Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C01: Fastställande av EU-lista

Valberedningen har på uppdrag av partiets medlemsmöte och utifrån instruktioner från partiets styrelse tagit fram följande förslag till EU-lista.

Vi har i arbetet tagit i beaktande:
  • Erfarenhet och kunskap - tidigare erfarenhet av politiskt arbete, arbete i Bryssel och sakpolitisk kunskap
  • Förmåga att locka väljare – att vara känd som debattörer eller för ett starkt engagemang i våra frågor, mediavana och förmågan att “sälja” politiska budskap
  • Förväntad kampanjinsats
  • Renommé i partiet eller piratrörelsen.
Vi har också arbetat för att få en valsedel som är så representativ som möjligt utifrån ett mångfaldsperspektiv.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Valberedningen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 46 personer gillar    12 personer ogillar

att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 46 personer gillar    12 personer ogillar

att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande C01-Y03 (Bortröstad)
Av: CMagnusB
Tillbakadraget yrkande C01-Y04 (Bortröstad)
Av: Peter Johansson
Tillbakadraget yrkande C01-Y05 (Bortröstad)
Av: Michael Anderson
Tillbakadraget yrkande C01-Y06 (Bortröstad)
Av: Henry Rouhivuori
Tillbakadraget yrkande C01-Y07 (Bortröstad)
Av: liddellpower
Tillbakadraget yrkande C01-Y08 (Bortröstad)
Av: Falathar
Tillbakadraget yrkande C01-Y09 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #289865
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -- Christian Engström - 2013-10-27, 11:22

Jag skrev det här inlägget på min blogg för några dagar sedan, där jag berättar hur jag ser på arbetet som EU-parlamentariker nästa mandatperiod:

EU-valet i maj 2014 närmar sig och alla, i alla partier, börjar ha nerverna utanpå kroppen. Detta kommer att bli en ovanligt febrig EU-valrörelse, som i sin tur kommer att påverka riksdagsvalet under “supervalåret” 2014. Därför är det på sin plats att se på vad vi pirater vill göra i Europaparlamentet nästa mandatperiod.


Men innan jag gör det kan det vara bra att se vad vi har att bygga på. Här är en tidigare bloggpost om vilka frågor som är aktuella just nu. Det är ett halvår kvar på mandatperioden, och vi fortsätter jobba in i kaklet.


Och om man tittar i backspegeln har vi jobbat med frågor som sträcker sig från fri fildelning till kampen mot massövervakning och censur. Vi kämpar för hjältar som Chelsea Manning och Edward Snowden. Vi slogs för (och vann) rättssäkerhetsskydd när länder vill införa three stikes för att stänga av fildelare från internet (Telekompaketet). Många år av envist arbete resulterade i att ACTA-avtalet till slut föll. Och vi har även vunnit andra segrar.


Piratpartiet har satt avtryck i Europaparlamentet. Politiker från andra partier och länder tar oss på allvar, och vi har visat att vi kan bygga breda samarbeten för att komma framåt i piratfrågorna.


Som förste pirat i Europaparlamentet när jag tillträdde 2009 har mycket av min tid även gått åt till att etablera vår närvaro här, finna vår roll och att hantera praktiska frågor. Och jag skulle vilja påstå att vi nu är varma i kläderna och helt operationella.


EU är en labyrint av särintressen och lobbyister som helst vill att de viktiga besluten ska tas i slutna rum bakom stängda dörrar, ofta till förmån för något särskilt branschintresse. Vårt uppdrag är att motverka EU:s slutenhet, dess hemlighetsmakeri och dess korporativism. Vi skall verka för ökad demokrati, ökad transparens och faktabaserat beslutsfattande.


Samtidigt står vi upp för de saker som är bra med EU, kärnvärden som till exempel den fria rörligheten för människor. Detta medan de flesta andra partier som finns representerade i Europaparlamentet är en del av problemet.


Piratpartiet har ett konkret och nytänkande förslag till hur man kan göra EU mer demokratiskt och rimligt genom själva processen med att ta fram ett nytt fördrag. Under den kommande mandatperioden finns ett tidsfönster då vi pirater skulle kunna göra oerhört stort avtryck genom att vara de (enda?) som har ett begripligt upplägg i fördragsfrågan. Jag har redan knutit många värdefulla kontakter i denna fråga och fått vår idé uppmärksammad i EU-media.


I partisammanhang tänker jag fortsätta ge Piratpartiet det stöd jag kan, inklusive att vi skall kunna ha en partiledare som kan ägna sig åt sitt arbete på heltid. Anna gör ett fantastiskt jobb, och vi behöver ett starkt och aktivt parti hemma i Sverige för att få den politiska tyngd som behövs för att vi kunna uträtta saker i Bryssel. Politik är alltid en lagsport.


Jag tycker det är viktigt att vi bygger en bred och stabil organisation i partiet, och därför är jag väldigt glad åt att vi har börjat starta lokalföreningar runt om i landet. Jag har tyckt så sedan partiets start (det var en punkt där Rick och jag var oense), och jag är säker på att det är rätt väg framåt.


Jag vill vara tillgänglig för hela partiet ute i landet, vare sig det är hos lokalföreningar som finns eller är på väg att bildas, eller på andra ställen där det finns aktivister från Piratpartiet och Ung Pirat som vill arrangera något. De flesta veckor jobbar jag måndag till torsdag i Bryssel eller Strasbourg, men kan oftast delta i evenemang runt om i landet en fredag, lördag eller söndag. Mejla mig på min parlamentsadress om du vill arrangera något där du bor.


Jag kommer att göra mitt yttersta för att vi först ska få en framgångsrik valrörelse och därefter ytterligare en framgångsrik mandatperiod. Piratpartiet är en viktig politisk kraft i EU-parlamentet, och det kommer vi fortsätta vara.


Därför är jag glad och tacksam över att ha blivit föreslagen för en ny mandatperiod av partiets valberedning. Jag är också glad över att valberedningen har föreslagit samma vinnande laguppställning som i förra EU-valet. Det ger oss stabilitet och arbetsro för att kunna fokusera på det viktiga:


Att först vinna EU-valet i maj 2014, så att vi behåller våra två mandat och helst kniper ett tredje. Och sedan fortsätta under nästa mandatperiod att bilda opinion och att leverera politiskt i piratfrågorna, både i Bryssel och hemma i Sverige.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, birch, Carl Johan Rehbinder, David Robertsson, Deeqo, Gagarin Miljkovich, HeltAnonymFRA, Henry Rouhivuori, infallsvinkel, Svarttusch, Taz_1999


/Christian
EU-parlamentariker
   
  (#3) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289677
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-22, 17:30

Citat:
Ursprungligen postat av Carl Johan Rehbinder Visa inlägg
Det är inte seriöst att byta plats på Christian och Amelia, hur mycket man än favoriserar Amelia.
Vi kan ju konstatera att din åsikt inte stämmer med valberedningens:

Citat:
När det gäller listans förstanamn så konstaterade vi tidigt att detta kändes som en uppgift för medlemmarna (och i sista hand väljarna genom personkryss) att avgöra. Därför välkomnar vi i denna svåra fråga motyrkanden på höstmötet som leder till att vår toppkandidat har starkast möjliga mandat från partiet.
Valberedningen har alltså aktivt bett om motförslag på toppnamnet för att få en medlemsdiskussion kring vem som bör vara överst.

Citat:
Ursprungligen postat av Carl Johan Rehbinder Visa inlägg
Det kommer att komma frågor om detta från journalister, frågor som måste besvaras.
Mitt förslag på svar skulle vara i linje med: Vi har satt Amelia överst eftersom hon under sina två år i parlamentet visat vara en politisk rock star som lyckats samla stöd för våra frågor både inom och långt utom den egna gruppen. Just nu håller hon på att sy ihop en bred gruppöverskridande koaliton för att driva på frågan om reform av EUs upphovsrättsdirektiv, infosoc. Hon har även utmärkts internationellt som en av världens främsta internetaktivister.

Citat:
Ursprungligen postat av Carl Johan Rehbinder Visa inlägg
Det är ett misstroende mot Christian, som måste motiveras.
Nej, det är inte ett dugg en misstro att sätta någon på plats nummer två på en lista till Europaparlamentet. Snarare visar det till en enormt stark tilltro till personens förmåga att representera partiet.

Citat:
Ursprungligen postat av Deeqo Visa inlägg
Sen att Amelia har gjort mer än han är för att hon har en full kompetent arbetsgrupp. Christian arbetsgrupp som också består av Anna och Rick, har inte haft den resursen eller behärskning till att kunna nå ut till folket om hans arbete.
Christian Engström ordnade så att han fick en tjänsteman från gröna gruppen att jobba specifikt med våra frågor i EU. Med denna har alltså CE haft 2,5 anställda i Bryssel och 2 i Sverige. Amelia har 3 i Bryssel och 1,5 i Sverige. Jag ser inte den gigantiska skillnaden, utöver om du menar att Amelia är bättre på att rekrytera och lönesätt sin personal. Och i så fall är det ju främst ett argument till hennes fördel.

Citat:
Ursprungligen postat av Deeqo Visa inlägg
Jag tycker de är jätte skumt att antalet "gilla" på förslaget på Amelia som nummer ett har ökat drastiskt utan en öppen debatt om saken.

Jag kan tänka mig om att de mer eller mindre handlar om arbete bakom kulliserna där bland annat Mattias Bjärnemalm har varit duktig på det.
Om du kollar vilka det är som gillat listan med Amelia så ser du att det främst är folk som varit aktiva i partiet sedan 2006 men även en del nyare. Den gemensamma nämnaren är att de jobbat eller på annat sätt varit i kontakt med Amelia och att deras gillanden kommit nu beror på att jag efter att tiden för motförslag gått ut påminde folk som jag trodde skulle rösta på Amelia att de gärna fick visa det i forumet så att det blev tydligare hur stödet för de bägge kandidaterna ser ut.

De flest av de berörda personerna har fått ett meddelande i stil med:

Hej, om du vill får du gärna gå in och gilla förslag C01-Y09 här: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39159. Det är listan där Amelia är överst och i övrigt samma som valberedningens förslag. Du får gärna även be andra pirater gilla den så att den får betydligt fler likes än förslagen med CE överst. Tror det kan ge effekt i omröstningen längre fram om det är tydligt att fler stöttar ett förslag med Amelia överst. Och det kommer helt klart vara bättre för vår valkampanj med henne på förstaplatsen

Om du upplever det som otillbörlig manipulation av folks röster så bör du nog härda dig bra rejält innan du ger dig in i politiken på riktigt. Och framför allt bör du nog fundera på vilket parti du är med i, för med undantag för Amelia finns det nog ingen i topp sex på valberedningens lista till EU som inte smutsat ned sig betydlig värre än såhär.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Att byta plats på de två toppkandidaterna ger inget annat resultat än att vi signalerar till väljarna att vi är missnöjda med den person som toppade listan förra gången.
Jo, det ger resultatet att vårt toppnamn blir betydligt mer medialt än vad det skulle bli med det förslag du stöder.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det avgörande argumentet för mig är att vi inte kan möta väljarna nästa år med en lista där vår främste parlamentariker (som representerat oss längst tid under nuvarande mandatperiod) blivit nedflyttad till plats två. Hur ska vi kunna vara stolta över honom? Och om han är dålig, varför är han då med på vår lista?
Du besvarar din egen fråga. Om han är dålig borde ha inte vara med på listan. Han är på listan, på plats två, alltså är han inte dålig. Så logiskt så det svartnar. Att han sen inte är etta är för att ettan är bättre. Det betyder inte att samtliga våra övriga kandidater från 2-19 är dåliga.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
På kort tid har dock ett motförslag på mötet, med Amelia som förstanamn, fått förvånansvärt många ”gilla”. Skälet är att hennes assistent ringer runt och på ett aggressivt sätt försöker pressa pirater att stödja det alternativet.
Trams! (och förtal) Att jag blev sur på dig när vi pratade över telefon var för att jag allvarligt trodde att du skulle vara klokare. Men samtliga likes som kommit har kommit från folk, främst aktiva medlemmar som jobbat med Amelia, som jag i samband med att möjligheten till motförslag stängt jar påmint via facebook om att det nu är läge att stödja Amelia.


Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det är helt legitimt att vilja vara överst på partiets EU-lista. Men jag ställer mig ytterst frågande till varför en sådan här aggressiv kampanj pågår i det fördolda, istället för via en öppen debatt.
Nu är du en foliehatt. Jag var väldigt öppen på EUkon till alla som orkade lyssna, inklusive dig, om att jag tänker ägna min fritid från nu fram till valet på att få Amelia omvald. Den som är aggressiv är du i dina anklagelser. Men det tror jag att du redan vet.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
En ung kvinna i partiet (Deeqo Hussein, styrelseledamot för Piratpartiet Göteborg) messade mig om sin upplevelse av Amelias assistent. Hon beskriver det som att han ville ”dominera henne” till att stödja Amelia. När hon inte ville göra det utvecklades samtalet till en ”jävligt jobbig hetsdiskussion”.
Här går min och Deeqas historia isär. Det stämmer att Deeqa tog illa vid över att jag bemötte alla hennes argument för CE, men hetsigt blev det inte förrän hon lite senare försökte avstyra mig för att till sex helt andra pirater argumentera för varför de borde stödja Amelia, med argumentet att hon var i rummet och inte ville höra det.

Att anklaga sina partikamrater för manipulation och ränkensmidande för att de argumenterar för sin favoritkandidat till andra partimedlemmar är allt annat än respektfullt. Och om du verkligen tror att jag är den enda i partiet som gör det nu i samband med vår listframtagning så är du dessutom mer än lovligt naiv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Andreas Rönnqvist, David Robertsson, deerf, JPAnderson, liddellpower, Michael Anderson, Mikael Holm, Naw, Robobengt


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#4) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289790
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-26, 07:13

Jag är väldigt hedrad över att vissa, eller till och med många, medlemmar tycker att mitt jobb är så bra att de vill se mig på första plats på listan.

Vi i Piratpartiet har under föregående mandatperiod varit försiktiga i vårt arbete. Vi har tagit itu med sådana politiska konflikter som byggts genom idogt arbete av civilsamhället och många aktörer kring Bryssel innan vi blev valda, och att vi gjorde intåg på arenan gav den extra pushen för utfallet är bli bra. Jag tror dock att vi har stor potential att öka vårt eget driv, och att vi själva kan definiera vilka frågor vi får ta upp i EU.

Sedan jag blev ledamot i parlamentet har jag byggt upp ett nätverk från bägge de stora politiska grupperna i Europaparlamentet kring behovet av en upphovsrättsreform. Vi kommer att inleda en djupare dialog om detta den 12 november i år. Detta samarbete har uppstått som en konsekvens av ACTA-behandlingen som gav mig många möjligheter att finna de som delar starka värderingar om kulturens värde för samhällelig diskurs. En viktig sak jag vill driva in i nästa mandatperiod är just att säkerställa att kommissionen inte på egen hand, och utan parlamentets mer folknära anknytning, springer iväg i sitt arbete med omarbetningen av den europeiska upphovsrätten.

Jag har jobbat mycket mot alla de andra politiska grupperna, och tillsammans med en bred grupp kollegor drivit frågor om parlamentets rätt att få representera folket och lösa påvisade problem (Notice and Action, se bl a: https://ameliaandersdotter.eu/2013/0...-grej-faktiskt samt https://ameliaandersdotter.eu/2013/0...nd-action-i-eu som vi nu följt upp med ett brev som har ännu bredare stöd). Det här är en fråga som kommer att komma tillbaka nästa mandatperiod under RIF-reformen och jag kommer att fortsätta försöka säkerställa att nedtagningar av material från nätet utan rättssäkerhet inte lämnas till polismyndigheternas nåderlösa lobbying mot EU:s medlemsländers justitiedepartement.

En lika viktig del av mitt arbete har varit att ge människor i EU plattformar för att interagera med EU:s instutitioner. Detta har jag gjort främst i samarbete med tyska pirater, och där har vi fått resultat i arbetet med företagshemligheter (https://ameliaandersdotter.eu/2013/1...s-dont-want-it). Det här kommer dock vara en återkommande fråga, och jag ser gärna till att de meningsyttringar människor har gjort med vår hjälp fortsätter lyftas gentemot tjänstemännen på kommissionen under nästa mandatperiod. Se gärna också min och Henrik Brändéns motion till det här medlemsmötet på ett liknande tema. Den här kampanjen lanserade jag kring en IPRED-konsultation: https://ameliaandersdotter.eu/2012/1...s-w-copyrights men har ännu inte hunnit gå igenom kommissionens sammanställningar av svaren.
Även på telekomfrågor, nätverkssäkerhetsfrågor och privatlivsfrågor har jag genomfört ett omfattande arbete för att dels engagera mina kollegor, men också tekniska standardorganisationer och kommissionen i relevanta politiska diskussioner i samtiden. Jag har tillsammans med partimedlemmar försökt upprätta hållbara informationskanaler för den pågående dataskyddsreformen i EU, på https://dataskydd.net . Jag har deltagit i kommissionens multistakeholdergrupp för IKT-standarder, och besöker regelbundet internationella möten som IGF. Under European Innovation Summit gjorde jag ett anförande om vikten av att inte förneka kopplingarna mellan standarder, protokoll och värderingar. Jag kommer att driva detta arbete vidare under ICT2013 - lituaiska ordförandeskapets tematiska konferens. Vi ordnade en tematisk diskussion om digital rights management i webbläsarstandarder för inte så länge sedan. Hur protokoll och värderingar samverkar med varandra när vi bygger gemensamma kommunikationsplattformar kommer att vara aktuellt under lång tid framöver - både tekniker och politiker arbetar på många sätt särskilt från varandra, har starka åsikter om hur saker och ting ska ordnas, och är duktiga på att bortse från varandras kompetenser. Samtidigt är det viktigt att de här frågorna drivs på ett samvetsgrannt sätt och även här vill jag verka för att parlamentet tar sig an att verkligen ligga på Europakommissionen om deras aktiviteter och ambitioner att säkerställa att värderingar om mänskliga rättigheter ges ett tydligt utrymme också i våra tekniska plattformar.

Många av de här sakerna går att läsa mer om i min transparensrapport: https://ameliaandersdotter.eu/transparens

Vi pirater behöver inte vänta på att politiska förslag kommer till oss, och jag vill verka för att vi också proaktivt tar oss an frågor och definierar dem som vi vill ha dem.
Av olika skäl har jag svårt att se hur andra politiska partier av sig själva skulle anamma vår politik. Jag vill istället bygga kontakter och nätverk med de som kan tänka sig utforska alternativa vägar framåt, och driva gemensam sak där det är framkomligt och möjligt. Därför deltar jag just nu bland annat i en tvärpolitisk diskussionsplattform om hur vi kan öka transparensen i patentlicensiering. Europaparlamentet är en utmärkt plattform för alliansbyggande och det är någonting jag kan, har och vill fortsätta dra nytta av för att få ett bättre informationssamhälle för alla.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, David Robertsson, flintberg, Fuwalu, Gustav Nipe, Lukas Klingsbo, Mab, Mikael Holm, pelutt, Plux


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
  (#5) Gammal
Deeqo Inte uppkopplad
 
Deeqos avatar
 
Inlägg: 53
Reg.datum: Oct 2012

Länk: #289672
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-22, 13:59

Låt mig klistra in vad jag skrivit i en annan tråd.

