Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor

I partiets principprogram program står det att:

"Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin. Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. "

Med detta i åtanke vill vi att partiets program för personer med funktionsnedsättningar ska uppgraderas så att dessa principer tydligare lyser igenom i våra program.

Förslag

Vi vill att politiken som rör personer med funktionsnedsättningar inte ska handla om att vi ska vara snälla mot "dem" eller att "de" ska "ges" möjlighet till "en rik och värdig tillvaro", eller liknande. Välgörenhet är inte samma som rättigheter.

Vi anser att personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, kort och gott ska ha samma " friheter, rättigheter och möjligheter" som alla andra människor i Sverige.

Att få en funktionsnedsättning händer de flesta någon gång i livet. Ofta är det av övergående karaktär (om man tex bryter benet), andra gånger handlar det om en sjukdom som är livslång och som även skapar funktionsnedsättning (tex stroke), andra får det med åldern och en del föds med funktionsnedsättning. Hur personer med funktionsnedsättning lever sina liv angår alla i samhället. Eftersom en kropp som inte har några funktionsnedsättningar inte är en garanti för att det alltid kommer att vara så under hela livsförloppet.

Sett utifrån det perspektivet är det skrämmande att Sverige inte är tillgängligare för dessa än det är och att friheter, rättigheter och möjligheter inskränks genom att man skär ner antalet människor som har personlig assistans och får hjälpmedel. Indragen assistans har effekter som är förrödande för individen som drabbas av det. Från den ena dagen till den andra kan man i praktiken bli av med sina medborgerliga rättigheter.

Det är också skrämmande att ett personer med funktionsnedsättningar för att få lika friheter, rättigheter och möjligheter kartläggs i detalj av Förärkingskassan. Varje minut, varje relation, varje aktivitet kartläggs och förs in i utredningar. Principerna om personlig integritet gäller för alla, utan undantag.

På sikt vill vi att alla med funktionsnedsättningar behandlas lika. Ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar borde alltså ånjuta samma rättigheter. Idag diskrimineras personer som får funktionsnedsättningar på grund av ålder.

När boendeservice övergavs och LSS med personlig assistans infördes var det en besparing för samhället. Det är en myt att "hemtjänst" är billigare. Detta har utretts flera gånger och varje gång har den personliga assistansen varit en billigare insats än hemtjänst samtidigt som insatsen personlig assistans också håller en högre kvalitet än hemtjänst. På sikt bör därför även ålderspensionärer som vill det få hjälp via LSS. Vi vill inte att personer med funktionsnedsättningar tvingas tillbaka till hemtjänst och boendeservice, vi vill tvärtom att systemet med LSS och personlig assistans utvidgas till att gälla även ålderspensionärer med funktionsnedsättningar.


/


Torbjörn Jerlerup
C Magnus Berglund


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jerlerup

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


YrkandenTillbakadraget yrkande B21-Y01 (Jämkad med yrkande B21-Y02)
Av: Jerlerup
Tillbakadraget yrkande B21-Y02 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B21-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B21-Y03 (Jämkad med yrkande B21-Y05)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B21-Y05 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B21-Y06 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Anton Nordenfur Yrkande B21-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B21-Y08 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B21-Y09 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Anton Nordenfur Yrkande B21-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B21-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B21-Y13 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B21-Y12 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #288017
Standard Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor - 2013-10-08, 13:13

Jag rensade upp lite i yrkanden. Ursäkta kladd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
  (#3) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #288640
Standard Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor - 2013-10-12, 16:47

Yrkande B21-Y02 är skattepolitik


Yrkande B21-Y05 Många av våra samhällen och städer byggdes om rejält på 60-70-talet då tänkte man inte på handikapps anpassning och dyl. Det gör man idag. Vad yrkandet kräver är massiva resurser av våra skattepengar och är skattepolitik.

Yrkande B21-Y06 att vilja att skaffa en dator och internet är ett val alla vill inte ha dessa saker.


