Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan

Citat:
Tänk om hon hade klottrat något mörkt och sinnessjukt?!
(Om en 12-årig flicka som stängdes av från sin nolltolerans-skola för att hon skrev på sin bänk med en whyteboardpenna: "Jag älskar mina vänner Abby och Faith".)

"Imagine if she had been doodling something dark and disturbing." - 12 Year Old Handcuffed & Arrested For Writing On DeskBegreppet noll tolerans innebär att en elev i skolan som bryter mot någon regel eller policy, kommer automatiskt att få en påföljd eller bestraffning för det beteende man anser att eleven har brutit mot. Detta är komplett idioti och måste bort från skolan av många skäl. Här är några.

Nackdelen med detta noll tolerans-tänkande är att det bygger på en svartvit värld där man tror att just rektorer på skolor är riktigt duktiga på att att skriva regler och policys för just noll tolerans.

Man tror helt enkelt att regler och policys med automatiska (hårda) straff är bättre än att ge utrymme för rimliga alterantiva tolkningar, att ta hänsyn till förmildrande omständigheter eller bedöma någons uppriktiga intentioner. Det hela leder till att elever bestraffas i onödan och hårt då dessa regler sätts i händerna på människor som efterlever dem med den form av hjälplösa attityd som man förknippar med yrken med många regler att följa.

Det finns heller inga bevis för att dessa nolltoleransregler skulle vara effektiva på att motverka de saker man använder dem till. Och deras negativa konsekvenser är väl kända.

Några verkliga exempel:
Säg att man har en policy om noll tolerans mot vapen i skolan. En elev tar med sig en pistol till skolan. Det är en leksak formad som en pistol, avsedd att sitta på en nyckelring. Är den ett vapen? Enligt en noll tolerans policy är den det och eleven stängs av från skolan för detta. 


(Länk till artikeln hos This is true nedan).

En elev har en Hello Kitty pistol som skjuter bubblor och säger till en klasskompis på bussen från skolan:

Citat:
- Först kan du skjuta mig och så kan jag skjuta dig?
En skola med noll tolerans mot terroristhot finner att denna elev skall stängas av från skolan:

Suspension over 'Hello Kitty' toy bubble gun renews debate over zero tolerance rules at schools

Ett till exempel - en nolltolerans mot droger innebär att även huvudvärkstabletter medför avstängning från skolan:

Adventures in Zero Tolerance Land #3: Failed War on Drugs Middle School Edition

Ett antal exempel på nolltoleransingripanden:Källa.


'Zero-Tolerance' Policies: Are They Effective?

(Missa inte den länkade forskningsrapporten i denna artikel.)

Ur texten
The accumulated evidence points to a clear need for change in how zero tolerance policies are applied and toward the need for a set of alternative practices. These alternatives rely upon a more flexible and commonsense application of school discipline and on a set of prevention practices that have been validated in over 10 years of school violence research. Although further research is necessary to understand how best to implement such alternatives, current evidence clearly suggests that research-based prevention practices hold a great deal more promise than zero tolerance for reaching our shared goals of safe schools and productive learning environments..

Slarvigt snabböversatt:
Den samlade bevisningen tyder på att det finns ett tydligt behov för en förändring av hur nolltolerans-regler tillämpas som pekar mot ett behov av alternativa arbetsmetoder. Dessa alterantiva metoder bygger på mer flexibilitet och mera sunt förnuft i tillämpningen av skolors diciplinregler och de innehåller även en uppsättning metoder som förebygger diciplinproblem som har validerats av mer än 10 års forskning på våld i skolor. Även om mera forskning behövs så för att förstå hur sådana metoder implementeras på bästa sätt, så tyder hitills nådda resultat att forskningsbaserade förebyggande metoder är långt mer lovande än nolltoleranspolicies för att nå vårt gemensamma mål av trygga skolor och produktiva inlärningsmiljöer.

Losing my Tolerance for "Zero Tolerance"

Ur texten:
There are obviously problems in schools from such things as drugs and violence. But terrorizing children with inflexible rules is not the answer. School principals have always had the responsibility to make and enforce rules, and punish accordingly when those rules are broken. "Zero-Tolerance" laws take that responsibility away. They mandate certain responses that can be way out of proportion to the rule violation in question. That is what these stories are about.

