Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande

Det har i Sverige blivit allt svårare att se var ansvaret för olika beslut ligger: Beställar- och utförarorganisationer kastar ansvar för missförhållanden på varandra. Tjänstemän gömmer sig allt oftare bakom riktlinjer från politiker, medan politiker lägger ansvaret på tjänstemännens tolkningar av deras riktlinjer. Och så vidare.

För Piratpartiet bör det vara viktigt med transparens och tydlighet i det offentliga beslutsfattandet. Det måste vara lätt för medborgare att veta vem de ska utkräva ansvar från.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Henrik Brändén

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Henrik Brändén Yrkande B29-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    0 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B29-Y01 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén


Av: Henrik Brändén Yrkande B29-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    0 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289023
Standard Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande - 2013-10-16, 22:58

Jag har sett invändningar mot den sakpolitiska relevansen av denna motion, och huruvida det istället bör läggas som princippolitiska förslag.

Jag förhåller mig skeptisk till en stark distinktion mellan dessa två områden. Om sakpolitik reduceras till att innebära specifika förslag om specifika föremål som vi vill köpa till invånarna (t ex e-sportarenor eller bredband), alternativt mycket specifika lagstiftningar vi vill ändra (vi vill ta bort DLD) så blir sakpolitiken inte mycket mer än en önskelista.

Om jag tänker mig principer som partiet grundar sig i så är det snarare mänskliga rättigheter, decentralisering, osv. Alltså ganska stora, omfattande principer för samhällsorganisationen och riktningen på samhället: vi tror att det är bra med mänskliga rättigheter och demokratiskt styre, och vi tror att det är bra att inte centralisera för mycket eftersom man då skapar bättre hållbarhet, enklare maktutövande för medborgarna, osv.

I sakpolitiken tänker jag mig att man förfinar vad det kan innebära: t ex tror vi inte att det är bra att centralisera makten för upprätthållande av företagshemligheter på staten, och vi tror inte att det är bra för mänskliga rättigheter med omfattande, obligatorisk datalagring (oavsett om detta sker genom ett direktiv från EU eller genom nationell lagstiftning - vi skulle inte ha tyckt att någonting liknande datalagringsdirektivet var bra ens om det klubbats i Norge som icke-europeiskt förslag och utan inblandning från EU, antar jag).

Det här är en möjlighet för partiet att tydliggöra att man upplever ledarskapet som viktig i sakpolitiken och att varje politiker har ett ansvar för sitt eget ledarskap och för sitt partis ledarskap, på samma sätt som tjänstemännen har ansvar för administrationen. De två yrkandena kompletterar därför varandra och gör det uppenbart att Piratpartiet inte bara tror att varje enskild tjänstemän har ett ansvar för sitt maktutövande utan att även politiker har ett ansvar för sitt ledarskap.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-07, 21:47 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."
Det är ingen sakpolitik. In med det i principprogrammet i så fall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 22:15 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y02:
att att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."
Genom den maskinbyråkrati som finns inom offentliga sektorn så har alla bara ansvar för sin lilla bit.
2013-10-15, 10:42 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande -
Bifall båda
Men Y01 är inte ett ställningstagande utan ett önsketänkande.
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-10-15, 16:52 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."
Instämmer till fullo med agnesson. Detta är inte sakpolitik. Vill vi tycka detta så hör det hemma i principprogrammet.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 18:06 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."
Det är ingen sakpolitik. In med det i principprogrammet i så fall.
Gränsfall. Nu står det inte i principprogrammet. Jag har inga svårigheter att se att denna mening står som en inledande mening i vårt program om styrelseskick, precis före meningen i det kommande ställningstagandet. Jag tror till och med att det är lättare att begripa det kommande ställningstagandet mot bakgrund av en sådan skrivning.
JorgenLs avatar
2013-10-15, 19:21 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Gränsfall. Nu står det inte i principprogrammet. Jag har inga svårigheter att se att denna mening står som en inledande mening i vårt program om styrelseskick, precis före meningen i det kommande ställningstagandet. Jag tror till och med att det är lättare att begripa det kommande ställningstagandet mot bakgrund av en sådan skrivning.
Det är väl alldeles normalt att ett sakpolitiskt program inleds med några citat från principprogrammet, så att en text också bör återfinnas i ett sakpolitiskt program är väl inget som direkt motsäger att det kan höra hemma i principprogrammet.

