Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring

Det finns idag kvinnofällor som det är välkänt att de leder till att minska kvinnors löner och leder till att en del kräver kvotering för att lösa problemen i stället för att lösa de grundläggande problemet.


Individuell föräldraförsäkring

Av de försäkringar som finns idag är alla individuella förutom en - föräldraförsäkringen. Den är den enda som går att dela vidare till sin partner.


Det är idag extremt få familjer som delar på föräldraförsäkringen full ut. I stället är det en av de två som tar huvuddelen av föräldraförsäkringen. Detta leder till att vanligtvis kvinnan tar ut föräldraförsäkringen och får en sämre löneutveckling. Skillnaden i lön ökar för varje barn som paret får.


Idag är till mycket stor del kvinnor som faller i den fällan. Idag är det så att en förälder måste ta ut två månader och resten kan överlåtas - för att förhindra att det blir en fälla för partnern så förelås att detta ändras till att endast två månader får överlåtas.


Jag yrkar att mötet antar sakfrågan ”föräldraförsäkringens skall vara individuell och med undantaget att två månader per förälder får överlåtas.”


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:AndersLindbäck

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B45-Y01 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B45-Y02 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B45-Y03 (Bortröstad)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B45-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Rasmus Haglund
Tillbakadraget yrkande B45-Y05 (Bortröstad)
Av: Tommten


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #287953
Standard Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring - 2013-10-08, 10:07

Frågan är vilket perspektiv som är det naturliga för Piratpartiet att titta på detta.

Det sägs att det ska vara familjens ensak att bestämma. "Vi i vår familj vet bäst vad som passar oss ..." I grunden en kollektivistisk inställning, en grupp ska bestämma vad gruppens vuxna individer tror är bäst för alla i gruppen.

Ett annat perspektiv är de individuella föräldrarna. Rätten att få ersättning för att vara hemma med sitt barn är en individuell rättighet, som man möjligen kan överlåta en del av.

Ett tredje perspektiv är barnets. Där finns somliga som tror att det är jättefarligt för barnet att byta från en vuxen till en annan som den som är hemma under första året. Jag har inte sett några övertygande forskningsresultat som styrker ett sådant påstående. Därför lutar jag bestämt mot att det bästa för barnet är att få möjlighet att genom intensiv daglig samvaro skapa nära relationer med båda sina föräldrar. Och att det bästa för barnet därför är att föräldraförsäkringen delas.

Jag har svårt att se att Piratpartiet ska ta en kollektivistisk hållning här. Och både den föräldra- och barncentrerade individualistiska hållningen pekar i mina ögon åt samma håll.

Däremot tycker jag inte denna fråga är tillräckligt central för oss, för att vi ska ta ställning, ifall det inte finns någorlunda enighet om den. Röstar vi för detta kommer varenda valarbetare att tvingas försvara förslaget. Därför ska vi bara ta det om de flesta av oss är med på båten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, Mab


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#3) Gammal
Rasmus Haglund Inte uppkopplad
 
Rasmus Haglunds avatar
 
Inlägg: 30
Reg.datum: Jul 2010

Länk: #287739
Standard Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring - 2013-10-07, 22:11

Jag tycker inte att vi ska säga till föräldrar hur de ska ta ut sina föräldrardagar. Vi ska inte kliva in i familjers hem och bestämma hur de ska leva sina liv.

Det finns många anledningar till att man skulle vilja fördela om dagarna mellan föräldrar, till exempel:
  • Den ena föräldern har mycket lägre lön vilket gör att familjen inte har råd att den med högst lön stannar hemma längst
  • Den ena föräldern vill vara hemma med barnet längre än den andra vill
Ett bättre sätt att minska gapet mellan föräldrars utnytjande av föräldrarförsäkringen kan vara att föräldrarpenningen för de båda föräldrarna sätts till en summa som ligger mitt i mellan lönerna. På så sätt har båda föräldrarna samma föräldrarpenning.

Varför vill vi eftersträva att män och kvinnor ska ta ut exakt 50% av föräldrardagarna i var? Ska vi inte istället eftersträva att varje förälder tar ut så många dagar som hen vill?

