Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B18: Sakpolitik: Integritet: Motion om e-förvaltning

Allt mer av människors kontakter med myndigheter sker över nätet. Det är viktigt att dessa besök hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte ges möjlighet att spåra och registrera vem som besökt vilken myndighet eller offentlig institution. Det innebär till exempel att vi ska säga nej till klantigt utformade system för e-legitimation. Och att det ska vara möjligt att besöka offentliga myndigheter via tor-noder.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Henrik Brändén

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Henrik Brändén Yrkande B18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 27 personer gillar    1 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet: "Staten har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten."
Av: Spam Yrkande B18-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Myndigheter ska inte använda sig av utländska aktörer för hantering av känslig information.


Yrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande B18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 27 personer gillar    1 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet: "Staten har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B18-Y04 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B18-Y05 (Bortröstad)
Av: TeirdeZ


Tilläggsyrkanden

Av: Spam Yrkande B18-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Myndigheter ska inte använda sig av utländska aktörer för hantering av känslig information.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B18-Y03 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #288388
Standard Sv: Motion B18: Sakpolitik: Integritet: E-förvaltning - 2013-10-10, 15:19

Yrkar Bifall på Y01


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-10-14, 19:50 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B18-Y01:
att PP antar ställningstagandet: "Staten har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten."
Jag gillar principen att ingen annan än berörd myndighet har med personens kontakt att göra.

Det är viktigt här att förtydliga att myndigheter inte ska använda sig av externa parter för att logga besöken. Tex Försäkringskassan använder sig av Google Analytics, Omiture och Questback. Skatteverket använder sig också av Google Analytics, Questback men även av Crazy Egg. Dessa är enbart de tjänster som länkas in via webbsiterna. Det är högst troligt att andra tredje parter används internt på myndigheterna.

En stor oro är dessutom att alla dessa är under främmande makts kontroll, dvs att det inte går att överblicka hur information som de samlar in kommer att hanteras.

Frågan är om inte motionen bör förtydligas till "Staten ska se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten." samt att "Myndigheter får inte använda tredje part utanför Sveriges gränser för hantering av känslig information"
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 18:03 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Sakpolitik: Integritet: E-förvaltning -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Jag gillar yrkande B18-Y01:

Frågan är om inte motionen bör förtydligas till "Staten ska se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten." samt att "Myndigheter får inte använda tredje part utanför Sveriges gränser för hantering av känslig information"
Tack för synpunkterna.

Ditt tillägg kan vara viktigt. Lägg gärna ett tilläggsyrkande!

"Staten ska se till att" och "staten har ett ansvar för" betyder i detta sammanhang samma sak. Det är inte lagtext vi skriver.
2013-10-15, 19:25 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B18-Y02:
att Myndigheter ska inte använda sig av utländska aktörer för hantering av känslig information.
Det är i närmaste standard att använda några av de stora internationella data-insamlarna på kommersiella webbplatser för loggning och analys av besökarna. Även svenska myndigheter gör det, vilket är problematiskt eftersom de inte kan verifiera hur informationen används, eller om utländska myndigheter eller företag kan tillgodogöra sig delar av informationen.

Svenska myndigheter ska garantera vår personliga integritet, men även se till att viktig eller känslig information inte riskeras. Därför bör det finnas krav på att de inte får använda sig av utländska aktörer för den här typen av information.
Informationen ska inte få skickas via kanaler utanför Sveriges gränser.

Jag gjorde en snabbkoll på Försäkringskassans webbplats. Även som inloggad med BankID (https://auth2.forsakringskassan.se), används 3'e part för loggning av mitt besök. Det innebär att känslig, okrypterad (eftersom de kan läsa direkt via webbläsaren) information är tillgänglig för aktörer utomlands.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:10 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B18-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att känslig personuppgifter inte kan kommas åt av främmande makter säkerhetstjänter genom hemlig avlyssning."
Även om data lagras hos svenskt företag så kan detta i sin tur lagra data utomlands i <elak land> så <elak land>s säkerhetstjänsten kommer åt dem.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:10 #7
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B18-Y03:
att mötet antar ställningstagandet &amp;quot;Myndigheter måste säkerställa att känslig personuppgifter inte kan kommas åt av främmande makter säkerhetstjänter genom hemlig avlyssning.&amp;quot;
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:12 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B18-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att känslig personuppgifter inte kan accessas av främmande makter säkerhetstjänster genom hemlig avlyssning."
Kina usa eller andra länder ägnar sig idag åt datorkrig där de går in för att stjäla affärshemligheter och känsliga persondata. Svenska medborgares hemliga personuppgifter måste skyddas.
Mattias Lennartssons avatar
2013-10-16, 11:59 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B18-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att känslig personuppgifter inte kan accessas av främmande makter säkerhetstjänster genom hemlig avlyssning."
Jag antar att det här syftar på val av molntjänster och lagring. Det låter som ett vettigt krav. Dessvärre redan idag svårt att efterleva eftersom man tar sig genom de flesta former av kryptering men dock eftersträvansvärt.
TeirdeZs avatar
2013-10-16, 23:08 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B18-Y05:
att Myndigheter har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheterna och deras tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten.
Bra tilläggsyrkande från Spam som jag tycker är värt att lägga fram till medlemsmötet.
TeirdeZs avatar
2013-10-16, 23:12 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Sakpolitik: Integritet: E-förvaltning -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B18-Y02:
att Myndigheter ska inte använda sig av utländska aktörer för hantering av känslig information.
Det är i närmaste standard att använda några av de stora internationella data-insamlarna på kommersiella webbplatser för loggning och analys av besökarna. Även svenska myndigheter gör det, vilket är problematiskt eftersom de inte kan verifiera hur informationen används, eller om utländska myndigheter eller företag kan tillgodogöra sig delar av informationen.

