Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård

Demenssjukdomar innebär ofta en stor påfrestning för de anhöriga till den drabbade och ofta är de någon närstående som får dra det tyngsta lasset när det gäller omvårdnaden om den sjuke. Demenssjukdomar uppträder oftast högre upp i åldrarna men det kan även komma väldigt tidigt. Många demenssjuka är också sjuka på annat sätt och lider av diverse besvär. De är ofta så kallade multisjuka och behöver i regel väldigt stora resurser för att kunna vårdas och tas om hand på ett bra sätt. Demensvården skall inte ses som någon sista samhällspåfrestande förvaringsåtgärd i livets slutskede, utan den ska byggas på de humana människovärde som individen besitter trots det att den kanske inte uppför sig på samma sätt som innan till följd av sjukdomens fortgång.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y07 (Motyrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y08 (Motyrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y11 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.


Yrkanden

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y07 (Motyrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B34-Y01 (Jämkad med yrkande B34-Y07)
Av: Christoffer Eldengrip


Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y08 (Motyrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B34-Y02 (Jämkad med yrkande B34-Y08)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B34-Y03 (Jämkad med yrkande B34-Y09)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B34-Y09 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B34-Y04 (Jämkad med yrkande B34-Y10)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B34-Y10 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B34-Y11 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B34-Y05 (Jämkad med yrkande B34-Y11)
Av: Christoffer Eldengrip


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B34-Y06 (Bortröstad)
Av: Jerlerup


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 21:34 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Krav ska ställas på minimibemanning inom demensvården med personal närvarande dygnet runt.."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.
2013-10-08, 08:14 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y06:
att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.
Idag skär man ner demensvården i landet, och stödboenden. Man låter hemtjänst och anhöriga göra det jobb som innan personal på demensavdelningar gjorde.

Om man tittar på motiveringarna bakom det saknas nästan alltid medicinska skäl. (Därför att de oftast inte finns. Det är helt enkelt inte bättre demensvård att anhöriga vårdar.) Därför måste omstruktureringar och nedskärningar motiveras medicinskt också.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 10:20 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y03:
att Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.
(1) Onödigt detaljerat. (2) Forskningen är global, och vi kan omöjligen veta om det är just detta svenska forskare är bäst på.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 10:23 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.
Om en kommun måste spara, så måste den. Varför ska just demensvården men inget annat ha frisedel?
2013-10-08, 16:33 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.
Kommunerna måste kunna spara även på vård, och förändringar som beror på besparingsskäl behöver inte bli negativa. Om man t.ex. börjar samarbeta med en annan avdelning kring användning av en dyr maskin sparar man pengar utan att det är medicinskt motiverat.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 23:08 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y03:
att Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.
Politiken ska inte sänka ned tänderna så djupt i forskarnas nackar.
2013-10-11, 12:56 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård -
ja de måste kunna spara. Men inte utan att motivera det medicinskt också. problemet idag är att det sparas UTAN att man med ett enda ord motiverar eller utreder vad resultatet blir medicinskt.

Tex här i Borgholm där demensavdelningar läggs ner. man måste ju spara. Som nödlösning har man lagt över ansvaret på hemtjänst. När man pratar med ansvariga politiker kan det låta så här.

"Då förs ansvaret över på de anhöriga också?"

- "Öh, nämen, så kan det väl inte vara, men jo, det har du en poäng i"...

"Kan ni visa de utredningar som gjorts om hur demensvården ska skötas av hemtjänst och anhöriga"?

- "Öh, vad då? vilka då? menar du vår budget?"

jag skrev om det här:

http://borgholmaren.wordpress.com/20...-vardaspekten/
2013-10-12, 12:50 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att Att det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Ogillar, krav på närvarande personal dygnet runt behövs inte i riktigt alla fall.
2013-10-17, 11:06 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård -
Bifall på dessa Yrkande B34-Y01 Yrkande B34-Y02 Yrkande B34-Y05 Yrkande B34-Y06


Avslag på de övriga
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:25 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:26 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:26 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:27 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:27 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B34-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:27 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y01 till fördel för B34-Y07.

