Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur

Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Hederskultur begränsar individens rätt att forma sig själv, och kan begränsa i det mest frekventa formerna. Normer och skräcken för skammen gör att man kan riskeras utfrysning från familj och etc. Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som inskränker människors fri- och rättigheter med hänvisning till närståendes heder. Hedersförtryck är när hederskultur utövas mot personer som inte själva omfattar hederskulturens värderingar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Deeqo

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Deeqo Yrkande B44-Y05 (Motyrkande) 18 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Av: Deeqo Yrkande B44-Y06 (Motyrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Av: Deeqo Yrkande B44-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 9 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B44-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Deeqo


Av: Deeqo Yrkande B44-Y05 (Motyrkande) 18 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B44-Y02 (Jämkad med yrkande B44-Y05)
Av: Deeqo


Av: Deeqo Yrkande B44-Y06 (Motyrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B44-Y03 (Jämkad med yrkande B44-Y06)
Av: Deeqo


Tilläggsyrkanden

Av: Deeqo Yrkande B44-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 9 personer gillar    4 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B44-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B44-Y07 (Bortröstad)
Av: Peter Johansson


Tillbakadraget yrkande B44-Y08 (Bortröstad)
Av: Spam


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 20:18 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:00 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:00 #4
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B44-Y01:
Piratpartiet skall verka för ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur i helhet och hederskultur för HBTQ personer
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:03 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:04 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B44-Y02 till fördel för B44-Y05.

Mitt bortjämkade B44-Y02:
Piratpartiet skall verka för att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur

B44-Y05, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:07 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:08 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B44-Y03 till fördel för B44-Y06.

Mitt bortjämkade B44-Y03:
Piratpartiet skall verka för utveckla ett stöd och komptensområde för barn som har blivit könstympade/könsomskurna

B44-Y06, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Deeqos avatar
2013-10-07, 21:10 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Ursäkta kladdet!
2013-10-08, 08:25 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Hur ska vi kräva detta?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 09:59 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Deeqo Visa inlägg
Ursäkta kladdet!
Tusen tack för justeringarna. De gör det framtida arbetet så mycket lättare.
2013-10-08, 12:45 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B44-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Jag utgår ifrån att detta gäller såväl pojkar som flickor.
Deeqos avatar
2013-10-08, 13:00 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Ja, varför skall det finnas en begränsning per kön? Piratpartiet har tagit ställning i mot omskärelse utan medicinsk grund. Därför är det en självklarhet också att det skall finnas kunskap och stöd för de som redan blivit utsatta för omskärelse/könsstympning, man som kvinna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, EnRIz, ZastDerg
2013-10-09, 13:34 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-09, 13:43 #15
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
.
Den är förankrad hos en liten minoritet. De kallar sig svenskar men är i själva verket vanligta rasister och spyr gärna galla över något de kallar PK.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, Jan Lindgren, JorgenL, Timmy
Jan Lindgrens avatar
2013-10-09, 13:48 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.
Det är idag inte alls lika skambelagt att vara HBTQ-människa som för 20-30 år sen, men jo då. Det förekommer fortfarande. Titta bara på hur få öppet homosexuella idrottare vi har på toppnivå.

Här har du t.ex. nån som på högstadiet mobbades i skolan för sin läggning: http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad...-sin-laggning/ Förhoppningsvis har det blivit ännu bättre sen dess, men att säga att det inte är speciellt eller skambelagt att vara HBTQ idag stämmer inte alls.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, infinite_emma
2013-10-09, 13:55 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Angående yrkanden
"Yrkande B44-Y05
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Yrkande B44-Y04
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."


Angående yrkande B44-Y05
Hur vet du att grundskolans lärare inte redan har kunskap om hederskultur i säg religons kunskapen eller samhälls kunskapen?
Varför just i grundskolan varför inte på gymnasiet där den behövs som bäst då de människor som har dem problemen börjar komma i en ålder när de kan be om hjälp och bör upplysas om vilken lagstiftning som gäller i Sverige och vilken hjälp där finns att få?

Angående Yrkande B44-Y04
Varför ett utvecklat föräldrastöd de föräldrar som går i tankarna att begå hedersbrott lär knappast sätta sig ner för en föreläsning om varför de inte bör begå hedersbrott. De som inte funderar på det lär inte behöva det heller.

Är offret för någon form av hedersbrott en kvinna så lär hon snabbt sättas på ett plan tillbaka till sitt hemland för ett snabbt tvångsgifte kallas (A shootgun wedding) i USA, där det i de flesta fall slutar med en laglig våldtäkt av kvinnan av hennes äkta man (Om det nu finns något sådant som en laglig våldtäkt)??
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-09, 14:47 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.
Jag hade en homosexuell kille i min klass på högstadiet. Han bytte skola efter att han försökte ta sitt liv på grund av mobbingen och skammen.

