Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Motion om åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelateratvåld i samband med idrottsarrangemang

Idrottsrörelsen är en av Sveriges största och starkaste folkrörelser och engagerar dagligen flera tusen personer på arenor och träningsanläggningar runt om i landet både som utövare,funktionär och publik. Idrotten är en av våra största kulturyttringar. Många är de eldsjälar som dagligen vigt sitt liv åt sin klubb, sport eller förening och arbetar för att hela tiden förbättra upplevelsen för de inblandade parterna. Det rör sig om alltifrån den lokala fotbollsklubben som med sin knatteverksamhet skolar framtidens stjärnor eller de stora elitklubbar som får tusentals att euforiskt jubla när det gjorts ett mål någonstans i landet. Idrotten är meningen i livet för många och den sprider så mycket glädje och uppmuntrar många till ett fysiskt aktivt liv vilket är en av de bästa preventiva åtgärderna mot olika sjukdomstillstånd. Det bildas sociala strukturer och möjligheter för människor att mötas och utbyta ideer och kunskap med varandra över klassgränser och andra sociala strukturer.


De senaste åren har ett par negativa aspekter flitigt debbaterats i media. Ett av dem är problem med våldshandlingar och ordningstörningar i samband med idrottsarrangemang. Det är alltifrån organiserade firmor som på förbestämda platser möts för att göra upp till ungdomstränare som hotas av föräldrar som anser att fel har begåtts i uttagningen av truppen till den senaste matchen eller vem som skulle lägga straffen som tilldömts.


För att komma till rätta med de problemen har det drivits en linje med hårda represalier, intergritetskränkande åtgärder, spontan deportationer, förbud av olika slag och en attityd från ordningsmakten att hålla sig borta ifrån vad allt en dialog kan frambringa. Den uppkomna situationen gynnar inte någon. Och supporterkulturen får kämpa i motvind. Förbudsivrarna har börjat skrika allthögre om både förbud att stå upp på arenor till upprättande av särskilda register över människor som kan röra sig i eller umgås med personer i våldsamma kretsar. Detta är en utveckling som varje pirat är emot. Vi tror på en positiv dialog kan lösa många av de problem och förtroendekriser som uppstått i och med senaste årens agerande. Kollektiva bestraffningar är aldrig en sund väg framåt därför vill vi komma tillrätta med problemen genom:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B23-Y01 (Jämkad med yrkande B23-Y09)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B22-Y05 (Bortröstad)
Av: Lukas Monetha
Tillbakadraget yrkande B23-Y09 (Jämkad med yrkande B23-Y10)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y10 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y02 (Jämkad med yrkande B23-Y11)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y11 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y03 (Jämkad med yrkande B23-Y12)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y12 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y04 (Jämkad med yrkande B23-Y13)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y13 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y05 (Jämkad med yrkande B23-Y14)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B22-Y08 (Bortröstad)
Av: Lukas Monetha
Tillbakadraget yrkande B23-Y14 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y06 (Jämkad med yrkande B23-Y15)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y15 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y07 (Jämkad med yrkande B23-Y16)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y16 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B23-Y08 (Jämkad med yrkande B23-Y17)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B23-Y17 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B22-Y07 (Bortröstad)
Av: Lukas Monetha


Tillbakadraget yrkande B22-Y06 (Bortröstad)
Av: Lukas Monetha


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 21:54 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelateratvåld i samband med idrottsarrangemang -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 23:07 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Kommersiella aktörer skall inte få tvinga polisen att betala för deras säkehetsarrangemang.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 23:08 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y08:
att krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.
Ser inte att detta skulle vara en politisk fråga


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
2013-10-08, 09:01 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att pyroteknik är tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Vad sjutton har pyroteknik på matcher med piratideologi att göra?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, Tommten
2013-10-08, 09:02 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y04:
att en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på/under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.
Obegriplig punkt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
2013-10-08, 09:03 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y05:
att det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.
Om ett sådant forum behövs kan det bildas på initiativ av klubbarna. Varför ska politiska partier sitta och pyssla med sånt här?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, Tommten
2013-10-08, 09:03 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Nej, nej, nej.
2013-10-08, 09:04 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y07:
att polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.
Polisens rättsliga övertramp ska alltid utredas grundligt - idrotten skall icke ha en särställning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, JorgenL, Tommten
2013-10-08, 09:05 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y08:
att krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.
Detta skulle vara ett utmärkt yrkande att lägga till Fotbollsklubbens årsmöte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 09:28 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Man får välja om man vill vara ett aktiebolag eller en ideell förening, och inte hålla på med cherrypicking, och kräva aktiebolagets ekonomiska fördelar utan att ta dess bördor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, JorgenL
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-08, 12:53 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y09:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-08, 12:54 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y01 till fördel för B23-Y09.