Mitt bortjämkade B34-Y01:
Att det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.

B34-Y07, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:28 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y02 till fördel för B34-Y08.

Mitt bortjämkade B34-Y02:
Att det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.

B34-Y08, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:28 #18
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y03 till fördel för B34-Y09.

Mitt bortjämkade B34-Y03:
Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.

B34-Y09, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:28 #19
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y04 till fördel för B34-Y10.

Mitt bortjämkade B34-Y04:
Att antalet geriatriska vårdplatser måste öka.

B34-Y10, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:28 #20
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y05 till fördel för B34-Y11.

Mitt bortjämkade B34-Y05:
Att de bereds bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.

B34-Y11, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.
2013-10-19, 11:45 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.
Kommunerna måste kunna spara även på vård, och förändringar som beror på besparingsskäl behöver inte bli negativa. Om man t.ex. börjar samarbeta med en annan avdelning kring användning av en dyr maskin sparar man pengar utan att det är medicinskt motiverat.
Jag tror inte att detta är vad vi pratar om här, eller hur. Det är snarare att människosynen är äcklig hos många vårdgivare. Människan är en produkt där produktionen av den måste vara så billig som möjligt. Det finns inte någon som ställer etiska krav - livskvalitet, glädje och mänsklig trygghet är totalt främmande uttryck på många avdelningar jag sett i mina år.

Problemet är just den faktabaserade "objektiva" sättet som så många tycker är bra - för är vi objektiva kan vi mäta och sätta en peng, eller hur? Problemet är att produkten blir ett objekt istället för en människa.

Jag tycker att motionens grundtanke är bra - vi måste hitta ett sätt att värdera en människas livsglädje, trygghet och välmående på ett helt nytt sätt. De föreslagna yrkandena tycker jag inte passar.
2013-10-20, 17:33 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.
Märkligt ställningstagande. Kan vi inte vara lite mer konkreta istället?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-20, 17:37 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Ja att ha någon personal på t.ex natten är önskvärt och borde vara ett krav.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-20, 17:38 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
Ja, annars finns det risk att det görs eller att det görs endast en koll på prislappen.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-20, 17:40 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.
Kunde vara bättre formulerat, men helt klart att så borde ske.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-20, 17:41 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
Måste eller bör.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-20, 17:42 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.
Något att sträva mot, helt klart.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:45 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
Mänsklig närvaro istf övervakningskameror, typ.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:46 #29
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
Det är dålig ekonomi att bara titta på priset och inte på kvaliteten på produkten.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:47 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.
Detta är antingen så självklart att det är orimligt att ta som ett krav, eller obegripligt formulerat.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:49 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
Antar vi förslaget om biologiskt obegränsad livslängd blir detta en absolut nödvändighet.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:50 #32
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B34-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.
Kommer antagligen både att öka livskvalitet och på sikt spara pengar.
JorgenLs avatar
2013-10-26, 18:13 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y06:
att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.
Inte någon bra formulering. Det innebär att inte ens uppenbart slöseri kan åtgärdas om minkade kostnader är enda resultatet. Naturligtvis ska man bedriva verksamheten så kostnadseffektivt det är möjligt, så länge det inte drabbar patienterna. Ett krav runt detta måste formuleras med patienternas bästa som huvudpunkt.
2013-11-07, 11:02 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
Jag saknar både motivering och förklaring.
2013-11-07, 13:13 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
1. Detta är en landstingsfråga.
2. Det går inte att sätta ett relevant minimikrav eftersom behoven på olika avdelningar ser såpass olika ut.
2013-11-07, 13:14 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
1. Det är en landstingsfråga
2. Fluffig formulering som inte kommer betyda något i praktiken
2013-11-07, 13:16 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B34-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
1. Det är en landstingsfråga
2. Vilka geriatriska vårdplatser? Det finns många olika slags sådana.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com