Angående om val listans nummer etta:

Saken är den med Amelia att jag har svårt att sälja hennes namn för mina vänner. Hennes retorik är inte tilltalande för min omkrets.

Christian får en stor skara ICKE insatta piratpartister att sympatisera med honom. Sen att Amelia har gjort mer än han är för att hon har en full kompetent arbetsgrupp. Christian arbetsgrupp som också består av Anna och Rick, har inte haft den resursen eller behärskning till att kunna nå ut till folket om hans arbete.

Jag vill helhjärtat se Christian som nummer 1.
När Christian var på besök i Göteborg i Somras, var det många unga killar som kom fram till han och berömde han för hans arbete, med bland annat snuset och ACTA.

Tittade jag på när Amelia var här på besök, hon var väldigt påläst som vanligt, satte alla på plats som ifrågasatte henne.

Om Amelia är Ryttaren ( Rationella) Christian är Elephanten ( Emotionelle)

Man kan tänka sig som akademiker att den rationella och den logiska kommer först, men de är helt fel vi människor tenderar att ge för vår emotionella sida.

Men båda behövs för överlevnad!"

Jag tycker de är jätte skumt att antalet "gilla" på förslaget på Amelia som nummer ett har ökat drastiskt utan en öppen debatt om saken.

Jag kan tänka mig om att de mer eller mindre handlar om arbete bakom kulliserna där bland annat Mattias Bjärnemalm har varit duktig på det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
birch, Gagarin Miljkovich, Henry Rouhivuori, nicco77, sannalautiainen, simon556, Svarttusch
   
  (#6) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #290167
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-11-04, 21:06

Idag publicerade Dagens Opinion en debattartikel om varför Amelia Andersdotter bör stå högst upp på Piratpartiet EU-vallista.

Kopierar in texten här:

Vi unga pirater vill se Amelia Andersdotter som toppnamn till Piratpartiets lista till Europaparlamentet.

Amelia är utan tvekan den skarpaste hjärnan i hela parlamentet. Hon äter doktorsavhandlingar till frukost. När alla andra parlamentariker ber sin assistenter att skriva och skicka in ändringsförslag på lagtexter så gör Amelia hantverket själv. Hon är inte för fin för att göra jobbet själv.

I ett läge när Piratpartiets inte syns mycket i opinionsmätningarna tycker vi unga pirater att det vore bra att göra en rockad och släppa fram yngre förmågor. Det är dags att testa något nytt. Slutar man som parti ett förändra sig stagnerar man lätt.

Piratpartiet kom in 2009 i Europaparlamentet på en våg av anti-etablissemangssentiment. Svenska folket fick möjlighet att kanalisera sin rebellkänsla mot överheten genom att lägga sin röst på partiet. Då var Christian Engström, med sin erfarenhet, diplomati, och lugna pedagogik, det perfekta komplementet till partiets varumärke. Idag har partiets image blivit mer lågmäld och då behövs en kandidat som signalerar glöd, självsäkerhet, och en kaxig förmåga att sticka ut.

Nästan alla de andra politiska partierna kommer att toppa sina listor med en äldre man. Piratpartiet bör istället då välja att sätta en ung kvinna som förstanamn. Vi behöver skicka ner en ung europaparlamentariker för att röra om i gubb- och tantväldet nere i Bryssel, som kan skaka liv i den insomnade byråkratin. Som ung har man kraften att ständigt ifrågasätta, att aldrig ge sig.

Piratpartiets mål är att vara en vagel i ögat på de regerande partierna. Vi ska vara jobbiga och bråkiga, och vägra inordna oss i den etablerade dagordningen.

Amelia är den toppkandidat som kan förmedla känslan att vi fortfarande är en rebellisk kraft att räkna med. Dessutom navigerar hon med enkelhet i den snåriga juridiska lagstiftningsprocessen som EU faktiskt är. På kort tid har hon visat att hon kan bygga allianser med intressenter både mellan och utanför de politiska partierna, vilket är otroligt viktigt för att kunna få igenom förändringar.

Idag ifrågasätts EU-projektet allt mer i Sverige. Det är därför viktigare än tidigare att få in nya unga politiker i de beslutande församlingarna. EU kan inte fortsätta med business as usual. Vi unga pirater menar att en ung, kaxig och knivskarp kandidat är precis vad som behövs för att lösa knutarna. När politikerföraktet breder ut sig behövs det anti-etablissemangskandidater till Europaparlamentet som kan ge våra demokratiska processer legitimitet.

Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat
Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab, Mikael Holm, Naw, pelutt, Plux, Winston Smith
   
  (#7) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #289948
Standard Därför bör Christian Engström stå på första plats på vår EU-lista - 2013-10-29, 19:59

Jag har bloggat om varför jag tycker att Christian Engström bör vara på plats 1 på vår EU-lista.

Jag har även varit i kontakt med Mab (Mattias Bjärnemalm) och förhoppningsvis kommer han att gästblogga på min blogg inom kort och utveckla varför han istället anser att vi bör gå till val med Amelia Andersdotter på första plats på EU-listan.

Jag hoppas kunna bidra till att alla medlemmar får en chans att ta ställning till argumenten för respektive förstanamn. Sedan är det upp till medlemmarna att göra valet.

Här följer mitt blogginlägg:

Därför bör Christian Engström stå på första plats på vår EU-lista

Debatten om Junilistan var helt död 2009, trots att de hade tre mandat i EU-parlamentet sedan valet 2004. Partiet syntes inte i några sammanhang och ingen brydde sig längre om dem.

Trots detta fick partiet 3,5 % av väljarnas röster. Det räckte inte till ett mandat, men var nära. Väljarna minns nämligen vad de röstade på förra gången och kan tänka sig att rösta likadant igen. Det är en av de goda förutsättningarna för Piratpartiet. Och vi kommer dessutom – till skillnad från Junilistan – att både höras och synas!

Orsaken till att Junilistan hamnade just under gränsen för ett mandat 2009 kan mycket väl vara eftersom Nils Lundgren inte kandiderade igen. Det var honom väljarna satt sitt förtroende till 2004, och när han inte ställde upp igen fick partiet inte den nödvändiga nivån i väljarstöd.

Piratpartiet satsar för första gången i världshistorien på att bli återvalt. Valkampanjen kommer till stor del handla om att berätta för väljarna om de viktiga saker vi uträttat under den här mandatperioden. Vi måste stå bakom våra parlamentarikers arbete i EU-parlamentet. Vi måste visa att vi är stolta över dem. Vi måste gå till val med piratflaggan i topp.

Att ändra ordningen på de två toppnamnen jämfört med 2009 måste motiveras. De motivationer jag hört ännu så länge är bara fromma förhoppningar om vilken taktisk effekt det skulle få inför valet. Själv tror jag snarare att det skulle ha en negativ effekt.

En ung arg kvinna kan vara bra PR för Piratpartiet. En trygg äldre herre kan gå hem i bredare väljargrupper – det visar inte minst erfarenheten från Nils Lundgren. Oavsett ordningen på kandidaterna kommer vi att ha en superstark lista med dessa två kandidater i toppen!

Slutligen har vi EU-kritiken. Piratpartiet har en vass kritik mot EU:s demokratiska underskott. På grund av den ekonomiska krisen och Storbritanniens kommande folkomröstning om EU-medlemskap, har vi ett guldläge att profilera Piratpartiet inför valet. Debatterna inför valet kan mycket väl komma att utgå från en EU-kritisk utgångspunkt.

De etablerade partierna är väl medvetna om detta och kommer försöka framstå som de främsta EU-kritikerna. Detta ser väljarna lätt igenom. Partiernas hållning är inte trovärdig. En EU-kritisk debatt kan istället gynna Piratpartiet, förutsatt att vi har möjlighet att ta den rollen medialt.

Synen på EU skiljer sig åt mellan Christian Engström och Amelia Andersdotter. De ställer sig båda bakom partiets kritik mot EU:s demokratiska underskott, men CE är kommunikatören med förmåga att popularisera konflikten. Det är vad vi behöver i EU-debatterna inför valet.

Jag är sjukt imponerad av Amelias ofattbara arbetskapacitet, kunnighet och politiska förmåga. Hon är ett enormt starkt namn på vår EU-lista.

Jag är sjukt stolt över den valframgång för Piratpartiet som Christian Engström personifierar. Allt det arbete han lagt ned på integritets- och upphovsrättsfrågor i EU-parlamentet. Som ett resultat får t.ex. ingen medborgare i EU stängas av från internet utan föregående rättslig prövning. Som ett resultat har hela den gröna gruppen i parlamentet antagit det svenska Piratpartiets hållning i upphovsrättsfrågor. Fatta vilken enorm skillnad jämfört med 2009!

Läs gärna Christian Engströms utförliga bloggpost från idag om allt Piratpartiet åstadkommit i EU-parlamentet.

Christian har också bloggat om aktuella piratfrågor i EU-parlamentet just nu och om hans fokus för nästa mandatperiod.

Jag stöder valberedningens förslag med Christian Engström i toppen och Amelia Andersdotter på andra plats.

Helt oavsett resultatet i vårt internval (dvs. oavsett vem som kommer att toppa vår lista) är jag sjukt taggad att ge 100 % för Piratpartiet i valrörelsen. Vi ska bli omvalda, därför att vi uträttat storverk och behövs i framtiden också!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, Gagarin Miljkovich, Henry Rouhivuori, redep, ToHell


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
  (#8) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #288255
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-09, 15:41

Sakupplysning, Christoffer Eldengrip Boendeort Örkelljunga Skåne enligt skatteverket även om jag befinner mig på andra sidan jorden för studier. Efter årsskiftet kommer jag till största sannolikhet bo någonstans i Skåne med omnejd. Vill tacka alla som nominerat mig på sina listförslag och jag finner mig givetvis inte främmande för uppgiften men jag ser heller ingen prestige i att stå där. Jag kommer kampanja oavsett om jag står på listan eller ej.

Sen ogillar jag starkt valberedningens agerande rörande kandidat nr 13 i deras förslag även om vederbörande är högst lämplig för uppdraget.

Hoppas på många olika förslag att ta ställning till och lite fler positiva ordalag om varför individerna skall stå där dem är


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, Emil Isberg, JPAnderson, Michael Anderson
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
  (#9) Gammal
Plux Inte uppkopplad
 
Pluxs avatar
 
Inlägg: 127
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #289711
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-23, 12:35

Min personliga anledning till varför jag favoriserar att toppa listan med Amelia har faktiskt ingenting med vad Mattias Bjärnemalm tycker, eller att jag fick ett PM av honom. För mig är det ganska ointressant vad han tycker, ibland råkar jag ha samma eller liknande åsikt som honom, och ibland tycker jag att han har helt fel.

Min personliga anledning till varför jag har gillat listan där Amelia är toppad är för att jag tycker det är en bättre lista, och för att Amelia gör ett helt jävla awesome jobb nere i Bryssel. Jag har jobbat en del med Amelia runt dataskydd, jag följer hennes aktivteter där nere regelbundet, hur hon röstar och agerar i olika saker och ser till att skaffa mig information om vad hon arbetar med på ett eller annat sätt. Så för min del så är det helt ointressant vad Mab tycker, min åsikt har inte han format genom sitt tyckande, min åsikt har jag format genom mitt personliga arbete tillsammans med Amelia och hennes stab.

Anledningen till att jag gick in och gillade inlägget strax efter att Mab skickade ut ett privat meddelande någonstans, var för att jag inte har haft tid med mötet än så länge, bland annat för att jag har varit bortrest utomlands och träffat kunder, och jag har haft en ganska stressig period på jobbet.

Amelia är en väldigt skarp kvinna med en enorm förmåga som hon använder på ett otroligt bra sätt, hon är väldigt omtyckt i massor med olika sammanhang, hon har en bra räckvidd och hon är bra på att föra ut våran politik.

Jag ser personligen inte heller något fel i det agerande Mab har gjort i ärendet. Hade jag suttit i hans situation så hade jag troligtvis gjort likadant.

Att vi placerar CE på plats två innebär inte att CE automatiskt är en dålig kandidat. Om vi tycker att CE vore en dålig kandidat så skulle vi inte ta med honom på listan överhuvudtaget, och jag tycker inte att CE är en dålig kandidat. Men jag tycker att Amelia hör hemma på förstaplatsen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
mathei, Mikael Holm, pelutt


Plux Stahre
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Plux  
  (#10) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289980
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-31, 10:11

Jag har skapat ett nytt kalkylblad med alla förslag där kandidaterna är markerade om de har flyttats upp eller ner jämfört med valberedningens förslag. Jag hoppas att någon blir klokare av detta.

Ta gärna datan (ej garanterad korrekthet) och gör en cool webbsida av det!Ladda ner:
https://www.wuala.com/agnesson/publikt/euval.v2.ods


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich, Jan Lindgren


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#11) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #289985
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-11-01, 07:22

Vi kan glädja oss åt att ha två fantastiskt bra kandidater till förstanamn på vår EU-lista.

När jag tittar på de två kandidaterna och frågar mig hur bra jag tror de är på att driva kampanj, vinna väljare och sedan driva våra frågor i parlamentet blir det i mina ögon rätt jämnt skägg. Amelia har en fantastisk förmåga att sätta sig in i frågor, hitta de detaljer som djävulen sitter i, och bygga allianser för att göra något åt dem. Christian har en fantastisk förmåga att nå ut och förklara vår politik så den blir begriplig även för dem som inte redan är övertygade.

Tyvärr finns dock ytterligare saker att tänka på, som kanske är mest uppenbara för oss som sitter i partiledningen. Kampen för våra värderingar är ett långsiktigt arbete, och ska det lyckas räcker det inte med att vi är starka i parlamenten, utan också att vi har en stark och välfungerande organisation utanför dem. Man måste inte bara fråga sig hur saker blir ifall det går så bra som vi tror och hoppas. Man måste också begrunda ”worst case scenarios”.

Jag måste helt enkelt ställa mig frågan: ”Om vi bara kommer in med en ledamot i parlamentet, hur går det då med partiorganisationen?”

x x x

Idag är den bistra sanningen att partiorganisationen har ungefär 600 000 kronor per år i stående guldpiratdonationer. Det räcker precis till att hålla styrelsemöten, genomföra lite kurser, trycka och skicka ut affischer, flyers och foldrar, köpa nödvändiga IT-prylar, och liknande. Men det räcker inte till att ha vår partiledare anställd. Det räcker över huvud taget inte till att ha någon anställd, som utför de arbetsuppgifter som partiets demokratiska strukturer pekar ut som angelägna. Som genomför det som medlemsmötet pekar ut i verksamhetsplaner, och de uppgifter styrelsen preciserar.

Den enda anledningen till att ledningen och partiet centralt kunnat uträtta såpass mycket som vi gjort de senaste åren (ändå bara en skärva av vad vi hade önskat), är att en av våra EU-parlamentariker låter vår partiledare vara anställd som lokalassistent, utan att lägga sig i partiledarens arbetsuppgifter. Den andra EU-parlamentarikern har under den period som varit inte velat ge partiorganisationen motsvarande hjälp.

För mig spelar det dock mycket liten roll vem av parlamentarikerna som varit snällast mot partiorganisationen hitintills. Vi har haft en komplicerad historia bakom oss med mycket ömsesidig misstänksamhet, där vi mycket väl på ömse sidor kan ha misstolkat varandras intentioner och önskemål. Vad som däremot är viktigt (och eftersom loppet i övrigt är tämligen jämnt till och med för mig kan fälla avgörandet) är istället frågan: Hur kommer det att bli med detta framöver?

x x x

Jag hör redan hur några partivänner tar sats för att ropa ”Men då kan man ju köpa sig en plats för pengar!”

Men det är inte sant. Istället är det så här: När vi medlemmar och aktiva i partiet tillsammans sätter en person högst upp på listan, och sedan tillsammans gör en så fantastisk valkampanj att personen blir invald, då kommer den personen väl på plats i EU-parlamentet, ensam, att få närmast diktatorisk makt över en stor hög pengar, som hen kan använda för att på olika sätt köpa och styra partiorganisationen: Genom att bestämma vem eller vilka av oss partivänner som ska få jobba för dem, och vad de då ska göra. Genom att själv bestämma vilka böcker, filmer eller flyers hens väl tilltagna informationsanslag ska användas till att producera och sprida. Genom att själv bestämma vilka event som ska sponsras. Och så vidare.

Att då lova att avstå makten över en liten skärva av dessa resurser till partiets demokratiska strukturer, det är att minska möjligheten för den eller dem som blir våra MEPar att för pengar kunna köpa sig inflytande över partiet.

Därför vill jag ställa samma enkla fråga direkt till bägge våra toppkandidater till EU-listan: Om valet skulle gå så illa att du blir partiets enda EU-parlamentariker, skulle du i så fall avlöna partiledaren eller en annan person som partiledningen/styrelsen väljer ut, utan några villkor om den personens arbetsuppgifter eller linje i politiska och organisatoriska frågor?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich, Jan Lindgren


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#12) Gammal
Svarttusch Inte uppkopplad
 
Svarttuschs avatar
 
Inlägg: 66
Reg.datum: Mar 2012

Länk: #288755
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-14, 09:14

Jag finner det otroligt intressant att flera skriver att valberedningen gjorde fel när de satte en "av sina egna" på listan (vilket ska ha skett på ett möte där han inte var med och han övertalades till att stå med), samtidigt som de i nya förslag lätt lägger till sig själv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan Lindgren, pelutt


Malin Karlsson, ordförande UP Karlstad, Sekreterare PP Karlstad
Besök gärna min blogg
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Svarttusch  
  (#13) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #290470
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-11-10, 10:56

Lista Y01 är den bästa av de två kvarvarande. Inte bara för att Anna är på trea, utan också för att Y03 har en del otroliga brister. Vi har exempelvis en minskning av andelen kvinnor, vilket redan är ett problem med Y01 om vi vill framstå som ett mångfaldsparti.

Y03 har också strukit en del namn som jag definitivt vill se med, som Torbjörn Wester, Henrik Brändén, och Isabelle Danielsson. Eftersom både Torbjörn och jag strukits har vi också helt förlorat representation från Östergötland.

Även om det inte betyder att listan i sig är dålig, har jag dessutom någonting emot listor där man nominerar sig själv, när man inte var med i någon annans förslag. Jag tror inte man själv har den objektivitet som krävs för att utvärdera om man själv ska stå med på listan, om ingen annan föreslagit en.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
  (#14) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #290241
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-11-06, 17:00

Jag har efter att ha följt alla diskussioner, argument och noga övervägande valt att lägga min röst på Amelia som förstanamn.

Med det sagt så är jag minst lika nöjd med Christian och anser att konstellationen med dessa två som våra toppnamn, oavsett ordning, kommer att ge Piratpartiet mandat för ytterligare fem år i parlamentet


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
  (#15) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #288100
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-08, 18:23

Då det kommit ytterligare fler förslag, så väljer jag att lägga mitt motyrkande.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#16) Gammal
Jerlerup Inte uppkopplad
 
Inlägg: 65
Reg.datum: Jun 2010

Länk: #287841
Standard Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista - 2013-10-08, 07:05

Varför måste antalet personer på listan begränsas till 20. Lösningen vore att utöka listan till 30-40 personer.

Det gör man inte för att man tror att alla har en chans att komma in. Det gör man för att markera att man har en bra spridning av kandidater, geografiskt och på andra sätt.

jag ser inte problemet. Jag tycker att de två förslag som ligger här lätt kan kombineras till ett. Så att bland annat Östergötaland kommer med. Och andra som behöver komma med.