Mitt bortjämkade B23-Y01:
pyroteknik är tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.

B23-Y09, som jag tycker bättre om:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."
JorgenLs avatar
2013-10-08, 13:11 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y09:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."
Detta måste väl rimligen vara en fråga för arrangören av matchen, dvs för den som har ansvaret för säkerheten på arrangemanget och eventuellt berörd brandmyndighet som besiktigar arenan? Det vore fullständigt orimligt att göra det till en rättighet att använda pyroteknik i strid med arrangörens vilja och brandmyndighetens instruktioner.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 19:42 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y03:
att den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang stoppas.
De som anordnar evenemang ska själva få sätta reglerna. Om fansen inte går med på det behöver de inte gå in.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 01:55 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y05:
att det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.
Ej politiskt beslut. Finns redan idag samarbeten för att minska läktarvåldet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
HIB, JorgenL
2013-10-12, 17:13 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelaterat våld i samband med idrottsarrangemang -
Yrkande B23-Y02 bifall!

Avslag de övriga

Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:45 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Formalia. Som svar till Jörgen så är de inte fråga om att tillåta all pyrotekniskt verksamhet tillstånd måste ju fortfarande inhämtas från berörda brandskyddsmyndighet och ägaren av fastigheten evenemanget skall bedrivas på. Vi har redan lagstiftning på området. Det som yrkandet är till att motverka är de negativa allmänna förbuden som upprättats gällande i princip alla pyrotekniska arrangemang. oavsett om de är matchvärden eller av matchvärden utsett ombud med erfoderlig teknisk kompetens på området som önskar genomföra ett arrangemang eller Exempel Exempelsson som kokar eget i farsans garage. Men givetvis önskas det tydligare yrkande så mottages ju gärna motförslag.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:45 #19
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y09 till fördel för B23-Y10.

Mitt bortjämkade B23-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."

B23-Y10, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:46 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:47 #21
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y02 till fördel för B23-Y11.

Mitt bortjämkade B23-Y02:
alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.

B23-Y11, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:49 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:49 #23
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y03 till fördel för B23-Y12.

Mitt bortjämkade B23-Y03:
den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang stoppas.

B23-Y12, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:51 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y13:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på och under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:51 #25
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y04 till fördel för B23-Y13.

Mitt bortjämkade B23-Y04:
en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på/under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.

B23-Y13, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på och under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:53 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:54 #27
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y05 till fördel för B23-Y14.

Mitt bortjämkade B23-Y05:
det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.

B23-Y14, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:55 #28
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:55 #29
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y06 till fördel för B23-Y15.

Mitt bortjämkade B23-Y06:
arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.

B23-Y15, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:56 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:57 #31
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y07 till fördel för B23-Y16.

Mitt bortjämkade B23-Y07:
polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.

B23-Y16, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.


Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:57 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y17:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.
Formalia
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 07:58 #33
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y08 till fördel för B23-Y17.

Mitt bortjämkade B23-Y08:
krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.

B23-Y17, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.


