Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral

När Centerpartiets debatt om "månggifte" blossade upp tog jag för givet att piratpartiet hade tagit ställning för detta men upptäckte till min besvikelse att så inte var fallet. Inte heller lade "någon annan" ett sådant förslag till vårmötet 2013.

Det är helt orimligt att staten ska lägga sig i om man frivilligt vill leva fler än två i ett förhållande och därmed förvägra alla parter i det förhållandet samma juridiska skydd som parterna i dagens tvåsamhetsäktenskap. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med eller gifta sig med. Det är lika orimligt att styra över antalet som det var att styra över hur könskonstellationen skulle se ut.

Jag välkomnar gladeligen motyrkanden som förbättrar förslaget utan att rasera det grundliggande syftet, vilket i klarspråk skulle kunna formuleras "Tillåt polyäktenskap".

Jag vet också att det är en stor fråga varje medlemsmöte att såga förslag för att de inte är korrekt formulerade. Jag tar alltså även tacksamt emot motyrkanden som gör att detta skrivs in med rätt formulering, på rätt plats i rätt dokument. Då jag själv inte är så insatt att kunna avgöra detta och jag tycker det är fel att avkräva det.

Hur är detta en fråga för Piratpartiet?
Människor måste själva få besluta över sina privatliv.

Piratpartiets principprogram
Sektion 3.1:
"Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin."

Sektion 3.3:
"Den personliga integriteten och privatlivet måste värnas genom livets alla skeenden, från barndomsårens dagis och skola över vuxenliv med arbete och kärlek, till seniortillvarons ökade behov av vård och omsorg."


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:morr

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: morr Yrkande B49-Y02 (Motyrkande) 18 personer gillar    10 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."*


Yrkanden

Av: morr Yrkande B49-Y02 (Motyrkande) 18 personer gillar    10 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."*

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B49-Y01 (Jämkad med yrkande B49-Y02)
Av: morr
Tillbakadraget yrkande B49-Y03 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: pelutt


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B49-Y04 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B49-Y05 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B49-Y06 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: pelutt
Tillbakadraget yrkande B49-Y07 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Henrik Brändén


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #287958
Standard Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral - 2013-10-08, 10:30

Det är angeläget att öppna upp samhället så att polyamorösa inte behöver leva instängda i garderober, och möta oändliga hinder för att organisera sina liv i enlighet med sina känslor.

Samtidigt är äktenskap juridiskt i grunden en ekonomisk institution, vars hela uppbyggnad bygger på att man är just två. Där många delar av konstruktionen därför bryter ihop, ifall man skulle göra den antalsneutral.

Kanske är det som skulle behövas därför en radikalare reform, där man bryter ut den ceremoni där man skapar en grupp som ömsesidigt lovar varandra kärlek och lojalitet till en institution som kan vara antalsneutral, och att man kombinerar detta med ett antal olika standardiserade ekonomiska "samlevnadskontrakt" som man kan välja mellan, där ett kan vara specialanpassat för två och följa dagens äktenskapsbalk, och andra kan vara lösningar för olika former av stabila och dynamiska andra konstellationer.

Fast det är kanske just detta motionären menar, med namnet "äktenskap" hängande vid den mer symboliska institutionen?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #289521
Standard Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral - 2013-10-20, 17:02

Motionen handlar om frågeställningen "antal och samlevnad".
B49-Y03 går utanför detta och talar om upprivande av hela äktenskapsbalken, inklusive allt annat som finns där. Presidiet anser därför att yrkandet ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.

B49-Y04 går också utanför motionens område då yrkandet talar om att staten ska tillhandahålla kontrakt. Presidiet anser därför att yrkandet ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.