Så.

jag yrkar på att listan för EU-valet utökas till, föreslagsvis, 30 personer.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


CMagnusBs avatar
2013-10-07, 18:50 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Valberedningen har presenterat sitt förslag till lista över deras kandidater till vår lista i EU-valet. Jag såg dock (minst) tre problem:
1) Listan bryter mot stadgarna.

2) En dominans av framför allt de tre största städerna men också av storstäder generellt.

3) En dominans av de som har haft förtroendeuppdrag i Ung Pirat och som har blivit utsedda av PL.

1) Att lista bryter mot stadgarna är oacceptabelt!
2) Den geografiska spridningen är problematisk. I landsorten skriver man gärna om den lokala kandidaten. Men i Blekinge, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland och Västmanland saknar vi kandidater med valberedningens förslag.
3) Denna är subtil. Men om det bara finns 4-5 kandidater som har jobbat i partiet utan att direkt kunna knytas till UP eller PL, så är detta en signal som kommer ge oss problem med att få arbetet med valen att fungera. Vi måste göra vad vi kan för att motivera folk i PP att ställa upp och göra det hårda arbetet.

Jag säger inte att min lista är perfekt. Det är svårt att åstadkomma en sådan när man inte kan se vilka som kandiderade/blev nominerade. Men trots detta ser jag min lista som bättre än valberedningens lista.

Det är en bra dag idag!

C Magnus Berglund


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Balgire, Deeqo, Kristofer Pettersson, simon556
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-07, 19:38 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Då den listan jag funderat kring är samma för den översta tredjedelen som valberedningens och i övrigt är närmast en iteration av valberedningens lista så lägger jag inte ett motyrkande. Valberedningen har efterfrågat motyrkanden vilket jag noterar också inkommit.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 00:58 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jag tycker det är trist att flera personer jag gärna ser på listan försvunnit från detta förslag, och att bland annat Östergötland, som har väldigt mycket aktivitet och potential, försvunnit helt från listan.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-08, 10:21 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
På vilket sätt bryter valberedningens lista mot stadgarna?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 10:35 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
På vilket sätt bryter valberedningens lista mot stadgarna?
Jag misstänker att CMB syftar på att Niklas Dahl, som varit ledamot av valberedningen, står på förslaget. Ska man peta i formalia är det dock så att valberedningen inte får föreslå någon av sig själva till de val som ska hållas, men att denna fråga är inte ett val i stadgarnas mening, utan behandling av en motion, som valberedningen haft i uppdrag att ta fram.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-08, 11:09 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Jerlerup Visa inlägg
Varför måste antalet personer på listan begränsas till 20. Lösningen vore att utöka listan till 30-40 personer.

Det gör man inte för att man tror att alla har en chans att komma in. Det gör man för att markera att man har en bra spridning av kandidater, geografiskt och på andra sätt.

jag ser inte problemet. Jag tycker att de två förslag som ligger här lätt kan kombineras till ett. Så att bland annat Östergötaland kommer med. Och andra som behöver komma med.

Så.

jag yrkar på att listan för EU-valet utökas till, föreslagsvis, 30 personer.
Det har en del med textstorleken på valsedeln att göra och att valsedeln inte behöver ha en baksida eller vara lång då det endast väljs en-två-tre ledamöter och tre ersättare. 20 namn är lagom för euvalet.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 11:20 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag tycker att valberedningen gjorde en fantastisk lista med bra blandning nya och gamla pirater, och ett par namn som redan är kända i media.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-08, 12:40 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
cmb, är alla på din lista tillfrågade och har tackat ja?

Partiet måste efter en antagen lista samla in en signatur från och var och en. Det vore synd om vi måste lyfta upp reserver på grund av att någon inte är tillfrågad.
2013-10-08, 14:15 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y04:
att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Ja jag kan inte mer att göra en att skaka på huvudet för ett parti som förespråkar transparens och öppenhet så var hela EU val list arbetet det mest dolda och hemliga. Förutom de namn på valberedningens förslag till lista och mitt inlägg i facebook angående vilka som kandiderade så var det bara cirka 30 namn till 20-25 platser beroende på hur man räknar.


C Magnus Berglunds kritik är befogad och hans lista innehåller en bättre diversifiering av kandidater bosatta runt om i landet. Dock anser jag att C Magnus Berglunds lista innehåller några fel placeringar i den absoluta toppen.Toppen bör innehålla personer inom partiet som är kända av media och på grund av det har möjligheten att få mycket tv tid.
1.Christian Engström 2 Amelia Andersdotter 3 Rick Falckvinge 4 Anna Troberg 5 Gustav Nipe 6 Mattias Bjärnemalm


Vidare så valberedningens förslag kandidat nr 13 Niklas Dahl satt själv med i valberedningen så här känns det som om det var en fråga ”om att låta räven vakta höns huset” eller om ”lite svåger politik” var inblandad så han åker av den anledningen bort ifrån listan.Här kommer resten av listan.
7. Deeqo Hussein 8. JP Andersson 9. Natalie Ylitalo 10 Troed Sångberg 11. Paula Roth 12. C Magnus Berglund 13 Marit Delden 14 Peter Johansson 15 Anton Nordenfur 16 Fredrik Holmbom 17 Gun Svensson 18 Andreas Larsson 19. Joakim Jakobson 20 Christoffer Eldengrip


Reserver
21 Isabelle Danielsson 22 Irena Cienkowska 23 Nils Agnesson 24 Mårten Fjällström 25 Jacob Hallén


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
simon556
Michael Andersons avatar
2013-10-08, 14:48 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y05:
att Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Gustav Nipe – Uppsala
Gun Svensson – Stockholm
Nils Agnesson – Stockholm
Henrik Brändén Uppsala
Rick Falkvinge – Stockholm
Torbjörn Wester – Norrköping
Marit Deldén – Sundsvall
Troed Sångberg – Örebro
Andreas Larsson – Dalarna
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Deeqo Hussein – Göteborg
JP Anderson - Kil
Anton Nordenfur – Linköping
Nathalie Ylitalo – Luleå
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
C Magnus Berglund - Karlstad
Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Mikael Holm – Uppsala
Nya namn och omplacering i listan på vissa. Bättte geografisk spridning på namnen. Amelia flyttas upp till första plats. Hon gör ett utomordentligt jobb nere i Bryssel, på den relativt korta tiden hon varit där.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-08, 18:19 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y06:
att Mötet antar följande lista som partiets kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

Kandidater i rangordning:
1. Christian Engström – Stockholm
2. Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3. Anna Troberg – Stockholm
4. Gustav Nipe – Uppsala
5. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
6. Rick Falkvinge – Stockholm
7. Deeqo Hussein – Göteborg
8. Torbjörn Wester – Norrköping
9. Nils Agnesson – Stockholm
10. Henrik Brändén – Uppsala
11. Troed Sångberg – Örebro
12. Gun Svensson – Stockholm
13. Andreas Larsson – Dalarna
14. Malin Karlsson – Karlstad
15. Anton Nordenfur – Linköping
16. Nathalie Ylitalo – Luleå
17. Niklas Dahl – Lund
18. Jacob Hallén – Göteborg
19. Marit Deldén – Sundsvall
20. Henry Rouhivuori – Borås

Reserver:
1. Mårten Fjällström – Uppsala
2. Irena Cienkowska – Stockholm
3. Jan Lindgren – Stockholm
4. Paula Roth – Göteborg
5. Isabelle Danielsson – Karlstad
P { margin-bottom: 0.21cm; } För den översta tredjedelen av listan är jag enig med valberedningen om ordningen på toppkandidaterna. I övrigt har en minskning av fokuset på Stockholm/Uppsala skett och den geografiska spridningen ökat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 22:34 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
cmb, är alla på din lista tillfrågade och har tackat ja?

Partiet måste efter en antagen lista samla in en signatur från och var och en. Det vore synd om vi måste lyfta upp reserver på grund av att någon inte är tillfrågad.
Jag skulle vilja be alla som lägger förslag att läsa detta. Jag står nu med på ett flertal listor, och jag har bara blivit tillfrågad för en av dem (valberedningens). Det vore mycket trist om vi beslutade om en lista och sedan upptäckte att en eller flera aldrig ville stå med på den.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 23:08 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag skulle vilja be alla som lägger förslag att läsa detta. Jag står nu med på ett flertal listor, och jag har bara blivit tillfrågad för en av dem (valberedningens). Det vore mycket trist om vi beslutade om en lista och sedan upptäckte att en eller flera aldrig ville stå med på den.
Ett ja till att stå med på EU-listan måste väl innebära ett ja till att stå med på EU-listan??? Det är väl rimligen nya namn som måste vara tillfrågade?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Jan Lindgren, JorgenL, JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 23:14 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag har lagt en ordningsfråga till presidiet om saken


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-09, 00:44 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jag tycker det är trist att flera personer jag gärna ser på listan försvunnit från detta förslag, och att bland annat Östergötland, som har väldigt mycket aktivitet och potential, försvunnit helt från listan.
Och förresten, jag erkänner glatt att ett av namnen jag saknar från det förslaget är mitt eget. Jag tror att jag skulle vara ett mycket bra namn på EU-listan.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-09, 01:20 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jag är främst intresserad av hur topp fem på listan ser ut eftersom det kommer vara de kandidater som får främst utrymme i media inför valet. Och jag är väldigt tveksam till om det här förslaget förbättrar den delen av listan.

Jag pratade med valberedningen inför deras arbete om att jag gärna placerades lägre än den tredjeplats jag hade 2009 om det fanns någon lämplig kandidat som kunde tillbringa mer tid under våren med att kampanja hemma i Sverige än vad jag kan göra. Jag kommer ju enbart kunna ägna april och maj åt kampanjande på heltid eftersom jag fram tills dess kommer vara upptagen med jobbet i Bryssel. Så att, som valberedningen har gjort, sätta Anna och Nipe över mig är nog ur ett kampanjperspektiv väldigt vettigt då de kommer ha möjligheter att synas på debatter och andra event under början av våren medan våra två toppkandidater och jag fortfarande är fast i Bryssel merparten av veckorna.

Så åtminstone tredjeplatsen bör vara någon som finns tillgänglig i Sverige under hela våren, och där är Anna givetvis ett utmärkt val! Rösta helst inte på detta eller andra förslag som sätter mig på den platsen.

/Mab

(dessutom har det här förslaget fel ordning på de två toppnamnen)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-09, 01:37 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att Mötet antar följande lista som partiets kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

Kandidater i rangordning:
1. Christian Engström – Stockholm
2. Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3. Anna Troberg – Stockholm
4. Gustav Nipe – Uppsala
5. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
6. Rick Falkvinge – Stockholm
7. Deeqo Hussein – Göteborg
8. Torbjörn Wester – Norrköping
9. Nils Agnesson – Stockholm
10. Henrik Brändén – Uppsala
11. Troed Sångberg – Örebro
12. Gun Svensson – Stockholm
13. Andreas Larsson – Dalarna
14. Malin Karlsson – Karlstad
15. Anton Nordenfur – Linköping
16. Nathalie Ylitalo – Luleå
17. Niklas Dahl – Lund
18. Jacob Hallén – Göteborg
19. Marit Deldén – Sundsvall
20. Henry Rouhivuori – Borås

Reserver:
1. Mårten Fjällström – Uppsala
2. Irena Cienkowska – Stockholm
3. Jan Lindgren – Stockholm
4. Paula Roth – Göteborg
5. Isabelle Danielsson – Karlstad
Jag är inte så imponerad av yrkanden där den som yrkar stoppar in sig själv bland kandidaterna. Finns det ingen annan som vill föreslå en till listan behöver man förmodligen inte finnas med på listan.

/Mab

(för övrigt är det fel toppnamn)
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-09, 01:38 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y04:
att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Jag är inte så imponerad av yrkanden där den som yrkar stoppar in sig själv bland kandidaterna. Finns det ingen annan som vill föreslå en till listan behöver man förmodligen inte finnas med på listan.

/Mab

(för övrigt är det fel toppnamn)
liddellpowers avatar
2013-10-09, 11:38 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag anser inte att listan representerar de som faktiskt förtjänar toppplatsen.
liddellpowers avatar
2013-10-09, 11:39 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att Mötet antar följande lista som partiets kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

Kandidater i rangordning:
1. Christian Engström – Stockholm
2. Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3. Anna Troberg – Stockholm
4. Gustav Nipe – Uppsala
5. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
6. Rick Falkvinge – Stockholm
7. Deeqo Hussein – Göteborg
8. Torbjörn Wester – Norrköping
9. Nils Agnesson – Stockholm
10. Henrik Brändén – Uppsala
11. Troed Sångberg – Örebro
12. Gun Svensson – Stockholm
13. Andreas Larsson – Dalarna
14. Malin Karlsson – Karlstad
15. Anton Nordenfur – Linköping
16. Nathalie Ylitalo – Luleå
17. Niklas Dahl – Lund
18. Jacob Hallén – Göteborg
19. Marit Deldén – Sundsvall
20. Henry Rouhivuori – Borås

Reserver:
1. Mårten Fjällström – Uppsala
2. Irena Cienkowska – Stockholm
3. Jan Lindgren – Stockholm
4. Paula Roth – Göteborg
5. Isabelle Danielsson – Karlstad
Jag anser inte att listan representerar de som faktiskt förtjänar toppplatsen.
liddellpowers avatar
2013-10-09, 11:42 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y04:
att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Jag anser inte att listan representerar de som faktiskt förtjänar toppplatsen.
liddellpowers avatar
2013-10-09, 11:42 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y05:
att Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Gustav Nipe – Uppsala
Gun Svensson – Stockholm
Nils Agnesson – Stockholm
Henrik Brändén Uppsala
Rick Falkvinge – Stockholm
Torbjörn Wester – Norrköping
Marit Deldén – Sundsvall
Troed Sångberg – Örebro
Andreas Larsson – Dalarna
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Deeqo Hussein – Göteborg
JP Anderson - Kil
Anton Nordenfur – Linköping
Nathalie Ylitalo – Luleå
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
C Magnus Berglund - Karlstad
Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Mikael Holm – Uppsala
Jag anser inte att listan representerar de som faktiskt förtjänar toppplatsen.
liddellpowers avatar
2013-10-09, 11:58 #39
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y07:
att att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Christian Engström - Stockholm
4. Rick Falckvinge - Stockholm
5. Anna Troberg - Stockholm
6. Gustav Nipe - Uppsala
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
I toppen vill jag se kandidater som beviserligen har gjort "grovjobbet" och vet vad det handlar om. Personer som jag vet gör jobbet bra och förtjänar sin plats. Som en talare innan mig sa så borde det vara personer i toppen som är kända inom media och därför kan få mediaplats. I de förslagen så låg redan Amelia och Mattias i toppen.

Jag anser att de bör ligga överst på listan då de inte bara är kända inom media utan även är kända inom partiet på ett klart bättre sätt än hur de tidigare listorna sett ut.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-09, 12:08 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y07:
att att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Christian Engström - Stockholm
4. Rick Falckvinge - Stockholm
5. Anna Troberg - Stockholm
6. Gustav Nipe - Uppsala
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Det bär mig lite emot att ogilla en lista med mig i toppen. Men det skulle vara en usel marknadsföring för partiet om det här blev listan. Det är för mig självklart att våra två sittande parlamentariker bör vara överst eftersom vår chans att bli omvalda till väldigt stor del hänger på att vi kan lyfta fram allt det som de åstakommit i parlamentet.

Så tack men nej tack. Men återkom gärna 2019 ;-)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Anton Nordenfur, infallsvinkel, JorgenL
Falathars avatar
2013-10-09, 13:14 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y08:
att Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Gustav Nipe – Uppsala
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Nathalie Ylitalo – Luleå
Deeqo Hussein – Göteborg
Troed Sångberg – Örebro
Marit Deldén – Sundsvall
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Gun Svensson – Stockholm
Andreas Larsson – Rättvik
Niklas Dahl – Lund
Rick Falkvinge – Stockholm
Malin Karlsson – Karlstad
Mikael Holm – Uppsala
Anton Nordenfur – Linköping
Nils Agnesson – Stockholm
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Irena Cienkowska – Stockholm
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Isabelle Danielsson – Karlstad
Torbjörn Wester – Norrköping
Jag har bytt toppnamn pga av att jag tror att Amelia är ett mer färgstarkt kort som går hem bättre hos våra kärnväljare än CE, övriga top 5 är oförändrade och listan i övrigt så är den mera utspridd så det inte ser ut som en stor klump från stockholmsområdet.

Bytte även ut Henrik Brändén (förlåt Henrik) mot Torbjörn Jerlerup för att ytterligare sprida ut oss lite, samt att jag tror att Torbjörn kan vara riktigt nyttigt för partiet i detta val och har den kompetens som krävs för att kunna ställa upp på debatter/media osv som behövs och det i ett område som inte redan är vältäckt.

Jag lät helt enkelt mig själv stå kvar på samma plats som valberedningen satte mig på
2013-10-09, 13:15 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg

Jag är inte så imponerad av yrkanden där den som yrkar stoppar in sig själv bland kandidaterna. Finns det ingen annan som vill föreslå en till listan behöver man förmodligen inte finnas med på listan.

/Mab

(för övrigt är det fel toppnamn)
Mab jag noterar att du ogillar listor där list skrivaren stoppat in sig själv, då borde du ju helt logiskt sett eftersom du givit alla listor nobben där list skrivaren stoppat in sig själv även ogilla valberedningens förslag eftersom dem har stoppat in sig själv på plats 13 i form av medlem av valberedningen Niklas Dahl.
Gismyas avatar
2013-10-09, 13:50 #43
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Mab jag noterar att du ogillar listor där list skrivaren stoppat in sig själv, då borde du ju helt logiskt sett eftersom du givit alla listor nobben där list skrivaren stoppat in sig själv även ogilla valberedningens förslag eftersom dem har stoppat in sig själv på plats 13 i form av medlem av valberedningen Niklas Dahl.
Som ledamot i valberedningen så måste jag dock påpeka att Niklas inte var med på mötet där listan sattes och när vi frågade honom var han extremt ovillig till positionen, till stor del på grund av sitt deltagande i partiets valberedning. Framförallt jag var drivande i att övertala honom för som jag såg det var han det enda alternativet för att få in vettig representation ifrån Skåne.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 14:04 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Jerlerup Visa inlägg
Varför måste antalet personer på listan begränsas till 20. Lösningen vore att utöka listan till 30-40 personer.

Det gör man inte för att man tror att alla har en chans att komma in. Det gör man för att markera att man har en bra spridning av kandidater, geografiskt och på andra sätt.

jag ser inte problemet. Jag tycker att de två förslag som ligger här lätt kan kombineras till ett. Så att bland annat Östergötaland kommer med. Och andra som behöver komma med.

Så.

jag yrkar på att listan för EU-valet utökas till, föreslagsvis, 30 personer.
Därför att förra medlemsmötet bestämde att det var så här vi ska göra. (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=38453)

Genom att sätta spelreglerna i god tid kan vi fokusera debatten på själva grundfrågorna, istället för att spilla tid på att diskutera formfrågor, och vi slipper få diskussionen infekterad av att folk misstänker att folk mixtrar med formfrågor för att få som de vill i person- och sakfrågor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
2013-10-09, 14:07 #45
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Gismya Visa inlägg
Som ledamot i valberedningen så måste jag dock påpeka att Niklas inte var med på mötet där listan sattes och när vi frågade honom var han extremt ovillig till positionen, till stor del på grund av sitt deltagande i partiets valberedning. Framförallt jag var drivande i att övertala honom för som jag såg det var han det enda alternativet för att få in vettig representation ifrån Skåne.
Sitter man i valberedningen ska man INTE kandidera punkt.
Med tanke på detta skulle han aldrig tackat ja.