Jag har en transexuell kompis som när han kom ut blev av med nästan hela sitt kontaktnät, blev av med jobbet och tappade all kontakt med hela sin familj förutom en bror.

Jag har en bisexuell tjejkompis som förtränger sina lustar gentemot kvinnor för att hon har vänner och familj som skulle utestänga henne om de visste om att hon var bi.

Våga inte säga att det inte är skambelagt att vara HBTQ i Sverige år 2013.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, EnRIz, Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, infinite_emma, Jan Lindgren, JorgenL, Spam, Svarttusch
Deeqos avatar
2013-10-09, 17:24 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Angående yrkanden
"Yrkande B44-Y05
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Yrkande B44-Y04
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."


Angående yrkande B44-Y05
Hur vet du att grundskolans lärare inte redan har kunskap om hederskultur i säg religons kunskapen eller samhälls kunskapen?
Varför just i grundskolan varför inte på gymnasiet där den behövs som bäst då de människor som har dem problemen börjar komma i en ålder när de kan be om hjälp och bör upplysas om vilken lagstiftning som gäller i Sverige och vilken hjälp där finns att få?

Angående Yrkande B44-Y04
Varför ett utvecklat föräldrastöd de föräldrar som går i tankarna att begå hedersbrott lär knappast sätta sig ner för en föreläsning om varför de inte bör begå hedersbrott. De som inte funderar på det lär inte behöva det heller.

Är offret för någon form av hedersbrott en kvinna så lär hon snabbt sättas på ett plan tillbaka till sitt hemland för ett snabbt tvångsgifte kallas (A shootgun wedding) i USA, där det i de flesta fall slutar med en laglig våldtäkt av kvinnan av hennes äkta man (Om det nu finns något sådant som en laglig våldtäkt)??
På många skolor är hedersbegreppet så laddat att många skolor helt enkelt väljer att inte prata om det för att undvika konflikter.

http://http://www.ur.se/Produkter/16...tur-och-skolan


Det finns många utländska föräldrar idag som ger sina barn skolförbud, Det var en undersökning i Stockholm som visade att 11% av flickorna och 8% av pojkarna inte fick ta del av ämnen som sexualkunskap , idrott och etc. Och många skolor vågar inte öppna en dialog om det heller.
Anledningen för jag tycker det är viktigare att lägga resurser på grundskolan är för det exakt då som barnen lever helt under föräldrarnas tillsynes, och där barnen inte har någon makt över sig själva är det viktigt att vuxna omkring, speciellt skolan att barnen får en trygg tillvaro.
Deeqos avatar
2013-10-09, 17:49 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.

Jag har varit aktiv medlem i HÅbeteku (HBTQ-STUDENTER i göteborg). Där vi bland annat jobbat och försöka lyfta hedersproblematiken i det svenska samhället för HBTQ personer, i Göteborgsuniversitet. Det är ett erkänt problem men det finns inga direkta åtgärder, en av sakerna är att man inte vågar ta upp det och därför ingen prioritering.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
2013-10-12, 15:16 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
De experter som diskuterat detta i tv sofforna när ett hedersmord har hänt har önskat en skärpt lagstiftning som avskräcker ifrån att begå hedersmord/brott.
Det räcker inte att ge de som arbetar med dessa frågor några enstaka verktyg låt oss ge dem vad de behöver nämligen hela verktygslådan.
2013-10-12, 15:52 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
De experter som diskuterat detta i tv sofforna när ett hedersmord har hänt har önskat en skärpt lagstiftning som avskräcker ifrån att begå hedersmord/brott.
Det räcker inte att ge de som arbetar med dessa frågor några enstaka verktyg låt oss ge dem vad de behöver nämligen hela verktygslådan.
Jag älskar hur du utgår ifrån att alla som begår hedersbrott är utlandsfödda. Själv är jag född i Sverige och har bott här i hela mitt liv. Ifall jag skulle bli dömd för hedersbrott, vilket land skulle jag skickas till tycker du?

Sedan är det sjukt inkonsekvent. Visst är hedersvåld illa, men är det verkligen värre än mord och andra brott? Varför inte ha deportering som påföljd för de brotten också?
2013-10-12, 16:08 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av ZastDerg Visa inlägg
Jag älskar hur du utgår ifrån att alla som begår hedersbrott är utlandsfödda. Själv är jag född i Sverige och har bott här i hela mitt liv. Ifall jag skulle bli dömd för hedersbrott, vilket land skulle jag skickas till tycker du?