B49-Y06 & B49-Y07 är bägge också utanför motionens område då yrkandena handlar om försörjningsplikt inom ett förhållande. Presidiet anser därför att yrkandena ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera dem i sitt förslag till voteringsordning.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 20:10 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
morr
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-07, 20:13 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B49-Y01:
att Piratpartiet ska arbeta för att äktenskapsbalken reformeras till att bli antalsneutral.
Detta är superbra, och definitivt något partiet måste stödja. Motionären lägger fram utmärkta argument och stöd i vårt principprogram.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
morr
morrs avatar
2013-10-07, 20:47 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."*
Finjustering av formuleringen av ursprungsyrkandet.
morrs avatar
2013-10-07, 20:56 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B49-Y01 till fördel för B49-Y02.

Mitt bortjämkade B49-Y01:
Piratpartiet ska arbeta för att äktenskapsbalken reformeras till att bli antalsneutral.

B49-Y02, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."*


Finjustering av formulering.
morrs avatar
2013-10-08, 21:06 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det är angeläget att öppna upp samhället så att polyamorösa inte behöver leva instängda i garderober, och möta oändliga hinder för att organisera sina liv i enlighet med sina känslor.

Samtidigt är äktenskap juridiskt i grunden en ekonomisk institution, vars hela uppbyggnad bygger på att man är just två. Där många delar av konstruktionen därför bryter ihop, ifall man skulle göra den antalsneutral.

Kanske är det som skulle behövas därför en radikalare reform, där man bryter ut den ceremoni där man skapar en grupp som ömsesidigt lovar varandra kärlek och lojalitet till en institution som kan vara antalsneutral, och att man kombinerar detta med ett antal olika standardiserade ekonomiska "samlevnadskontrakt" som man kan välja mellan, där ett kan vara specialanpassat för två och följa dagens äktenskapsbalk, och andra kan vara lösningar för olika former av stabila och dynamiska andra konstellationer.

Fast det är kanske just detta motionären menar, med namnet "äktenskap" hängande vid den mer symboliska institutionen?
Mmm... du tänker lite på samma sätt som att homosexuellas förhållanden skiljer sig så mycket från ett hederligt svenskt äktenskap att man var tvungen att ge dem en helt egen lag? Den lagen är ju borttagen nu och de är istället inte längre utpekade som annorlunda utan de är lika inför lagen och har samma rättigheter som alla andra.

Nej, skämt åsido. Mitt mål med den här motionen är att PP ska ta till sig det här som en fråga att driva. Jag tänker inte sitta här i tevesoffan med mobilen och påstå att jag ska/kan formulera sveriges nya äktenskapsbalk. Exakt hur man löser det här på bästa sätt behöver utredas grundligt, skickas på remisser etc.

Men oavsett om det slutar i att man ska ha en partnerskapsregistreringlag igen (för alla) och att man släpper orden gift och äktenskap till kyrkoseremonier som inte har någon laglig innebörd eller att det behövs ett stycke i nuvarande äktenskapsbalk som specificerar hur varje tänkbar konstellation ska hanteras... så behöver det göras... och utan att urskilja vissa grupper från andra.

Så, som jag skrev i motionen så välkomnar jag motyrkanden (eller kommentarer) som åsyftar att förbättra formuleringen, placeringen eller appliceringen av det hela. Men grundfrågan är väldigt enkel. Gör äktenskapsbalken antalsneutral på samma sätt som den numera, helt normalt, numera är könsneutral.

Jag skulle även vilja vädja till de som "ogillar" förslaget att skriva en motivering. Om det finns fog vill jag jättegärna höra det. Just nu framstår ni som "usch, onaturligt"-människor, vilket ni självklart ha all rätt att vara, men det har ju ingen som helst att göra med vad som är rätt och riktigt.

Sen vill jag be om ursäkt om jag skrivit felstavat och osammanhängande. Mobilen och mötesforumet lirar väldigt dåligt ihop så jag skriver praktiskt taget i blindo, utan möjlighet att korrläsa eller överblicka


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infinite_emma
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 07:41 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av morr Visa inlägg
Mmm... du tänker lite på samma sätt som att homosexuellas förhållanden skiljer sig så mycket från ett hederligt svenskt äktenskap att man var tvungen att ge dem en helt egen lag? Den lagen är ju borttagen nu och de är istället inte längre utpekade som annorlunda utan de är lika inför lagen och har samma rättigheter som alla andra.