Antingen sitter man i valberedningen och INTE kandiderar eller så ÄR man list kandidat det går inte att vara både och.

Valberedningen måste åtnjuta ett förtroende hos medlemmarna och genom att placera en av sin egna på listan är det skakat i grunden.

Det för tankarna till en jävssituation, svåger politik, låta räven vakta hönshuset etc. etc

Med tanke på vad som har hänt och kommit upp anser du själv fortfarande att det var rätt beslut?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, Michael Anderson
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 14:33 #46
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Sitter man i valberedningen ska man INTE kandidera punkt.
Med tanke på detta skulle han aldrig tackat ja.

Antingen sitter man i valberedningen och INTE kandiderar eller så ÄR man list kandidat det går inte att vara både och.

Valberedningen måste åtnjuta ett förtroende hos medlemmarna och genom att placera en av sin egna på listan är det skakat i grunden.

Det för tankarna till en jävssituation, svåger politik, låta räven vakta hönshuset etc. etc

Med tanke på vad som har hänt och kommit upp anser du själv fortfarande att det var rätt beslut?
Som jag försökt säga: Valberedningen får inte enligt stadgarna föreslå sig själv till något av de val som ska hållas. Detta är dock inte ett val, utan behandling av en motion, där vi fastställer en lista. Inget formellt fel har därmed begåtts.

Sedan kan man naturligtvis diskutera det lämpliga i att låta sig hamna på listan när man sitter i valberedningen. Det är uppenbart att du tycker det var olämpligt, och att du borde stå påå den platsen istället. Men ärligt talat: Vem är mest jävig i det valet: Du eller Lars?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 14:54 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Det verkar som om de som nu försöker hyffsa till den geografiska representativiteten och spridningen på förslaget till EU-lista fått några en del sakförhållanden om bakfoten.

Anna Troberg bor inte i Stockholm utan i Järfälla. Det är en mellanstor kommun med 70 000 invånare, dvs i samma storleksordning som Växjö, Kalmar, Östersund, Karlstad eller Luleå. Den ligger lite längre från Stockholm än Lund ligger från Malmö, men något närmare än Boden ligger från Luleå.

Rick Falkvinge bor inte i Stockholm utan i Sollentuna. Även det är en kommun med närmare 70 000 invånare, och därmed av ungefär samma storleksordning som Skellefteå, Luleå, Halmstad eller Trollhättan.

Gun Johansson bor inte i Stockholm, utan i staden Norrtälje, långt ut i den Roslag, som Evert Taube besjunger. Den ligger lite längre från Stockholm än Borås ligger från Göteborg. Staden har 56 000 invånare, och är därmed av samma storleksordning som Trollhättan, Nyköping och Örnsköldsvik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Rick Falkvinge
2013-10-09, 15:06 #48
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Som jag försökt säga: Valberedningen får inte enligt stadgarna föreslå sig själv till något av de val som ska hållas. Detta är dock inte ett val, utan behandling av en motion, där vi fastställer en lista. Inget formellt fel har därmed begåtts.

Sedan kan man naturligtvis diskutera det lämpliga i att låta sig hamna på listan när man sitter i valberedningen. Det är uppenbart att du tycker det var olämpligt, och att du borde stå påå den platsen istället. Men ärligt talat: Vem är mest jävig i det valet: Du eller Lars?
Nja Henrik det låter som en teknikalitet "det är inget val det är en motion"
Nja på valberedningens lista står han som nummer 13 på förslaget jag postade står jag som nummer 14 vilken plats jag har på andra listor vet jag inte (det börjar komma in en hel del listförslag nu, vilket är bra) Ett annat fel på valberedningens lista var 08 dominansen (Stockholm/Uppsala) vilket jag försökt råda bot på med mitt listförslag vilket jag hoppas även andra gör på sina listor.
CMagnusBs avatar
2013-10-09, 18:52 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Nu börjar jag bli trött på det här. Vi gnäller som f-n om regeringen eller liknande gör en ändamålsglidning, men när företrädare för ledning och valberedning tycker att intentionerna med en stadga kan diskuteras, då reagerar jag.

Även om Henrik kanske har en poäng, så finns det ett faktum som försvårar. Det var ingen som lyfte denna aspekt inför valet av valberedare. Jag avstod från att kandidera eftersom jag tycker att stadgarna är kristallklar på den här punkten.

Om vi hade en teoretisk möjlighet skulle vi börja göra om valet till valberedning först, och därefter fick den nya valberedningen sätta ihop en ny EU-lista där det var ok att _motionera_ om en lista med oss själva.

Problemet med det hela är att våra revisorer säkerligen studerar det som händer, och det som i slutändan kan komma av detta är att Henrik sitter säkert där han sitter, medan vi i styrelsen inte kanske beviljas ansvarsfrihet. Jag antar att de finns personer som skulle gotta sig något enorm åt den tanken.

Som gammal revisor skulle jag definitivt ha det i åtanke.
Och det vi kan göra som styrelse är att i efterhand se till att stadgarna följs. Hur det skall gå till är osäkert, men en väg att gå är att se på stadgarna för ett extrainsatt medlemsmöte.
Gismyas avatar
2013-10-09, 19:04 #50
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
C Magnus:
Om Styrelsen tycker att det är ett stadgemässigt problem att någon från valberedningen blir vald så kan styrelsen välja att ta bort den ifrån listan och ta in en av reserverna. Sen tycker jag att tanken på att revisorerna skulle rekommendera att inte ge styrelsen ansvarsfrihet för något som medlemsmötet gör är väldigt gullig. Ännu konstigare är det att tro att medlemsmötet (Som är den instans som ger ansvarsfrihet) skulle tycka att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet för att medlemsmötet har valt att göra en annorlunda stadgetolkning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, infallsvinkel, Jan Lindgren, JorgenL
2013-10-09, 19:39 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Nu börjar jag bli trött på det här. Vi gnäller som f-n om regeringen eller liknande gör en ändamålsglidning, men när företrädare för ledning och valberedning tycker att intentionerna med en stadga kan diskuteras, då reagerar jag.

Även om Henrik kanske har en poäng, så finns det ett faktum som försvårar. Det var ingen som lyfte denna aspekt inför valet av valberedare. Jag avstod från att kandidera eftersom jag tycker att stadgarna är kristallklar på den här punkten.

Om vi hade en teoretisk möjlighet skulle vi börja göra om valet till valberedning först, och därefter fick den nya valberedningen sätta ihop en ny EU-lista där det var ok att _motionera_ om en lista med oss själva.
Så det du tycker är dåligt med det här är att det är orättvist för ingen berättade för dig att det var så stadgan kunde läsas?

Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Problemet med det hela är att våra revisorer säkerligen studerar det som händer, och det som i slutändan kan komma av detta är att Henrik sitter säkert där han sitter, medan vi i styrelsen inte kanske beviljas ansvarsfrihet. Jag antar att de finns personer som skulle gotta sig något enorm åt den tanken.
Skitsnack. Revisorernas rekommendation gällande ansvarsfrihet för styrelsen gäller hur styrelsen skött sitt jobb, inte om hur mötet beslutat x eller y. Det där argumentet är direkt felaktigt.

Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Som gammal revisor skulle jag definitivt ha det i åtanke.
Och det vi kan göra som styrelse är att i efterhand se till att stadgarna följs. Hur det skall gå till är osäkert, men en väg att gå är att se på stadgarna för ett extrainsatt medlemsmöte.
Och hur exakt hade du tänkt att det skulle gå till? Vårmötet 2013 beslutade hur EU-listan skulle tas fram. Om du istället för att väcka en ordningsfråga här för att låta mötet klargöra ifall personen från valberedningen ska anses valbar eller inte tänker först hålla ett extra årsmöte för att bestämma hur EU-listan ska tas fram istället och sen på ett efterkommande extra årsmöte fastställa en ny EU-lista så tycker jag verkligen att du bör ta en till funderare.

Ta gärna en extra funderare på debattklimatet så mötespresidiet slipper gå in och säga ifrån ifall det skulle börja spåra ur.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, infallsvinkel, JorgenL, Svarttusch
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 23:16 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Nu börjar jag bli trött på det här. Vi gnäller som f-n om regeringen eller liknande gör en ändamålsglidning, men när företrädare för ledning och valberedning tycker att intentionerna med en stadga kan diskuteras, då reagerar jag.

Även om Henrik kanske har en poäng, så finns det ett faktum som försvårar. Det var ingen som lyfte denna aspekt inför valet av valberedare. Jag avstod från att kandidera eftersom jag tycker att stadgarna är kristallklar på den här punkten.

Om vi hade en teoretisk möjlighet skulle vi börja göra om valet till valberedning först, och därefter fick den nya valberedningen sätta ihop en ny EU-lista där det var ok att _motionera_ om en lista med oss själva.

Problemet med det hela är att våra revisorer säkerligen studerar det som händer, och det som i slutändan kan komma av detta är att Henrik sitter säkert där han sitter, medan vi i styrelsen inte kanske beviljas ansvarsfrihet. Jag antar att de finns personer som skulle gotta sig något enorm åt den tanken.

Som gammal revisor skulle jag definitivt ha det i åtanke.
Och det vi kan göra som styrelse är att i efterhand se till att stadgarna följs. Hur det skall gå till är osäkert, men en väg att gå är att se på stadgarna för ett extrainsatt medlemsmöte.
Nu börjar jag bli trött på tonen i diskussionen. Stadgarna och regelverk är fullständigt kristallklara på den här punkten. Om CMB inte brytt sig om att ta reda på hur regelverket ser ut kan jag inte ta på mig ansvar för det. I synnerhet som CMB satt i den styrelse som lade förslaget till regelverk för fastställande av listan, och enligt protokollet deltog i beslutet då detta skedde.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Svarttusch
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 23:42 #53
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Som gammal revisor skulle jag definitivt ha det i åtanke.
Och det vi kan göra som styrelse är att i efterhand se till att stadgarna följs. Hur det skall gå till är osäkert, men en väg att gå är att se på stadgarna för ett extrainsatt medlemsmöte.
Styrelsen har möjlighet att peta en kandidat från listan. Vid styrelsemötet 7-8 december kan EU listan diskuteras och beslut i frågan tas.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-10, 23:39 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag har skapat ett kalkylblad med alla förslag inkomna fram till och med 11 oktober kl 00.01 där kandidaterna är markerade om de har flyttats upp eller nej jämfört med valberedningens förslag. Jag hoppas att någon blir klokare av detta.

Ta gärna datan (ej garanterad korrekthet) och gör en cool webbsida av det!Ladda ner:
https://www.wuala.com/agnesson/publikt/euval.ods


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori, infallsvinkel, Jan Lindgren
2013-10-11, 10:19 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y07:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Christian Engström - Stockholm
4. Rick Falckvinge - Stockholm
5. Anna Troberg - Stockholm
6. Gustav Nipe - Uppsala
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Christian och Amelia bör vara i topp.
Svarttuschs avatar
2013-10-12, 10:57 #56
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jag vill höra motiveringen till följande:

På din lista på 25 personer är enbart 8 kvinnor med. Jämfört med valberedningens förslag som åtminstionde innehöll 10 kvinnor. Varför har du valt att plocka bort kvinnor? Och varför just de kvinnor? För om jag räknar rätt är det mig och Isabelle "Izzie" Danielsson du tagit bort. Både jag och Izzie har gjort mycket för partiet. Det som är än mer intressant är att du tagit bort oss och istället lagt till dig själv och JP, två andra värmlänningar. Av vilken anledning? Jag vill definitivt inte ha någon "smutskastning" här, jag vill bara veta av vilken anledning du tog bort två kvinnliga värmlänningar och istället la till två manliga.

Av vilken anledning hamnar Anna Troberg på en nionde(!) plats? I toppen bör vi ha de som syns mest och hörs mest. Jag anser att topp 5 på valberedningens förslag bör inte förändras. Så varför har du valt att göra det?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, Michael Anderson
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-13, 13:10 #57
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
En del tycks vara oense om ettan och tvåan men överens om resten. Jag tyckte därför det var trist att det inte låg ett alternativ för den som vill se en omsvängning där men gillar valberedningens förslag i övrigt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
EnRIz
AndersLindbäcks avatar
2013-10-14, 11:13 #58
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag misstänker att CMB syftar på att Niklas Dahl, som varit ledamot av valberedningen, står på förslaget. Ska man peta i formalia är det dock så att valberedningen inte får föreslå någon av sig själva till de val som ska hållas, men att denna fråga är inte ett val i stadgarnas mening, utan behandling av en motion, som valberedningen haft i uppdrag att ta fram.
Denna motion är ett val enligt stadgarna 7.1.2 från höstmötet 2011 dvs det var det medlesmötet som använda paragraf 7.1.2 i stadgarna och bad valberedningen valbereda detta val av kandidater till EU -valet.

Val enligt 7.1.2 är inte begränsade i hur de framförs och var valet hålls. Så ja det är förbjudet.
Deeqos avatar
2013-10-14, 11:59 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y05:
att Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Gustav Nipe – Uppsala
Gun Svensson – Stockholm
Nils Agnesson – Stockholm
Henrik Brändén Uppsala
Rick Falkvinge – Stockholm
Torbjörn Wester – Norrköping
Marit Deldén – Sundsvall
Troed Sångberg – Örebro
Andreas Larsson – Dalarna
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Deeqo Hussein – Göteborg
JP Anderson - Kil
Anton Nordenfur – Linköping
Nathalie Ylitalo – Luleå
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
C Magnus Berglund - Karlstad
Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Mikael Holm – Uppsala
Vill veta motiveringarna till resten av placeringarna, då denna lista har förändrats som mest jämförelse med valberedningens förslag.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-14, 16:09 #60
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Denna motion är ett val enligt stadgarna 7.1.2 från höstmötet 2011 dvs det var det medlesmötet som använda paragraf 7.1.2 i stadgarna och bad valberedningen valbereda detta val av kandidater till EU -valet.

Val enligt 7.1.2 är inte begränsade i hur de framförs och var valet hålls. Så ja det är förbjudet.
Du presiderade vad jag minns själv då styrelsen lade det förslag till vårmötet för ett knappt halvår sedan, som tydligt anger att EU-listan fastställs genom de regler som finns för hur möten behandlar en motion, inte för de regler som finns för hur möten håller val.

I andra politiska partier reserverar man begreppet "hålla val" till förtroendeposter partierna själva förfogar över (som distriktsordförande, revisor och fanbärare), och använder begrepp liknande "fastställa listor" eller "nominera till kommunala församlingar" om de processer där partierna utser sina kandidater och fastställer sina listor.

Ingenstans i partiets regelverk eller det beslut från 2011 du hänvisar till användes ordet "val" om fastställande av lista.

(Eftersom jag inte var med under processerna inför valen 2009 och 2010 kan jag naturligtvis inte veta om man då använt ordet "val" om sådana processer. Var så fallet förstår jag i vart fall hur missförståndet kunnat uppkomma, och ber i så fall om ursäkt för onödigt hårda ord tidigare i diskussionen.)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-16, 16:56 #61
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande C01-Y01:
Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm


Notis: Det står ovan att det är Johan mlg Karlsson som dragit tillbaka förslaget. Det är felaktigt, det är valberedningens ordförande som gjort detta. Johan har enbart hjälpt till med tekniken.
Senast redigerad av Johan mlg Karlsson den 2013-10-16 klockan 17:18.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-16, 17:03 #62
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande C01-Y01:
Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Henrik Brändéns avatar
2013-10-16, 17:07 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Tack valberedningen. Tack mötespresidiet. Tack Anton. Förhoppningsvis kan vi nu sluta diskutera formaliatrams, och övergå till en diskussion om hur listan till EU-parlamentet bör se ut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2013-10-16, 17:52 #64
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Du presiderade vad jag minns själv då styrelsen lade det förslag till vårmötet för ett knappt halvår sedan, som tydligt anger att EU-listan fastställs genom de regler som finns för hur möten behandlar en motion, inte för de regler som finns för hur möten håller val.
Korrekt. I våra stadgar finns två regler med 7.1.1 för ordinarie val på medlemsmötet och 7.1.2 för val som sker via motioner.

Oavsett om detta var en valberett fråga enligt 7.1.1. eller 7.1.2 så gäller stadgarna 7.1.3 som säger att valberedning inte får nominera sig själva (förutom val till valberedning).
2013-10-16, 18:00 #65
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Korrekt. I våra stadgar finns två regler med 7.1.1 för ordinarie val på medlemsmötet och 7.1.2 för val som sker via motioner.

Oavsett om detta var en valberett fråga enligt 7.1.1. eller 7.1.2 så gäller stadgarna 7.1.3 som säger att valberedning inte får nominera sig själva (förutom val till valberedning).
Nej det där är direkt felaktigt.

Citat:
Ursprungligen postat av Stadgan
7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.2 gäller möjligheten att valberedningen kan ta fram förslag på andra val utöver de som nämns i 7.1.1. Motion och val är olika saker.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JPAnderson
JPAndersons avatar
2013-10-16, 18:33 #66
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Vill minnas att frågan (med tanke på våra stadgar) dryftades under just det styrelsemöte som Henrik påtalar.
Styrelsen var vad jag vill minnas också införstådd i att framtagandet av EU-listan skulle komma att läggas som en motion till detta möte av valberedningen.

Så jag förstår faktiskt inte varför du nu Anders petar (ganska aggressivt dessutom) i formalia som inte är tillämpningsbar i detta fallet?
2013-10-17, 11:49 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag har lyft yrkande C01-Y01:
Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Här har Nordenfur och valberedningen i detta fall mlg gjort en "fuling" Genom att valberedningen drar tillbaka sin lista och Nordenfur lägger samma lista som "hans" så tar de bort frågan olämplighet ang #13 Niklas Dahl.
Problemet då är att valberedningen har ALDRIG publicerat en lista officiellt trots att vi alla vet att Nordenfurs förslag ÄR deras lista. Har de aldrig publicerat någon lista officiellt så har de inte gjort sitt jobb som valberedning. Då ÄR denna lista bara framtagen av Nordenfur.

Fler än jag som tycker att det luktar intern valet 2010??
CMagnusBs avatar
2013-10-17, 18:01 #68
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y10:
att 1 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala - Uppsala län
2 Christian Engström – Stockholm - Stockholms län
3 Gustav Nipe – Uppsala - Uppsala län
4 Deeqo Hussein – Göteborg - Västra Götalands län
5 Gun Svensson – Norrtälje - Stockholms län
6 Nathalie Ylitalo – Luleå – Norrbottens län
7 Paula Roth – Göteborg - Västra Götalands län
8 Irena Cienkowska – Stockholm - Stockholms län
9 Anna Blixt – Norrköping - Östergötlands län
10 Klara Ellström – Uppsala – Uppsala län
11 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
12 Anna Troberg – Stockholm - Stockholms län
13 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö - Skåne län
14 Rick Falkvinge – Sollentuna - Stockholms län
15 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
16 Troed Sångberg – Örebro - Örebro län
17 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarnas län
18 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbottens län
19 Christoffer Eldengrip - Örkelljunga - Skåne län
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmlands län
Reserver
1 Jacob Hallén – Göteborg - Västra Götalands län
2 Mårten Fjällström – Uppsala - Uppsala län
3 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbottens län
4 Mikael Holm – Uppsala - Uppsala län
5 Malin Karlsson – Karlstad - Värmlands län
Jag har lyssnat på kritik och förslag från nära och kära. Speciellt påverkad har jag blivit av synen på Piratpartiet hos de som står utanför partiet. Jag vill fortfarande ha en geografisk spridning så som i mitt andra yrkande, men har tänkt till hur vi uppfattas som ett parti för unga män som sitter framför datorer hela dygnet. Jag tror det är dags att vara övertydlig, mycket övertydlig. För det är ju så att även om det är av yttersta vikt att listan är förankrad, så är det också så att vi i Piratpartiet befinner oss i en mediaskugga. Därför jag jag tagit ett gammalt slagord och gjord en sorteringsprincip av denna: Damerna först!