I mitt fall tog min fru ut fler dagar med vår dotter för att hon "ville vara hemma längre och kände sig inte redo att komma tillbaka till jobbet ännu". Det handlade inte om att jag tvingade henne att vara hemma, utan tvärt om att hon begärde att få vara hemma.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, Tommten
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-07, 22:20 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens skall vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Men motionens argument i brödtexten vore det i så fall bättre att föräldraförsäkringen delas 50/50 och ingen tid kan överlåtas till den andra föräldern.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 07:21 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Jag tror dessutom att en tvingad jämnlik delning av föräldrardagarna endast kommer att leda till att dagarna istället inte tas ut och barnen får börja tidigare på förskola.
2013-10-08, 08:27 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens skall vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Nej, nej, och åter nej! Hur vi delar upp föräldradagarna i vår familj är upp till oss. Ingen annan har något med det att göra. Hands off. Vi vet bättre än politikerna i Stockholm vad som fungerar för vår familj.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
farmorgun
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 18:06 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
[...] Därför lutar jag bestämt mot att det bästa för barnet är att få möjlighet att genom intensiv daglig samvaro skapa nära relationer med båda sina föräldrar. Och att det bästa för barnet därför är att föräldraförsäkringen delas.
Med det argumentet borde det vara obligatoriskt för båda föräldrarna att utnytja hela föräldrarförsäkringen, vilket blir väldigt konstigt.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 20:09 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Rasmus Haglund Visa inlägg
Med det argumentet borde det vara obligatoriskt för båda föräldrarna att utnytja hela föräldrarförsäkringen, vilket blir väldigt konstigt.
Om man bara bryr sig om denna enda synpunkt är det onekligen en logisk slutsats. Jag tror dock på att väga samman många olika hänsyn när man fattar beslut. I frågan om ja och nej till detta yrkande även frågan om ett ställningstagande skulle hjälpa eller stjälpa partiet i valrörelsen.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 20:43 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om man bara bryr sig om denna enda synpunkt är det onekligen en logisk slutsats. Jag tror dock på att väga samman många olika hänsyn när man fattar beslut. I frågan om ja och nej till detta yrkande även frågan om ett ställningstagande skulle hjälpa eller stjälpa partiet i valrörelsen.
Instämmer helt
2013-10-09, 14:12 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Vill vi att staten skall sköte mer eller mindre i våra liv. Är det någonting som jag har lärt mig under mina 15 år i opensource community så är det att jag hela tiden underskattar den drivkraft och kreativitet som finns hos fria individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Även om jag själv inte är förälder så kan jag inte annat än beundra mina kollegor och vänner som gör sitt yttersta för att på ett så bra sätt som möjligt ge sina barn den bästa uppfostran.

För mig är det ovärdigt och småsint att staten skall lägga sig i hur dessa hårt arbetande människor väljer att dela upp det gemensamma arbetet mellan varandra. Jag kan inte heller se hur vi kan motivera ett sådant ingrepp på ett ideologiskt plan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Rasmus Haglund
2013-10-09, 14:42 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Vill vi att staten skall sköte mer eller mindre i våra liv. Är det någonting som jag har lärt mig under mina 15 år i opensource community så är det att jag hela tiden underskattar den drivkraft och kreativitet som finns hos fria individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Även om jag själv inte är förälder så kan jag inte annat än beundra mina kollegor och vänner som gör sitt yttersta för att på ett så bra sätt som möjligt ge sina barn den bästa uppfostran.

För mig är det ovärdigt och småsint att staten skall lägga sig i hur dessa hårt arbetande människor väljer att dela upp det gemensamma arbetet mellan varandra. Jag kan inte heller se hur vi kan motivera ett sådant ingrepp på ett ideologiskt plan.
Hyggligt motyrkande. Kan nästan gilla det. Jag gillar andemeningen. Det är bra på ett ideologiskt plan - det hör till familjens integritet att myndigheter inte lägger sig i hur vi lägger upp vår vardag. Däremot blir jag fundersam till formuleringen "att föräldraförsäkringen ska tillfalla barnet". Det känns konstigt. Finns det något bättre sätt att formulera det på?

Därtill känns det lite väl radikalt att vi driver en linje där man ska kunna skriva över föräldradagar till helt främmande människor, till exempel en inhyrd barnvakt som man hittar på Blocket. Det är vad formuleringen innebär.

Jag tycker också att formuleringen "fritt efter barnets behov" låter flummigt. Det behövs inte.

Det är heller inte föräldraförsäkringen som "disponeras", utan föräldradagarna.