Nej, skämt åsido. Mitt mål med den här motionen är att PP ska ta till sig det här som en fråga att driva. Jag tänker inte sitta här i tevesoffan med mobilen och påstå att jag ska/kan formulera sveriges nya äktenskapsbalk. Exakt hur man löser det här på bästa sätt behöver utredas grundligt, skickas på remisser etc.

Men oavsett om det slutar i att man ska ha en partnerskapsregistreringlag igen (för alla) och att man släpper orden gift och äktenskap till kyrkoseremonier som inte har någon laglig innebörd eller att det behövs ett stycke i nuvarande äktenskapsbalk som specificerar hur varje tänkbar konstellation ska hanteras... så behöver det göras... och utan att urskilja vissa grupper från andra.

Så, som jag skrev i motionen så välkomnar jag motyrkanden (eller kommentarer) som åsyftar att förbättra formuleringen, placeringen eller appliceringen av det hela. Men grundfrågan är väldigt enkel. Gör äktenskapsbalken antalsneutral på samma sätt som den numera, helt normalt, numera är könsneutral.

Jag skulle även vilja vädja till de som "ogillar" förslaget att skriva en motivering. Om det finns fog vill jag jättegärna höra det. Just nu framstår ni som "usch, onaturligt"-människor, vilket ni självklart ha all rätt att vara, men det har ju ingen som helst att göra med vad som är rätt och riktigt.

Sen vill jag be om ursäkt om jag skrivit felstavat och osammanhängande. Mobilen och mötesforumet lirar väldigt dåligt ihop så jag skriver praktiskt taget i blindo, utan möjlighet att korrläsa eller överblicka
Nej, du förstod mig inte rätt, men det tror jag du själv insåg också. Frågan om ett eller två kön i ett äktenskap hade liksom bara att göra med föreställningar om hur saker "borde" vara. Frågan om antal påverkar däremot själva grundförutsättningarna för det ekonomiska avtal, som äktenskapsbalken är en standardiserad mall för. Frågan om kön kunde lösas genom att ändra enstaka ord och meningar. Frågan om antal löses inte genom att man putsar lite på befintlig lag, utan genom att skriva en helt ny. Man måste börja tänka om från början kring i stort sett allt samhället hittills enat sig om kring hur ägodelar och tillhörigheter ska ägas, fördelas och ärvas då människor flyttar ihop med och isär från varandra.

Men när jag tänker på saken undrar jag om inte det som hittills varit mitt huvudargument mot antalsneutral äktenskapslagstiftning egentligen är ett argument för: Jag har sett hur enormt komplicerat det är att reda ut vem som äger och ska ärva vad även vid relativt okomplicerade situationer som innefattar någon enstaka skilsmässa och ett enstaka syskonpar som bara har en förälder gemensamt. Hur komplicerat, har jag då tänkt, måste det inte bli att hitta en fungerande formel för situationer där flera vuxna lever ihop i konstellationer som successivt förändras, och har barn med varandra i olika kombinationer. Men kanske ska man tänka tvärt om: Att det blir så komplicerat bara av att ett par skiljer sig och hittar nya partners kanske visar på grundläggande problem i den nuvarande kosntruktionen, som skulle kunna lösas upp om man börjar fundera över hur ett system ska se ut som fungerar för situationer med fler inblandade. Jag har därför tagit bort mitt ogillande, som jag klämde dit innan jag började diskutera.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, infinite_emma, Mab, morr
morrs avatar
2013-10-09, 16:11 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Nej, du förstod mig inte rätt, men det tror jag du själv insåg också. Frågan om ett eller två kön i ett äktenskap hade liksom bara att göra med föreställningar om hur saker "borde" vara. Frågan om antal påverkar däremot själva grundförutsättningarna för det ekonomiska avtal, som äktenskapsbalken är en standardiserad mall för. Frågan om kön kunde lösas genom att ändra enstaka ord och meningar. Frågan om antal löses inte genom att man putsar lite på befintlig lag, utan genom att skriva en helt ny. Man måste börja tänka om från början kring i stort sett allt samhället hittills enat sig om kring hur ägodelar och tillhörigheter ska ägas, fördelas och ärvas då människor flyttar ihop med och isär från varandra.

