Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå

Bakgrund

Svenska Piratpartiet har tillsammans med sina systerpartier runtom i Europa börjat arbeta för att skapa en gemensam paraplyorganisation som kan uppfylla de kriterier EU ställer för att erkänna en organisation som ett politiskt parti på EU nivå. Arbetet har gått långsamt framåt, och för att arbetsgruppen som jobbar med frågan ska få en fast punkt att utgå ifrån har den beslutat att endast de partier som kan ställa sig bakom nedanstående syfte i den exakt formulerade lydelsen ska få fortsätta med arbetet med att skapa organisationen. Detta för att allt för olika viljor har gjort det svårt att få ett grepp om vad de olika länderna ser som syftet med organisation.

Förslag på syfte

Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topicsDå styrelsen tycker detta verkar vara ett bra syfte för organisationen anser vi att Piratpartiet ska stödja förslaget som det ligger. Sålunda föreslår styrelsen att medlemsmötet beslutar:


att: Piratpartiet ratificerar ovanstående syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.

Styrelsen


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 21 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ratificerar följande syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 21 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ratificerar följande syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P01-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Janni Andersen


Tillbakadraget yrkande P01-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Janni Andersen


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #284535
Standard Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå - 2013-04-03, 10:17

Jag tycker det vid första påseendet känns skakigt att lova att bygga vår politik på ett framtida "piratmanifest", vars närmare innehåll man inte har någon aning om.

Jag har ett svagt minne av att någon gång under förberedande diskussioner ha hört vännen Mab (som är den av oss som varit mest inblandad i dessa diskussioner) säga något i stil med att den underförstådda meningen bakom formuleringarna varit ett tämligen löst hållet manifest med uteslutande ställningstaganden som alla som går vidare med arbetet kan acceptera.

Jag vore glad för bekräftelse eller förtydligande på den punkten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fredrik Eldh


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 22:41 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar ovanstående syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
Ställer vi oss inte bakom detta så kan vi inte bli medlem av paraplyorganisationen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-02, 03:18 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar ovanstående syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
En stark piratrörelse kräver transnationella organisationer som kan samordna de olika delarna
xpndrs avatar
2013-04-02, 08:26 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar ovanstående syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
+1 på tidigare kommentarer.
2013-04-02, 18:42 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Var hittar man piratmanifestet som det refereras till?
2013-04-06, 09:30 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Det vore bra med yrkande som slipper att man går till denna motionstråden för att se vad ordet "ovanstående" syftar till. Skriv med syftet i själva yrkandet/beslutet istället så slipper vi besvär i framtiden om beslutet behöver rivas upp av någon anledning.
2013-04-08, 13:06 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y02:
att piratpartiet ska fokusera på ett bra reslutat i EU-valet 2014 framför ett bra resultat i riksdagsvalet 2014.
I och med att vi redan sitter i Europaparlamentet är det en avsevärt större chans att vi åter kommer in där. Piratrörelsen har även kapacitet till att bli en stark kraft i europaparlamentet i och med att det finns i så pass många länder och att stödet för dem växer i många länder. Det är även viktigt att vi blir återvalda för att folk inte enbart ska se piratrörelsen som en fluga som snabbt dör ut, utan istället se att vi finns och vi är här för att stanna!
2013-04-08, 13:08 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y03:
att partistyrelsen samt ledning skall särskilt stötta medlemmar som anordnar event i syfte att samordna och utveckla politik och kampanjande inför EU valet 2014.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-08, 14:42 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y02:
att piratpartiet ska fokusera på ett bra reslutat i EU-valet 2014 framför ett bra resultat i riksdagsvalet 2014.
För det första tror jag att detta faller utanför motionens område - det handlar om valstrategi framför organisation av ett europeiskt piratparti.

För det andra har jag fullt förtroende för att partiets styrelse och ledning kan göra rätt prioritering i detta, och arbetet kring valkampanjandet är redan i full gång.