Gillar andemeningen, inte formuleringen. Ska fundera lite på en bättre.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 08:52 #12
Inte uppkopplad
Re: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens skall vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Men motionens argument i brödtexten vore det i så fall bättre att föräldraförsäkringen delas 50/50 och ingen tid kan överlåtas till den andra föräldern.
Du kan alltid lägga ett motyrkande med den innebörden om du vill.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 08:54 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Föräldraförsäkringen tillkom för att föräldrarna skall spendera tid med barnet och inte någon utomstående.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Anna Blixt, Henrik Brändén, JorgenL
willenforts avatar
2013-10-11, 12:43 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell för vårdnadshavare. med möjlighet att överlåta maximalt 50%"
Idag har vi fall där föräldern inte alltid är vårdnadshavare. så det är bättre att skriva på detta sättet.

Samtidigt anser jag att en månads max överlämning är för lite men dagens 3 månder är för mycket. 50% är en rimligare kompromiss.
2013-10-11, 13:13 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell för vårdnadshavare. med möjlighet att överlåta maximalt 50%"
Ogillar eftersom jag är övertygad om att detta enbart leder till att fler dagar brinner inne, samtidigt som barnet berövas värdefull tid ihop med någon av sina föräldrar. Det är viktigare att familjerna själva får styra över sin vardag än att vi försöker tvinga fram bra siffror i statistiken.

Förslaget skulle också leda till att fler mammor skulle ta ensam vårdnad om barnet under de första åren, för att på det sättet få hela ledigheten. Vill vi verkligen införa ett system som äventyrar barnens relationer till sina fäder på det viset?

Alla har inte råd att vara lediga 50% - och alla vill inte vara lediga 50%. Ärligt talat, ge fan i att försöka detaljstyra familjers vardagsliv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Rasmus Haglund
2013-10-11, 13:14 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Ogillar eftersom jag inte vill att vi ska förespråka ett system där man kan överlåta föräldraförsäkringen på inhyrd personal eller på fullständiga främlingar. Det kan inte ligga i barnets bästa intresse.
2013-10-11, 13:21 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B45-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell för vårdnadshavare. med möjlighet att överlåta maximalt 50%"
Idag har vi fall där föräldern inte alltid är vårdnadshavare. så det är bättre att skriva på detta sättet.

Samtidigt anser jag att en månads max överlämning är för lite men dagens 3 månder är för mycket. 50% är en rimligare kompromiss.
Du tycker att 3 månader är för mycket, men du är okej med 50%?

60 dagar är reserverade för varje förälder och inte kan överlåtas.

Man får totalt 480 dagar per barn. Om man tar ut 5 dagar i veckan motsvarar detta 96 veckor. Om man skulle dela upp det lika mellan föräldrarna skulle det ge 48 veckor per förälder. 50% av detta, som då skulle vara en rimlig kompromiss enligt dig, skulle vara 24 veckor per förälder.

Hur kan du tycka att 1 månad är för lite, 3 månader är för mycket, men att 50%, dvs drygt 5 månader, är en rimlig kompromiss?
2013-10-11, 20:14 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Rasmus Haglund Visa inlägg
Jag tycker inte att vi ska säga till föräldrar hur de ska ta ut sina föräldrardagar. Vi ska inte kliva in i familjers hem och bestämma hur de ska leva sina liv.

Det finns många anledningar till att man skulle vilja fördela om dagarna mellan föräldrar, till exempel:
  • Den ena föräldern har mycket lägre lön vilket gör att familjen inte har råd att den med högst lön stannar hemma längst
  • Den ena föräldern vill vara hemma med barnet längre än den andra vill
Ett bättre sätt att minska gapet mellan föräldrars utnytjande av föräldrarförsäkringen kan vara att föräldrarpenningen för de båda föräldrarna sätts till en summa som ligger mitt i mellan lönerna. På så sätt har båda föräldrarna samma föräldrarpenning.

Varför vill vi eftersträva att män och kvinnor ska ta ut exakt 50% av föräldrardagarna i var? Ska vi inte istället eftersträva att varje förälder tar ut så många dagar som hen vill?