Men när jag tänker på saken undrar jag om inte det som hittills varit mitt huvudargument mot antalsneutral äktenskapslagstiftning egentligen är ett argument för: Jag har sett hur enormt komplicerat det är att reda ut vem som äger och ska ärva vad även vid relativt okomplicerade situationer som innefattar någon enstaka skilsmässa och ett enstaka syskonpar som bara har en förälder gemensamt. Hur komplicerat, har jag då tänkt, måste det inte bli att hitta en fungerande formel för situationer där flera vuxna lever ihop i konstellationer som successivt förändras, och har barn med varandra i olika kombinationer. Men kanske ska man tänka tvärt om: Att det blir så komplicerat bara av att ett par skiljer sig och hittar nya partners kanske visar på grundläggande problem i den nuvarande kosntruktionen, som skulle kunna lösas upp om man börjar fundera över hur ett system ska se ut som fungerar för situationer med fler inblandade. Jag har därför tagit bort mitt ogillande, som jag klämde dit innan jag började diskutera.
Se där, jag är som sagt öppen för förbättringsförslag för att uppnå att Piratpartiet driver frågan (eller i alla fall tar ställning för den). Sedan hur den slutgiltiga lösningen ska se ut är som sagt något som bäst överlåts till tjänstemän, jurister, utredningar och remisser.

Jag ogillar när medlemsmötet ska ta ställning till allehanda förslag som i detaljs säger precis hur man ska lösa allehanda världsproblem, när frågan är ogreppbart stor på några raders text.

En total omarbetning kan mycket väl vara den bästa lösningen.
2013-10-09, 16:48 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y03:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "äktenskapsbalken skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal."
Hej!

Ung Pirat som är snabbare, radikalare och bättre än Piratpartiet har förstås redan ställningstaganden på detta område.
Ursprungsmotionen går att hitta här https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38621

Ställningstagande lyder som följande.
2013-10-09, 16:49 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y04:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "staten skall tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens."
2013-10-09, 16:49 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y05:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "reformera sambolagen för att tillåta flexiblare förhållandeformer, till exempel med avseende på antal partners"
2013-10-09, 16:49 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y06:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
morrs avatar
2013-10-10, 06:58 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Jag ser fram emot att få höra kommentarer på Ung pirats formuleringar.

Jag noterar dock att förbundsstyrelsen hade följande kommentar:

Förbundsstyrelsens svar och rekommendation:Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag på motionen med hänvisning till att motionens yrkanden är väldigt svepande formulerade. Även om förbundsstyrelsen anser att andemeningen i motionen är god vill förbundsstyrelsen uppmana motionsläggarna att inkomma till nästa kongress med en tydligare formulering.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Blixt
morrs avatar
2013-10-10, 07:19 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Jag noterar också att UPs motionstext är rätt tunn när det kommer till att förklara sina yrkanden som presenterar den "ultimata" lösningen. Jag håller självklart med i motionstexten men som jag sagt tidigare så ogillar jag att vara tvungen att rösta fram "den ultimata lösningen på alla problem som går att få ned på två rader text". Jag tycker det är bättre att ta ett ställningstagande och ta fram detaljerna i ett senare skede.

