Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp

Danmark har en konstitution som ger dig som person måste hælpe en landsman i nöd,
i den mån detta inte medför risk för ditt liv.
Med denna bas, bildas det ett antal lagar.
En av dessa lagar behandlar straff,
om du ser en annan dör och inte har hjälpt till att rädda denna.
En av dessa lagar behandlar straff,
om du ser en annan dör och ni INTE har hjälpt till att rädda denna.
Denna lag innehåller också sådana handlingar, där man omedvetet begår brott
som involverar en annan människa dör, men kan inte direkt tillskrivas vara överlagt mord.
Allmän beskrivning: oaktsamt mandråp (dråp)
straffet för sådan är upp till ca. 6 års fängelse.
vilket är något lägre än för den direkta mord.
Jag förstår att Sverige inte har någon sådan lagstiftning!
Detta förklarar varför en kompis och knarklangare kunde gå ostraffade,
efter att ha sålt drogen och såg sin vän dö av detta utan att kalla på hjälp.
Detta kan läsas i en tidning som jag fick tag på,
när jag pendlade mellan Danmark och Sverige.
Hade han varit danskt, skulle han ha blivit straffad oavsett om han var bosatt i Danmark eller Sverige.
Danska lagstiftningen säkerställer att danskarna straffas när de sätter foten på dansk mark.
Eller de kan levereras till DK för brott som begåtts i Danmark.
Jag är förvånad över att Sverige inte har en lag som: oaktsamt mandråp (dråp)
Jag skriver det här, eftersom det är här att många ser det.
Jag skulle vilja PP tar upp detta som en punkt , motion m.m.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:PiratPendlerProtestant

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B31-Y01 (Tillbakadraget)
Av: PiratPendlerProtestant


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B31-Y02 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #287928
Standard Sv: Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp - 2013-10-08, 10:13

Letar man lite på danska webbsidor tycks det som att i praktiken döms folk för brottet uagtsomt drab framför allt vid vapen- och trafikolyckor, dvs i samma sammanhang som man i Sverige döms för vållande till annans död.

"Vållande till annans död" används dock bara om man genom aktivt handlande blivit orsak till annans död. (aktiv oaktsamhet). Enligt motionstexten kan man dock i Danmark bli dömd även om man genom att underlåta att handla blivit orsak till annans död (passiv oaktsamhet).

Det är förvisso en intressant fråga om lagen bör ålägga oss att försöka rädda andras liv, eller bara förbjuda oss att göra aktiva saker som kan leda till att andra dör. Frågan är dock om det är en viktig fråga för partiet inför valet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, JPAnderson


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#3) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #289226
Standard Sv: Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp - 2013-10-18, 09:14

Vet inte om de var detta som motionären syftade på. Men jag tycker det är en viktig frågeställning som partiet bör ta ställning till antingen för eller emot. Ska det vara straffbart att avsiktligt avstå en handling som kan rädda en annan människas liv? Därför valde jag att lägga detta yrkande B31-Y02:. Personligen ser jag stora problem med en sådan lagstiftning då den öppnar upp för väldigt många godtyckliga bedömningar om ansvarsfrågor och jag tror det kan leda till en i förlägningen osäkrare rättsstat. Därför kommer jag rösta mot.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
  (#4) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #287588
Standard Sv: Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp - 2013-10-07, 20:59

Kan ni utveckla hur denna skulle stå i relation till "vållande till annans död"?
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2013-10-07, 21:01 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp -
Detta diskuterades med motionären i facebookgruppen häromdagen, och jag fick intrycket att han efter juridiska upplysningar själv upptäckte att lagen han föreslår redan finns.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 21:44 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Oaktsamt mandråp (dråp) ska göras till ett brott."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 23:19 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y01:
att att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiet politik.
Och jobbar för att få detta som svensk lag.
Finns redan en mängd olika straff för när man tar någon annans liv av någon orsak: mord, dråp, vållande till annans död etc.
JPAndersons avatar
2013-10-07, 23:42 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y01:
att att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiet politik.
Och jobbar för att få detta som svensk lag.
I svensk lag definieras dråp enligt tredje kapitlets andra paragraf i brottsbalken som den lindrigare formen av mord...

Brottsbalkens 3:e kapitel, 2:a paragrafen: "Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år."


Så ja, om jag förstår motionärens intention rätt så finns redan denna lagstiftning.
JorgenLs avatar
2013-10-11, 01:18 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y01:
att PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiets politik, och jobbar för att få detta som svensk lag.
Jag antar att motionärens avsikt inte är att vi ska anta dråp som en del av partiets politik, utan gör här den välvilligare tolkningen att det ska införas som brott i svensk lag.

Det motionären efterlyser finns redan i svensk lag i form av "Vållande till annans död", såvida inte avsikten är att även straffbelägga att inte försöka ingripa när någon riskerar att dö, men det framgår i så fall inte av yrkandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
PiratPendlerProtestants avatar
2013-10-16, 18:01 #10
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B31-Y01:
PP antar oaktsamt mandråp (dråp) som en del av partiets politik, och jobbar för att få detta som svensk lag.
Christoffer Eldengrips avatar
2013-10-18, 09:10 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B31-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige skall kunna straffas för vållande till annans död.
Vet inte om de var detta som motionären syftade på. Men jag tycker det är en viktig frågeställning som partiet bör ta ställning till antingen för eller emot. Ska det vara straffbart att avsiktligt avstå en handling som kan rädda en annan människas liv?
2013-10-19, 09:18 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige skall kunna straffas för vållande till annans död.
Jag tror att en så kallad "civilkuragelag" som detta handlar om skulle minska människors benägenhet att anmäla och vittna om övergrepp och olyckshändelser då de kan vara oroliga för att de själva kommer att bli bestraffad för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa till.

Detta kan späs på av att det är vanligt att gå i tankarna "Kunde jag ha gjort på ett annat sätt för att förhindra detta hemska" och gräma sig över och tänka att det var ens eget fel om man har varit med om eller bevittnat något traumatiskt som slutar illa. Det är mänskligt.

Människor som har varit med om trauman behöver hjälp och vård, inte rädsla för att bli bestraffad.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
JorgenLs avatar
2013-10-26, 17:49 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den som av underlåtenhet och utan uppenbar risk för eget liv och hälsa avstår att undsätta en annan människa och förhindra eller försöka förhindra hens avlidande inom Sverige ska kunna straffas för vållande till annans död.
Avslag. Man kan inte lagstifta fram medmänsklighet eller mod.
Brottet "vållande till annans död" kan redan idag användas om det handlar om uppsåtlig passivitet eller likgiltighet, det finns ingen anledning att skapa en situation där folk blir osäkra över vilka personliga risker de förväntas utsätta sig för för att inte begå lagbrott.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com