I mitt fall tog min fru ut fler dagar med vår dotter för att hon "ville vara hemma längre och kände sig inte redo att komma tillbaka till jobbet ännu". Det handlade inte om att jag tvingade henne att vara hemma, utan tvärt om att hon begärde att få vara hemma.
Jag håller med, och målet bör då vara att med politiska medel försöka eliminera situationerna där lönen avgör vem som ska vara hemma. Målet här bör alltså vara att familjens totalinkomst ska blir densamma, oavsett vilken familjeförsörjare som familjen väljer ska vara hemma med barnet, så att familjen får ett friare val att bestämma vem som ska vara hemma. Det borde väl gälla både vid sjukledighet med barn, och mamma/pappaledighet.

Exakt hur man ska ådstakomma det vet jag inte, men det vore bra om partiet kan komma överens om att det är ett bra mål att sikta på åtminstonde. Jag skulle rösta bifall på ett yrkande som yrkar på att PP vill försöka hitta något sätt att ådstakomma en sådan förändring.
Svarttuschs avatar
2013-10-11, 20:48 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Allt fler män börjar vara föräldralediga, och jag hyser all tilltro till att alla familjer kan dela upp på det sättet som passar familjen bäst. Det finns redan en jämnställdhetsbonus, jag ser inte anledningen till varför vi skulle ha en individuell föräldraförsäkring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Blixt, Rasmus Haglund
JorgenLs avatar
2013-10-11, 21:29 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Anledningen till att alls ha en föräldraförsäkring är att vi vet att det är bra för barnet att anknyta till sina föräldrar, för samhället hade det varit billigare att sätta ungarna på dagis från en månads ålder... Därför är det inte i linje med syftet med hela iden att ledigheten kan överlåtas till vem som helst.

Det är också därför det finns en anledning till att uppmuntra att bägge föräldrarna tar ut någorlunda jämnstor del av tiden med barnet, det är bra för barnet att ha en känslomässig anknytning till bägge vårdnadshavarna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Jan Lindgren
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-12, 01:55 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y04:
att föräldrarförsäkringens ersättning ska vara lika för ett barns vårdnadshavare
Om ersättningen blir lika för båda föräldrar och t ex grundar sig på medelvärdet av föräldrarnas SGI kommer det spela mindre roll för familjens ekonomi vem som stannar hemma.

Så detta innebär att föräldrarförsäkringen blir mindre individuell.
2013-10-12, 11:27 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y04:
att föräldrarförsäkringens ersättning ska vara lika för ett barns vårdnadshavare
Ogillar delvis eftersom det är så ospecifikt. Vad menas? Ska ersättningen baseras på den lägre inkomsten, den högre inkomsten, eller på ett medelvärde?

Delvis ogillar jag också pga att jag tycker att det är fel att försöka hindra familjer från att fatta ekonomiskt fördelaktiga val. Detta förslag skulle innebära att familjer som har mycket olika inkomster skulle få en tung ekonomisk smäll, oavsett vem som är hemma. Det finns det ingen fog för att genomföra.
2013-10-12, 11:48 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Rasmus Haglund Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B45-Y04:
att föräldrarförsäkringens ersättning ska vara lika för ett barns vårdnadshavare
Om ersättningen blir lika för båda föräldrar och t ex grundar sig på medelvärdet av föräldrarnas SGI kommer det spela mindre roll för familjens ekonomi vem som stannar hemma.

Så detta innebär att föräldrarförsäkringen blir mindre individuell.
Detta uppnår man redan idag om man delar 50/50, plus att man då får en bonus. Varför försöka påtvinga en viss situation? Låt folk välja det de trivs med istället, och om en och annan familj väljer att ha den arbetslöse parten hemma, medan personen som tjänar 50 000 kr / månad går till jobbet... låt dem göra som de vill.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-12, 15:18 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Detta uppnår man redan idag om man delar 50/50, plus att man då får en bonus. Varför försöka påtvinga en viss situation? Låt folk välja det de trivs med istället, och om en och annan familj väljer att ha den arbetslöse parten hemma, medan personen som tjänar 50 000 kr / månad går till jobbet... låt dem göra som de vill.
Efter att räknat på det mer på det kanske det inte är en så bra idé. Min tanke är att försöka hitta ett sätt som gör att det inte spelar någon roll rent ekonomiskt vem som stannar hemma, eller i alla fall att skillnaden jämnas ut ännu mer.
Svarttuschs avatar
2013-10-12, 15:50 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Rasmus Haglund Visa inlägg
Efter att räknat på det mer på det kanske det inte är en så bra idé. Min tanke är att försöka hitta ett sätt som gör att det inte spelar någon roll rent ekonomiskt vem som stannar hemma, eller i alla fall att skillnaden jämnas ut ännu mer.
En lösning på det problemet hade ju varit att föräldrapenningen var på 100% av inkomsten istället för 80%. Då förlorar man inga pengar på att pappan är hemma. Eller mamman i de fallen kvinnan tjänar mer. Om det är en möjlig lösning vet jag dock inte.
2013-10-13, 13:00 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
Föräldraförsäkringen tillkom för att föräldrarna skall spendera tid med barnet och inte någon utomstående.
Hur någonting tillkom är inte ett speciellt bra argument för att det skall fortsätta vara så. Vi har i vår historia fullt med lagar som vi sedermera har förändrat och förbättrat.