Slarvigt snabböversatt:
Det finns uppenbarligen problem i skolorna med saker som droger och våld. Men att terrorisera barn med oflexibla regler är inte lösningen. Rektorer har alltid haft ansvaret för att skapa och upprätthålla regler och utdela lämpliga straff när de reglerna bryts. Vad nolltolerans gör är att man tar bort det ansvaret från rektor. De kräver nämligen specifika reaktioner som kan vara helt oproportionerliga mot regelbrottet ifråga. Det är vad dessa historier handlar om.

Zero Tolerance for Zero Tolerance

Ur texten:
There’s two issues at heart here with Zero Tolerance:

Punishing innocent children who don’t understand the significance of an infraction – punishment that may follow them all the days of their lives.

Preventing children from learning and understanding appropriate behavior for their “darker” emotions of anger and hurt.

Slarvigt snabböversatt:

Det finns många problem med nolltolerans, två av dem är:

Man bestraffar oskyldiga barn som inte förstår betydelsen av ett regelbrott, ett bestraffning som kan följa dem genom hela skolan och resten av livet.

Man förhindrar barn från att lära sig och förstå lämpliga beteenden för sina mörkare känslor av ilska och må dåligt.

Mer läsning
Schools must move away from zero tolerance

Zero Tolerance teaches kids Zero Judgment. Oh, and everybody is a winner, too…

Här har vi en kommun som tillämpar nolltolerans, så här ser det vanligen ut (det är detta som alltså skall bort ur skolorna)

Piteå kommun > Nolltolerans mot kränkning i förskola och skola


En till artikel där man diskuterar noll tolerans, hos Skolinspektionen.
Snabb handläggning viktigare än ändrad lagstiftning


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Taz_1999

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B41-Y01 (Bortröstad)
Av: Taz_1999


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #287945
Standard Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan - 2013-10-08, 10:38

Det du argumenterar mot är att man sätter upp rigida regler och omedelbart bestraffar elever som bryter mot dem.

När man i Sverige diskuterar "nolltolerans" mot exempelvis mobbing eller sexuella trakasserier innebär det att man bestämmer sig för att ledningen för skolan/arbetsplatsen måste göra allt som står i dess makt för att hindra att sådant beteende förekommer, och reagera omedelbart om det förekommer, bland annat genom att klargöra för alla inblandade att det är oacceptabelt.

Därför slår det väldigt fel att utifrån hur ett ord används i USA argumentera mot en helt annan sak i Sverige, som råkar betecknas med det ord som man får genom en bokstavlig översättning av det amerikanska begreppet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg, Anton Nordenfur, EnRIz, infinite_emma, JPAnderson, MaxH, wANTEd


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#3) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #287835
Standard Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan - 2013-10-08, 07:08

Det är helt barockt att dra jämförelser mellan det amerikanska skolsystemet och det svenska. Det om något är trollande. Jag har utbildat i båda systemen och sett skillnaderna - och det var innan alla skolskjutningar. I ett land där vapentillgången är extremt stor och där du haft massmord på ett antal skolor kan det tänkas att det blir rätt tuff nolltolerans. Men att säga att "såhär ser det ut i USA, så kommer det se ut här" det är ju bara rent trollande. Du kan lika gärna peka på Kina och säga att de har spöstraff där, då kommer vi också ha det.

Vad i nedanstående från Piteå är det du tycker rimmar illa med vår värdegrund kring alla människors lika värde??

"Alla enheter ska arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling. Varje enhet ska regelbundet kartlägga och analysera om det finns något som leder till, eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet dokumenteras i en Likabehandlingsplan. Barn, elever och vårdnadshavare ska få information om planen.

Om ett barn eller en elev känner sig kränkt eller trakasserad ska eleven eller vårdnadshavaren vända sig till förskolans eller skolans personal som i sin tur är skyldig att informera enhetens förskolechef eller rektor. Du kan kontakta enhetens förskolechef eller rektor om du inte vill prata med mentor eller klasslärare.

Förskolechef eller rektor är skyldig att utreda och dokumentera uppgifterna. Förskolor och skolor måste ha rutiner för att åtgärda uppkomna situationer.

Förskolechef och rektor måste anmäla kränkningar, trakasserier och diskriminering till barn- och utbildningsnämnden."


Och vad är det i "pojkars kultur" som gör att du tycker det är viktigt att man får uttrycka sig på ett visst sätt?

