Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol

Tiden från att någon grips för att brott och tills de får sin sak prövad i en domstol är för lång i sverige. Sverige har ett flertal gånger blivit dömda för brott mot mänskliga rättigheter för att vi inte har en effektivt domstolsväsende och att misstänkta för länge fått sitta häktade innan domstolsförhandlingar.


Med överklaganden så kan det ta många år innan någon slutgiltligt döms eller frias från ett brott. Under tiden vet inte personen om denne skall sättas i fängelse eller bli friad. Det skapar stor rättsosäkerhet och är skadligt för rättväsendet.

Det svenska jurysystemet - nämndemännan - har länge motarbetats av jurister som vill ha dömandet för sig. Men nämndemännan är viktiga för att kunna säga att de som döms döms av sina likar och inte höga magistrat som sitter över dem och dömer dem till brott.

Trots att nämndemän egentligen enligt dagens lagar skall utses bland rättskaffens och betrodda medborgare så har de politiska partierna valt att bara utse sina egna medlemmar till nämndemän. Denna praxis borde förbjudas och i stället borde det införas ett rättsäkert system där obundna nämndemän utses och som då inte väljs för sina politiska åsikter skull.

Kraven på nämdemännen skall vara samma som gäller idag; dvs man får inte jobba inom rättsväsendet eller vara dömd för allvarliga brott etc.

Man bör införa öppen ansökan för att jobba som nämdeman och bland alla som då vill och uppfyller kraven för att vara nämdeman så lottas det ut vilka som skall vara nämdemän i de olika rättegångarna. Självklart bör det då finnas lagligt rätt för var och en att söka tjänstledigt för den tid man sitter i en domstol och dömer som nämdeman samt en skälig ersättning för det arbetet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:AndersLindbäck

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: AndersLindbäck Yrkande B32-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet anser "staten behöver satsa mer resurser för att få fram ett snabbare rättsförfarande med minskade ledtider för att minska rättsosäkerheten"
Av: AndersLindbäck Yrkande B32-Y05 (Motyrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att piratpartiet antar ställningstagandet:
"Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande B32-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet anser "staten behöver satsa mer resurser för att få fram ett snabbare rättsförfarande med minskade ledtider för att minska rättsosäkerheten"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande B32-Y05 (Motyrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att piratpartiet antar ställningstagandet:
"Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B32-Y02 (Jämkad med yrkande B32-Y03)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B32-Y03 (Jämkad med yrkande B32-Y05)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B32-Y04 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B32-Y06 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-07, 22:50 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y02:
att piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "
Vad är en "rättskaffens medborgare"? Innebär det att bara tidigare odömda ska få vara nämndemän? Innebär det att enbart de med moraliska värden som överensstämmer med majoriteten ska få vara nämndemän?

Jag ser gärna ett alternativ till dagens nämndemannasystem, men det här är inte det alternativet.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 00:01 #3
Inte uppkopplad
Re: Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
J]Vad är en "rättskaffens medborgare"? Innebär det att bara tidigare odömda ska få vara nämndemän?.
Det menas de krav som ställs idag så ja man får inte vara dömd för att bli nämndeman.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 10:15 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B32-Y01:
att piratpartiet anser "staten behöver satsa mer resurser för att få fram ett snabbare rättsförfarande med minskade ledtider för att minska rättsosäkerheten"
Allvarligt problem, som det rimligen inte kan vara så dyrt att åtgärda.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 10:16 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y02:
att piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "
Gillar modellen, men ordet "rättsskaffens" kan tolkas alltför olika för att jag ska köpa denna formulering.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 16:39 #6
Inte uppkopplad
Re: Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Gillar modellen, men ordet "rättsskaffens" kan tolkas alltför olika för att jag ska köpa denna formulering.
Har du förslag på hur det skall annars uttryckas ?
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 16:41 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y03:
att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.
Omformulerat.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 16:41 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y02 till fördel för B32-Y03.

Mitt bortjämkade B32-Y02:
piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "

B32-Y03, som jag tycker bättre om:
piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 18:32 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y03:
att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.
Man måste ha något system för att rensa bort uppenbart olämpliga kandidater. I synnerhet om det införs medan nämndemän fortfarande har rösträtt och inte bara är bisittare.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 01:38 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y04:
att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämdemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "
Idag ger domstolarna nämndemannautbildning och alla får svära en ed att sköta sitt ämbete enligt lagen innan de blir nämndemän.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 01:40 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y05:
att att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "
Dvs samma krav på kvalite av nämdemän som gäller idag förenat med att de då inte väljs för sina politiska åsikters skull.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 01:41 #12
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y03 till fördel för B32-Y05.

Mitt bortjämkade B32-Y03:
piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.

B32-Y05, som jag tycker bättre om:
att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 01:41 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B32-Y04:
att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämdemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "
2013-10-17, 10:36 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol -
Bifall på båda yrkandena!!
Nicholas Miless avatar
2013-10-18, 14:26 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y06:
att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. Både åklagarsidan och försvaret måste ha rätt att granska och lägga in veto mot varje nämndeman innan en rättegång. När en nämndeman petats utses en ny enligt samma process som tidigare. Också dessa ersättare ska granskas och kunna petas av vardera sida i rättsfallet."
Om vi ska införa jurysystem, kan vi åtminstone se till att införa de grundläggande säkerhetsmekanismer man använder i USA. Där granskas och intervjuas varje potentiell jurymedlem, och om någon av sidorna anser att en person är negativt inställd till ena parten innan rättegången så petas den personen från juryn.

Det här förfarandet är nödvändigt för att t ex invandrare ska slippa dömas av nynazister, sexuella minoriteter slippa dömas av reaktionära präster, opinionsbildare slippa dömas av sina politiska fiender, osv.
Nicholas Miless avatar
2013-11-09, 23:02 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y05:
att piratpartiet antar ställningstagandet:
"Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "
Det här är en rättsosäkrare variant av USA's jurysystem. Jag vill inte ha en rättsosäkrare variant av USA's jurysystem.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com