Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd

I riksdagsvalet har alla svenska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt.

I valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har alla myndiga svenska medborgare som är folkbokförda i kommunen och landstinget rösträtt. Utländska medborgare som har bott och varit folkbokförda i Sverige i tre år har också rösträtt (med undantag för medborgare från EU, Norge och Island som endast behöver varit folkbokförda i 30 dagar).

Synen att man måste vara medborgare eller bott i åratal i ett land för att vara en samhällsmedlem är dock föråldrad! Vi lever i en global värld.

Redan på 1980-talet föreslog en statlig utredning att rösträtt knyts till uppehållstillstånd istället för medborgarskap (se bl.a. Rösträtt och medborgarskap SOU 1984:11). Under samma tidsperiod öppnades möjligheten upp för långtidsbosatta invandrare att rösta i kommun- och landstingsvalen oavsett medborgarskap. Men där stannade reformerna och sedan började nationalistiska vindar blåsa över Europa.

Piratpartiet är dock ett framtidsparti. Vi är världsmedborgare på nätet. Vi står för mångfald, inkludering och deltagardemokrati.

I vårt principprogram sägs det:

"För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara höra väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Sveg, en gömd papperslös flykting, en 50-årig gruvarbetare i Kiruna, en lattemamma på Söder, en student i Lund eller en pensionär i Göteborg har allra minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras."

Ett logiskt steg på vägen mot detta är att utöka rösträtten till riksdag, kommun och landsting till att gälla alla med permanent uppehållstillstånd i landet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:infallsvinkel

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B13-Y01 (Jämkad med yrkande B13-Y03)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B13-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Henry Rouhivuori
Tillbakadraget yrkande B13-Y03 (Bortröstad)
Av: JorgenL


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #288338
Standard Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd - 2013-10-10, 09:21

Med tanke på tidigare debatter tycker jag att förslagsställarna bör förtydliga sina yrkanden så att det framgår ifall man avser att denna utökade rösträtt ska tillfalla ALLA med permanent uppehållstillstånd, eller enbart de som uppnått rösträttsålder.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


flintbergs avatar
2013-10-07, 20:50 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Mycket bra! Lagom omfattnade, tydliggörande, ideologiskt, men inte extremt. Bra!!!
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-07, 20:55 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Superbra! Det finns ingen anledning att hålla kvar vid föråldrade synsätt, och detta går hand i hand med vårt principprogram.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 22:08 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 22:54 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Det är naturligt att man har krav på koppling till orten man får rösta i.
puggans avatar
2013-10-07, 23:11 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
men behåll "medborgare som är folkbokförda i kommunen och landstinget"
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-07, 23:13 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Stödjer motionen. Skall gilla när det kommer en omformulering. :-)
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 08:38 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Makten till dem som berörs. Dvs dem som bor i landet.
2013-10-08, 08:53 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:42 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.
Varför?
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 14:43 #12
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Varför?


För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.
Jan Lindgrens avatar
2013-10-08, 14:52 #13
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Fast rätten att rösta i ovanstående val är väl inte samma sak som rätten att ställa upp i de valen?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infinite_emma
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 14:54 #14
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan Lindgren Visa inlägg
Fast rätten att rösta i ovanstående val är väl inte samma sak som rätten att ställa upp i de valen?

Alla röstberättigade är valbara enligt svensk lag.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-08, 14:55 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B13-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 15:46 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."
Gillar principen: har man rösträtt så är man valbar.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 16:03 #17
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.
Jag ser ingen överhängande fara att bli invaderade av Polen. Jag tror inte heller att det finns någonting objektivt bättre med svenska medborgare än polska.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, infinite_emma, Robobengt, Svarttusch
2013-10-08, 16:10 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."
Den som får rösta ska också kunna väljas.
Jan Lindgrens avatar
2013-10-08, 16:12 #19
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag ser ingen överhängande fara att bli invaderade av Polen. Jag tror inte heller att det finns någonting objektivt bättre med svenska medborgare än polska.
Har du inte hört talas om polsk riskdag.