Sedan är det sjukt inkonsekvent. Visst är hedersvåld illa, men är det verkligen värre än mord och andra brott? Varför inte ha deportering som påföljd för de brotten också?

Detta med en människas "heder" var något viktigt här i väst ifrån 1800talet och bakåt. Heder betydde verkligen något som att dina med människor pratade med dig, att folk ville göra affärer med dig. Att de gick med på att låna dig pengar, Att du som man fick gifta dig. Detta försvann ifrån den västerländska kulturen på 1900-talet. Se tv-serien Nord & Syd utspelas 1860-1865 där diskuteras detta med heder de kunde gå in i döden för att försvara den.
Detta finns kvar i den muslimska/arabiska delen av världen.

Experterna önskar se en hårdare lagstiftning i avskräckande syfte.

Du har haft ditt medborgarskap hela livet och jag utgår ifrån att du är äldre än 10år.
Den tidsperioden är för att den hedersbrottsutsatte personen ska hinna bli myndig.
JorgenLs avatar
2013-10-12, 19:42 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Jag tycker det här är ett väldigt fördomsfullt yrkande som underförstått påstår att hedersproblematik inte finns hos infödda svenskar.

Har du nånsin hört uttrycket "Gör inte sådär, man får ju skämmas för dig!" från en förälder till ett barn, mellan syskon eller mellan partners? Det är också ett uttryck för hederstänkande.
JorgenLs avatar
2013-10-12, 19:48 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Detta finns kvar i den muslimska/arabiska delen av världen.
Det finns i stort sett i alla delar av världen där staten är för svag för att garantera tryggheten för individen, inte alls bara i de muslimska delarna, det har alltså inte ett skvatt med religion att göra.

I samhällen där staten inte klarar av att garantera den grundläggande tryggheten är det familjen som gör det och det uppstår ett klan/ättesamhälle där hedersbegreppet blir mycket starkt.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-12, 19:51 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Förstår att hedersbrott ses som allvarliga, men det här yrkandet finner jag på något sätt otrevligt och samtidigt otänkbart för att vara piratpartiets politik.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-12, 19:53 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Sverige kan inte återkalla medborgarskap.
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:50 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B44-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Mycket bra förslag. :-)
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:51 #29
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B44-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Ja, absolut. Detta är ett område där det verkligen behövs resurser.
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:56 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Som motionen i övrigt belyser alldeles förträffligt bra, så finns det hedersbrott inom alla kulturer, även hos oss som råkar vara födda i Sverige. Hedersbrott ska naturligtvis straffas på samma sätt oavsett vem som begår dem och ingen extra bestraffning ska läggas till för att man råkar vara född någon annanstans.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
ZastDerg
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-10-15, 17:13 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Ett beviljat svenskt medborgarskap går idag inte att återkalla. Dvs, har en person en gång beviljats svenskt medborgarskap så är personen svensk medborgare.
Om detta är något man vill ändra tycker jag att man bör skicka in en motion om frågan till ett medlemsmöte, och inte försöka smyga in en så omfattande förändring i ett motyrkande i en motion om hederskultur.
2013-10-15, 20:04 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.
Tycker att beskrivningen är både för otydlig och för inriktad.

Vad är det vi vill åstadkomma här när vi nämner föräldrastöd och HBTQ specifikt?

Motionen skulle kunna skrivas i en mer generell ton: "Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld ska minska"

Jag tycker att det är skillnad på hedersvåld och hederskultur. Det första är eller kan vara ett brott medan det senare är just kultur och inte nödvändigtvis fel. Det är viktigt att vi förblir öppna för att det ska få finnas olika värdegrunder i samhället.
2013-10-16, 18:04 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y08:
att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.
Hederskultur är ett svårt begrepp då det nödvändigtvis inte alltid innefattar våld eller förtryck. Samhället är uppbyggt av normer som mer eller mindre påverkar människors sätt att vara. Det är när dessa normer övergår i förtryck och skam som de blir ett problem.

Som många redan påpekat finns vissa grupper, tex HBTQ, som far extra illa och det ska vi jobba för att förbättra, tex genom att särskilt utbilda lärare och elever. Jag förordar dock en mer generell beskrivning snarare än att peka ut alla olika grupper som upplever hedersvåld, förtryck och skam. Det gör det lättare att jobba och utveckla frågorna inom partiet.
2013-10-17, 12:43 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.
Oklart vad som menas med yrkandet.
Deeqos avatar
2013-10-17, 13:28 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B44-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.
Oklart vad som menas med yrkandet.
Idag kan föräldrar få stöd från socialtjänsten när livet krisar sig.
Det finns olika sorters stöd, där socialtjänsten har olika fält fokuseringar.
Det finns idag föräldrar stöd / eller stöd generellt för hederskultur. Men de är oftast bara krisjourer, eller stöd inriktat sig mot kvinnor.