UPs roll är också att vara kaxigare, vilket de verkar sköta bra.
morrs avatar
2013-10-10, 16:42 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "äktenskapsbalken ska rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal."
Jag kan tänka mig att stötta detta, men är "civilrättsliga samlevnadsavtal" per definition antalsneutrala? Eftersom det inte säger något om det och det är själva huvudsyftet med frågan.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 08:40 #18
Inte uppkopplad
Re: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av morr Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B49-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "äktenskapsbalken ska rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal."
Jag kan tänka mig att stötta detta, men är "civilrättsliga samlevnadsavtal" per definition antalsneutrala? Eftersom det inte säger något om det och det är själva huvudsyftet med frågan.
civilrättsliga avtal kan innehålla allting som inte lagen förbjuder.
Timmys avatar
2013-10-11, 09:43 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B49-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral."*
Om mötet inte vill riva upp äktenskapsbalken ser jag detta som en rimlig kompromiss. Jag ser dock hellre att vi ersätter äktenskapsbalken.
2013-10-11, 13:27 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "staten ska tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens."
Varför ska detta vara statens uppgift?!? Det finns redan idag att hitta på nätet eller genom de flesta juridiska kontor.
2013-10-11, 13:29 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "reformera sambolagen för att tillåta flexiblare förhållandeformer, till exempel med avseende på antal partners"
Sambolagen säger ingenting som förhållandeformer. Det står alla fritt redan idag att leva i orgasm-kollektiv med 17 andra personer av diverse kön om de så vill. Om man önskar skriva någonting juridiskt med avseende på vad som händer med lägenheten och tillgångarna om kollektivet spricker så kan man göra det redan idag. Lagen kan inte täcka in alla udda situationer, och det är heller inte lämpligt att expandera sambolagen så mycket att man skapar gråzoner gentemot rena kompis-boende-förhållanden.
2013-10-11, 13:31 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
Lever man under äktenskapslika former som sambos, då ska man också ha försörjningsplikt för varandra. Detta är främst relevant vid sökande av socialbidrag. Om en person i samboförhållandet har en lön, kan han eller hon förväntas försörja båda två. Och det är helt rätt.
Nicholas Miless avatar
2013-10-11, 19:09 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B49-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "äktenskapsbalken ska rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal."
Tvåsamhetsregeln ingår i äktenskapsbalken. Om den rivs upp och man istället får skriva samlevnadskontrakt innebär det alltså i praktiken att månggifte legaliseras.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 19:24 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
Tillåter vi flera personer att leva tillsammans så bör de självklart även ha plikt att försörja varandra.
2013-10-16, 21:20 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B49-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
Tillåter vi flera personer att leva tillsammans så bör de självklart även ha plikt att försörja varandra.
Är det förbjudet att leva tillsammans idag utan försörjningsplikt?
2013-10-17, 12:24 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Är det förbjudet att leva tillsammans idag utan försörjningsplikt?
Om man lever tillsammans under äktenskapliga former (typ delat sovrum) så har man försörjningsplikt gentemot varandra, t.ex. om någon skulle bli arbetslös, och det finns vissa regler kring hur man delar upp tillgångar om/när ett sådant förhållande spricker - framförallt beträffande bostaden.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-18, 10:59 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B49-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
Tillåter vi flera personer att leva tillsammans så bör de självklart även ha plikt att försörja varandra.
Varför? Vad finns det för rim och reson i att göra det omöjligt för någon på ekonomiskt obestånd att bo tillsammans med någon annan utan att även förestöra dennes ekonomi?
2013-10-18, 11:51 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Bifall på yrkande B49-Y03 B49-Y06

Avslag på de övriga
Alla avdankade center förslag är inte bra yrkande B49-Y02 är en fin omskrivning för att tillåta månggifte skulle detta gå igenom får vi säkert mycket uppmärksamhet men inte särskilt många röster.

Angående yrkandeB49-Y05 finns väl inget hinder idag att du bor tillsammans med mer än en person??
AndersLindbäcks avatar
2013-10-18, 12:06 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Varför? Vad finns det för rim och reson i att göra det omöjligt för någon på ekonomiskt obestånd att bo tillsammans med någon annan utan att även förestöra dennes ekonomi?
Det normala är att man som samboende har försörjningsplikt.

Det går att via domstol få bodelning så att den upphör.
Detta används främst av småföretagare som då inte vill
att familjen skall tvingas gå från hem om företaget konkar.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-18, 12:16 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det normala är att man som samboende har försörjningsplikt.
Ja, och jag ifrågasätter varför det skulle vara en självklarhet eller något vi inte borde försöka ändra på.