Den typen av ställningstaganden som Y01 och Y02 innebär är typiskt visionära påstående som handlar om enligt vilka principer vi vill organisera samhället, det kan absolut inte kallas för sakpolitiska krav. Typiskt saker som ska återfinnas i principprogrammet. allså (och sedan refereras till i ingressen på sakpolitiken).
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 19:49 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Det är väl alldeles normalt att ett sakpolitiskt program inleds med några citat från principprogrammet, så att en text också bör återfinnas i ett sakpolitiskt program är väl inget som direkt motsäger att det kan höra hemma i principprogrammet.

Den typen av ställningstaganden som Y01 och Y02 innebär är typiskt visionära påstående som handlar om enligt vilka principer vi vill organisera samhället, det kan absolut inte kallas för sakpolitiska krav. Typiskt saker som ska återfinnas i principprogrammet. allså (och sedan refereras till i ingressen på sakpolitiken).
Den gränsen är svår. I vårt principprogram fokuserar vi på de frågor om är de grundläggande för just oss piratpartister, vi mejslar inte ut de grundläggande principerna för vart och ett av politikens alla områden. Och de frågor vi inte fört in i principprogrammet måste man rimligtvis kunna börja diskutera och ta ställning till i sakpolitikbehandlingen. Och om vi sedan inser att "tusan, det här är ju en helt grundläggande piratståndpunkt", då kan vi sedan lyfta in dem i principprogrammet också. Tycker jag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab, TeirdeZ
JorgenLs avatar
2013-10-26, 16:30 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Den gränsen är svår. I vårt principprogram fokuserar vi på de frågor om är de grundläggande för just oss piratpartister, vi mejslar inte ut de grundläggande principerna för vart och ett av politikens alla områden. Och de frågor vi inte fört in i principprogrammet måste man rimligtvis kunna börja diskutera och ta ställning till i sakpolitikbehandlingen. Och om vi sedan inser att "tusan, det här är ju en helt grundläggande piratståndpunkt", då kan vi sedan lyfta in dem i principprogrammet också. Tycker jag.
För min del så handlar sakpolitik om mer konkreta krav än så, i vart fall NÅGON konkret åtgärd får HUR man vill uppnå de här målen. Det här är så extremt högtflygande allmänna principer så jag har mycket svårt att se det som ens i närheten av sakpolitik. Det ska handla om att vidta någon åtgärd på något område för att förändra något. Inte nödvändigtvis konkreta lagförslag eller hänvisningar till vad som ska ändras i statsbudgeten, men i vart fall någon indikation på en åtgärd som man upplever skulle förbättra ett konkret problem.

Sakpolitik på områdena ni nämner är tex "för att uppnå att politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen, så vill vi att [någon åtgärd]"
JorgenLs avatar
2013-10-26, 16:32 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."
Detta är inte sakpolitik, det är saker som bör skrivas in i principprogrammet, vilket jag görna skulle rösta för, skulle en sådan motion dyka upp till nästa möte.
JorgenLs avatar
2013-10-26, 16:32 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y02:
att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."
Detta är inte sakpolitik, det är saker som bör skrivas in i principprogrammet, vilket jag görna skulle rösta för, skulle en sådan motion dyka upp till nästa möte.
JorgenLs avatar
2013-10-26, 16:35 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y02:
att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."
OK,då. Detta kan man till _nöds_ anse vara sakpolitik. :-)
Johan mlg Karlssons avatar
2013-11-06, 22:26 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."
Det här är inte sakpolitik, men lagt som det ändå för att slippa 75%-majoritetskravet för att ändra principprogrammet.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com