Formalia
2013-10-19, 07:12 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Jag förstår inte varför det här ska vara en piratpartistisk åsikt eller varför det skulle vara ett viktigt politiskt ställningstagande överhuvudtaget.
2013-10-19, 07:23 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.
Det låter som något som klubbar, ordningsmakten och supportergrupperingar bör skapa i samråd om det är något som behövs. Jag ser ingen anledning till att PP eller något annat politiskt parti ska komma och peta i det, eller att PP ska driva åsikten.
2013-10-19, 08:44 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y17:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.
Jag anser att detta yrkande är lika malplacerat som att på en idrottsförenings medlemsmöte yrka på att: "krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk politik."
AndersLindbäcks avatar
2013-10-19, 13:25 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.
Ser ingen anledning och ha speciella sakfrågor gällande övervakning på sporttillställningar. Våra andra ställningstaganden räcker.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 19:25 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Vill man ha de ekonomiska vinsterna med att driva aktiebolag får man ta de ekonomiska smällarna också.
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-10-26, 19:33 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
Jag instämmer med Henrik:
"Vill man ha de ekonomiska vinsterna med att driva aktiebolag får man ta de ekonomiska smällarna också."
LoveMees avatar
2013-11-09, 14:45 #40
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B23-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Jag antar att man bör vara insatt i hur pyroteknik används och arrangeras.
Det finns organisationer som tar detta seriöst och har en tydlig säkerhetsaspekt.
Dessa är otroligt mycket lättare att kontrollera om det är tillåtet och har regler för hur detta sköts. Än att random tomtar står och leker med jävligt farliga saker.
I min yrkesroll hade jag hellre sett att vi och annan säkerhetspersonal hade blivit kontaktad vid pyrotekniska event, säkerheten är inte jättesvår att hantera. Om alla samarbetar och har koll på allt från produkt till risk.

Dessutom är det sjukt stämningshöjande med pyroteknik.
Vet att Luleå Tifo håller en hög säkerhet, trots att de smusslar och gör saker i smyg. Om vi fick veta att de tänker arrangera något hade vi dessutom kunnat underlätta för dem och vara beredd med släckare. Just nu är det en fri djungel, du kan bli straffad men du blir inte det. Säkerheten har endast minskat med förbudet.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-11-10, 05:02 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelaterat våld i samband med idrottsarrangemang -
Citat:
Ursprungligen postat av LoveMee Visa inlägg
Jag gillar yrkande B23-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Jag antar att man bör vara insatt i hur pyroteknik används och arrangeras.
Det finns organisationer som tar detta seriöst och har en tydlig säkerhetsaspekt.
Dessa är otroligt mycket lättare att kontrollera om det är tillåtet och har regler för hur detta sköts. Än att random tomtar står och leker med jävligt farliga saker.
I min yrkesroll hade jag hellre sett att vi och annan säkerhetspersonal hade blivit kontaktad vid pyrotekniska event, säkerheten är inte jättesvår att hantera. Om alla samarbetar och har koll på allt från produkt till risk.

Dessutom är det sjukt stämningshöjande med pyroteknik.
Vet att Luleå Tifo håller en hög säkerhet, trots att de smusslar och gör saker i smyg. Om vi fick veta att de tänker arrangera något hade vi dessutom kunnat underlätta för dem och vara beredd med släckare. Just nu är det en fri djungel, du kan bli straffad men du blir inte det. Säkerheten har endast minskat med förbudet.
Precis kunde inte sagt det bättre själv.
2013-11-13, 00:28 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B22-Y06:
att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.
Vill arrangören av ett idrottsevenemang ha maskeringsförbud är det bara att följa det.
Gammal HIB
2013-11-13, 15:24 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.
Om alkohol serveras enligt gällande lag så är den ju tillåten. Det verkar vara onödigt att besluta om.

Om förslagsställarna inte menar att det ska vara en skyldighet att servera alkohol om lagen inte förbjuder det. Det tycker jag inte är ett bra förslag.
Gammal HIB
2013-11-13, 15:30 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B22-Y06:
att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.
Håller med Rasmus.
Pavens avatar
2013-11-14, 08:20 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B22-Y06:
att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.
Inte konstigare med maskering förbud på en arema än att man måste logga in för att vara med på facebook. Anonymitet är en rättighet, men arrangören har oxå rätt att bestämma vad de arrangerar för event.
morrs avatar
2013-11-15, 15:05 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
Jag förstår inte, om arrangörer vill ha pyroteknik och anlitar en pyroteknikfirma för att sköta det så är väl det tillåtet idag? Det sker ju överallt. Om frågan gäller att supportrarna vill ha pyro så får ju de göra upp det tillsammans med arrangören och det är ju då också lagligt idag? Att lagstadga att supportrar får ha pyro mot arrangörens vilja låter väldigt konstigt.
morrs avatar
2013-11-15, 15:09 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.
Polisens rättsliga övertramp ska alltid utredas grundligt. Oavsett i vilket sammanhang.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com