Det fungerade jättebra förr i tiden då man gifte sig när man var 20 och mannen sen såg till att försörja kvinnan.

Men i dagens värld där man inte har livslånga förhållanden (och mer och mer inte är tillsammans med en person i taget) så har lagen mer blivit ett sätt att sparka på människor som redan ligger - har du inga pengar så har du inte heller rätt att älska någon utan att dra ner den personens ekonomi i smutsen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-18, 12:23 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg

Men i dagens värld där man inte har livslånga förhållanden (och mer och mer inte är tillsammans med en person i taget) så har lagen mer blivit ett sätt att sparka på människor som redan ligger - har du inga pengar så har du inte heller rätt att älska någon utan att dra ner den personens ekonomi i smutsen.
Lev officiellt som särbo om du tycker det är ett problem.
DangerDaves avatar
2013-10-18, 21:34 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "staten ska tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens."
Är för detta generellt men ser hellre att vi har en generellt ställningstagande för att all kommunikation mellan myndigheter och medborgare ska föras på ett begriplig sätt.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 19:10 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Ja, och jag ifrågasätter varför det skulle vara en självklarhet eller något vi inte borde försöka ändra på.

Det fungerade jättebra förr i tiden då man gifte sig när man var 20 och mannen sen såg till att försörja kvinnan.

Men i dagens värld där man inte har livslånga förhållanden (och mer och mer inte är tillsammans med en person i taget) så har lagen mer blivit ett sätt att sparka på människor som redan ligger - har du inga pengar så har du inte heller rätt att älska någon utan att dra ner den personens ekonomi i smutsen.
Den man älskar bryr man sig om. Att älska varandra är att vilja ta ansvar för varandra, och dela varandras både glädjeämnen och bördor. Det här luktar cherrypicking. Staten/kommunen ska ta allt ansvar, och jag ska få behålla glädjen.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 22:32 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Inser jag behöver förklara min tanke bättre kring försörjningsansvar:

Både mellan makar och sambos råder ett ömsesidigt försörjningsansvar, så att den som tjänar mest är tvungen att se till att bägge har samma levnadsstandard. Så att t ex inte den ena köper sig skräddarsydda kostymer medan den andre får ekipera sig i lumpbodar. det är en grundprincip jag tycker är sympatisk, och tycker att man inte ska överge när man öppnar upp för större antal vuxna partners i en familj.

Däremot är det fullständigt orimligt att man inte ska kunna få socialbidrag för att den partner man lever med har lite inkomster. Det problemet bor dock i socialtjänstlagen (eller dess tillämpningar), inte i äktenskaps- och sambolagen. Socialtjänstlagen bör därför ändras så att alla som inte har egen försörjning kan få socialbidrag, oavsett ens partners inkomst(er).

Detta borde vara ett självklart ställningstagande för ett parti som värnar individens rätt att forma sitt liv och sin identitet. Det ligger helt i linje med våra tidigarer beslut om att harmonisera olika sociala skyddsnät för att på sikt kunna ge en basförsörjning till alla. Ett självklart första steg är att koppla försörjningsstödet till individen, och göra det oberoende av övriga familjemedlemmars inkomster.