Bland de 20 på listan så är nu proportionerna 50/50 mellan könen. Men genom att listan listar damerna först, så visar vi att partiet är för alla, inte bara för ovanstående generalisering. Listan inleds med toppnamn och jag vill vara kristallklar att jag inte på något sätt anser att Christian har gjort ett dåligt jobb eller inte skulle göra ett bra jobb när det gäller en ytterligare mandatperiod. Det är helt enkelt så att jag hoppas att vi kan få några extra väljare att rösta på oss, och på så sätt göra om valresultatet från 2009.

På samma sätt vill jag betona att varken Anna eller Rick skall tolka in något annat än en omtanke om den period på ca 3 månader som är mellan EU-valet och riksdagsvalet. Vi måste ha minst en person som har kunskaper när det gäller sommarens valkampanj och speciellt det jobb som krävs för att få valdagen. Vi har helt enkelt inte råd att låta Anna eller Rick fastna nere i Bryssel med att komma i ordning för en mandatperiod i EU-parlamentet. Det handlar om att vinna två stora val under 2014. Allt annat vore ett misslyckande.

Det är en bra dag idag!
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-18, 10:17 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson
Här har Nordenfur och valberedningen i detta fall mlg gjort en "fuling"
Vänligen sluta insuinera att jag gör fulingar enbart för jag utför mitt uppdrag som förtroendevald. Jag fick ett meddelande från en av mina kollegor i presidiet att Göran behövde teknisk hjälp att dra tillbaka förslaget. I min roll som vice ordförande så drog jag tillbaka förslaget för Göran.

Om något, så vore alternativet, att vägra en mötesdeltagare att dra tillbaka ett förslag, att göra en fuling.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Andreas Bjärnemalm, JorgenL, JPAnderson
2013-10-18, 11:55 #70
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Större fokus på kandidaternas geografiska spridning samt fler varannan kvinnornas.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-18, 12:02 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg


Vänligen sluta insuinera att jag gör fulingar enbart för jag utför mitt uppdrag som förtroendevald. Jag fick ett meddelande från en av mina kollegor i presidiet att Göran behövde teknisk hjälp att dra tillbaka förslaget. I min roll som vice ordförande så drog jag tillbaka förslaget för Göran.

Om något, så vore alternativet, att vägra en mötesdeltagare att dra tillbaka ett förslag, att göra en fuling.
Det gällde inte dig, du gjorde bara ditt jobb. Du agerade helt korrekt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2013-10-18, 12:40 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg


Vänligen sluta insuinera att jag gör fulingar enbart för jag utför mitt uppdrag som förtroendevald. Jag fick ett meddelande från en av mina kollegor i presidiet att Göran behövde teknisk hjälp att dra tillbaka förslaget. I min roll som vice ordförande så drog jag tillbaka förslaget för Göran.

Om något, så vore alternativet, att vägra en mötesdeltagare att dra tillbaka ett förslag, att göra en fuling.
Trodde du satt i valberedningen sorry
Men om jag inte minns fel så sitter Göran i valberedningen.
Rent tekniskt så får du helt säkert lov att dra tillbaka förslaget men moraliskt så får de en att undra om valberedningens agerande i fallet.
Om de drar tillbaka sitt eget förslag så betyder det att valberedningen INTE har uppfyllt sin uppgift och presenterat en lista för medlemmarna.
Ha i tanke att Anton la en ny lista som är identisk med valberedningens (som alla vet att valberedningen la).
Nej det bästa hade varit om listan varit kvar och medlemsmötet ta ställning till de förslag som finns.
Detta minskar bara medlemmarnas förtroende för valberedningen och deras arbete tyvärr
2013-10-18, 12:58 #73
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Trodde du satt i valberedningen sorry
Men om jag inte minns fel så sitter Göran i valberedningen.
Rent tekniskt så får du helt säkert lov att dra tillbaka förslaget men moraliskt så får de en att undra om valberedningens agerande i fallet.
Om de drar tillbaka sitt eget förslag så betyder det att valberedningen INTE har uppfyllt sin uppgift och presenterat en lista för medlemmarna.
Ha i tanke att Anton la en ny lista som är identisk med valberedningens (som alla vet att valberedningen la).
Nej det bästa hade varit om listan varit kvar och medlemsmötet ta ställning till de förslag som finns.
Detta minskar bara medlemmarnas förtroende för valberedningen och deras arbete tyvärr
Peter får jag föreslå att du läser igenom https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39233 så får du veta varför Valberedningen valde lösningen som de gjorde.
Falathars avatar
2013-10-21, 09:13 #74
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande C01-Y08:
Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Gustav Nipe – Uppsala
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Nathalie Ylitalo – Luleå
Deeqo Hussein – Göteborg
Troed Sångberg – Örebro
Marit Deldén – Sundsvall
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Gun Svensson – Stockholm
Andreas Larsson – Rättvik
Niklas Dahl – Lund
Rick Falkvinge – Stockholm
Malin Karlsson – Karlstad
Mikael Holm – Uppsala
Anton Nordenfur – Linköping
Nils Agnesson – Stockholm
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
Irena Cienkowska – Stockholm
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Isabelle Danielsson – Karlstad
Torbjörn Wester – Norrköping
Kristofer Petterssons avatar
2013-10-21, 10:02 #75
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Det är klokt att inte toppa listan med CE som står för stabila, pålitliga och traditionella värderingar utan använda honom för att visa på partiets bredd och styrka.

Amelias symbolvärde som en ung, vetgirig kvinna med lite attityd ger listan den udd som behövs. Med CE som nummer två kommer vi få in minst två MEPar i parlamentet den här valrörelsen också!
2013-10-22, 07:40 #76
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag gillar både Christian Engström och Amelia Andersdotter, och stödjer dem båda.

Däremot lutar jag åt CE som den mest erfarne i EU-parlamentariska sammanhang.

Att byta ordning på dem är som att Piratpartiet skulle underkänna Christians insats - alternativt att vi taktikspelar. Hur ska vi möta väljarna och förklara det när vi vill bli återvalda? Och vad ska vi säga till journalister som frågar om varför vi gör ett sådant byte?

Att slåss om förstaplatsen känns dessutom tyvärr alltför mycket intern strid för min smak (anar karriärskäl bakom). Det kan också ses som att man utgår från ett bristtänkande, att Piratpartiet nog bara får ett mandat.

Jag gillar det inte.

Låt den otroligt kompetente Christian Engström vara etta, och sen gör vi allt vi kan för att se till att den otroligt kompetenta Amelia Andersdotter också får fortsätta vara kvar i parlamentet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, infallsvinkel, ToHell, Tommten
2013-10-22, 07:50 #77
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y10:
att 1 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala - Uppsala län
2 Christian Engström – Stockholm - Stockholms län
3 Gustav Nipe – Uppsala - Uppsala län
4 Deeqo Hussein – Göteborg - Västra Götalands län
5 Gun Svensson – Norrtälje - Stockholms län
6 Nathalie Ylitalo – Luleå – Norrbottens län
7 Paula Roth – Göteborg - Västra Götalands län
8 Irena Cienkowska – Stockholm - Stockholms län
9 Anna Blixt – Norrköping - Östergötlands län
10 Klara Ellström – Uppsala – Uppsala län
11 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
12 Anna Troberg – Stockholm - Stockholms län
13 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö - Skåne län
14 Rick Falkvinge – Sollentuna - Stockholms län
15 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
16 Troed Sångberg – Örebro - Örebro län
17 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarnas län
18 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbottens län
19 Christoffer Eldengrip - Örkelljunga - Skåne län
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmlands län
Reserver
1 Jacob Hallén – Göteborg - Västra Götalands län
2 Mårten Fjällström – Uppsala - Uppsala län
3 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbottens län
4 Mikael Holm – Uppsala - Uppsala län
5 Malin Karlsson – Karlstad - Värmlands län
Det är inte seriöst att byta plats på Christian och Amelia, hur mycket man än favoriserar Amelia.

Det kommer att komma frågor om detta från journalister, frågor som måste besvaras.

Det är ett misstroende mot Christian, som måste motiveras.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, ToHell, Tommten
Kristofer Petterssons avatar
2013-10-22, 08:48 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag tror att alla som deltar är väldigt seriösa och koncentrerat tänkande individer så låt oss undvika att sprida missförtroende genom att påstå motsatsen.
Det förefaller inte särskilt troligt att en journalist skulle spendera tid med att i första hand ifråga sätta listordningen och om det görs är det bara att säga att vi prioriterar en ung, ambitiös kvinna framför en rik, väletablerad, äldre man. Det vore märkligt om det ifrågasattes med dagens politiska tonläge.
Att sätta Amelia först är absolut inget misstroende riktat mot Christian. PP är bättre rustat än förra valåret och har därmed större chanser att öka sitt inflytande. Det är med andra ord en pessimistisk spekulation att påstå att inte både CE och AA kommer in i parlamentet med den här listan. Om något så kommer CE se ännu starkare och stabilare ut om han ställer sig bakom den yngre och mer oerfarna AA. Vi riskerar heller inte att han ser ut som en opportunist som rider på unga människors naiva ideal eller att på annat sätt ser för ivrig ut att bli första namnet på en lista på människor som man kan fråga om PPs syn på illegala bilder. Det vore klokt att CE att anta den faders gestalt som klär honom så bra tillsammans med hans vackert grånande hår.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab, Michael Anderson
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-22, 13:19 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Man kan fundera lite kring hur en reverserad lista skulle falla hos väljarkåren. Väljarkåren är traditionellt konservativa med vilka personer (och partier) de vill se som sina företrädare. Det såg vi tydligt när det gäller KD:s försök i euvalet 2009 att lansera en yngre kvinna som toppnamn. Nu har PP och KD i stort sett helt andra väljare, medans KD tilltalar en äldre väljarkår så är PP ett parti för de unga. De såg vi 2009 i SVT:s vallokalsundersökning och i en opinionsundersökning som partiledningen lät göra förra månaden.

Huruvida det är taktiskt riktigt för Piratpartiet att presentera en valsedel som möjligen överraskar många väljare återstår att fundera mer kring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Michael Anderson
infallsvinkels avatar
2013-10-22, 15:25 #80
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag stödjer valberedningens förslag till EU-lista

Just nu finns ett antal olika förslag till lista.

Först och främst har vi valberedningens lista. Vi är inte bortskämda i partiet med en valberedning som i god tid före medlemsmötet presenterar sitt förslag, komplett med motiveringar. Och dessutom efter att ha gjort ett gediget arbete, utgått från ett hundratal olika namn, tagit in synpunkter och intryck från många i partiet och till sist vägt de olika aspekterna mot varandra. Ingen lista är perfekt, men valberedningens lista är en ambition att skapa en lista som representerar partiet på bästa möjliga vis.

Pga. en teknikalitet står valberedningens förslag som om det kommer från Anton Nordenfur. Men det är yrkande C01Y01.

Förutom valberedningens förslag kan jag se att det finns två typer av listor, ego-listor och listor med fel toppnamn.

Egolistorna
Jag vet att uttrycket ”egolistor” inte är så kul. Alla partimedlemmar har rätt att kandidera i våra val och man får föreslå sig själv. Men det jag kallar ”egolistorna” är helt enkelt listor där den person som lagt förslaget har lagt till sig själv på listan.

Om man inte kan förmå någon annan i partiet att lägga ett förslag med ens namn, så har man helt enkelt inte arbetat upp det stöd eller nätverk i partiet som krävs för att vara en väl förankrad kandidat. Därför stöder jag inte någon av de listorna.

Förutom att dessa listor innehåller namnet på den som lagt förslaget, har de även i större eller mindre utsträckning möblerat om i valberedningens förslag.

Fel toppnamn
Sedan har vi listorna med fel toppnamn. Jag anser att valberedningen gjort en utmärkt analys av vilka namn som bör stå på de sex första platserna på partiets lista. Det bör vara namn som ger oss de bästa möjligheter till täckning i media, och personer som arbetat upp ett internt förtroende i partiet.

Några ord kan särskilt nämnas om de två översta platserna.

Jag anser att Christian Engström bör stå på plats nr. 1 och Amelia Andersdotter på plats nr. 2, precis som i valberedningens lista.

Att byta plats på de två toppkandidaterna ger inget annat resultat än att vi signalerar till väljarna att vi är missnöjda med den person som toppade listan förra gången.

Piratpartiet ska bli återvalt! Vårt uppdrag är att berätta för väljarna om allt det fantastiska vi gjort i EU-parlamentet. Att vi har levererat! Att en röst på Piratpartiet gett utdelning, eftersom vi haft fantastiska kandidater i parlamentet.

Detta är överordnat allt annat.

Exempelvis har vår toppkandidat Christian Engström fått hela den Gröna gruppen i EU-parlamentet att anta vår hållning i upphovsrättsfrågorna. Det har gett oss ett viktigt utrymme mot Miljöpartiet (som hade en parlamentariker som motarbetade detta) som vi kan dra nytta av inför valet.

Artikel 1 i SvD: Miljöpartiets parlamentariker sviker sina gräsrötter

Artikel 2 i SvD: Lövin ljuger om Miljöpartiets politik

Och vårt andranamn Amelia Andersdotter har varit med och stoppa ACTA-avtalet (även om hon vägrar att erkänna det).

Det avgörande argumentet för mig är att vi inte kan möta väljarna nästa år med en lista där vår främste parlamentariker (som representerat oss längst tid under nuvarande mandatperiod) blivit nedflyttad till plats två. Hur ska vi kunna vara stolta över honom? Och om han är dålig, varför är han då med på vår lista?

På kort tid har dock ett motförslag på mötet, med Amelia som förstanamn, fått förvånansvärt många ”gilla”. Skälet är att hennes assistent ringer runt och på ett aggressivt sätt försöker pressa pirater att stödja det alternativet.

Det är helt legitimt att vilja vara överst på partiets EU-lista. Men jag ställer mig ytterst frågande till varför en sådan här aggressiv kampanj pågår i det fördolda, istället för via en öppen debatt.

En ung kvinna i partiet (Deeqo Hussein, styrelseledamot för Piratpartiet Göteborg) messade mig om sin upplevelse av Amelias assistent. Hon beskriver det som att han ville ”dominera henne” till att stödja Amelia. När hon inte ville göra det utvecklades samtalet till en ”jävligt jobbig hetsdiskussion”.

Det förefaller inte finnas någon acceptans i Amelias läger för att pirater kan komma till en annan slutsats om vem som ska stå överst på partiets EU-lista.

Det här vill Deeqo framföra till partiet:

Citat:
”Det absolut värsta i den här debatten är inte vem som ska vara först, de fulaste och mest obekvämaste är att en av våra MEPS assistenter Mattias Bjärnemalm, hetsar medlemmar till rösta för Amelia som nummer ett på listan.

Jag måste buga för hans effektiva argumenttekniker som gör så att han kan dominera frågan hos andra pirater som kanske inte har den egenskapen.

Efter EU-kon sov jag över hos några pirataktivister. Det kändes som att hela MABs mål med vara sig där var just för att övertala andra om Amelias första plats.

Många sa till, men han var envis med att fortsätta om ämnet.

När MAB försökte övertala mig blev jag bara arg, jag blev arg på att han beter sig på det viset, jag blir arg på att han försökte övertala andra som inte alls tycker som han men han krävde detta.

Det äcklar mig. Jag säger det här nu för jag känner att det inte är okej!"
Demokrati är inte bara rätten att via personliga kontakter samla stöd till den kandidat man jobbar för. Demokrati är också att debattera frågor öppet – särskilt om det är frågor som påverkar partiet i grunden. Demokrati är att rösta på medlemsmötet, men demokrati är inte att i det fördolda försöka utnyttja det låga deltagandet på medlemsmötet för att få igenom sin vilja.

Demokrati är att stå upp för sin sak. Men demokrati handlar också om att förhålla sig respektfull till sina partikamrater som har en annan åsikt.

Jag stödjer Christian Engström på plats 1 på partiets lista, och Amelia Andersdotter på plats 2. De är fantastiska företrädare för partiet – och det vill jag säga till väljarna i valrörelsen!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, infinite_emma, Svarttusch
Deeqos avatar
2013-10-22, 18:01 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Vi kan ju konstatera att din åsikt inte stämmer med valberedningens:

Här går min och Deeqas historia isär. Det stämmer att Deeqa tog illa vid över att jag bemötte alla hennes argument för CE, men hetsigt blev det inte förrän hon lite senare försökte avstyra mig för att till sex helt andra pirater argumentera för varför de borde stödja Amelia, med argumentet att hon var i rummet och inte ville höra det.

Att anklaga sina partikamrater för manipulation och ränkensmidande för att de argumenterar för sin favoritkandidat till andra partimedlemmar är allt annat än respektfullt. Och om du verkligen tror att jag är den enda i partiet som gör det nu i samband med vår listframtagning så är du dessutom mer än lovligt naiv.
Det var därför du har skickat PM till mig om att du ber om ursäkt för jag upplevde dig som pushig om att Amelia ska vara på första plats?

Varför skulle du be mig om ursäkt då?
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-22, 18:12 #82
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Deeqo Visa inlägg
Det var därför du har skickat PM till mig om att du ber om ursäkt för jag upplevde dig som pushig om att Amelia ska vara på första plats?

Varför skulle du be mig om ursäkt då?
Generellt så menar jag det jag skriver. Jag skrev följande privat till dig:

"Hej. Ledsen om du upplevde mig som allt för pushig angående toppkandidaten till listan. Det är en fråga som upptar all min tid och som jag jobbar med dygnet runt, så jag är inte alltid så uppmärksam på om andra vill prata om annat, eller bara slippa höra om just det"

Det skrev jag för att du uppenbarligen tyckte att jag tryckte på för mycket om Amelia när vi talades vid och tog illa vid. Eftersom min intention inte var att du skulle ta illa vid så ville jag kommunicera det till dig.

