomma luften.
Jag gillar yrkandet men förstår din invändning. Två system jag kan se med uppenbart godtyckliga gränser är dels mellan olika momssatser, dels mellan de tjänster som får respektive inte får dras av som ROT- och RUT-avdrag. De snedvrider konkurrens och marknad på ett sätt jag tror i grunden är skadligt. Men avskaffar vi ROT/RUT-avdrag behöver vi någon annan mekanism för att göra något åt skattekilarna. Där hade både du och andra konkreta förslag till förra mötet, men de var lite för komplicerade för att jag skulle kunna sätta mig in i både systemen och den kritik som framfördes. Därför tror jag det är rimligt med ett yrkande som pekar ut en tydlig riktning, utan att peta i detaljer. Gärna kompletterat med ett ställningstagande om att skattekilar är ett allvarligt problem som vi vill motverka.
2013-04-12, 11:38 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Yrkande P02-Y01 samt Yrkande P02-Y02 samt Yrkande P02-Y03 samt Yrkande P02-Y04 samt Yrkande P02-Y05 Bifall på dessa.


De är partistyrelsens förslag som verkar så pass vettiga att vi kan enas runt dem.
infallsvinkels avatar
2013-04-12, 11:49 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Tack och lov för statens våldsmonopol!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Tommten
JorgenLs avatar
2013-04-13, 00:43 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Föredrar partistyrelsens formulering. Ibland, även om det är sällan, kan det finnas skäl för monopol, och då är det bättre att ägs av det offentliga så att det dels garanterar gemensamt inflytande över hur de agerar, dels minskar lockelsen att missbruka monopolet för att öka vinsten.
Qers avatar
Gammal Qer
2013-04-14, 12:28 #31
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det skulle vara att ta definitivt ställning åt höger? Att inte ha någon åsikt är bättre.
Och som sagt, om vi ska ta ställning om Systembolaget så tycker jag att det bör det göras i en egen motion, inte en proposition "Om ekonomisk politik". Jag skulle acceptera ett ställningstagande mot systembolagets monopol om mötet beslutar det, men inte om det indirekt beslutas i den här propositionen.
Nej, att ta ett öppet steg mot höger skulle möjligen vara att förbjuda statliga monopol men tillåta privata. Då börjar man gränsa mot faschism vilket imo vore lika onyanserat och vinklat som Yrkande 01 är vinklat åt andra hållet; dvs att förbjuda privata monopol men acceptera statliga.

Hur kan du påstå att en generell uttalan mot att monopol, oavsett ägandeform, är vinklat i någon politisk riktning? Det är politiskt neutralt eftersom det behandlar alla aktörer lika.
Qers avatar
Gammal Qer
2013-04-14, 12:39 #32
Inte uppkopplad
Re: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Föredrar partistyrelsens formulering. Ibland, även om det är sällan, kan det finnas skäl för monopol, och då är det bättre att ägs av det offentliga så att det dels garanterar gemensamt inflytande över hur de agerar, dels minskar lockelsen att missbruka monopolet för att öka vinsten.
Har du jobbat inom landsting eller universitet någon gång?

Det finns ingen monetär vinst att göra där, men det finns andra vinster att göra (karriärmässiga, prestigemässiga etc) och detta görs. Ofta.

Monopol ÄR skadliga oavsett ägandeform och det var imo tex helt rätt att avskaffa det statliga telemonopolet. Just att Sverige avskaffade det statliga telemonopolet är ett stort skäl till att Sverige fick en explotionsartad utveckling på IT-frånten i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Hade vi behållet det statliga monopolet på den punkten hade det förmodligen blivit som i Tyskland där man kom väldigt långt efter och speciellt under 90-talet var lite av en vit fläck på den europeiska IT-kartan.

Dock, läs mitt yrkande igen:

Citat:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Monopol, vare sig de är privata eller statliga, är generellt skadliga för ekonomin och samhället och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska regleras av berörda myndigheter för att undvika missbruk."
Notera fetstilen. Tex anser jag att våldsmonopol bör hanteras av polis och militär, inte av diverse privata vaktbolag och det finns därmed ett undantag för just den typen av monopol även i min formulering.

Så vad, exakt, är det du kritiserar i mitt yrkande?
2013-04-20, 17:23 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
Detta innebär ett indirekt ställningstagande för t.ex Vårdmonopol, Skolmonopol osv. Jag förstår att det gillas av socialisterna. Tur att samhället i övrigt har en mer praktiskt inställning och inser att statliga monopol är skadliga men ibland givetvis nödvändiga.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-20, 22:00 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Om ekonomisk politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
Detta innebär ett indirekt ställningstagande för t.ex Vårdmonopol, Skolmonopol osv. Jag förstår att det gillas av socialisterna. Tur att samhället i övrigt har en mer praktiskt inställning och inser att statliga monopol är skadliga men ibland givetvis nödvändiga.
Det finns varken ett skolmonopol eller vårdmonopol.
2013-04-25, 01:14 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur ska ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
En pluralism är viktig. Företag som äger sådan typ av verksamhet bör kontrolleras av staten, men det leder automatiskt inte till en försämring. Det kan föra med sig gott.
2013-04-25, 01:15 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur bör ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
En pluralism är viktig. Företag som äger sådan typ av verksamhet bör kontrolleras av staten, men det leder automatiskt inte till en försämring. Det kan föra med sig gott.
2013-04-25, 01:17 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt."
Jag anser att det som det är idag är bra, eftersom det premierar arbetslinjen framför bidragslinjen, vilket vi borde förorda.
2013-04-25, 01:18 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y12:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart system"
Jag anser att det som det är idag är bra, eftersom det premierar arbetslinjen framför bidragslinjen, vilket vi borde förorda.
2013-04-30, 17:21 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Social- och arbetsmarknadsförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart system"
Vuxna människor ska i största möjliga utsträckning ta hand om sig själva, varför samhällets skyddsnät måste vara klart och tydligt. Den som har svårigheter att mobilisera sina egna inneboende krafter för att kunna leva ett värdigt liv ska ges särskilt stöd vid sidan av försäkringssystemet.
2013-05-02, 09:48 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nationellt viktig infrastruktur bör ägas och administreras av myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas."
Oklart hur detta skall implementeras när privata företag väljer att bygga upp nationellt viktig infrastruktur innan staten gör det. Skall dessa då förstatligas? Oklart
MasterBofSwedens avatar
2013-05-07, 21:09 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. "Naturliga monopol" ska kontrolleras av det offentliga."
Vissa monopol bör Naturaliseras. Typ Taxinäringen.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com