Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Motion om företagshemligheter

Förslag diskuteras och cirkulerar kring att ge ett speciellt straffrättsligt skydd åt företagshemligheter, och således göra det möjligt för företag att kräva åtal mot tidigare anställda, som i deras ögon pratar bredvid mun. Detta innebär uppenbara risker för allvarliga inskränkningar i informationsfriheten. Ska man över huvud taget ha ett skydd för företagshemligheter ska det vara en fråga mellan de olika företag som vill använda respektive monopolisera informationen, inte mellan staten och tidigare anställda.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Henrik Brändén

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Henrik Brändén Yrkande B14-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 25 personer gillar    0 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."


Yrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande B14-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 25 personer gillar    0 personer ogillar

att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B14-Y02 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B14-Y03 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B14-Y04 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


TilläggsyrkandenMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289021
Standard Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter - 2013-10-16, 23:42

Företagshemligheter är ett inte alls särskilt knepigt område som man kan motsäga sig på flera principiella grunder:

- Staten kan inte överta skyldigheter att upprätthålla och skydda saker med straffrättsliga medel (polisiära resurser) eller t ex militära medel (det som försvarsmakten vill göra) som de inte vet vad de är. Företagshemligheter är hemligheter, och fortsätter att vara det så länge de hålls hemliga. Det finns mycket få anledningar för staten att införa lagstiftning annat än av korporativistiska eller protektionistiska skäl.

- Fackföreningar har invänt att företagshemligheter skapar otrygghet på arbetsplatsen. Man kan läsa mer detaljerat om fackens invändningar hos TCO (http://www.blaljus.nu/sites/default/...rkiv/larmw.pdf t ex, men de har en bättre skrift jag inte hittar nu) eller i bilagorna till SOU:n om företagshemligheter från 2009 (http://www.regeringen.se/content/1/c...2/1ab47dbd.pdf)

- Konkurrensklausuler, det vill säga en paragraf i ett anställningskontrakt som förbjuder den anställde från att ta med sig kunskap till en ny arbetsplats från en gammal inom en tidsperiod efter att man frångått tidigare position, kommer inte att påverkas bara för att man inte skapar starkare företagshemligheter. De bör dock ifrågasättas för de gör det till exempel svårt att bryta sig ur en anställning på ett stort företag för att istället realisera sina tankar och idéer på ett eget, litet företag.

I Kalifornien har man klassat konkurrensklausuler som ogiltiga by default - de får stå i anställningsavtalet men det finns inget sätt att upprätthålla dem juridiskt. Det gör att människor som inte trivs på sin arbetsplats eller som vill testa ett nytt sätt att göra saker enkelt kan ta med sig sina erfarenheter på den tidigare arbetsplatsen till en ny, eller skapa ett eget företag.

- Företagshemligheter har börjat figurera mycket i säkerhetstjänstretoriken. Bland annat Försvarshögskolan har så sent som i år argumenterat för att FRA borde skydda företagshemligheter (se dumheterna här: https://www.ida.liu.se/~g-johsi/docs...ge_Sigholm.pdf). Man kan också se att förslagen från SOU 2008:63 (ovan) återuppstår i spioneriutredningen 2012:93 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/208622), så någonstans på Justitiedepartementet sitter det någon som varken bryr sig om fack eller småföretag.

- De primära intressegrupper som idag vill ha starkare företagshemlighetslagstiftning är: läkemedelsindustrin, chipindustrin. De som itne vill ha starka lagstiftning är typ alla andra.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #288877
Standard Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter - 2013-10-15, 18:57

Vad vi menar i den här motionen är att vi inte vill att det ska vara eller bli så som många av dagens transnationella teknikgiganter önskar, att företagshemligheter ska skyddas straffrättsligt, så det blir ett brott att avslöja dem, som staten kan jaga och döma sina medborgare för, på de transnationella giganternas uppdrag. Observera likheterna mellan företagens ambitioner i detta, och de metoder andra företag använt för att försvara sina upphovsrättsmonopol. Man lobbar fram lagar, som ställer statens våldsmonopol i företagens tjänst, mot enskilda.