Då får vi visserligen ta en debatt om miljonärshustrun som kommer och kvitterar ut försörjningsstöd i minkpäls och diamantörhängen. Den diskussionen kan vi ta. Den är i grunden densamma som diskussionen om barnbidrag. Ett robust socialt skyddsnät måste gälla lika för alla.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 22:34 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Socialtjänstlagen och dess tillämpningar ska ändras så att alla som inte har egen försörjning kan få försörjningsstöd, oavsett ens partners inkomst(er).
Det är socialtjänstlagen som är fel, inte tanken att de som bor ihop av kärlek har ansvar för varandra.
2013-10-20, 12:11 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Socialtjänstlagen och dess tillämpningar ska ändras så att alla som inte har egen försörjning kan få försörjningsstöd, oavsett ens partners inkomst(er).
Anser inte att det är rimligt att en person som lever under äktenskapliga förhållanden med en VD med 100 000 kr i månaden i inkomst ska vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska gå till behövande - inte till lyxhustrur. Därtill måste man beakta problemet detta skapar för t.ex. invandrade kvinnors möjligheter att komma ut i samhället. Om mannen jobbar och kvinnan kan gå hemma med försörjningsstöd, försvinner ett stort incitament för att komma ut i samhället.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 15:58 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B49-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Socialtjänstlagen och dess tillämpningar ska ändras så att alla som inte har egen försörjning kan få försörjningsstöd, oavsett ens partners inkomst(er).
Anser inte att det är rimligt att en person som lever under äktenskapliga förhållanden med en VD med 100 000 kr i månaden i inkomst ska vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska gå till behövande - inte till lyxhustrur. Därtill måste man beakta problemet detta skapar för t.ex. invandrade kvinnors möjligheter att komma ut i samhället. Om mannen jobbar och kvinnan kan gå hemma med försörjningsstöd, försvinner ett stort incitament för att komma ut i samhället.
(1) Med samma argument kan du hävda att man inte ska få arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, sjukpension eller föräldrapeng så länge man har en rik hustru. De sociala systemen ska gå till behövande, inte lyxmän. (2) Jag har inte argumenterat mot krav på att söka arbete när man får försörjningsstöd. Jag har argumenterat mot att skära bort det så fort ens partner(s) tjänar lite mer än ingenting.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 17:51 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg

B49-Y06 & B49-Y07 är bägge också utanför motionens område då yrkandena handlar om försörjningsplikt inom ett förhållande. Presidiet anser därför att yrkandena ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera dem i sitt förslag till voteringsordning.
Givet att det gäller bägge yrkandena har jag inget att invända.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 18:01 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Motionen handlar om frågeställningen "antal och samlevnad".
B49-Y03 går utanför detta och talar om upprivande av hela äktenskapsbalken, inklusive allt annat som finns där. Presidiet anser därför att yrkandet ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.
Här håller jag inte med presidiet. Om man går in och ögnar genom äktenskapsbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm) ser man att det allra, allra mesta handlar om ekonomiska förhållanden och är skrivet utifrån grundförutsättningen att det bara är två som ingår i äktenskapet, och att det mesta av det som inte handlar om ekonomi också utgår från grundförutsättningen att man bara kan vara två (exempelvis förbud mot tvegifte och procedurer för att säkerställa att sådana inte sker). Därför är yrkande Y03 att äktenskapsbalken rivs upp och ersätts av något annat bara ett ärligare sätt att säga exakt samma sak som Y01 (som vill att att äktenskapsbalken reformeras så den blir antalsneutral.) I vilket fall måste en helt ny lagtext tas fram från grunden. Det enda som skiljer är om den helt nya lagtexten ska namnet "äktenskapsbalk" eller inte.
JorgenLs avatar
2013-10-20, 20:17 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Här håller jag inte med presidiet. Om man går in och ögnar genom äktenskapsbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm) ser man att det allra, allra mesta handlar om ekonomiska förhållanden och är skrivet utifrån grundförutsättningen att det bara är två som ingår i äktenskapet, och att det mesta av det som inte handlar om ekonomi också utgår från grundförutsättningen att man bara kan vara två (exempelvis förbud mot tvegifte och procedurer för att säkerställa att sådana inte sker). Därför är yrkande Y03 att äktenskapsbalken rivs upp och ersätts av något annat bara ett ärligare sätt att säga exakt samma sak som Y01 (som vill att att äktenskapsbalken reformeras så den blir antalsneutral.) I vilket fall måste en helt ny lagtext tas fram från grunden. Det enda som skiljer är om den helt nya lagtexten ska namnet "äktenskapsbalk" eller inte.
Jag kan inte hålla med, där finns en massa "grundtrygghet" i äktenskapsbalken som inte så enkelt kan avtalas bort, vilket man skulle kunna göra om det blev rent civilrättsliga avtal. En "uppriven" äktenskapsbalk ersatt med civilrättsliga avtal är en väldigt mycket större förändring än att skriva om den till att bli antalsneutral, och är därför i stora delar något mycket större än att bara kräva att den reformeras till att hantera variabelt antal.