Som halvpolack själv så har jag inte så mycket emot polska medborgare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 19:12 #20
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Jag skulle vilja att man måste ha haft permanent uppehållstillstånd i exempelvis 6 månader. Som Anders skriver tycker jag att man ska ha lite koppling till det man röstar om, och för att göra folk som är nervösa för en hostile take over av polacker mindre oroliga.
Nicholas Miless avatar
2013-10-08, 19:58 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Det här skulle höja tröskeln till permanent uppehållstillstånd. Det är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.

Om vi säger att vi tycker om invandring och någon invänder "men tänk om folk kuppar riksdagen?" ska vi inte låta oss avledas till en lång diskussion om hypotesens sannolikhet, utan bara kunna hänvisa frågan till ämnet "medborgarskap" istället för invandring.

Tänk bara på hur folk skrockar om bidragskostnader varje gång vi pratar flyktingpolitik. Ska vi nu göra dem ännu svårare att övertala genom att blanda in rösträtt också?

TL;DR: Det här förslaget leder till minskad invandring.
2013-10-09, 14:59 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Det finns få saker som är så intressanta som ett provokativt förslag. Detta är definitivt ett sådant.

Jag skulle dock vilja mana till besinning. Majoritetsdominans i en så här pass känslig fråga kommer bara att ytterligare förstöra partiets chanser att nå framgång i EU valet, och driva den största potentiella väljargrupp vi har att rösta på deras andra alternativ, SD.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, jenny.s, Tommten
2013-10-10, 15:24 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Jag anser att man ska kunna läsa och förstå ett partiprogram för att få rösta så man kan bilda sig en egen uppfattning om vad de olika partierna står för och vill.

De som är/har fått medborgarskap förutsätter man har den läsförståelsen i svenska att denna ska kunna bilda sig en egen uppfattning.

Jag har i den politiska luften hört en historia om ett vis(S)t parti som gick runt bland hyreshusen i förorten och med igen klistrade ock klara kuvert med olika löften och halvsanningar såg till att de boende gick till närliggande val lokal.

Yrkar avslag på yrkandena.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-10, 15:26 #24
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B13-Y02:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."
JorgenLs avatar
2013-10-11, 00:50 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Lägger detta för att det inte ska bli nån diskussion i efterhand om ifall detta beslut betyder att även 1-åringar ska ha rösträtt....


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
infallsvinkels avatar
2013-10-17, 16:26 #26
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B13-Y01 till fördel för B13-Y03.

Mitt bortjämkade B13-Y01:
rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

B13-Y03, som jag tycker bättre om:
rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.


Bra förtydligande.
Tegmens avatar
2013-10-24, 22:52 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B13-Y01:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.
Ett bakslag för den demokratiska utvecklingen om människor blir nekade rösträtt.
Självklart ska alla som bor i ett land kunna påverka ett val,där individen har rätt och rösta som alla andra.
Som politiskt parti borde vi va öppen för alla och inte särbehandla människors rätt till bidra utvecklingen.
Tegmens avatar
2013-10-24, 22:56 #28
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.
Om folket har valt polackerna så det borde vi respektera det,hellre alla andra i riksdag än Sverigedemokraterna i en riksdag,
Nicholas Miless avatar
2013-10-30, 12:31 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Det här skulle höja tröskeln till permanent uppehållstillstånd. Det är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.

Om vi säger att vi tycker om invandring och någon invänder "men tänk om folk kuppar riksdagen?" ska vi inte låta oss avledas till en lång diskussion om hypotesens sannolikhet, utan bara kunna hänvisa frågan till ämnet "medborgarskap" istället för invandring.

Tänk bara på hur folk skrockar om bidragskostnader varje gång vi pratar flyktingpolitik. Ska vi nu göra dem ännu svårare att övertala genom att blanda in rösträtt också?