Inte heller vill vi att frågan om företagshemligheter ska bli en fråga mellan företaget och den enskilde, med staten som överdomare, som det bleve om det gjordes till en arbetsrättslig fråga.

Vi vill att det ska vara en fråga mellan de berörda företagen. Att det företag som anser att ett annat företag på ett olovligt sätt tillägnat sig ens egna företagshemligheter får vända sig direkt till detta företag, eller tussa rättsväsendet på företaget, utan att ge sig på den enskilde anställde.

Därför menar vi att det ska hanteras inom konkurrensrätt, varken arbetsrätt eller straffrätt.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#4) Gammal
Per Ghosh Inte uppkopplad
 
Inlägg: 54
Reg.datum: Apr 2013

Länk: #287685
Standard Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter - 2013-10-07, 22:15

Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 22:57 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y02:
att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."
De två meningarna i ursprungsyrkandet motsäger varandra. Då konkurrensrättslig frågor är de som staten stiftar lagar om.

De menar arbetsrättslig fråga.
2013-10-10, 15:30 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Jag gillar Yrkande B14-Y02 bättre.

Tror själv att det rör sig om en arbetsrättslig fråga inte konkurrensmässig fråga.

Bifall Y02
Avslag Y01
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 18:59 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y02:
att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."
Vi menar konkurrensrättslig. Företagen ska göra upp sinsemellan, utan att ge sig på enskilda anställda.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:50 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B14-Y02:
PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:52 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y03:
att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en fråga mellan företagen och inte mellan företag och anställd."
Nu säger denna vad som motionärerna vill ha sagt - utan att då använda fel ord (konkurrensrättsliga är vad staten bestämmer)
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:53 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."
Tautalogi - staten bestämmer över konkurrensrätten.
flintbergs avatar
2013-10-16, 15:01 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Bara så jag förstår?

Anställd A på företaget B får inte den lön hen begärt och är missnöjd med en ny chef på forskningsavdelningen. Anställd A skickar över detaljerna i ett kontrakt som löper på 10 år med en global aktör, X, till konkurrenten C som vill att A ska jobba där istället.

Företaget C får kontraktet med X och A slutar på företaget B och får istället jobb på företaget C.

Företaget B har inga maktmedel att ta till för att förhindra A eller gå åt hen den juridiska vägen utan måste använda advokater för att gå på företaget C. Både företag A och B har bra advokater och tvisten beräknas pågå i 10 år och troligen sluta i att man inte kan bevisa att det är så att C har uppmanat A att skicka över informationen utan hen har gjort det på eget bevåg. A bekräftar detta och hävdar, nu som forskningschef på C, att hen gjorde det helt utan påtryckningar.

Företag B går i konkurs.

Det är så ni menar?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-16, 15:23 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av flintberg Visa inlägg
Bara så jag förstår?

Anställd A på företaget B får inte den lön hen begärt och är missnöjd med en ny chef på forskningsavdelningen. Anställd A skickar över detaljerna i ett kontrakt som löper på 10 år med en global aktör, X, till konkurrenten C som vill att A ska jobba där istället.

Företaget C får kontraktet med X och A slutar på företaget B och får istället jobb på företaget C.

Företaget B har inga maktmedel att ta till för att förhindra A ...
Att förhindra att A slutar och börjar jobba på hos C?

Företaget B kan ju inte veta på vilket sätt företaget C fått kontrakt med X. Vet inte hur vanligt det är att misstänka konkurrenter för fusk/spioneri etc över ett förlorat kontrakt bland företag.

