Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA

FRA har de senaste åren varit i rampljuset för mycket medialuppmärksamhet i samband med ibland tvivelaktigt agerande som myndighet i en rättsstat. Särskilda intergritetsvidriga lagar har inrättats som gett FRA möjligheten att spionera på helt vanliga svenskar trots att de inte varit misstänkta för något brott, samtidigt har informationsutbytet mellan bland annat Säpo och FRA varit flitigt. FRA gömmer sig bakom paragrafer som rör militär underrättelseinhämtning, men läcker ganska ofta den inhämtade informationen till andra myndigheter och dess företrädare så som Säpo. Berörda chefer kan ofta gömma sig när snålblåsten tilltar då de faktiskt är en annan myndighet som gör övertrampen. Genom att lägga ner myndigheten FRA och direkt underställa myndighetens tidigare funktioner till rikspolisstyrelsen och försvarsmakten så får vi en tydligare distinktion mellan vad som är militär underrättelseinhämtning och civilbrottsbekämpning. Vilka befogenheter de olika avdelningarna skulle ha hade blivit tydligare och det hade varit lättare att påvisa när övertramp skett. FRA sköter idag många viktiga funktioner för försvarsmaktens underrättelseinhämtning och en hel del spaning åt Säpo, vilket de även i framtiden kommer att ha behov av. Vi vill med denna motion inte ta bort dessa funktioner helt utan bara göra de tydligt på vilka befogenheter som ska gälla samtidigt som berördmyndighetschef får ett större ansvar för den verksamhet som bedrivs.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B19-Y01 + P19-Y05 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B19-Y02 (Bortröstad)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B19-Y06 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B19-Y04 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B19-Y03 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 22:04 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Myndigheten FRA läggs ner och tillämpliga delar av FRA överförs ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 23:03 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att Att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.
FRA lagen må vara dåligt. Men FRA gör annat bra som vi behöver ha. Ingen av de andra myndigheterna är bra alternativ att flytta den verksamheten till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, MaxH
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 09:00 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att Att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.
Onödigt detaljerat. Vi bör peka på vilka aktiviteter vi vill förbjuda. Inte beskriva exakt vilka myndigheter som ska ha ansvar för vad.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
MaxH
2013-10-10, 16:23 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA -
Vi ÄR emot FRA är det något vi egentligen måste spendera tid på att få yrkandet igenom ett medlemsmöte??

I övrigt bifall
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 20:50 #6
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Vi ÄR emot FRA är det något vi egentligen måste spendera tid på att få yrkandet igenom ett medlemsmöte??

I övrigt bifall

Partiet är emot FRA-lagen. Det är lite annat än den andra verksamheten som FRA gör som t.ex. statens kunniga inom datasäkerhet/kryptoteknik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2013-10-13, 21:47 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y02:
att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkter
Det är fullt möjligt att FRA har haft historiska skäl för att finnas. Men det kalla kriget tog slut 1990. Det är snart 25 år sen.

Hög tid att göra om FRA.

1. Den Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
2. De data man har inhämtat skall publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.
JorgenLs avatar
2013-10-14, 01:29 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B19-Y02:
att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkter
Det är fullt möjligt att FRA har haft historiska skäl för att finnas. Men det kalla kriget tog slut 1990. Det är snart 25 år sen.

Hög tid att göra om FRA.

1. Den Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
2. De data man har inhämtat skall publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.
Rene, Gör om ditt yrkande om du vill ha med punkterna i yrkandet, annars kommer medlemmarna att bara rösta om att vi ska ha 5 punkter, fast inte vilka...
(Lägg ett nytt som inkluderar punkterna och jämka det befintliga med det)
AndersLindbäcks avatar
2013-10-14, 08:30 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkter
Publicera inte privata data!
2013-10-14, 21:12 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y03:
att FRA:s Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
2013-10-14, 21:13 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y04:
att Den data som FRA har inhämtat skall publiceras i en anonymiserad form så att omfattningen på deras övervakning blir känd för allmänheten.
2013-10-14, 21:13 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y05:
att De människor som har varit övervakade av FRA skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig för dem.
2013-10-14, 21:15 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y06:
att de resurser, inklusive personal, som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA. Ett villkor för personalen är att de fullt ut samarbetar.
Mattias Lennartssons avatar
2013-10-16, 12:48 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att FRA:s verksamhet ska göras om i enlighet med följande 4 punkter:

1. Den Internet övervakande verksamheten ska läggas ner.
2. De data man har inhämtat ska publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA ska flyttas över till KTH där de ska bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.
Bättre att flytta resterna till MSB än till en högskola. Dels för att det snedvrider konkurrensen mellan högskolor och dels för att vad de gör idag, dvs hjälper till vid ex dataintrång eller analys av programvara, inte är forskning i en akademisk mening, och FRA (sannolikt) har väldigt få anställda som är forskarutbildade. Däremot har MSB redan ett CERT som säkerligen kan ta emot ökade resurser och kompetens.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-16, 15:41 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y03:
att FRA:s Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
ställningstagandet finns redan - detta är tårta på tårta.
Kristofer Petterssons avatar
2013-10-22, 13:15 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y03:
att FRA:s internetövervakande verksamhet ska läggas ner.
När FRA ägnar sig åt att stödja vårt försvar gör de ett väldigt bra jobb. Man ska heller inte glömma att FRA också ägnar sig åt att bevaka att fysisk infrastruktur fungerar i händelse av krig vilket måste ses som en grundläggande verksamhet för ett fungerande försvar.
Kristofer Petterssons avatar
2013-10-22, 13:17 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att FRA:s verksamhet ska göras om i enlighet med följande 4 punkter:

1. Den Internet övervakande verksamheten ska läggas ner.
2. De data man har inhämtat ska publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA ska flyttas över till KTH där de ska bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.
Det är en eskalering av grundproblemet att flytta över militär verksamhet från en dåligt anpassad myndighet till en ännu sämre och mindre lämpad civil myndighet. Låt signalspaning tillhöra försvaret och inte någon privat intressegrupp.
Mötespresidiets avatar
2013-11-03, 16:13
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
2013-11-06, 00:27 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y04:
att Den data som FRA har inhämtat ska publiceras i en anonymiserad form så att omfattningen på deras övervakning blir känd för allmänheten.
Det är inte trivialt att avanonymisera data. Finns alla möjligheter i världen att göra misstag som gör att identiteten kan röjas. Nyckelord för googling: deanonymizing
infallsvinkels avatar
2013-11-10, 10:33 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01 + P19-Y05:
att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.

att De människor som har varit övervakade av FRA ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig för dem.
"Lägg ner försäkringskassan eftersom de utförsäkrar folk!" FRA sysslar med bra saker också, myndigheten är inte per definition ond. Bland annat sysslar de med ren militär signalspaning och IT-skydd för myndigheter. Vad finns det för skäl att tro att SÄPO/MUST skulle vara bättre på det?
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com