B21-Y07 Vad är egentligen traditionella kanaler? Taltidningar finns redan


Yrkande B21-Y08 Vad du efterfrågar här tas redan med i upphandlingar odyl redan idag ser detta som en regional fråga inte riksdagsfråga.


Yrkande B21-Y09 Den rättigheten upplever jag redan finns. Problemen uppstår när det finns t.ex. fysiska hinder som brist på jobb till alla, eller att föreningsgruppen är full för man nått max antalet av personer som får vara i lokalen där föreningen utövar sin sport.

Yrkande B21-Y13 yrkar avslag du skriver inte vad ordet handikapp ska ersättas med men enligt dagens titel så är det funktionsnedsättning som är det modernare och populärare ordet för 70-talets handikapp.


AVSLAG PÅ SAMTLIGA OVANSTÅENDE YRKANDEN.Yrkande B21-Y10, Yrkande B21-Y11,B21-Y12 bifall


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
  (#4) Gammal
Jerlerup Inte uppkopplad
 
Inlägg: 65
Reg.datum: Jun 2010

Länk: #287840
Standard Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor - 2013-10-08, 07:55

Anders. Denna motion innehåller redan delyrkanden. är det en uppdelning av den i flera motioner du vill se?
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 22:01 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar kortare ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden om maximalt några rader vardera på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Politiken som rör personer med funktionsnedsättningar inte ska handla om att vi ska vara snälla mot "dem" eller att "de" ska "ges" möjlighet till "en rik och värdig tillvaro", eller liknande. Välgörenhet är inte samma som rättigheter. Vi anser att personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, kort och gott ska ha samma " friheter, rättigheter och möjligheter" som alla andra människor i Sverige."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Vidare skulle jag rekommendera att du delar upp textmassan i flera kortare ställningstaganden, och i den mån du föreslår att tidigare ställningstaganden ska rivas upp eller förändras bör du tydligt ange vilka.

Vänlige,
Henrik Brändén
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 23:05 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y01:
att * alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.
Yrkandet är för långt - dela upp det i delyrkanden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg
2013-10-08, 07:50 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor -
Som jag skrev vid en annan motion saknades information om hur PP vill ha motionerna i kallelsen. Eftersom sådan information saknades skrev jag detta så här. Kontakta mig privat med information om hur jag redigerar detta.
2013-10-08, 07:53 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor -
Dessutom innehåller denna motion redan en rad klara och tydliga att-satser, så jag förstår inte riktigt varför det nämns här, henrik.
2013-10-08, 08:58 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y01:
att * alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.
Jag varken kan eller vill ta ställning till denna wall of text i sin helhet.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 09:09 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Jerlerup Visa inlägg
Dessutom innehåller denna motion redan en rad klara och tydliga att-satser, så jag förstår inte riktigt varför det nämns här, henrik.
Då är motionen felinmatad. I inmatningssystemet för motioner finns en ruta där man lägger en att-sats, när den matats in klickar man för att få en ruta till för nästa att-sats, osv. Då får man - precis som i andra motioner här - de olika att-satserna separarade från varandra så att vi sedan kan rösta om dem en och en.

Du kan enkelt rätta till det genom att lägga in att-satserna en i taget som tilläggsyrkanden, och sedan dra tillbaka det ursprungliga mastodontyrkandet.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:48 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:50 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:51 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag."
2013-10-08, 12:51 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B21-Y01 till fördel för B21-Y02.

Mitt bortjämkade B21-Y01:
* alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik.

* att vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.

Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal.

* att vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt.

* att vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer.

* att vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas.

* att vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv.

* att vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla.

* att vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver.

* att situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF.

* att ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet.

B21-Y02, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:07 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:08 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B21-Y03 till fördel för B21-Y05.