Jag hade haft full förståelse för om du sagt att jag var pushig eller envis. Det är beskrivningar som ofta används för att beskriva hur folk upplever mig. Men jag var definitivt inte hetsig.
Deeqos avatar
2013-10-22, 18:25 #83
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Generellt så menar jag det jag skriver. Jag skrev följande privat till dig:

Jag hade haft full förståelse för om du sagt att jag var pushig eller envis. Det är beskrivningar som ofta används för att beskriva hur folk upplever mig. Men jag var definitivt inte hetsig.
Varför har du inte öppet opinionsbildat om det här på medlemsmötet, där själva röstningen håller hus?
Deeqos avatar
2013-10-22, 18:57 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Tack för svaret i den andra tråden förresten, angående om varför du har väntat på svaret.
För den som vill läsa så finns den här:
https://www.facebook.com/groups/5065...l_comments=113
Deeqos avatar
2013-10-22, 19:03 #85
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Christian Engström fångar upp frågor när de kommer nära omröstning, och kan vara bra på att mobilisera stöd för att stoppa saker som är åt fanders galna. Han är social, vet hur maskineriet fungerar och bygger kontaktnät så att han inte missar något jätteviktigt. Och han kan dra ut det väsentliga ur något komplicerat, och presentera det så att de flesta begriper.

Amelia Andersdotter är en närmast manisk arbetsmyra med en kombination av en enorm arbetskapacitet, förmåga att läsa snabbt, snabbt fatta och göra kopplingar till sådant hon läst på annat håll, analysera och tänka. Helt enkelt en väldigt intelligent person.
Hon kan därför själv, på egen hand, upptäcka dumheter i de tiotusentals sidor handlingar de får, som ingen annan upptäckt, och när hon hittat något som hon tycker behöver ändras i ett ärende hon har något att göra med har hon förmågan att leta rätt på rätt person i ett annat parti, i kommissionen osv, och ibland se till att få en majoritet, få en ändring av ett förslag osv, så det blir bättre.

Men hon är övertygad om att alla andra människor som inte ser och förstår det hon sett och förstått och som inte orkar plöja tusentals sidor på nätterna bara är lata och ignoranter.
Hon förstår inte att andra inte har samma kapacitet som hon. Och därför får hon en otrevlig attityd till dem. Och hon klarar inte av att plocka ut det viktiga och presentera det på ett begripligt sätt, utan grottar hela tiden ner sig i detaljer.

Så för att få saker gjorda när vi väl är i EU är Amelia otvivelaktigt bäst.
För att komma dit väger det över för Christian Engström. Han kan nå fram till andra än datanördar och hackers.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
sannalautiainen
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-22, 20:06 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag kanske missar något eller kanske rent av mycket av att inte ha konto på Facebook.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo
liddellpowers avatar
2013-10-22, 20:41 #87
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av liddellpower Visa inlägg
Jag har lagt yrkande C01-Y07:
att att PiratPartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Christian Engström - Stockholm
4. Rick Falckvinge - Stockholm
5. Anna Troberg - Stockholm
6. Gustav Nipe - Uppsala
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
I toppen vill jag se kandidater som beviserligen har gjort "grovjobbet" och vet vad det handlar om. Personer som jag vet gör jobbet bra och förtjänar sin plats. Som en talare innan mig sa så borde det vara personer i toppen som är kända inom media och därför kan få mediaplats. I de förslagen så låg redan Amelia och Mattias i toppen.

Jag anser att de bör ligga överst på listan då de inte bara är kända inom media utan även är kända inom partiet på ett klart bättre sätt än hur de tidigare listorna sett ut.
Drar tillbaka mitt yrkande.
Mötespresidiets avatar
2013-10-22, 20:59 #88
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av liddellpower Visa inlägg
Drar tillbaka mitt yrkande.
Sista dag att dra tillbaka yrkanden var i söndags. Det går nu inte längre att dra tillbaka yrkanden, men redan tillbakadragna yrkanden kan fortfarande lyftas (av vem som helst, måste inte vara av den som ursprungligen lade yrkandet) fram till klockan 22.00 imorgon, onsdag 23 oktober.
infallsvinkels avatar
2013-10-23, 06:54 #89
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
* * * Angående mitt andra huvudinlägg * * *

Nu när jag fått en chans att sova på saken vill jag också be Mattias Bjärnemalm om ursäkt för att jag var alltför kategorisk i min beskrivning. Jag är ledsen för det. Min bild är att Mab ibland inte inser hur... energisk eller dominant han upplevs då han lägger all sin energi på att föra fram sin åsikt.

Jag hoppas att min inbrytning i debatten strax ska leda till att det vi diskuterar är vem av våra parlamentariker som i sak är bäst överst på listan.

Dessutom hoppas jag att mitt inlägg inte uppfattas som ett bristande stöd för vår fantastiska parlamentariker Amelia Andersdotter. Min utgångspunkt är att hon är ett fantastiskt starkt namn på vår lista och gör ett enastående jobb för Piratpartiet. Däremot är det min åsikt att vi bör möta väljarna med samma ordning på toppnamnen som vid förra valet - och att det är betydelsefullt.

Jag efterlyser en öppen debatt där de som anser att vi bör ändra på ordningen på de två toppnamnen för fram sina argument för detta i forum där medlemmarna får en chans att förhålla sig till saken. (Jag har inget skäl att ifrågasätta att det har varit avsikten att göra så.) Jag vill absolut inte ha en situation där vi byter plats på våra två toppnamn och de flesta medlemmar inte begriper vad det var som hände.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo
Deeqos avatar
2013-10-23, 10:32 #90
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
För övrigt har Emma lyft en punkt som jag tycker är väldigt viktig att lyfta i den här sammanhanget.

https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?p=289706
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2013-10-23 klockan 13:23. Anledning: lagat länk
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-23, 14:57 #91
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Denna diskussion är en mycket bra illustration till varför medlemsmötet fungerar eländigt dåligt.

Att tänka på när ni diskuterar och röstar är hur andra partiers listor ser ut. Göra det man i företagsvärlden kallar för konkurrentanalys. Hålla koll på dem helt enkelt.

Övriga partier har ett antal kandidater som verkligen är helt fantastiska. En del av dem vill jag till och med gå så långt att säga är betydligt bättre representanter i våra frågor än vad många kandidater på våra egna listor är.

Det är till syvende och sist deras kandidatlistor som våra "tävlar mot". Vi behöver därför matcha deras kandidater med egna av samma kvalitet, bravur, kompetens, intelligens, erfarenhet, "likability" och utbildning.

Var är vår egen Hanna Wagenius tex?

Centerpartiets nomineringskommitte har idag lanserat sin EU-kandidatlista:

Nyhet:
http://www.centerpartiet.se/Nyheter/...paparlamentet/

Hela listan: PDF-fil
http://www.centerpartiet.se/Document...20valsedel.pdf

Nr 1: Kent Johansson
Nr 2: Kristina Yngwe
Nr 3: Fredrik Federly skriver om det.
Nr 4: Hanna Wagenius. <--- Helt otroligt bra.


Att inbilla sig att framgång och misslyckade endast avgörs av ordningen på kandiaterna, kom igen liksom, det är bara nys.

Det är av just det här skälet vi för ett år sedan borde ha gjort en massiv satsning på att dels utöka antalet aktivister och dels på intern utbildning. Det skulle ha lett till att vi skulle haft mycket större pool av kandidater att välja från och ärlig talat, bättre sådana.

Jag försökte åstadkomma just det men blev motarbetad.

Nu har vi som ett resultat av detta dessa kort i handen som vi skall försöka spela och vi inbillar oss att ordningen på dem spelar roll?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-23, 16:10 #92
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Här har Nordenfur och valberedningen i detta fall mlg gjort en "fuling" Genom att valberedningen drar tillbaka sin lista och Nordenfur lägger samma lista som "hans" så tar de bort frågan olämplighet ang #13 Niklas Dahl.
Problemet då är att valberedningen har ALDRIG publicerat en lista officiellt trots att vi alla vet att Nordenfurs förslag ÄR deras lista. Har de aldrig publicerat någon lista officiellt så har de inte gjort sitt jobb som valberedning. Då ÄR denna lista bara framtagen av Nordenfur.

Fler än jag som tycker att det luktar intern valet 2010??
Jag valde att lyfta valberedningens yrkande eftersom jag gillade deras förslag till lista, och tyckte det var olyckligt att en stadgetolkning skulle sänka det. Jag ser inte vilken fuling jag gjort i att resa ett förslag jag gillar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-23, 18:45 #93
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Nu har vi som ett resultat av detta dessa kort i handen som vi skall försöka spela och vi inbillar oss att ordningen på dem spelar roll?
Så, vad säger du? Våra medlemmar suger så mycket så vi inte ska ställa upp alls? Vi ska lotta ordningen eftersom det ändå är kört? Eller ska vi gå över till centerpartiet istället eftersom de har bättre kandidater? Eller ska vi välja centerpartiets kandidater som våra egna?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
infallsvinkels avatar
2013-10-23, 20:21 #94
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag kanske missar något eller kanske rent av mycket av att inte ha konto på Facebook.
Sorgligt nog.
Mötespresidiets avatar
2013-10-23, 20:52 #95
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande C01-Y08:
Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Gustav Nipe – Uppsala
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Nathalie Ylitalo – Luleå
Deeqo Hussein – Göteborg
Troed Sångberg – Örebro
Marit Deldén – Sundsvall
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Gun Svensson – Stockholm
Andreas Larsson – Rättvik
Niklas Dahl – Lund
Rick Falkvinge – Stockholm
Malin Karlsson – Karlstad
Mikael Holm – Uppsala
Anton Nordenfur – Linköping
Nils Agnesson – Stockholm
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
Irena Cienkowska – Stockholm
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Isabelle Danielsson – Karlstad
Torbjörn Wester – Norrköping


Yrkande C01-Y08 drogs tillbaka i måndags klockan 10.21. Detta var endast möjligt pga av en missad flagga i presidiets adminsystem. Söndagen var den sista dagen yrkanden kunde dras tillbaka, och mötespresidiet har därför "lyft upp" yrkande C01-Y08 igen, för behandling på mötet.
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 16:51 #96
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Låt oss möta väljarna med våra fantastiska parlamentariker i samma ordning som 2009. Så vinner vi valet!
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 16:52 #97
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Att byta plats på våra två parlamentariker riskerar att skapa en komplicerad situation då vi ska möta väljarna för att bli omvalda, och föra fram allt fantastiskt parlamentarikerna gjort under mandatperioden.
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 17:24 #98
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Att jag blev sur på dig när vi pratade över telefon var för att jag allvarligt trodde att du skulle vara klokare.
Här har du nog svaret på varför ditt kampanjande upplevs som otrevligt och extremt påträngande av de som har en annan åsikt än dig.

Att pirater - efter att ha funderat över alla ingående komponenter och försökt att komma fram till ett resultat - i slutändan gör en annan samlad bedömning än dig, är inte detsamma som att inte vara "klok". Och det är inget skäl att bli sur.

Jag respekterar dig och de som vill se Amelia överst på listan, och att de har kommit till en annan slutsats än mig.

Men jag uppfattar inte alls att du respekterar min slutsats, att Christian bör vara överst på listan. Det är massor med pirater som gillar Christian och tycker att han förtjänar platsen överst. Du kör liksom bara över dem. Det finns också många som drar slutsatsen att det är det mest taktiska inför valet. Det är en fullt legitim bedömning, som du får respektera även om du inte delar den.

Det kan ju faktiskt vara så att jag tycker att Christian bör vara överst, eftersom jag är klokare än dig. :p

Vi kommer ju båda, både du och jag, att ge 100 % under hela valrörelsen oavsett vem som hamnar överst på listan!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 18:20 #99
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y10:
att 1 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala - Uppsala län
2 Christian Engström – Stockholm - Stockholms län
3 Gustav Nipe – Uppsala - Uppsala län
4 Deeqo Hussein – Göteborg - Västra Götalands län
5 Gun Svensson – Norrtälje - Stockholms län
6 Nathalie Ylitalo – Luleå – Norrbottens län
7 Paula Roth – Göteborg - Västra Götalands län
8 Irena Cienkowska – Stockholm - Stockholms län
9 Anna Blixt – Norrköping - Östergötlands län
10 Klara Ellström – Uppsala – Uppsala län
11 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
12 Anna Troberg – Stockholm - Stockholms län
13 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö - Skåne län
14 Rick Falkvinge – Sollentuna - Stockholms län
15 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
16 Troed Sångberg – Örebro - Örebro län
17 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarnas län
18 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbottens län
19 Christoffer Eldengrip - Örkelljunga - Skåne län
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmlands län
Reserver
1 Jacob Hallén – Göteborg - Västra Götalands län
2 Mårten Fjällström – Uppsala - Uppsala län
3 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbottens län
4 Mikael Holm – Uppsala - Uppsala län
5 Malin Karlsson – Karlstad - Värmlands län
Jag hörde ett underligt rykte att C Magnus Berglund skulle ha blivit uppringd av representanter för Ung Pirat, och ombedd att lägga ett förslag med Amelia i toppen.

CMB skulle ha gått med på detta, eftersom toppnamnen inte spelar så stor roll för honom.

Avsikten skulle vara att påverka Ung Pirats förbundsstyrelse att gå ut och stödja Amelia som toppnamn, med motivationen att de flesta medlemmar verkar vilja ha det så. (Dvs. en att skapa en konstruerad bild av detta.) Jag undrar uppriktigt om det är sant, för i så fall är det riktigt illa. Någon får gärna upplysa mig.
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 18:52 #100
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag hörde ett underligt rykte att C Magnus Berglund skulle ha blivit uppringd av representanter för Ung Pirat, och ombedd att lägga ett förslag med Amelia i toppen.

CMB skulle ha gått med på detta, eftersom toppnamnen inte spelar så stor roll för honom.

Avsikten skulle vara att påverka Ung Pirats förbundsstyrelse att gå ut och stödja Amelia som toppnamn, med motivationen att de flesta medlemmar verkar vilja ha det så. (Dvs. en att skapa en konstruerad bild av detta.) Jag undrar uppriktigt om det är sant, för i så fall är det riktigt illa. Någon får gärna upplysa mig.
Eftersom det togs illa upp när jag nämnde detta på fb, så raderade jag den tråden på fb. Min avsikt är inte att polarisera frågan ytterligare.

Observera att jag håller 100 % öppet för att uppgifterna är felaktiga. Jag tog illa vid av att höra det från en person jag känner förtroende för, men saker och ting kan lätt missuppfattas.

Någon här på mötesforumet som vet mer om saken, får gärna upplysa mig.
infallsvinkels avatar
2013-10-24, 19:18 #101
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Eftersom det togs illa upp när jag nämnde detta på fb, så raderade jag den tråden på fb. Min avsikt är inte att polarisera frågan ytterligare.

Observera att jag håller 100 % öppet för att uppgifterna är felaktiga. Jag tog illa vid av att höra det från en person jag känner förtroende för, men saker och ting kan lätt missuppfattas.

Någon här på mötesforumet som vet mer om saken, får gärna upplysa mig.
Nu har jag gjort det jag borde ha gjort från början. Jag har pratat med några av de inblandade.

Min bedömning är att det rör sig om ett missförstånd, och att det i det lite upphetsade läge som nu råder, började gå rykten utan att det finns någon grund för det.

På grund av att folk har så starka åsikter i sakfrågan, så reagerar folk (av båda åsikterna!) väldigt starkt på antydningar, rykten och omständigheter. Då misstolkas saker.

Fy 17 vad vi behöver fysiska möten där man kan träffas och diskutera saker ansikte mot ansikte med varandra. :-)

Jag ber om ursäkt för att jag var naiv nog att tro att man kan skriva en sådan här fråga utan att det uppfattas som smutskastning eller att man avsiktligt försöker föra rykten vidare. På ett "vanligt" möte är det mycket lättare att diskutera saker än i textformat online.

Jag ser fram emot att den här diskussionen är över, så att vi kan satsa tillsammans 100 % på EU-valet, helt oavsett vem som står överst på listan.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-24, 19:29 #102
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Det förefaller mindre troligt att Ung Pirats förbundsstyrelse skulle peka ut ett specifikt yrkande i just denna motionen på grund av motionens karaktär.
morrs avatar
2013-10-26, 12:32 #103
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Shit vad ni håller på, som vanligt... jag tycker fortfarande att det lustigaste är att om vi får ett superlyckat eu-val så ska vi sätta vår driftige partiledare på tåget till Bryssel.
morrs avatar
2013-10-26, 13:09 #104
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Shit vad ni håller på, som vanligt... jag tycker fortfarande att det lustigaste är att om vi får ett superlyckat eu-val så ska vi sätta vår driftige partiledare på tåget till Bryssel.
2013-10-26, 20:56 #105
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag har mest följt våra parlamentariker från TV-inslag mm, och upplever att jag har sett lika mycket eller mer av Amelia än Christian i SVT Forum och liknande mediala saker, så inte många väljare skulle nog lägga någon större vikt vid att vi byter plats på dom. Men det finns en risk att media och politiska motståndare kan lyckas skapa en situation om att det skulle vara någon slags misstroendeförklaring mot Christian om han är på andra plats, därför gillar jag bättre att vi låter toppnamnen vara oförändrad ifrån förra valet. Men jag tror inte att det vore hela världen om Christian och Amelia skulle byta plats heller. Det viktigaste är att båda två ligger på topplaceringarna.

Dessutom så upplever jag att Christian är bättre på att vara "folklig" och förklara saker på ett begripligt sätt i mediala situationer, jämfört med Amelia som lägger upp mer komplexa resonemang som man känner sig mer förvirrad av än innan man har fått svaret ibland, så om vi bara får en parlamentariker invald så vore det bättre med Christian tror jag. I övrigt så tycker jag att listan bra ut och det spelar ingen roll för mig vilken placering de övriga piraterna som jag ser där har.

Rent valstrategiskt så tror jag att det egentligen skulle ge mest och störst medialt intresse och väljarintresse om vi skulle sätta självaste grundaren och ärkepiraten Rick Falkvinge högst på listan, både inför valet och om vi blir invalda, men eftersom han inte är intresserad att vara på första platsen som jag förstår det så är det bättre att han är längre ner, och det finns ju inget valalternativ där han är först heller för den delen.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-27, 14:59 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
"Idag presenterade riksvalberedningen sitt förslag till de fem första namnen på Miljöpartiets EU-lista.

1) Isabella Lövin, Värmdö
2) Peter Eriksson, Kalix
3) Bodil Ceballos, Gävle
4) Max Andersson, Göteborg
5) Linnéa Engström, Stockholm

Listan fastställs i en medlemsomröstning i januari."

(Från MP's Facebooksida.)
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-27, 15:19 #107
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Aha, MP vill toppa sin lista med en person som inte delar sitt partis syn kring upphovsrätt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, infallsvinkel, ToHell
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-10-28, 01:25 #108
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y10:
att 1 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala - Uppsala län
2 Christian Engström – Stockholm - Stockholms län
3 Gustav Nipe – Uppsala - Uppsala län
4 Deeqo Hussein – Göteborg - Västra Götalands län
5 Gun Svensson – Norrtälje - Stockholms län
6 Nathalie Ylitalo – Luleå – Norrbottens län
7 Paula Roth – Göteborg - Västra Götalands län
8 Irena Cienkowska – Stockholm - Stockholms län
9 Anna Blixt – Norrköping - Östergötlands län
10 Klara Ellström – Uppsala – Uppsala län
11 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
12 Anna Troberg – Stockholm - Stockholms län
13 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö - Skåne län
14 Rick Falkvinge – Sollentuna - Stockholms län
15 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
16 Troed Sångberg – Örebro - Örebro län
17 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarnas län
18 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbottens län
19 Christoffer Eldengrip - Örkelljunga - Skåne län
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmlands län
Reserver
1 Jacob Hallén – Göteborg - Västra Götalands län
2 Mårten Fjällström – Uppsala - Uppsala län
3 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbottens län
4 Mikael Holm – Uppsala - Uppsala län
5 Malin Karlsson – Karlstad - Värmlands län
Jag tycker det är väldigt dåligt att lägga ett förslag där personer läggs till listan utan att ha blivit tillfrågade ifall de vill finnas med på listan. Nu har vi här en lista där en av personerna inte vill vara med på listan. Väljer vi denna lista kommer vi alltså redan från början att använda oss av en av reserverna.
Därför anser jag denna lista vara ett väldigt dåligt alternativ.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
Gustav Nipes avatar
2013-10-28, 10:43 #109
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Imorse skickades detta pressmeddelandet ut från Ung Pirat.