Svenska myndigheter ska garantera vår personliga integritet, men även se till att viktig eller känslig information inte riskeras. Därför bör det finnas krav på att de inte får använda sig av utländska aktörer för den här typen av information.
Informationen ska inte få skickas via kanaler utanför Sveriges gränser.

Jag gjorde en snabbkoll på Försäkringskassans webbplats. Även som inloggad med BankID (https://auth2.forsakringskassan.se), används 3'e part för loggning av mitt besök. Det innebär att känslig, okrypterad (eftersom de kan läsa direkt via webbläsaren) information är tillgänglig för aktörer utomlands.
Svenska staten är tyvärr inte så bra på det här. Jag skulle nog inte lita på något statligt system för allmänna tjänster just för att Sverige har en massa teknikkåta politiker och tjänstemän som köper guld och gröna skogar från entuisiastiska säljmänniskor från teknikföretag. Eller från entusiastiska tekniker.

Sverige har heller ingen tradition av att värdera privatliv - snarare är den svenska traditionen väldigt centraliseringsvänliga och kollektivistiska. Staten har i princip alltid rätt, och det bästa är om allting ligger centralt på samma plats för att det är enklast så. Särskilt de senaste två decennierna har alla typer av hållbarhetstänkande (decentralisering för hållbarhet mot oförutsedda händelser) helt fallit bort ur svensk administration och myndighetsplanering.

Internet är väldigt bra för fildelning, så det bästa vore om staten kunde legalisera det (som ju ändå är väldigt populärt) och sedan fundera lite noggrannare på vad man gör med myndigheters information om privatpersoner (t ex).
Timmys avatar
2013-10-18, 20:47 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B18-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att känslig personuppgifter inte kan accessas av främmande makter säkerhetstjänster genom hemlig avlyssning."
Vänder mig mot ordet "accessas" och grammatiken i yrkandet. Hade hellre sett denna formulering eller något liknande:
"mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att främmande makters säkerhetstjänster ej kan få tillgång till känsliga personuppgifter genom hemlig avlyssning."

Och varför begränsa det till "hemlig" avlyssning egentligen? Det är väl minst lika illa om avlyssningen sker med myndighetens vetskap?
2013-11-04, 11:37 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B18-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Myndigheter måste säkerställa att känsliga personuppgifter inte kan accessas av främmande makter säkerhetstjänster genom hemlig avlyssning."
Myndigheter som hanterar personuppgifter måste ta ett straffrättsligt ansvar för enskilda medborgares rätt till skydd för den personliga integriteten.
Hårfagres avatar
2013-11-05, 10:04 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B18-Y02:
att Myndigheter ska inte använda sig av utländska aktörer för hantering av känslig information.
Om din data lagras hos någon annan än dig själv så är det inte din data längre. Molntjänster är enligt min uppfattning helt oförenliga med de krav på inforamtionssäkerhet som (iaf bör) gälla för patientjournaler etc.
morrs avatar
2013-11-06, 10:56 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B18-Y01:
att PP antar ställningstagandet: "Staten har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten."
Det här låter jättebra, men hur ska det kunna lösas i praktiken? Om vi bara fokuserar på e-tjänster (vilket motionen inte gör) så utvecklar inte myndigheterna egna tjänster, det går ju helt genom ett antal olika leverantörer av olika delar (tjänst, statistik, e-leg etc) hur ska myndigheten kunna uppfylla ansvaret att ingen KAN ta del av uppgifterna. Det inkluderar ju dessutom att myndigheten tar ansvar för att användaren inte har en keylogger installerad på sin dator.
gittanmahls avatar
2013-11-06, 11:29 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B18-Y01:
att PP antar ställningstagandet: "Staten har ett ansvar att se till att medborgare kan ha kontakt med myndigheter och allmänna tjänster utan att detta spåras eller katalogiseras av andra än den berörda myndigheten."
Det låter bra, men jag erkänner att jag inte vet vad tor-noder är för något.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com