TL;DR: Det här förslaget leder till minskad invandring.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-30, 14:39 #30
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Tegmen Visa inlägg
Om folket har valt polackerna så det borde vi respektera det,hellre alla andra i riksdag än Sverigedemokraterna i en riksdag,
Med folket menar du alla polacker som via tillfälligt boende i sverige röstade in sina egna i sverige riksdag ?
2013-10-30, 20:09 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
JDet är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.
Agitera inte för en högre invandring till Sverige. Prata om helt andra saker istället. Piratfrågor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Swingthatcat
Tegmens avatar
2013-11-03, 20:55 #32
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Med folket menar du alla polacker som via tillfälligt boende i sverige röstade in sina egna i sverige riksdag ?
Självklart ska vi respektera om medborgarna har röstat förtroende för dem,
vi bor i ett EU land med många möjligheter.
Vi stänger inte dörren för nån, riksdags dörren är öppen för alla speciellt har vi
många nazistsympatisörer som SD i cirkushuset på Riksgatan 1, så önskar jag Polackerna varmt välkomna till vår RD.
AndersLindbäcks avatar
2013-11-03, 21:11 #33
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Tegmen Visa inlägg
Självklart ska vi respektera om medborgarna har röstat förtroende för dem,

Medborgarna ? Nej som förslaget är skrivet krävs inte medborgarskap i sverige för att få rösta - räcker med att man tillfälligt skriver sig här under valet.
Swingthatcats avatar
2013-11-04, 11:35 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Dumt förslag
2013-11-04, 19:59 #35
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Jag har bott i Sverige 15 år, jag har två barn här, betala skatt och jobbar som psykiatri undersköterska, är stallpojke hemma för familjen pga vi driva en gård med alla gamla svenska landraser men jag har inte rätt att rösta. Min nationalitet garantera mig rättigheter som t.ex (till min egen kropp, till och med köpa eller säljer den) och tills dess kommer jag inte blir svensk, men jag kan inte påverka mina önskemål. Jag har inget rösträtt. Jag känner hundratals utlänningar som skulle gärna vilja rösta den tiden dom är här. Vi skulle jätte gärna har ett röst, men tills Sverige tillåter att vi kan hoppa över från andra klass medborgare kommer Sverige prata om oss istället med oss. Om man entligen tar oss seriöst skulle många utländska medborgare blir väldigt bra aktivister som strider för PP och våran röst (rätt)..
2013-11-04, 22:18 #36
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Jag har bott i Sverige 15 år, jag har två barn här, betala skatt och jobbar som psykiatri undersköterska, är stallpojke hemma för familjen pga vi driva en gård med alla gamla svenska landraser men jag har inte rätt att rösta. Min nationalitet garantera mig rättigheter som t.ex (till min egen kropp, till och med köpa eller säljer den) och tills dess kommer jag inte blir svensk, men jag kan inte påverka mina önskemål. Jag har inget rösträtt. Jag känner hundratals utlänningar som skulle gärna vilja rösta den tiden dom är här. Vi skulle jätte gärna har ett röst, men tills Sverige tillåter att vi kan hoppa över från andra klass medborgare kommer Sverige prata om oss istället med oss. Om man entligen tar oss seriöst skulle många utländska medborgare blir väldigt bra aktivister som strider för PP och våran röst (rätt)..
Johan mlg Karlssons avatar
2013-11-06, 22:09 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Det kommer bli svårare att debattera för invandring om det här går igenom. Vi måste inte bara ta debatten om människovärden och så vidare - vi måste även ta debatten om att vi inte kommer bli invaderade av människor som vill kuppa och ta över Sverige. Även om det är ett löjligt argument så kommer det bli betydligt svårare för oss att debattera faktiska sakfrågan om vi även antar detta.
2013-11-07, 20:08 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B13-Y03:
att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.
Vad är i så fall vitsen med ett medborgarskap? Härtill kommer att den som har permanent upphållstillstånd kan inom några få år (max 5) förvärva svenskt medborgarskap, vilket torde vara naturligt för den som ser sin framtid här. Den som icke avser kvarbli, bör icke på nationell nivå genom sin rösträtt kunna påverka beslut som kan har mycket långsiktiga verkningar.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com