Mitt bortjämkade B21-Y03:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

B21-Y05, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:08 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B21-Y04:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:08 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:09 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi satsar på traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar. Även om datoriseringen är ett stort steg framåt är det fortfarande många som saknar datorer."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:10 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:10 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:11 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:11 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:12 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 13:12 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
2013-10-08, 16:14 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."
Ogillar, eftersom jag inte håller med om att all nybyggnation ska handikappanpassas. Jag ser ett stort värde i att man fortsätter producera små compact living-lägenheter, särskilt för studenter. Jag ser det inte som viktigt att precis allting anpassas för alla - snarare ser jag det som en bättre lösning att man försöker hitta bättre sätt för individen att röra sig i icke-anpassade miljöer.

Nybyggnationer av allmänna lokaler anpassas redan för funktionshinder.

De skandaler du nämner, med att en del funktionshindrade inte har anpassade boenden, det löser man inte på ett bra sätt genom att anpassa precis all nybyggnation.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
2013-10-08, 16:15 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."
Gillar. Direkt koppling till våra kärnfrågor och ger en stor nytta för liten slant.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
2013-10-08, 16:16 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi arbetar mot särlösningar inom kollektivtrafiken i Sverige måste bort i så hög utsträckning som möjligt. Detta betyder inte att vi ska nedprioritera färdjtjänsten, som spelar en enormt viktig roll i många människors liv. Men kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och utgöra ett fungerande alternativ. Redan vid upphandlingar och köp måste tillgänglighet finnas med som krav.

Alla ska ha samma rättighet att kunna resa mellan kommuner. Som läget är nu har personer med funktionsnedsättningar stora problem att ta sig mellan olika kommuner.

Den klassiska färdtjänsten måste fortsatt stödjas, för dem som behöver det, och byråkratin vid resor mellan län och kommuner i Sverige minskas."
Ogillar eftersom jag tycker att yrkandet är otydligt. Vad är det man vill, exakt? Anpassa alla fordon?
2013-10-08, 16:19 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi ska försvara rätten till personlig assistans och LSS. Rätten till samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att var individ i möjligaste mån måste kunna ha MÖJLIGHETEN att kunna jobba, att ha barn, att kunna bli engagerad i föreningslivet, att kunna röra sig ute, och att kunna uträtta så basala saker som att kunna bestämma vad man vill ha på sig för kläder, när man vill äta eller gå på toaletten själv."
Ogillar eftersom jag tycker att det är otydligt vad det är vi ska försvara och i vilken utsträckning. Innebär förslaget att alla som har svårigheter ska ha tillgång till personlig assistans dygnet runt? Det anser jag inte är rimligt. Jag personligen anser att det är en bättre lösning att i så fall försöka erbjuda fler människor serviceboenden, där det finns personal tillgänglig som kan tillkallas vid behov.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 19:28 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
Jag vill nog inte säga att vi ska byta bort ordet utan förslag på något bättre.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 19:31 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill att LSS utvecklas och på länge sikt fås att omfatta fler även pensionärer. Vi vill arbeta för att åldersdiskrimineringen avvecklas. Ålderspensionärer, folk med funktionsnedsättningar på grund av ålder, ska kort och gott ha samma rättigheter som de som har det sen födseln eller på grund av en olycka. LSS kan ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Rätten till tillgänglighet gynnar alla."
Jag gillar att det inte ska vara någon skillnad på om man är gammal eller ej. Har man funktionsnedsättning ska man få samma möjligheter oavsett orsak.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2013-10-11, 14:08 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla har rätt att kunna delta i samhällets utveckling. Ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och tigga pengar och stöd från statliga eller privata aktörer för att få sina grundbehov tillgodosedda. Det är grunden för vår funktionshinderspolitik. Det är skillnad mellan välgörenhetspolitik och rättighetspolitik."
Ogillar eftersom jag tycker att vi ska undvika sådana flummiga formuleringar om "mössan i hand" och värdeladdade ord som "tigga" i ställningstaganden. Vi ska säga vad vi menar istället för diffusa liknelser, och vi ska hålla oss ifrån att påstå att det är ovärdigt tiggeri att söka olika former av ersättningar och bidrag.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-11, 22:38 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi fortsätter den pågående datoriseringen och digitaliseringen. Detta är en tillgänglighetsfråga. Folks isolering i hemmen mildras ju mer de kan bli delaktiga genom internet. Samhällsinformation från riksdag och regering, socialstyrelsen och andra statliga verk, kommuner och landsting måste också komma ut bättre för personer som inte ser, hör, har läs och skrivsvårigheter eller har en utvecklingsstörning. Här är det digitala formatet både bra och praktiskt."
Vi behöver inte besluta detta, för vi tycker det redan. "Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken." 2012-höst, P14-Y03P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10pt; Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken. 2012-höst, P14-Y03
2013-10-18, 17:12 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."
Alla elever bör få det stöd de behöver från skolan, inte bara NPF-barn. Om man lyfter fram dem särskilt på detta vis riskerar man att tvinga bort skolresurser från andra barn, som kanske behöver dessa resurser precis lika mycket.