Ung Pirat vill se Amelia Andersdotter som toppkandidat till Europaparlamentet.

- Amelia Andersdotter kommer kunna ge Piratpartiet en tydlig vision för Europa, säger Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat.

Mellan den 4 november och den 17 november pågår medlemsomröstningen till Europaparlamentsvalet. Intresset för valet till europaparlamentet är extra stort för Piratpartiet då vi idag har två mandat.

- Amelia Andersdotter är den absolut skarpast parlamentarikern i hela Europaparlamentet. På kort tid har hon visat att hon kan bygga breda allianser nere i Bryssel med andra parlamentariker, vilket verkligen behövs för att utveckla EU, säger Gustav Nipe.

- Har man en gång träffat Amelia glömmer man henne aldrig. Europa behöver hungriga och unga politiker som vågar ompröva gamla sanningar. EU brottas med ett enormt demokratiskt underskott. Amelia har vad som krävs för att skaka om i gubb- och tantväldet nere i Bryssel och styra in EU i en mer piratvänlig riktning, avslutar Gustav Nipe.

Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat

Guldpirat sedan 2009, bli det Du med!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, flintberg, Mab, Nicholas Miles
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-29, 08:22 #110
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Ung Pirat har nu kommit ut och sagt att de vill se Amelia på toppen.

http://ungpirat.se/201310/ung-pirat-...paparlamentet/

Citat:
Ung Pirat vill se Amelia Andersdotter som toppkandidat till Europaparlamentet.

- Amelia Andersdotter kommer kunna ge Piratpartiet en tydlig vision för Europa, säger Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat.

Mellan den 4 november och den 17 november pågår medlemsomröstningen till Europaparlamentsvalet. Intresset för valet till europaparlamentet är extra stort för Piratpartiet då vi idag har två mandat.

- Amelia Andersdotter är den absolut skarpast parlamentarikern i hela Europaparlamentet. På kort tid har hon visat att hon kan bygga breda allianser nere i Bryssel med andra parlamentariker, vilket verkligen behövs för att utveckla EU, säger Gustav Nipe.

- Har man en gång träffat Amelia glömmer man henne aldrig. Europa behöver hungriga och unga politiker som vågar ompröva gamla sanningar. EU brottas med ett enormt demokratiskt underskott. Amelia har vad som krävs för att skaka om i gubb- och tantväldet nere i Bryssel och styra in EU i en mer piratvänlig riktning, avslutar Gustav Nipe.

För mer information kontakta Gustav Nipe, förbundsordförande Ung Pirat på telefon tel : 076 – 018 89 18


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
2013-10-29, 20:44 #111
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag gillar Christian som fan, men Amelia är den jag vill se representera mig i EU-valet som toppkandidaten. Själv ska jag göra allt jag kan för att se till att båda sitter kvar!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Michael Anderson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-31, 10:11 #112
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag har skapat ett nytt kalkylblad med alla förslag där kandidaterna är markerade om de har flyttats upp eller ner jämfört med valberedningens förslag. Jag hoppas att någon blir klokare av detta.

Ta gärna datan (ej garanterad korrekthet) och gör en cool webbsida av det!Ladda ner:
https://www.wuala.com/agnesson/publikt/euval.v2.ods
Christian Engströms avatar
2013-11-01, 11:29 #113
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om valet skulle gå så illa att du blir partiets enda EU-parlamentariker, skulle du i så fall avlöna partiledaren eller en annan person som partiledningen/styrelsen väljer ut, utan några villkor om den personens arbetsuppgifter eller linje i politiska och organisatoriska frågor?
Att partiet kan vara aktivt på hemmaplan är en förutsättning för att vi ska lyckas politiskt i Bryssel, så det är en helt berättigad fråga.

Som EU-parlamentariker får man resurer varje månad för att anställa assistenter i Bryssel och hemma i Sverige. Reglerna för de pengarna (och för de övriga pengapåsar man disponerar) finns här: http://www.europaparlamentet.se/sv/l...attningar.html

Assistentpengarna räcker till ungefär 4 personer på heltid. Assistenternas jobb är att hjälpa ledamoten att representera väljarna så bra som möjligt.

Det är ledamoten som enväldigt bestämmer vem eller vilka hen vill anställa som lokala assistenter, och vad de ska jobba med. Det finns speciella paragrafer i ledamotsstadgan (se länken ovan) som säger att det är så, och att alla eventuella avtal mellan partiet och en ledamot som blivit vald är ogiltiga, vad de än säger. Hur det blir beror alltså helt på den person som blir ledamot.

Sedan jag tillträdde har jag haft den person som var Piratpartiets partiledare anställd som lokalassistent (alltså assistent i Sverige). Först var det Rick, och sedan Anna när hon efterträdde Rick som partiledare.

Ur min synvinkel, som ledamot och Annas formella arbetsgivare, är Annas arbetsuppgifter att bedriva opinionsarbete i Sverige, att samordna insatser från frivilliga aktivister och att upprätthålla en organisation för det, att ta in politiska impulser från våra sympatisörer och väljare för att utveckla och stämma av det politiska program som vi driver i parlamentet, och att stötta det arbete vi gör i parlamentet på alla andra sätt som kan dyka upp.

Rent formellt jobbar alltså Anna åt mig med de här uppgifterna. Men det är ju precis samma saker som partiet förväntar sig att hon ska göra i egenskap av förtroendevald partiledare, så jag ser ingen som helst konflikt i praktiken. Tvärtom är det ju just det faktum att hon är ledare för en frivilligorganisation med aktivister som gör att hon kan leverera tiofalt eller hundrafalt så mycket nytta som hon skulle kunna göra på egen hand, även om hon kunde jobba dygnet runt.

Därför är jag mycket nöjd med att ha Piratpartiets partiledare anställd som lokal assistent, och det avser jag att fortsätta med nästa mandatperiod.

Dock får jag rent formellt lov att svara nej på delfrågan "utan några villkor om den personens arbetsuppgifter eller linje i politiska och organisatoriska frågor?".

Det är inte tillåtet att föra över löneanslaget så att det skulle vara partiet som formellt sett har makten över anställningspengarna, och att Anna skulle vara anställd av partiet. Hade jag ansökt om att göra på det viset skulle lönekontoret i EU ha sagt nej, men någon sådan konstruktion har aldrig varit aktuell. (Se artikel 43 i Tillämpningsföreskrifterna http://www.europaparlamentet.se/reso...reskrifter.pdf )

Anna är och har hela tiden varit anställd av mig personligen i egenskap av ledamot. Så säger reglerna att det måste vara för att EU överhuvudtaget ska betala ut lönen. Därmed är det ledamoten (jag) som ytterst bestämmer arbetsuppgifterna. Det är en del av EU's regelverk, så det går inte ändra på med några avtal mellan parti och ledamot.

Men i praktiken blir det ingen konflikt eftersom jag råkar anse att det absolut värdefullaste Anna kan göra i sin roll som lokal assistent är precis det som partiet förväntar sig att hon ska göra i egenskap av partiledare, nämligen att på bästa sätt driva piratpolitik i Sverige.

Man kan argumentera för att det är principiellt olyckligt att partiet inte har råd att avlöna en partiledare med egna medel, och det ligger mycket i det, men nu är det som det är med den saken.

Det reella valet står mellan att inte ha någon partiledare på heltid alls, eller att ha en som är anställd av en ledamot för att ledamoten ser det som bästa sätt att uppfylla sitt uppdrag.

Personligen är jag övertygad om att ett starkt Piratparti på hemmaplan är en förutsättning för att vi ska kunna leverera några segrar i Bryssel. Att politiker från andra partier är intresserade av att prata med oss beror i första hand på att vi representerar en politisk rörelse utanför parlamentet, en politisk rörelse som de vet att de behöver ta hänsyn till. Skulle Piratpartiet tyna bort som politisk kraft skulle de inte ha någon större anledning att lyssna på oss längre.

Så igen: jag mycket glad åt att Anna gör ett fantastiskt jobb som partiledare för Piratpartiet, och därmed gör det möjligt för mig att lyckas med uppdraget att som ledamot ge väljarna valuta för sin röst. Det har fungerat mycket bra, och jag vill fortsätta på samma sätt efter valet.


......

(PS. Min andra lokalanställda assistent är Rick. Hans arbetsuppgifter (sedan han avgick som partiledare) är att skapa opinion och sprida våra idéer i EU och internationellt, genom skriva och vara talare på konferenser och seminarier.

När jag får inbjudningar i egenskap att MEP att tala på evenemang utanför Bryssel (vilket händer hela tiden) brukar jag alltid tacka nej, eftersom jag vill prioritera arbetet i parlamentet i första hand. Istället brukar jag fråga om de vill ha Rick som talare istället, och det vill de ofta.

Att sprida våra idéer i så vida kretsar som möjligt är en strategisk nödvändighet för att vi med tiden ska kunna få riktigt stora segrar i parlementet, så därför är jag enormt glad att ha Rick som lokal assistent så han kan ta hand om den delen. På så sätt kan han komplettera det opinionsarbete som Anna och partiet gör i Sverige, och hjälpa till att upprätthålla ett yttre opiniostryck som gör det möjligt att få igenom saker inne i parlamentet.)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, Deeqo, Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, HIB
2013-11-01, 13:00 #114
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Dock är det väl så att en assistent avlönad med EU-pengar får inte jobba åt partiet under normal arbetstid. Dvs Anna får inte uttala sig i egensap av partiledare, skriva artiklar i egenskap av partiledare eller gå på styrelsemöten i egenskap av partiledare under normal arbetstid utan att ta tjänstledigt som assistent. Detta innebär i praktiken att hon inte kan svara på ett samtal från en tidning och uttala sig i en fråga innan att först ringa och begära ledighet från Christian eftersom inget arbete för partiet får ske under de arbetstimmar hon jobbar som assistent.

Hur löser ni den problematiken idag?
Gustav Nipes avatar
2013-11-01, 13:51 #115
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag vill ha Amelia högst för att det är rock n' roll. Hon är 26 år gammal och är skarpast i hela parlamentet. Det finns ingen som vinner en debatt mot henne, på något område. Amelia äter doktorsavhandlingar till frukost.

Har du en gång träffat Amelia så glömmer du henne aldrig. Hon gör ett distinkt intryck hos folk.

Skulle vilja gör liknelsen mellan Amelia och en ung Zlatan, visst hon är ojämn ibland. Men man vill alltid ha Zlatan på planen, du vet att han kan göra något spexigt i slutet och rädda matchen. Amelia är lite som Zlatan, hon lyssnar inte alltid på sin tränare och gör ibland lite som hon vill. Men det är underhållning och det säljer!

När partiet inte ens syns i opinionsmätningarna så tycker jag att man ska höja insatsen. Vi kan inte gå in för att försöka spela 0-0 och hoppas på ett poäng.

Amelia är en ung rebell som är anti-etablissemang. Piratpartiet kan inte tävla i regeringsduglighet. Amelia går upp och säger "fuck you, this is my culture" till tjänstemännen i slips och kostym. http://www.youtube.com/watch?v=RqY983gRScA

När vi 2009 kom in i parlamentet var det på känslan "fuck you". Det är min målbild, dit ska vi. Att sätta Amelia högst upp är att skicka signalen, vi tänker röra om i grytan ordentligt.

Finska Piratpartiet tror hårt på rock n' roll med, de sätter Peter Sunde högst upp: http://blog.brokep.com/2013/10/31/ppse-i-eup/

Vi vet vilka våra kärnväljare är och vi vet var de bor. De är 18-26 år gamla och bor i studentstäderna. Jag tror de vill ha rock n' roll.


Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat

Guldpirat sedan 2009, bli det du med!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Michael Anderson
Christian Engströms avatar
2013-11-01, 14:17 #116
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Ståhl Visa inlägg
Dock är det väl så att en assistent avlönad med EU-pengar får inte jobba åt partiet under normal arbetstid.
Nej, vad har du fått det ifrån?

Vilka arbetsuppgifter Anna har är (formellt) upp till mig som hennes arbetsgivare, och jag ser det som självklart att hon hjälper mig bäst genom att se till att partiet fungerar som en aktivistorganisation som är till stöd för arbetet vi gör i parlamentet.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-11-01, 14:47 #117
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Christian Engström Visa inlägg
Nej, vad har du fått det ifrån?
Att så är fallet är i alla fall det svar vårt kontor fick från parlamentets legala avdelning när vi bad om förtydliganden av reglerna i samband med vår anställning av Nils Agnesson. Legala avdelningen var väldigt tydlig på den punkten.

De reglerna du länkade till är för övrigt inte de riktiga reglerna utan en förenklad sammanfattning. De exakta reglerna finns på parlamentets intranät. Dessvärre kommer jag inte åt dem åt dig förrän jag är tillbaks i Bryssel imorgon.

Här är svaret vi fick från legala avdelningen:

Citat:
Dear Mr Bjärnemalm,

It is a very delicate situation and in order to avoid any risk or negative impact for the reputation of the MEP, you should discourage the person from taking this position.

However, if this is not possible, you should make sure to document very carefully that the assistant does not carry out any activity for the national party at all during official working hours. The assistant may carry out activities for the national party only in his free time. If specific activities take place during normal working hours on specific dates, he should make a request for annual leave for these dates.

The MEP should keep documentation to be able to proof that she complied with these requirements.

Please do not hesitate to contact me for any further questions on this issue.

Kind regards,

Ingo Lehnert
Legal Adviser
European Parliament, Directorate General for Finances
Directorate B - Parliamentary Assistance and General Expenditure
ASP 03H255
Deeqos avatar
2013-11-01, 23:21 #118
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Att så är fallet är i alla fall det svar vårt kontor fick från parlamentets legala avdelning när vi bad om förtydliganden av reglerna i samband med vår anställning av Nils Agnesson. Legala avdelningen var väldigt tydlig på den punkten.

De reglerna du länkade till är för övrigt inte de riktiga reglerna utan en förenklad sammanfattning. De exakta reglerna finns på parlamentets intranät. Dessvärre kommer jag inte åt dem åt dig förrän jag är tillbaks i Bryssel imorgon.

Här är svaret vi fick från legala avdelningen:
För en från utsidan så skulle det nog underlätta att tolka mailet om man också fick se din förfrågan till parlamentets juridiska avdelning.

Den säger inte heller specifikt att om huruvida en sådan assistenttjänst som vår PL idag har är tillåten eller inte.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-01, 23:34 #119
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Att leta efter anledningar till att inte anställa vår partiledare är ingen höjdare taktikmässigt när det gäller att övertyga mötet om att placera Amelia överst på listan.
TeirdeZs avatar
2013-11-02, 09:02 #120
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
För mig spelar det dock mycket liten roll vem av parlamentarikerna som varit snällast mot partiorganisationen hitintills. Vi har haft en komplicerad historia bakom oss med mycket ömsesidig misstänksamhet, där vi mycket väl på ömse sidor kan ha misstolkat varandras intentioner och önskemål. Vad som däremot är viktigt (och eftersom loppet i övrigt är tämligen jämnt till och med för mig kan fälla avgörandet) är istället frågan: Hur kommer det att bli med detta framöver?
Om jag blir vår enda parlamentariker efter valet så kan jag säkerställa att partiet har råd att anställa en partiledare fram till att den posten kan finansieras på annat håll, till exempel med partistöd efter riksdagsvalet nästa höst. Om det nästa höst inte blir så att partiet får bättre finansiering, så att sådan annan finansiering inte går att lösa kan jag ordna så att partiet har råd att anställa en partiledare under hela min mandatperiod. Jag kommer inte ställa några villkor om den personens arbetsuppgifter eller linje i politiska och organisatoriska frågor, eller på annat sätt lägga mig i partiets arbetsledning av den personen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, flintberg, Henrik Brändén, infallsvinkel, Michael Anderson, Nicholas Miles
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-11-02, 09:24 #121
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Deeqo Visa inlägg
För en från utsidan så skulle det nog underlätta att tolka mailet om man också fick se din förfrågan till parlamentets juridiska avdelning.

Den säger inte heller specifikt att om huruvida en sådan assistenttjänst som vår PL idag har är tillåten eller inte.
Jag kan skicka över mailkonversationen till dig privat om du vill. Eftersom den innehåller personuppgifter vill jag dock inte lägga upp den på forumet.


Jag är för övrigt inte emot att partiet har en anställd partiledare, jag är emot att vi har det på ett osäkert och i värsta fal olagligt sett. Därför har jag ägnat mycket tid åt att klura ut hur man kan komma runt problemet, och kommer, oavsett vem eller vilka som blir våra MEPar till våren, ta en diskussion med dem om hur det kan skötas bättre framöver.
TeirdeZs avatar
2013-11-02, 09:34 #122
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Om jag blir vår enda parlamentariker efter valet så kan jag säkerställa att partiet har råd att anställa en partiledare fram till att den posten kan finansieras på annat håll, till exempel med partistöd efter riksdagsvalet nästa höst. Om det nästa höst inte blir så att partiet får bättre finansiering, så att sådan annan finansiering inte går att lösa kan jag ordna så att partiet har råd att anställa en partiledare under hela min mandatperiod. Jag kommer inte ställa några villkor om den personens arbetsuppgifter eller linje i politiska och organisatoriska frågor, eller på annat sätt lägga mig i partiets arbetsledning av den personen.
Vad jag inte förstår är att det blir en starkt konfliktfylld fråga för partiet att jag försöker följa parlamentets regler om finansiering av partiet på hemmaplan. De reglerna är där för att förhindra korruption, och som poängterades för mig häromdagen är korruption i politiska partier någonting som många börjat titta närmare på även i Sverige. För många av våra systerpartier i Östeuropa är anti-korruptionsåtgärder den högst prioriterade frågan på dagordningen.

Jag har varit beredd i nästan två år att samfinansiera ett huvudkansli för partiet i Stockholm. Partiet har tagit emot öronmärkta pengar för ett kansli i Stockholm från en donerande medlem. Men min lokalassistent sitter kvar på Ung pirats kansli i Uppsala eftersom partiet inte varit intresserat av att använda varken mina eller den donerande medlemmens pengar. Att min assistent sitter på Ung pirats kanslig var ursprungligen en nödlösning som var tänkt att upphöra så fort partiet fick egna lokaler där jag, som partirepresentant, kunde ha även min egen representation och hjälpa till med finansiering.

Det är min mening att ledamöters resurser kan användas ansvarsfullt och enligt reglerna och vara nyttiga för partiet samtidigt.
De ledamöter som blir påkomna med att inte följa sådana regler blir personligen återbetalningsskyldiga för de pengar som felaktigt betalats ut i lön - om jag inte skulle ha följt reglerna skulle jag alltså personligen i dagsläget kunna ställas ansvarig för nästan två års heltidslön plus arbetsgivaravgifter för en person i Sverige. Det är en ansenlig mängd pengar och om partiet inte upplever att man kan ställa krav på helgarbete på ledamöter (på grund av familjeliv och så) så är det faktiskt inte heller rimligt att man ställer krav på att partiets representanter ska ha tillräckliga privata medel för att överleva sådana smällar.