Därför yrkar jag avslag.

För det tredje tycker jag att det är jättekul att relativt nya medlemmar är med och yrkar saker de tycker är viktiga på vårmötet, det syns tråkigt sällan.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-08, 14:45 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y03:
att partistyrelsen samt ledning skall särskilt stötta medlemmar som anordnar event i syfte att samordna och utveckla politik och kampanjande inför EU valet 2014.
Jag antar att du med "särskilt" menar stötta detta mer än vi stöttar events för riksdagsvalet et cetera?

För det första teknikalitet, att stötta medlemmar faller helt på ledningen egentligen, inte på partistyrelsen.

För det andra, jag tror att detta lätt kan misstolkas som att vi inte ska arbeta för att nå riksdagen, vilket skulle vara tråksamt. Jag ser hellre att vi litar på partiledningen i att de stöttar det de tycker bör stöttas.
2013-04-08, 16:22 #12
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P01-Y02:
piratpartiet ska fokusera på ett bra reslutat i EU-valet 2014 framför ett bra resultat i riksdagsvalet 2014.
2013-04-08, 16:23 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P01-Y03:
partistyrelsen samt ledning skall särskilt stötta medlemmar som anordnar event i syfte att samordna och utveckla politik och kampanjande inför EU valet 2014.
Geostefans avatar
2013-04-09, 10:28 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar ovanstående syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
Det är väl bara en naturlig fortsättning framåt. Dessutom blir vi starkare med en paraplyorganisation.
2013-04-09, 11:18 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y04:
att Piratpartiet ratificerar syftet:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"

som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
Jag tycker att det är bättre om syftet kommer med i själva yrkandet så att vi slipper gå tillbaks och kolla vad ordet "ovanstående" syftade till om vi någon gång i framtiden vill länka till yrkandet.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 14:05 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P01-Y04:
att Piratpartiet ratificerar syftet:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"

som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
Jag tycker att det är bättre om syftet kommer med i själva yrkandet så att vi slipper gå tillbaks och kolla vad ordet "ovanstående" syftade till om vi någon gång i framtiden vill länka till yrkandet.
Så som Tommy skrivit yrkandet blir det bara tydligare att vi behöver ett förtydligande kring innehållet i det "Pirate manifesto" vi därmed in blindo ställer oss bakom.

Jag skulle föreslå en mjukare skrivning än att medlemsmötet ratificierar texten ovan. Ställer oss bakom, eller förklarar oss beredda att acceptera vore bättre.
2013-04-09, 14:18 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Så som Tommy skrivit yrkandet blir det bara tydligare att vi behöver ett förtydligande kring innehållet i det "Pirate manifesto" vi därmed in blindo ställer oss bakom.

Jag skulle föreslå en mjukare skrivning än att medlemsmötet ratificierar texten ovan. Ställer oss bakom, eller förklarar oss beredda att acceptera vore bättre.
Jag har ingen åsikt alls i själva frågan, ville bara förtydliga yrkandet.

Men jag ser ett problem med att om syftet skulle remixas lite eller något liknande, så måste vi dra upp och ändra beslutet på ett medlemsmöte till den remixade varianten. Låter bökigt. Kanske det går att förpassa till något slags dokument istället som styrelsen får mandat att korrigera? Om åsikten nu antas alltså, men baserat på antal gillningar så antar jag att frågan kommer bifallas. Eller om det skulle visa sig bli något helknas som vi verkligen inte längre kan stå bakom.
2013-04-12, 11:29 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Bifall Y01 och Y04
infallsvinkels avatar
2013-04-12, 11:45 #19
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Så som Tommy skrivit yrkandet blir det bara tydligare att vi behöver ett förtydligande kring innehållet i det "Pirate manifesto" vi därmed in blindo ställer oss bakom.
Jag måste säga att jag tycker att detta utgår från en missuppfattning.