Jag skulle gärna se att motionen beskrev lite mer om hur reglerna ser ut i nuläget för barn med NPF-diagnoser och vilket stöd de kan få idag. Jag vet inte om de behöver skärpas, för motionen ger ingen insikt om dagsläget.
2013-10-19, 08:31 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
Jag håller inte med. Dessutom anser jag inte att PP ska sträva efter att använda ord eller åsikter för att vara modern, inne, trendig, chic. DET ger ett oproffsigt och oseriöst intryck och vore en anledning till att förlöjliga PP som parti.
2013-10-20, 20:18 #36
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
Eftersom jag inte bryr mig om vilket ord som används, så lyssnar jag på dem som hellre vill använda t.ex. funktionsnedsättning.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 08:02 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
Funktionshindrad och funktionsnedsättning beskriver i mina öron dessutom relationen till omgivningen bättre.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:25 #38
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."
Suck. När vi tog principprogrammet på vårmötet 2012 beslöt vi också "att styrelsen ges mandat att rätta eventuella återstående språkfel i stil med dubbelt inskrivna ord, fel böjning av adjektiv etc, så länge det är uppenbart att detta inte ändrar textens innehåll eller ton." Så hade du bara föreslagit ett ställningstagande om att anse en ändring från "handikapp" till "funktionshinder" vara en redaktionell ändring skulle allt vara enkelt. Men när du nu skriver in i förslaget att ordet andas förmynderi och är kränkande, så föreslår du faktiskt att vi ska besluta att en sådan förändring ändrar dokumentets ton, och att det därför inte kan vara ett redaktionell förändring av det slag styrelsen har rätt att göra. Men jag stödjer ändå yrkandet, som en uppmaning till styrelsen att vara lite kreativa för att hitta ett sätt att ta sig rätten att få bort den där pinsamma felskrivningen.
xpndrs avatar
2013-10-28, 16:33 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi gör striden för tillgänglighet till en piratfråga. Precis som informationen måste vara fri och tillgänglig för alla, måste samhällets fysiska strukturer, vägar, kommunikationer och byggnader, vara det. "Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället", för att så ska ske måste alla människor komma fram till viktiga samhällsfunktioner. Ett minimikrav är att offentliga byggnader och alla verksamheter som ånjuter offentliga stöd ska vara tillgängliga.Vi vill att begreppet tillgänglighet skrivs in i grundlagen med offentlighetsprincipen som modell. ”Till främjande av ett fritt liv och allmän upplysning skall varje Svensk medborgare och i Sverige boende/varande personer, ha rätt att taga del av allmänna platser, allmänna kommunikationer och allmänna byggnader”.

Vi ser gärna att förslagen om tillgänglighet i utredningen Bortom Fagert tal blir verklighet och att de implementeras i ett lagförslag.