Den ideologiska frågan är vet föräldrarna vad som är bästa för barnet, eller vet staten det. Min uttolkning är att föräldrarna förstår bättre barnens behov än vad statsmakterna kan göra med sin lagstiftning. Detta inte minst eftersom föräldrarna faktiskt tar hänsyn till många fler faktorer rörande just sitt barn, medan staten måste fatta ett generellt beslut gällandes alla barn i alla situationer. Där för bör subsidiaritetsprincipen gälla här.

Jag förstår inte heller denna eviga fascination med blodsband. Varför skulle inte en ny pojkvän exempelvis som själv också har barn kunna ta hand om ett barn?
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-13, 14:09 #27
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B45-Y04:
föräldrarförsäkringens ersättning ska vara lika för ett barns vårdnadshavare
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-17, 05:20 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
]Nej, nej, och åter nej! Hur vi delar upp föräldradagarna i vår familj är upp till oss. Ingen annan har något med det att göra. Hands off. Vi vet bättre än politikerna i Stockholm vad som fungerar för vår familj.
Varför är det upp till er hur ni delar upp ett bidrag som politikerna i Stockholm valt att ge er? Om politikerna i Stockholm vill dela ut pengar till folk måste det väl rimligen vara politikerna i Stockholm som sätter reglerna?

Den enda riktiga hands off-linjen är ju att avskaffa skiten. Allt annat är statlig inblandning.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
För mig är det ovärdigt och småsint att staten skall lägga sig i hur dessa hårt arbetande människor väljer att dela upp det gemensamma arbetet mellan varandra. Jag kan inte heller se hur vi kan motivera ett sådant ingrepp på ett ideologiskt plan.
Fast nu är det inte det som staten lägger sig i. Tar man inte ut någon föräldrapenning får man dela upp sitt arbete bäst man vill. Vad staten lägger sig i är hur de pengar staten beslutat att pytsa ut ska fördelas. Vilket väl rimligen staten bör få ha åsikter om?Överlag så förstår jag inte den här viljan att hålla staten utanför statens föräldraförsäkring. Tycker man att staten inte ska lägga sig i hur familjer lever sina liv är det väl rimligare att driva att föräldraförsäkringen avskaffas helt? Den är ju ett uppenbart sätt för staten att försöka stimulera par att skaffa barn och extremt ofördelaktig för de par som istället väljer att skaffa sig hundvalpar eller sköldpaddsungar att ta hand om.

Jag tror det bästa är att en gång för alla erkänna att föräldraförsäkringen är social ingenjörskonst och sedan fundera på hur den organiseras på bästa sätt. Och från det perspektivet har jag inte hört ett enda argument till varför den inte ska vara helt individualiserad.
2013-10-18, 11:10 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Avslag samtliga yrkanden!
2013-10-18, 12:04 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Varför är det upp till er hur ni delar upp ett bidrag som politikerna i Stockholm valt att ge er? Om politikerna i Stockholm vill dela ut pengar till folk måste det väl rimligen vara politikerna i Stockholm som sätter reglerna?

Den enda riktiga hands off-linjen är ju att avskaffa skiten. Allt annat är statlig inblandning.
För det första är föräldraförsäkringen inget BIDRAG.
Och för det andra är det ingen SKIT att vi möjliggör för människor att skaffa barn och ta hand om dem utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Det är precis lika självklart som att vi har ersättning för sjukdom eller arbetslöshet.