Propositionen är en avsiktsförklaring kring syftet med den framtida gemensamma paraplyorganisationen, vilket lägger en grund för arbetet med att skapa en sådan organisation.

Ett av dessa syften är att organisationen ska ha ett gemensamt piratmanifest, med grundläggande principer. Det är väl alldeles utmärkt!

Huruvida vi sedan kan ställa oss bakom manifestet eller inte, när det väl är framtaget, är ju en senare fråga.

Själva poängen med propositionen är ju att vara ett startskott för arbetet, inte att vi ställer oss bakom arbetets slutresultat i förväg.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 14:13 #20
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag måste säga att jag tycker att detta utgår från en missuppfattning.

Propositionen är en avsiktsförklaring kring syftet med den framtida gemensamma paraplyorganisationen, vilket lägger en grund för arbetet med att skapa en sådan organisation.

Ett av dessa syften är att organisationen ska ha ett gemensamt piratmanifest, med grundläggande principer. Det är väl alldeles utmärkt!

Huruvida vi sedan kan ställa oss bakom manifestet eller inte, när det väl är framtaget, är ju en senare fråga.

Själva poängen med propositionen är ju att vara ett startskott för arbetet, inte att vi ställer oss bakom arbetets slutresultat i förväg.
Då ska yrkandet vara att vi ställer oss bakom detta syfte. Inte att vi ratificierar formuleringarna.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 14:35 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y04:
att Piratpartiet ratificerar syftet:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"

som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier.
Onödigt yrkande då detta inte är ett politiskt ställningstagande som skrivs in i partiprogrammet. Syftet som ratificeras står i propositionen.
2013-04-12, 15:04 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Jag ogillar Henry Rouhivuoris kommentar:
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Onödigt yrkande då detta inte är ett politiskt ställningstagande som skrivs in i partiprogrammet. Syftet som ratificeras står i propositionen.
Dåligt argument. Syftet borde stå i yrkandet. Styrelsen borde jämka sig. Jag ser ingen anledning till varför inte.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-12, 17:45 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har ett svagt minne av att någon gång under förberedande diskussioner ha hört vännen Mab (som är den av oss som varit mest inblandad i dessa diskussioner) säga något i stil med att den underförstådda meningen bakom formuleringarna varit ett tämligen löst hållet manifest med uteslutande ställningstaganden som alla som går vidare med arbetet kan acceptera.

Jag vore glad för bekräftelse eller förtydligande på den punkten.
Ja, det är tanken. Om det blir så vet vi ju dock inte i nuläget eftersom dokumentet inte finns. Men säger vi nej till syftet kommer vi inte heller få delta i arbetet med att ta fram dokumentet.

Och säger vi ja kan vi fortfarande säga nej till dokumentet när det väl är klart, det här beslutet tvingar oss inte på något sätt att stödja en text vi ännu inte har sett. Det enda vi beslutar är att stödja att det ska finnas en text.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 21:54 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Ja, det är tanken. Om det blir så vet vi ju dock inte i nuläget eftersom dokumentet inte finns. Men säger vi nej till syftet kommer vi inte heller få delta i arbetet med att ta fram dokumentet.

Och säger vi ja kan vi fortfarande säga nej till dokumentet när det väl är klart, det här beslutet tvingar oss inte på något sätt att stödja en text vi ännu inte har sett. Det enda vi beslutar är att stödja att det ska finnas en text.
Då är jag lugn.
2013-04-25, 01:11 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar följande syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"
Då det är en så pass olik politik som förs inom EU så är det bra att vi har en gemensam front så att vår politik blir synliggjord.
2013-04-30, 18:23 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ratificerar följande syfte som syfte för en framtida gemensam paraplyorganisation för europeiska piratpartier:

"Purpose of the organisation is to represent the european Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:
1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics"
Det här är någonting som jag tror att kan styrka Piratpartiet både på hemmaplan och ur ett globalt perspektiv. Kul att höra att planerna är så långt framskridna som de är!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com