Ja, man skulle få skriva om stora delar av texten, men det yrkandet (att reformera den) säger inte att man ska ta bort allt annat den garanterar i lag, vilket jag upplever är fallet med ifall den avskaffas och ersätts med civila avtal.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
morr
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 21:50 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag kan inte hålla med, där finns en massa "grundtrygghet" i äktenskapsbalken som inte så enkelt kan avtalas bort, vilket man skulle kunna göra om det blev rent civilrättsliga avtal. En "uppriven" äktenskapsbalk ersatt med civilrättsliga avtal är en väldigt mycket större förändring än att skriva om den till att bli antalsneutral, och är därför i stora delar något mycket större än att bara kräva att den reformeras till att hantera variabelt antal.

Ja, man skulle få skriva om stora delar av texten, men det yrkandet (att reformera den) säger inte att man ska ta bort allt annat den garanterar i lag, vilket jag upplever är fallet med ifall den avskaffas och ersätts med civila avtal.
Nu förstår jag bättre hur ni tänker. Jag har som princip att tala om en gång när jag gör en annorlunda bedömning än presidiet om sådana saker, men undvika att tjafsa om jag inte lyckas övertyga.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 07:14 #42
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B49-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "äktenskapsbalken ska rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal."
Det är en användbar definition och har inte årtusenden av religiöst bagage. Staten skall främja tillgängligt och förståeligt språkbruk, åtminstone när det gäller lagstiftning m.m.
2013-10-24, 13:34 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B49-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "säkerställ att samboende inte har försörjningsplikt för varandra"
En individ slutar inte vara en individ för att denne lever i ett förhållande och staten ska inte lägga sig i hur två individer väljer att utbyta pengar med varandra.
morrs avatar
2013-11-03, 10:14 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Bifall på yrkande B49-Y03 B49-Y06

Avslag på de övriga
Alla avdankade center förslag är inte bra yrkande B49-Y02 är en fin omskrivning för att tillåta månggifte skulle detta gå igenom får vi säkert mycket uppmärksamhet men inte särskilt många röster.
Det är ingen omskrivning, det står i klartext i motionen. Det du vänder dig emot är gissningsvis din underliggande, fördomsfulla tolkning av ordet.

I dag är det olagligt att giftas mot sin vilja. Den här motionen ändrar inte på det.

Skulle personer idag leva i ett förhållande med flera partners så finns det inget som hindrar dem från det, enda skillnaden är att de saknar de rättigheter som ett äktenskap skulle ge dem.
Swingthatcats avatar
2013-11-04, 11:18 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Är polyamorös det nya PK-ordet för muslim?
2013-11-04, 20:43 #46
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral -
Citat:
Ursprungligen postat av Swingthatcat Visa inlägg
Är polyamorös det nya PK-ordet för muslim?
Om du baserar det påståendet på någon tro att det endast är religionen Islam som pratar om något mer än bara parrelationer så har du fel. Väldigt fel t om. Abrahamitiska religioner förbjuder egentligen inte polygami. Islam begränsar det till att en man endast får ha max fyra fruar så länge han behandlar dem rättvist.

Backar man tillbaka i tiden så tillät både judar och tidiga kristna polygami. Numera är det främst olika mindre grenar som tillåter det. Mormoner är det vanligaste någelunda nutida exemplet, det har dock inte varit tillåtet hos mormoner sen början av 80-talet om jag inte minns helt fel.

Så nej polyamorös är inget PK-ord för muslim. Muslimer lever inte per definition i månggifte, deras tro förbjuder dem bara inte från att endast ha en fru.

Får jag föreslå att du sätter dig in i sakfrågan istället för att komma med någon dåligt genomtänkt gliring?
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com