Citat:
Fast nu är det inte det som staten lägger sig i. Tar man inte ut någon föräldrapenning får man dela upp sitt arbete bäst man vill. Vad staten lägger sig i är hur de pengar staten beslutat att pytsa ut ska fördelas. Vilket väl rimligen staten bör få ha åsikter om?
Nej, staten ska inte ha åsikter om detta. Precis som staten inte ska ha åsikter om en arbetslös person på a-kassa väljer att använda sin ersättning till att köpa badkläder och en flaska vin. Att staten handhar utbetalningarna gör det inte moraliskt riktigt att de dikterar hur pengarna ska användas. Om man skaffar barn som familj ska man också kunna bestämma över hur man fördelar ersättningen som familj.


Citat:
Överlag så förstår jag inte den här viljan att hålla staten utanför statens föräldraförsäkring.
Föräldraförsäkringen är till för föräldrarna och det är en av världens bästa försäkringar. Det är någonting att vara stolt över, inte något att kalla "skit" och ropa efter det ska avskaffas.

Citat:
Jag tror det bästa är att en gång för alla erkänna att föräldraförsäkringen är social ingenjörskonst och sedan fundera på hur den organiseras på bästa sätt. Och från det perspektivet har jag inte hört ett enda argument till varför den inte ska vara helt individualiserad.
Om man skaffar barn som familj är det fullkomligt orimligt att låsa alla dagar till individer. Det är kontraproduktivt och skapar fullkomligt onödiga sociala och ekonomiska problem för föräldrarna.
2013-10-19, 05:18 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraföräkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
En vettig piratpartistisk linje borde vara att vi ska respektera familjens integritet och självbestämmande så länge ingen tar skada av det. Olika familjer har olika behov och önskemål för hur de ska lösa familjepusslet. Vi bör inte kliva in i familjers hem och bestämma hur de ska leva sina liv så länge ingen tar skada av det. Istället kan vi försöka förbättra familjens förutsättningar att kunna göra ett val fritt från ekonomiskt tvång.

Det finns många anledningar till att man skulle vilja fördela om dagarna mellan föräldrar, till exempel:
  • Den ena föräldern har mycket lägre lön vilket gör att familjen inte har råd att den med högst lön stannar hemma längst
  • Den ena föräldern vill vara hemma med barnet längre än den andra vill
2013-10-19, 05:29 #32
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraföräkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
Jag försökte formulera kärnan i Rasmus Haglunds huvudinlägg till ett yrkande. Det är kanske inte världens bästa formulering, men det är i alla fall begripligt hoppas jag.
2013-10-20, 12:03 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraförsäkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
Totalt hål-i-huvudet-förslag. Hur skulle det gå till? Om en person tjänar 100 000 kr i månaden på att gå till jobbet och partnern tjänar 10 000 kr, hur ska man kunna jämna ut det mellan dessa två, på annat sätt än att skjuta till sanslösa mängder pengar för att kompensera när den högavlönade personen inte jobbar? Är det rimligt att skattebetalarna ska stå för 100 000 kr i månaden till en familj bara för att ta bort ekonomin som påverkande faktor när familjen fattar val om föräldraledighet? Eller är tanken bakom förslaget att man ska sänka den arbetande personens lön genom extraskatter de dagar som partnern är föräldraledig?

Varför kan inte folk få välja att skaffa barn i förhållanden med skev inkomstfördelning om de så önskar?

Vi kan inte föreslå detta utan att framstå som jubelidioter.
2013-10-20, 12:05 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag gillar yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraföräkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
Jag försökte formulera kärnan i Rasmus Haglunds huvudinlägg till ett yrkande. Det är kanske inte världens bästa formulering, men det är i alla fall begripligt hoppas jag.
Begripligt, nja. Någon får gärna förklara eller exemplifiera hur detta skulle fungera i praktiken. Ta en familj som tjänar 100 000 kr respektive 10 000 kr i månaden som exempel, och visa hur man jämnar ut deras inkomster under föräldratiden. I dare you.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-20, 12:47 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Begripligt, nja. Någon får gärna förklara eller exemplifiera hur detta skulle fungera i praktiken. Ta en familj som tjänar 100 000 kr respektive 10 000 kr i månaden som exempel, och visa hur man jämnar ut deras inkomster under föräldratiden. I dare you.
Äh det går bra. Inför basinkomst för alla.

I teorin skulle man kunna beskatta båda två - och alla andra - så alla får ut exakt lika mycket efter skatt oavsett hur mycket de tjänar.