Nåväl då anställd A slutar och börjar hos konkurrenten C börjar forskningschefen hos B känna på sig att det kan ha hänt något... om det stannar som en känsla eller inte vet vi inte då anställd A inte på något sätt utåt visat missnöje då denne planerade att föra över information och sig själv till ett fördelaktigare anställningsförhållande hos konkurrenten C.
flintbergs avatar
2013-10-16, 16:01 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Som sagt, det kanske inte alls handlar om detta, och att jag missförstått intentionen hos motionären men alla företag jag jobbat på i vuxen ålder har antingen haft en vitesklausul, och/eller en skadeståndsklausul för den som bryter mot sekretess eller aktivt skadar företaget genom att prata om saker som är företagshemligheter.

Eller är det så att motionären bara menar att STATEN inte ska verka för att reglera den typen av konkurrenslagstiftning, men att företag och anställda är fria att sluta vilka avtal de vill? För det kan jag köpa rakt av.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-16, 16:03 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av flintberg Visa inlägg

Det är så ni menar?
Här finns en bra sammanfattningen om bakgrunden till motionen och varför den behövs: https://ameliaandersdotter.eu/2013/0...mligheter-i-eu

Jag tror att ni kan finna svar på en hel del frågor där.

/Mab
AndersLindbäcks avatar
2013-10-16, 16:10 #15
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Här finns en bra sammanfattningen om bakgrunden till motionen och varför den behövs: https://ameliaandersdotter.eu/2013/0...mligheter-i-eu

Jag tror att ni kan finna svar på en hel del frågor där.

/Mab
Den var klargörande.

Dock förändrar det inte det faktum att yrkandet är problematiskt då den utgår från en europeisk lagstiftningstradition och nu anpassar den till den svenska. Detta innebär problem då dessa inte är likadana.

Men det går att fixa till genom ett tilläggsyrkande.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-16, 16:10 #16
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B14-Y03:
PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en fråga mellan företagen och inte mellan företag och anställd."
AndersLindbäcks avatar
2013-10-16, 16:13 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Statens skall ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.
Så sverige får samma struktur som resten av eu och ursprungsyrkandet i motionen får relevans för svenska lagar.
TeirdeZs avatar
2013-10-16, 23:28 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Per Ghosh Visa inlägg
Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter
Det ska vara otillåtet att skriva in så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal helst. Att avreglera företagshemligheter innebär dock inte att konkurrensklausuler (det du pratar om) blir olagligt, utan bara att man inte kan hållas straffrättsligt skyldig för att bryta mot dem. Det blir som ett vanligt avtalsbrott snarare än någonting staten lägger en massa resurser på.

Konkurrensklausuler har den tråkiga konsekvens att det blir svårare för människor att byta jobb och ta med sig erfarenheter från anställningar i större företag in i mindre företag (t ex). Det är framför allt för att skydda småföretagande och entreprenörer som man vill göra det så enkelt som möjligt för människor att förverkliga sina idéer utan att leva under företagshemlighetsrättsligt hot.
TeirdeZs avatar
2013-10-16, 23:30 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Tror inte att det framför allt är konkreta lagförslag vi behöver utan principställningstaganden. Det är inte så att det hade varit rätt för Sverige att ha en företagshemlighetslag bara för att andra EU-länder har det. I t ex USA har högsta domstolen beslutat att företagshemligheter är en immaterialrätt - så är fallet bara i Frankrike i EU. Ska Sverige därför göra så? Nja.

På vårt kontor i Bryssel har vi försökt hjälpa människor motarbeta den pågående rörelsen mot europeisk företagshemlighetslagstiftning. Man kan läsa mer om det här: https://ameliaandersdotter.eu/2013/1...s-dont-want-it
TeirdeZs avatar
2013-10-16, 23:47 #20
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Det är inte sant att motionen utgår ifrån en europeisk lagstiftningstradition. Man kan själv läsa kommissionens utredningar om företagshemligheter och nå slutsatsen att den europeiska traditionen är ganska spridd - oftast är det konkurrensrättslig fråga (östblocket), i vissa medlemsländer finns visst äganderättsskydd (t ex Tyskland, men bara genom praxis och hänvisning till EKMR), i vissa medlemsländer är de kvasi-immaterialrätter (tex Sverige) och i ytterligare några är de rena industrirätter (Frankrike).