Jag tycker de är begränsande, även om det är bättre än inget.

Har kan man läsa hur de funkar i Göteborg till exempel:
http://goteborg.se/wps/portal/invana...vZ0FBIS9nQSEh/


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin_Kalasho
Deeqos avatar
2013-10-17, 14:03 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B44-Y08:
att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.
Hederskultur är ett svårt begrepp då det nödvändigtvis inte alltid innefattar våld eller förtryck. Samhället är uppbyggt av normer som mer eller mindre påverkar människors sätt att vara. Det är när dessa normer övergår i förtryck och skam som de blir ett problem.

Som många redan påpekat finns vissa grupper, tex HBTQ, som far extra illa och det ska vi jobba för att förbättra, tex genom att särskilt utbilda lärare och elever. Jag förordar dock en mer generell beskrivning snarare än att peka ut alla olika grupper som upplever hedersvåld, förtryck och skam. Det gör det lättare att jobba och utveckla frågorna inom partiet.

Jag tror du har missförstått det saken.

Kontakta socialtjänsten i din kommun för stöd för ditt föräldrarskap, och socialstjänsten har kompetens och fokusområde på barn och ungdomar.
Problemet är att stödet för hederskultur inte är så utbrett och det stödet är främst fokuserat på kvinnor bara, vilket jag tycker är begränsande.

Socialtjänsten är där för hjälpa, och många HBTQ personer far väldigt illa åt, självklart ska de finnas stöd för dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin_Kalasho
2013-10-19, 05:58 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B44-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med inriktning mot hederskultur som helhet."
Förenklat yrkande och gäller alla.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 22:42 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Man kan inte återkalla medborgarskap, och man kan bara utvisa dem som inte är svenska medborgare. Det här yrkandet är influerat av rasistiska tankar om vilka människor som begår vilka slags brott, och det vore mycket trevligt om det drogs tillbaka.
2013-10-20, 09:40 #39
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B44-Y09:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med inriktning mot hederskultur som helhet."
2013-10-20, 12:20 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.
Oklart yrkande.
2013-10-20, 12:21 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y08:
att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.
Vi behöver inte tycka detta särskilt, det gör vi redan.
2013-10-20, 12:22 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Ogillar!!!! Detta gör hedersbrott till ett av de allvarligast bestraffade brotten vi har i landet. Varför ska livstidsutvisning kunna utdömas för just detta? Och hur i all världen ska man hantera människor med enbart svenskt medborgarskap som begår sådana handlingar?
JorgenLs avatar
2013-10-20, 16:56
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Doddyswes avatar
2013-10-22, 07:53 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B44-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"
Gillas mestadels, men jag ser gärna att "kunskap om hederskultur" breddas något för att inte riskera att dels utsatta elever utpekas, utan också att elever utsatta för annat inte glöms bort.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 08:12 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B44-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."
Gillas! Jag ser dock gärna att man även ger stöd till vuxna som blivit utsatta, och att det sker med minst samma nivå av sekretess som används inom psykiatrin. Annars är jag rädd att många inte kommer att våga söka stöd.

Jag kan ha helt fel uppfattning om hur offren upplever situationen, dock.
2013-10-25, 16:31 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Ogillar!!!! Detta gör hedersbrott till ett av de allvarligast bestraffade brotten vi har i landet. Varför ska livstidsutvisning kunna utdömas för just detta? Och hur i all världen ska man hantera människor med enbart svenskt medborgarskap som begår sådana handlingar?
Ja mord är ett av de allvarligaste brotten man kan begå.
Begår man ett hedersbrott ska domstolen döma ett lämpligt straff men med motionen kan de även ta och överväga utvisning.
En medborgare som inte faller under ramen för vad jag skrev i yrkandet kan man naturligtvis inte utvisa.
Pavens avatar
2013-11-04, 10:47 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y07:
att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upphävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.
Löjligt och rasistiskt då 10 år gränsen gör att bara folk som blivigt medborgare efter 5 år ålder kan råga ut för att utvisas. Frågan är var man ska utvisa dessa personer. Att göra någon statslös är hemskt då all mark på jorden inahas av någon stat.
DangerDaves avatar
2013-11-05, 08:39 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B44-Y08:
att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.
Hedersvåld och det förtryck som det innebär är för visso oerhört oönskat, men jag ser ingen anledning till att Piratpartiet ska särskilt verka för att just hedersvåld och förtryck.
Jag anser att det ska vara lika prioriterat - varken mer eller mindre, som andra typer av orättvisor och olaglig aktivitet.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com