Han tjänar 10 000 kr per månad och får ut 18000 kr
Hon tjänar 100 000 kr per månad och får ut 18000 kr.

(De som tjänar 15 000 kr eller 55 000 kr får även de ut 18000 kr per månad)
Då kan båda vara hemma lika mycket med barnet.
Riktig basinkomst
2013-10-20, 23:04 #36
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B45-Y02:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Föräldraförsäkringen skall tillfalla barnet och disponeras av föräldrarna fritt efter barnets behov, till sig själva eller till andra som de anser är lämpliga.
2013-10-21, 19:57 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Äh det går bra. Inför basinkomst för alla.

I teorin skulle man kunna beskatta båda två - och alla andra - så alla får ut exakt lika mycket efter skatt oavsett hur mycket de tjänar.

Han tjänar 10 000 kr per månad och får ut 18000 kr
Hon tjänar 100 000 kr per månad och får ut 18000 kr.

(De som tjänar 15 000 kr eller 55 000 kr får även de ut 18000 kr per månad)
Då kan båda vara hemma lika mycket med barnet.
Riktig basinkomst
Också känt som kommunism. Och ja, det är ena sättet att jämna ut familjens inkomster. ;-)

Det andra sättet är att skattebetalarna ersätter 100% av lönen för den lediga föräldern, utan något tak. Vilket innebär att vi i mitt exempel skulle få pröjsa 100 000 kr i månaden till familjen när X är hemma med barnet. Jätterimligt.

Det är bara att inse att vi inte kan använda föräldraförsäkringen för att jämna ut inkomster. Folk måste kunna välja att bilda familj med någon som ligger på en annan inkomstnivå än de själva. Det är inget problem som vi måste lösa.
AndersLindbäcks avatar
2013-11-03, 19:24 #38
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Alla försäkringar är individuella - förutom föräldraförsäkringen. I stället är den en stor kvinnofälla.
Pavens avatar
2013-11-04, 10:57 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Vad händer om en person dör. Eller om farmor vill vara föräldraledig.
Pavens avatar
2013-11-04, 10:58 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell för vårdnadshavare. med möjlighet att överlåta maximalt 50%"
Vad händer om någon dör eller farmor vill vara föräldraledig?
Swingthatcats avatar
2013-11-04, 11:21 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att mötet antar ställningstagandet "föräldraförsäkringens ska vara individuell och med undantaget att en månad per förälder får överlåtas".
Staten ska skita i hur vi delar upp ledigheten
2013-11-04, 20:13 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Individuell föräldraförsäkring är inte förgrundad hos någon familj, dom som vill kan enkelt dela upp den själv. Uppdelningen av föräldraförsäkringen kommer bli mer jämställd allt eftersom samhället utvecklas mot jämställdhet.

Inget jag kan eller vill stå bakom och säga att vi kämpar för.
2013-11-06, 17:45 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraförsäkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
Förfarandet säkerställer att det inte är ekonomi som ska avgöra vem det är som är hemma med barnet.
infallsvinkels avatar
2013-11-10, 09:55 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B45-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "För att föräldrarnas val av vem som ska vara hemma med barnet inte ska kännas som ett tvång pga ekonomiska skäl om den ena föräldern har en högre lön än den andra, så vill Piratpartiet verka för att ett av föräldraförsäkringens mål ska vara att försöka se till så att familjens totalinkomst blir densamma, oavsett vilken förälder som familjen väljer ska vara hemma med barnet."
Bra målsättning, underförstått att alla socialförsäkringar behöver tak.
2013-11-10, 20:41 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Begripligt, nja. Någon får gärna förklara eller exemplifiera hur detta skulle fungera i praktiken. Ta en familj som tjänar 100 000 kr respektive 10 000 kr i månaden som exempel, och visa hur man jämnar ut deras inkomster under föräldratiden. I dare you.
Varför inte ta något exempel när den ena tjänar en miljard och den andra 10 kr när du ändå håller på? Givetvis ska det finnas rimlighet i det hela, med tak för hur stor löneskillnad som kan täckas upp, och det står inte i yrkandet att detta ska gälla absolut i alla tillfällen och för alla summor i löneskillnader. Det vore förstås helt absurt. Det som beskrivs är en målsättning att sträva efter, som givetvis måste införas med någon slags rimlighet.
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Bra målsättning, underförstått att alla socialförsäkringar behöver tak.
Exakt
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com