Antingen trollar du i frågan eller så är det ett direkt frontalangrepp på värderingarna om allas lika värde. Att motverka mobbing, trakasserier och rasism är utmärkt. Och att ha ett samlingsnamn som heter noll tolerans för detta arbete spelar väl ingen roll?

Det verkar som om du har hakat upp dig på termen, analyserat den ur ett i det närmaste lingvistiskt perspektiv, därtill kopplat att det är precis så alla menar när de använder termen noll tolerans och sedan dragit växlar på detta att det skulle innebära en rad saker som du själv bara spekulerar i. Och så tar du med en video med en forskare som tycker att det är dåligt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
EnRIz, infinite_emma, JorgenL
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


flintbergs avatar
2013-10-07, 21:25 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Alla exemplen du har är från USA. Har du några svenska exempel på där termen nolltolerans mot ex.vis rasism eller våld använts för att skapa avstängningar av elever från undervisningen?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 21:25 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-07, 23:12 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Jag tycker att motionären blandar ihop nolltolerans mot vapen och droger och nolltolerans mot hur en människa kan bete sig illa mot andra människor på ett sätt som jag inte känner igen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, flintberg, JorgenL, JPAnderson
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-07, 23:41 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
I denna video från Ted Talks så diskuterar man nolltolerans vid 3:58 eller så och hur nolltolerans är en policy som oftare drabbar pojkar än flickor och gör det svårare för pojkar att hänga med i skolan. Deras kultur krockar med den i skolans.

Denna länk bör leda dit direkt:

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning


Det här är ett försök att bädda in videon i ett inlägg.Hela föredraget är jättebra.
flintbergs avatar
2013-10-07, 23:44 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Vad menar du med "deras" kultur?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-07, 23:49 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Jag hoppas också att innan man klickar på ogilla och gilla yrkanden, att man tar sig lite tid att läsa motionstexten, länkarna och även fundera på saken. Det står alltså riktigt vettiga saker i motionen, det hela är underbyggt med gott om källor och det vi kallar för evidens, så jag förstår inte riktigt varför man ogillar dessa yrkanden?

Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

Mina exempel är amerikanska, det var lite stressigt att skriva. Kanske man kan istället för att kritisera exemplen googla lite själv på saken? Istället för att klicka på ogilla direkt?

Eller fundera över följande: Om denna typ av policy har dessa effekter, är det inte sannolikt att en liknande policy kommer att ha likande effekter även i Sverige? Det kan därför vara klokt att stämma i bäcken redan nu?

Ogillar man dessa yrkanden, så är man för nolltolerans och gillar även de effekter det medför och då undrar jag verkligen om man satt sig in i motionens ämne?
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-07, 23:50 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Flintberg: Det är något som hon säger i videon. Den är jättebra så kolla gärna.
2013-10-08, 01:09 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Om du tittar längst ner så ser du flera länkar från Sverige
JPAndersons avatar
2013-10-08, 01:18 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

Mina exempel är amerikanska, det var lite stressigt att skriva. Kanske man kan istället för att kritisera exemplen googla lite själv på saken? Istället för att klicka på ogilla direkt?
Eller så är det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag och kanske besvara de spörsmål som dyker upp?

Själv är jag lika konfunderad som övriga om vad exakt för noll tolerans du pratar om, och vilka "negativa effekter" du syftar på? ...här hemma i Sverige alltså.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-08, 01:46 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
JP Andersson:
Din argumentationsteknik är horribel. I motionen finns det nio länkar. En av dem leder till en forskningsrapport som visar att noll tolerans är en riktigt dålig ide. Det gör även de många exempel och resonemang som finns i de nio länkarna och de skojiga bilderna som illusterar denna motion.

Hur i hela friden kan du på fullt allvar anse att: "det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag"?!

Så jag måste fråga: Vilken av de nio är det du inte läst och/eller inte förstått? Vilken av videofilmerna är det du inte sett och/eller inte förstått? Kan du ge en lista så är det lättare att förklara?

Vad noll tolerans är förklaras i motionstexten i början och även, lågt räknat, nio gånger till i de olika länkarna och exemplen.