Därför kommer jag då, om jag blir enda ledamot, söka efter en lösning där partiet kan ha en partiledare som jobbar heltid i Sverige samtidigt som jag inte gör mig skyldig till regelbrott.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, Fuwalu, Michael Anderson, Mikael Holm
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-02, 09:42 #123
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Okej, då kommer det finnas en lösning på plats, antar jag, för partiledaren. Ber om ursäkt ifall min föregående kommentar upplevs hård.
Henrik Brändéns avatar
2013-11-02, 11:22 #124
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag är mycket glad åt de svar jag fått om framtiden. Tack för att ni tog er tid att ge dem. Jag tror det rensat luften i diskussionen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, Gagarin Miljkovich
flintbergs avatar
2013-11-02, 12:28 #125
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag skrev tidigare att jag haft lite problem med att det ibland blir mycket tuffa diskussioner och att jag också påpekat att detta är negativt i media. Men jag trodde inte det skulle gå så fort att tyvärr få rätt i frågan:

http://www.dagensopinion.se/intern-s...tiets-eu-lista

Om vi inte kan sansa oss och diskutera på ett ännu mer lugnt och resonerande sätt så kan vårt öppna, bitvis tuffa diskussionsklimat, skada partiet istället för att vara nyttigt. Vi ska fortsätta ha en öppen diskussion i de frågor vi inte är ense - men jag vill verkligen uppmana till alla de som är aktiva i diskussioner att tänka på att föra diskussionen sakligt, resonerande och utan för hårda konspiratoriska personangrepp.
AndersLindbäcks avatar
2013-11-03, 19:27 #126
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Bäst distribution av personer från hela sverige och inte massiv koncentration i stockholm uppsala.
2013-11-03, 22:08 #127
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Den tveklöst bästa listan bland de som föreslagits.

Med
  • En extremt driven och kunnig Amelia som etta
  • En morfarslugn Christian med oändligt förråd av oneliners som tvåa
  • En bokkonstens försvarare och tillika partiledare Anna som trea
  • En doer av rang med extraknäck som förbundsordförande för Ung Pirat som fyra

så är detta den självklara listan för ändamålet att återigen lyckas i EP-valet!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Michael Anderson
Gustav Nipes avatar
2013-11-04, 09:25 #128
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Vi borde verkligen toppa med ett ungt radikalt namn.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Michael Anderson
2013-11-04, 10:46 #129
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag anser detta vara det bästa för piratpartiet!
2013-11-04, 11:50 #130
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Jag gillar hans gärning.
2013-11-04, 11:51 #131
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jag gillar hans gärning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
Henrik Brändéns avatar
2013-11-04, 13:14 #132
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har varit beredd i nästan två år att samfinansiera ett huvudkansli för partiet i Stockholm. Partiet har tagit emot öronmärkta pengar för ett kansli i Stockholm från en donerande medlem. Men min lokalassistent sitter kvar på Ung pirats kansli i Uppsala eftersom partiet inte varit intresserat av att använda varken mina eller den donerande medlemmens pengar. Att min assistent sitter på Ung pirats kanslig var ursprungligen en nödlösning som var tänkt att upphöra så fort partiet fick egna lokaler där jag, som partirepresentant, kunde ha även min egen representation och hjälpa till med finansiering.
Jag har förstått att det på sina håll talas om att partiet inte är intresserat av att använda de donerade pengarna till att skaffa en lokal i Stockholm, men det är helt fel. Intresset finns. Men det har visat sig mycket svårt att hitta en lokal som på samma gång ryms inom de inte alltför vida budgetramar donationen innebär (ens om den kombineras med en frikostig finansiering av arbetsplats för Nils), och samtidigt skulle vara till någon märkbar nytta för partiet.

Ledningen har sedan donationen gavs följt annonseringar av lokaler. Vid några tillfällen har det för möjlig kostnad dykt upp typ källarlokal eller enkel kontorslokal i industriområde med rimligt läge i närheten av tunnelbana eller pendeltåg. Men dem lyckades vi inte vara först på.

Därför är ledningens tanke att använda den donationen till att göra det möjligt att ha en lokal under valrörelserna och början av supervalåret, då donationen räcker till att bära en lite högre månadskostnad.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
malokis avatar
2013-11-04, 19:05 #133
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y05:
att Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
Christian Engström – Stockholm
Anna Troberg – Stockholm
Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
Gustav Nipe – Uppsala
Gun Svensson – Stockholm
Nils Agnesson – Stockholm
Henrik Brändén Uppsala
Rick Falkvinge – Stockholm
Torbjörn Wester – Norrköping
Marit Deldén – Sundsvall
Troed Sångberg – Örebro
Andreas Larsson – Dalarna
Torbjörn Jerlerup - Borgholm
Deeqo Hussein – Göteborg
JP Anderson - Kil
Anton Nordenfur – Linköping
Nathalie Ylitalo – Luleå
Jacob Hallén – Göteborg
Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:
C Magnus Berglund - Karlstad
Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Jan Lindgren – Stockholm
Paula Roth – Göteborg
Mikael Holm – Uppsala
För mig är Amelia ett självklart förstaposts val, dels för att hon är ung och klipsk, likväl som att vi kan kapitalisera på att hon är en Ung Kvinna som toppkandidat till EU.
Med detta säger jag inte att Christian är en dålig kandidat, men jag tror det är viktigt att vi har Amelia i toppen.
2013-11-04, 20:13 #134
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Jag har knappast sett att Amelia har uträttat något överhuvudtaget så varför ska hon finnas på andra plats?
2013-11-04, 20:14 #135
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y07:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Christian Engström - Stockholm
4. Rick Falckvinge - Stockholm
5. Anna Troberg - Stockholm
6. Gustav Nipe - Uppsala
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Jag har knappast sett att Amelia har uträttat något överhuvudtaget så varför ska hon finnas på andra plats?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-04, 21:38 #136
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag har knappast sett att Amelia har uträttat något överhuvudtaget så varför ska hon finnas på andra plats?
Jag har faktiskt tittat på en del av de videoklipp som gjorts om Amelia och hennes assistenter. Baserat på det och en del texter så anser jag att Amelia såsom förtroendevald MEP väl utfört sitt arbete för att stå på andraplats på de fyra listorna där Christian är etta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich, ToHell
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-11-04, 21:38 #137
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag har knappast sett att Amelia har uträttat något överhuvudtaget så varför ska hon finnas på andra plats?
För att hon var den som faktiskt jobbade med att få parlamentet att stoppa Acta? Bara för att nämna ett skäl. Amelia var nämligen föredragande för yttrandet från industriutskottet som var det första yttrande att förorda avslag på hela acta. Vilket ju i slutändan blev den linje som parlamentet antog.

Mer om vad hon åstadkommit kan man hitta här: https://ameliaandersdotter.eu/transparens
ToHells avatar
2013-11-04, 22:13 #138
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
Christian tilltalar den osäkrare delen av väljarskaran, densamma som kan bli ännu osäkrare av att toppnamnet petats (om så bara ett steg). Dessutom är Christian den som syns, i synnerhet AFK.
simon556s avatar
2013-11-05, 01:10 #139
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Denna listan har bra blandning med namn på som jag tror kommer behövas för EU valet, men främst så är Christian Engström högs upp som han borde vara. Eftersom valberedning har placerat sig själv på sitt förslag är detta de enda vettiga valet.
Winston Smiths avatar
2013-11-05, 03:45 #140
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag tycker att våra nuvarande MEP:ar ska toppa listan. Men det störde mig att Christian valde att anlita HAX istället för Amelia när det stod klart att Amelia fick vänta på sin MEP-plats. Jag hade inget makt att göra något åt det då men nu kan jag ju visa vad jag tycker om saken. Därför vill jag se någon av listorna med Amelia som nummer ett och Christian som nummer två och jag hoppas att många följer mitt exempel.
Jan Lindgrens avatar
2013-11-05, 07:23 #141
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Winston Smith Visa inlägg
Jag tycker att våra nuvarande MEP:ar ska toppa listan. Men det störde mig att Christian valde att anlita HAX istället för Amelia när det stod klart att Amelia fick vänta på sin MEP-plats. Jag hade inget makt att göra något åt det då men nu kan jag ju visa vad jag tycker om saken. Därför vill jag se någon av listorna med Amelia som nummer ett och Christian som nummer två och jag hoppas att många följer mitt exempel.
Christian anställde Amelia: http://www.annatroberg.se/2011/06/17...ev-2011-06-17/


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
MMN-os avatar
2013-11-05, 09:47 #142
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Min kompletta motivering till att sätta Amelia högst upp finns på min blog (där med fungerande, icke-youtube-beroende video):

[...]

Det viktiga med detta inlägg är snarare att påtala att mitt engagemang hänger kvar i princip endast tack vare Amelia och hennes stab. De gör – så gott som – allt rätt, på rätt sätt och med rätt ideologiska drivkraft.
För att citera Ásta Helgadóttir, från det isländska Piratpartiet:
Citat:
Amelia is badass.
Amelia Andersdotter har fucking balls:

Kommer Engström på förstaplats så är det trist och tråkigt. Inte för att han skulle vara nämnvärt dålig egentligen. Utan för att Amelia är så jävla bäst. Hon är den utan tvekan främsta förmågan inom Piratpartiet för att göra det jobb som görs i EU-parlamentet.
Naws avatar
Gammal Naw
2013-11-05, 13:47 #143
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag har gott förtroende för Amelia och tycker att hennes åsikter står mig nära.
2013-11-05, 21:42 #144
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag ser helst att båda kandidaterna får var sin plats då de jobbar bra i symbios, men jag tror någon med god livserfarenhet har större chanser att överleva de politiska spelet som pågår i EUparl.
2013-11-05, 21:53 #145
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y09:
att mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Amelia Andersdotter
2. Christian Engström
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Jag ser helst att båda kandidaterna får var sin plats då de jobbar bra i symbios, men jag tror någon med god livserfarenhet har större chanser att överleva de politiska spelet som pågår i EUparl och då känns de som Amelia platsar bättre i en tankesmedia (think tank).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-11-06, 09:56 #146
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan Lindgren Visa inlägg
Efter två år av väntan.
Anton Nordenfurs avatar
2013-11-06, 10:14 #147
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Jag vägde väldigt länge mellan de två toppkandidaterna, men har till sist börjat luta åt den som under lång tid visat sig allra mest skicklig på att få uppmärksamhet i media och bland vår väljarkår – Amelia Andersdotter.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Michael Anderson, Mikael Holm
2013-11-06, 23:27 #148
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y04:
att Piratpartiets EU-val lista för 2014 ser ut enligt nedan

1.Christian Engström - Stockholm
2. Amelia Andersdotter - Bryssel/Uppsala
3. Rick Falckvinge - Stockholm
4. Anna Troberg - Stockholm
5. Gustav Nipe - Uppsala
6. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
7. Deeqo Hussein - Göteborg
8. JP Andersson – Kil - Värmland
9. Natalie Ylitalo – Luleå- Norrbotten
10. Troed Sångberg - Örebro
11. Paula Roth - Göteborg
12. C Magnus Berglund – Karlstad - Värmland
13. Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
14. Peter Johansson – Helsingborg - Skåne
15. Anton Nordenfur - Linköping
16. Fredrik Holmbom – Luleå- Norrbotten
17. Gun Svensson - Stockholm
18. Andreas Larsson - Rättvik - Dalarna
19. Joakim Jakobson – Visby- Gotland
20. Christoffer Eldengrip -Vårgårda -Västra Götaland

Reserver
21. Isabelle Danielsson- Karlstad
22. Irena Cienkowska – Stockholm
23. Nils Agnesson - Upsala
24. Mårten Fjällström - Uppsala
25. Jacob Hallén – Göteborg
På tok för toppstyrt på denna lista. Gräsrötterna behöver mer uppmuntran.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-11-10, 04:09 #149
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Synnerligen likt valberedningens tillbakadragna förslag. Eller har jag fel
infallsvinkels avatar
2013-11-10, 09:59 #150
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
En vårdslös och inte tillräckligt motiverad ommöblering av valberedningens förslag. Återspeglar inte en tillräckligt grundlig beredning kring vilka personer som utvecklat ett förtroende internt i partiet och visat på förmåga att företräda partiet.
Jan Lindgrens avatar
2013-11-10, 10:28 #151
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C01-Y01:Synnerligen likt valberedningens tillbakadragna förslag. Eller har jag fel
Om jag hängde med rätt i svängarna så la Anton medvetet ut valberedningens förslag igen efter att valberedningen hade valt att dra tillbaka det.
Anton Nordenfurs avatar
2013-11-10, 10:57 #152
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C01-Y01:
att Mötet antar följande lista som partiets rangordnade kandidater till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.
1. Christian Engström
2. Amelia Andersdotter
3. Anna Troberg
4. Gustav Nipe
5. Mattias Bjärnemalm
6. Rick Falkvinge
7. Deeqo Hussein
8. Nils Agnesson
9. Henrik Brändén
10. Gun Svensson
11. Torbjörn Wester
12. Andreas Larsson
13. Niklas Dahl
14. Marit Deldén
15. Malin Karlsson
16. Troed Sångberg
17. Anton Nordenfur
18. Nathalie Ylitalo
19. Jacob Hallén
20. Mårten Fjällström

Mötet antar följande personer som rangordnade reserver till valsedeln i EU-parlamentsvalet 2014.

1. Irena Cienkowska
2. Jan Lindgren
3. Paula Roth
4. Isabelle Danielsson
5. Mikael Holm
Synnerligen likt valberedningens tillbakadragna förslag. Eller har jag fel
Det är valberedningens förslag. De drog tillbaka sitt förslag, jag tyckte om det och ville att det skulle vara med, så därför lyfte jag det.
Michael Andersons avatar
2013-11-10, 12:59 #153
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Det är valberedningens förslag. De drog tillbaka sitt förslag, jag tyckte om det och ville att det skulle vara med, så därför lyfte jag det.
Och samtidigt kunde kringgå problemet med att valberedningen hade lagt med en av deras egna på förslaget (Niklas Dahl).

Röstar emot C01-Y01 i alla omröstningar.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-10, 15:28 #154
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/re...de_8710694.svd

Valdeltagandet på 45,5 procent i förra EU-valet var skandalöst dåligt, anser demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP). Regeringen hoppas på 50 procent nästa år.


Birgitta Ohlsson tror att det finns några faktorer som kan bidra till ett högre valdeltagande i EU-valet denna gång.


– Vi har ju ett riksdagsval några månader senare, så det finns ju ett helt annat tryck från partierna. Ett parti som lyckas kan mycket väl få en trampolin in i riksdagsvalet och ett som gör ett fiasko i EU-valet kan få dras med det senare, säger hon.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2013-11-10, 15:34 #155
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Anderson Visa inlägg
Och samtidigt kunde kringgå problemet med att valberedningen hade lagt med en av deras egna på förslaget (Niklas Dahl).

Röstar emot C01-Y01 i alla omröstningar.
Hur är det över huvud tagit annorlunda från om jag (eller någon annan än valberedningen) lagt detta yrkande från början?

Kritisera gärna förslaget och säg varför det är en dålig lista (jag har hittills inte sett några argument), men att rösta emot det för att det är valberedningens tycker jag är lite småsint.
Rick Falkvinges avatar
2013-11-10, 16:09 #156
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att Följande lista skall vara Piratpartiets lista i Eu-valet 2014:
(Kandidater i rangordning)

1 Christian Engström – Stockholm
2 Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
3 Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
4 Gustav Nipe – Uppsala
5 Deeqo Hussein – Göteborg
6 JP Anderson - Kil - Värmland
7 Gun Svensson – Stockholm
8 Rick Falkvinge – Stockholm
9 Anna Troberg – Stockholm
10 Torbjörn Jerlerup - Borgholm - Kalmar län
11 Nathalie Ylitalo – Luleå - Norrbotten
12 Troed Sångberg – Örebro - Örebro
13 Paula Roth – Göteborg
14 Andreas Larsson – Rättvik - Dalarna
15 Marit Deldén – Sundsvall - Västernorrland
16 Kristofer Pettersson - Vilhelmina - Västerbotten
17 Irena Cienkowska – Stockholm
18 Peter Johansson - Helsingborg - Skåne
19 Christoffer Eldengrip - Vårgårda - Västra Götaland
20 C Magnus Berglund - Karlstad - Värmland

Reserver

21 Jacob Hallén – Göteborg
22 Mårten Fjällström – Uppsala
23 Fredrik Holmbom - Luleå - Norrbotten
24 Mikael Holm – Uppsala
25 Joakim Jakobsson - Visby - Gotland
Vår partiledare bör stå så högt upp som möjligt under våra befintliga parlamentariker. Valberedningens förslag är stort att föredra.
Michael Andersons avatar
2013-11-11, 00:20 #157
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Rick Falkvinge Visa inlägg
JVår partiledare bör stå så högt upp som möjligt under våra befintliga parlamentariker. Valberedningens förslag är stort att föredra.
Detta får gärna motiveras. Varför ska partiledaren stå som 3:a på listan? Partiledaren ska väl fokusera främst på att driva partiet framåt inom landet, inte för att hon har aspirationer på att bli politiker nere i Bryssel. Eller är tanken att om Anna blir invald som 3:e parlamentariker i EU, att eventuell Vice partiledare tar över som ny partiledare?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-11, 07:03 #158
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Anderson Visa inlägg
Detta får gärna motiveras. Varför ska partiledaren stå som 3:a på listan? Partiledaren ska väl fokusera främst på att driva partiet framåt inom landet, inte för att hon har aspirationer på att bli politiker nere i Bryssel. Eller är tanken att om Anna blir invald som 3:e parlamentariker i EU, att eventuell Vice partiledare tar över som ny partiledare?
Media. Partiledaren bör stå högt på listan så att denne kan ta de tillfällen i media vi kommer få när parlamentarikerna är upptagna.
Anton Nordenfurs avatar
2013-11-11, 10:25 #159
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Anderson Visa inlägg
Detta får gärna motiveras. Varför ska partiledaren stå som 3:a på listan? Partiledaren ska väl fokusera främst på att driva partiet framåt inom landet, inte för att hon har aspirationer på att bli politiker nere i Bryssel. Eller är tanken att om Anna blir invald som 3:e parlamentariker i EU, att eventuell Vice partiledare tar över som ny partiledare?
Att bli invald till EU-parlamentet är inte samma sak som att spännas fast och tvingas ned dit i en bur.
Henrik Brändéns avatar
2013-11-11, 11:31 #160
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Fastställande av EU-lista -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Anderson Visa inlägg
Detta får gärna motiveras. Varför ska partiledaren stå som 3:a på listan? Partiledaren ska väl fokusera främst på att driva partiet framåt inom landet, inte för att hon har aspirationer på att bli politiker nere i Bryssel. Eller är tanken att om Anna blir invald som 3:e parlamentariker i EU, att eventuell Vice partiledare tar över som ny partiledare?
Därför att näst efter CE och Amelia är Anna den person i partiet som jag tror är bäst på att driva våra frågor i Bryssel. Och att platsen som EU-parlamentariker kommer att ge henne en "tribun" som gör det lättare för henne att få etablerade medias uppmärksamhet på vad vi säger och tycker.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com