Detta kommer att påverka sådant som t.ex. all nybyggnation på sikt och det är bra. Att ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättningar sitter isolerade i åratal för att deras hem är otillgängliga är en skandal."
Bra innehåll men yrkanden skall vara så korta, koncisa och klara som möjligt.
2013-11-12, 18:41 #40
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."
Behovet av assistans torde inte ändras för att du flyttar. Logiskt.
Gammal HIB
2013-11-13, 14:22 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill avveckla de stora regionala skillnaderna i levnadsförhållanden. Idag är assistans och LSS knutet till boendeort, vilket i praktiken är en sorts kommunarrest för personer med funktionsnedsättningar. De har inte lika rätt att flytta fritt. Vi vill skapa lika rättigheter för alla, oavsett boendeort. Var du bor eller vem du har som förskrivare/handläggare ska inte avgöra vilken assistans du får och man ska inte behöva göra om ansökningarna för att få assistans bara för att man flyttar till en annan kommun. Rätten till assistans ska följa personen över hela Sverige.

Har du beslut via försäkringskassan spelar det inte någon roll var du bor. Då följer LSS-beslutet med dig. Men har du kommunbeslut vilket är mer och mer vanligt så får du inte med dig dina timmar när du flyttar. Varken för assistans eller ledsagning. Dessutom är problemet stort med hjälpmedel. Du får inte ta med dig dina hjälpmedel när du flyttar, inkl talhjälpmedel, rullstol eller hörapparat. Samma sak med färdtjänst och bostadsanpassning samt handikapp-parkeringstillstånd. De följer också kommunen där du bor och hur just den kommunen tolkar regler och förordningar som omger lagen. Bor du på gruppboende så har du inte heller rätt att bo var du vill, med vem du vill eller göra vad du vill. Personer som bor på LSS-boenden är även de en bortglömd grupp.

Om denna standardisering av rättigheter betyder att assistansen måste förstatligas eller om det räcker med att skapa bättre ramverk så att allas rättigheter tillgodoses, får utredas framöver."
Det innebär ett minskat kommunalt självstyrelse, men det väger lättare. Detta är ett angeläget förslag.

Jag tror inte på ett förstatligande utan på en tydligt rättighetslag förstärkt med författning från lämplig myndighet, t.ex. socialstyrelsen.
Gammal HIB
2013-11-13, 14:32 #42
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."

Principprogramändring, kräver 75% majoritet
Håller helt med Henrik.
Gammal HIB
2013-11-13, 14:45 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."
NPF-barnen är ofta väldigt resurskrävande. Jag förstår att förstår den kommunalkamrer blir fundersam när ett nytt barn anmäls. Därför bör det vara staten som står för pengarna. Jag tror att lagen egentligen är bra, men kunskapen eller acceptansen i en del skolor och kommuner är otillräcklig.
morrs avatar
2013-11-15, 14:54 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B21-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ordet handikapp tas bort i Piratpartiets principprogram och ersätts med ett modernare ord, ordet handikapp ger inget proffsigt och insatt intryck. Det andas 1970-tal och förmynderi och kan rentav anses kränkande. Detta borde räknas som en redaktionell ändring och inte föranleda kvalificerad majoritet."

Principprogramändring, kräver 75% majoritet
Funktionsnedsättning/funktionsnedsatt rekomenderas av socialstyrelsen. Funktionshinder finns i omgivningen. Handikapp ska självklart bort, jag hade för mig att vi gjorde den ändringen för länge sedan men blandar uppenbarligen ihop det med någon annan text.
morrs avatar
2013-11-15, 14:59 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B21-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Situationen för personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förbättras. Principen om samma "friheter, rättigheter och möjligheter" betyder att skolorna måste vara så pass individanpassade att de kan tillgodose detta för barnen som går där. Enligt skollagen ska alla elever få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs, vi vill att regelverket skärps så de får detta stöd med hjälpmedel och utbildade specialpedagoger och assistenter, om så behövs Detta bör gälla även fritidsverksamhet, förskola och andra situationer för barn och vuxna.

Givetvis måste tillgänglighetsprincipen omfatta även vuxna med NPF."
Jag håller med Anna B här. PP står för att alla ska ha samma möjligheter oavsett "Handikapp". Skollagen säger detsamma.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com