Om du trots denna massiva mängd förklaringar och exempel fortfarande inte förstår vad som diskuteras i denna tråd och de horribla konsekvenser som nolltolerans policys har och hur dåliga de är för barn, så kanske du skall undersöka om det finns någon annan motion som behöver din hjälp?

Eller trollar du bara för att det är jag?
JPAndersons avatar
2013-10-08, 02:15 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
JP Andersson:
Din argumentationsteknik är horribel. I motionen finns det nio länkar. En av dem leder till en forskningsrapport som visar att noll tolerans är en riktigt dålig ide. Det gör även de många exempel och resonemang som finns i de nio länkarna och de skojiga bilderna som illusterar denna motion.

Hur i hela friden kan du på fullt allvar anse att: "det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag"?!

Så jag måste fråga: Vilken av de nio är det du inte läst och/eller inte förstått? Vilken av videofilmerna är det du inte sett och/eller inte förstått? Kan du ge en lista så är det lättare att förklara?

Vad noll tolerans är förklaras i motionstexten i början och även, lågt räknat, nio gånger till i de olika länkarna och exemplen.

Om du trots denna massiva mängd förklaringar och exempel fortfarande inte förstår vad som diskuteras i denna tråd och de horribla konsekvenser som nolltolerans policys har och hur dåliga de är för barn, så kanske du skall undersöka om det finns någon annan motion som behöver din hjälp?

Eller trollar du bara för att det är jag?
Två av länkarna har anknytning till Sverige varpå den ena är Piteå kommuns riktlinjer för hanteringen av kränkning i förskola och skola och den andra en debattartikel från en facktidning för lärare om hur man mer enhetligt kan stärka noll tolerans mot kränkande behandling i våra skolor.

Övriga är knappast tillämpningsbara här då de handlar om främst USA och deras skolväsende.

Men du vill ha bort hållningen av noll tolerans mot kränkande behandling, mobbning, fysiskt våld och trakasserier av barn och unga i den svenska skolmiljön... varför?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, Robobengt
2013-10-08, 08:25 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Nolltolerans betyder inte samma sak i Sverige och i USA. Jag kan förstå motionsskrivarens oro, men motioner om Sverige eller Eu bör utgå från förhållanden här.

Och här är det snarast så att det är för slappt. man har "nolltolerans mot mobbning" men det tar EVIGHETER innan det ageras och det ageras ofta slappt. Och gör man inget får det inga konsekvenser för skolan.
2013-10-08, 09:19 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Virrig och osammanhängande motion.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, Jerlerup
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-14, 13:21 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Jag hoppas också att innan man klickar på ogilla och gilla yrkanden, att man tar sig lite tid att läsa motionstexten, länkarna och även fundera på saken. Det står alltså riktigt vettiga saker i motionen, det hela är underbyggt med gott om källor och det vi kallar för evidens, så jag förstår inte riktigt varför man ogillar dessa yrkanden?

Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

...

Ogillar man dessa yrkanden, så är man för nolltolerans och gillar även de effekter det medför och då undrar jag verkligen om man satt sig in i motionens ämne?
Om vi som parti var tvungna att tycka om vi är för eller emot nolltollerans, då är din argumentation här ok. Men nu behöver vi inte tycka någonting. Man har till och med rätt att ogilla dina yrkanden enbart av denna anledning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2013-10-14, 17:03 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Noll tolerans mot "olagligt beteende på nätet".

Fundera på den.
2013-10-17, 12:37 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan -
Yrkar avslag på yrkandet.
2013-10-24, 14:21 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Motionen grundas i amerikansk nolltolerans inte i svensk sådan.
JorgenLs avatar
2013-11-03, 20:01 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Nolltoleransbegreppet i svensk skola betyder inte det motionären menar. I svensk skola är betydelsen "Detta får skolledningen inte strunta i att försöka göra något åt" inte "Stäng av elever".

Nolltoleransen är här riktad med spetsen mot skolledningen, inte mot eleverna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Pavens avatar
2013-11-04, 11:35 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Finns inga lagliga nolltollerans regler i sverige av den typen som motinären beskriver. Elever har starka rättigheter att fortsätta i just deras skola.
DangerDaves avatar
2013-11-06, 17:24 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.
Det är inget fel på noll-tolerans i sig, utan det är snarare dåligt noll-tolerans mot dåligt definierade fenomen som är problemet.
Vidare upplever jag inte att detta är något problem i Sverige.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com