Den utgår ifrån en värderingsprincip att staten inte ska ta över uppgiften att skydda företags hemligheter.

I fråga om invändningen att den anställde A vill förråda sin arbetsgivare B för att arbetsgivaren B behandlar denne som en skit: eventuellt ska man inte behandla sina anställda som skitar, för då kanske man får leva med att de är dumma tillbaka.
2013-10-17, 19:36 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Statens skall ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.
Jag begriper inte det här yrkandet alls.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 19:31 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Per Ghosh Visa inlägg
Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter
Det är i så fall ett civilrättsligt avtal mellan företaget och den anställde. Det finns inget skäl för staten att kasta polis och åklagare över dem som en gammal arbetsgivare vill hindra från att använda sina kunskaper på en ny arbetsplats.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 06:51 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y01:
att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."
Kan bara konstatera att jag är förbryllad över att det här inte implementerats tidigare. Väl formulerat!
AndersLindbäcks avatar
2013-10-26, 16:12 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det är i så fall ett civilrättsligt avtal mellan företaget och den anställde. Det finns inget skäl för staten att kasta polis och åklagare över dem som en gammal arbetsgivare vill hindra från att använda sina kunskaper på en ny arbetsplats.
Så länge som vi har lagen om företagshemligheter som den är idag så blir det fortfarande så att polis och åklagare kan blandas in. Därav mitt tilläggsyrkande.
xpndrs avatar
2013-10-28, 15:37 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Statens ska ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.
Smart yrkande eftersom en utnyttjad företagshemlighet ger en konkurrensfördel.
TeirdeZs avatar
2013-10-29, 09:55 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Så länge som vi har lagen om företagshemligheter som den är idag så blir det fortfarande så att polis och åklagare kan blandas in. Därav mitt tilläggsyrkande.
Jag tror inte att ett sådant tilläggsyrkande behövs. Var och en som tolkar mitt och Henriks ursprungliga yrkande kommer att förstå att en särskilt lag för företagshemligheter inte behövs, och därför är det implicit i ställningstagandet att den lag vi har i Sverige sedan 1982 bör tas bort.

Det betyder inte att ett sådant förtydligande gör skada, men det ger inte heller större tydlighet och klarhet. För partiet som helhet kan det också vara bättre att fokusera på de positiva principiella ställningstagandena i sakpolitiken, snararen än listor på saker vi vill bygga, köpa, lagar vi vill ta bort, och så vidare. Det blir lätt ett väldigt detaljpetande som dessutom låser fast ledamöter i förhandlingspositioner - kan vi tänka oss en företagshemlighetslag som inkluderar betydligt bättre flexibilitet t ex? Jag tror att vi bör lämna öppet för att vi helt enkelt i enlighet med våra principer förbättrar företagshemlighetslagen, så att vi inte tvingas ställa oss utanför diskussioner om hur vi förbättrar en sådan lagstiftning.

Tråkigt och konservativt argument, jag vet, men räknar också med att behöva ta de här diskussionerna i Bryssel någon gång de närmsta fem åren.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
AndersLindbäcks avatar
2013-10-29, 13:40 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag tror inte att ett sådant tilläggsyrkande behövs. Var och en som tolkar mitt och Henriks ursprungliga yrkande kommer att förstå att en särskilt lag för företagshemligheter inte behövs, och därför är det implicit i ställningstagandet att den lag vi har i Sverige sedan 1982 bör tas bort.
Klarhet är alltid bättre. Väljarna kan inte förväntas fårstå detta.

Vi får problem om vi antar ställningstaganden där för mycket blir outsagt. Det har vi upplevt tidigare.

Det är bara och ta stadgetolkningsfrågaom om huruvida valberedningen bröt mot stadgarna för att inse att klarhet är bra.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com