Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014

Tidigare medlemsmöte har fastslagit att Piratpartiet endast ska ställa upp med en central nationell valsedel till riksdagsvalet 2014.

En stor nackdel med en central valsedel är att det är svårt att lyfta lokala kandidater som ligger långt ner på en valsedel och att det inte är intressant för lokalmedia att uppmärksamma dessa. För att lokalmedia ska bry sig i lokala kandidater så måste dessa ligga högt upp på en valsedel, med endast en central valsedel så finns det inte plats för lokala kandidater från hela landet.

Ett bra sätt att lösa det problemet, utan att störa den befintliga processen för framtagandet av den centrala valsedeln, är att låta de lokalföreningar som själva vill ta fram en lokal valsedel till riksdagsvalet. Denna valsedel registreras paralellt med den centrala valsedeln.

Givetvis måste de lokala kandidaterna underställas samma krav som gäller för kandidater till den centrala listan.

Den lokala föreningen ansvarar själv för finansiering och utdelning av lokal valsedel.

Fredrik Holmbom, Styrelseledamot Piratpartiet
Andreas Larsson, Styrelseledamot Piratpartiet
Nathalie Ylitalo, Styrelseledamot Piratpartiet
C Magnus Berglund, Styrelseledamot Piratpartiet
JP Anderson, Styrelseledamot Piratpartiet


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Humlan

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Humlan Yrkande C04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    7 personer ogillar

att lokalföreningar godkända av partistyrelsen ska ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.
Av: Humlan Yrkande C04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att lokalförening själv bär ansvar för finansiering samt utdelning av lokal valsedel.
Av: Humlan Yrkande C04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att kandidater på lokal valsedel underställs samma krav för medverkan som kandidater på centrala valsedeln.
Av: Henrik Brändén Yrkande C04-Y06 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.


Yrkanden

Av: Humlan Yrkande C04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    7 personer ogillar

att lokalföreningar godkända av partistyrelsen ska ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Humlan Yrkande C04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att lokalförening själv bär ansvar för finansiering samt utdelning av lokal valsedel.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Humlan Yrkande C04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att kandidater på lokal valsedel underställs samma krav för medverkan som kandidater på centrala valsedeln.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Henrik Brändén Yrkande C04-Y06 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande C04-Y04 (Bortröstad)
Av: Humlan
Tillbakadraget yrkande C04-Y05 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289036
Standard 2013-10-17, 05:51

Jag ogillar yrkande C04-Y01:
att ATT lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.
Jag fick möjligheten att kika på den här motionen innan den lades men hade inte riktigt tid då att faktiskt fundera över dess konsekvenser. Nu har jag hunnit processa den i mitt något långsamma sinne och har en del invändningar.

Lokala föreningars syfte är att ställa upp i lokala val. Inte att vara en valberedning för lokala listor. Jag anser inte att det är rimligt att lägga denna uppgiften på dem, det är en uppgift de inte är skapade för, och jag är övertygad om att relationen mellan lokala föreningar och partiet centralt skulle behöva ses över innan vi ger de lokala föreningarna makt att utse kandidater tänkta att representera partiet på det nationella planet.

Det är dessutom en modell som fungerar särdeles dåligt i våra tre storstadsregioner. I Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län så finns det ingen lokal förening vars geografiska område sammanfaller med riksdagsvalets valkretsindelning. Vilken lokal förening är det egentligen man åsyftar? Eller ska alla lokala föreningar kunna lägga lokala listor? Om ja, i så fall var?

För att ta ett exempel så är jag ordförande i Piratpartiet Malmö, och Malmö kommun är en egen riksdagsvalkrets, så rimligen borde vi vara rätt lokalförening att ta fram kandidater till den listan. Men i övriga skåne ingår ett antal olika kommuner i en och samma valkrets, så där är kommunföreningarna uppenbarligen fel instans. Särskilt som det saknas i de flesta kommuner. Men samtidigt bör ju inte Piratpartiet Skåne lastas med att jobba fram valsedlar för till exempel Skånes östra och norra valkrets. För vad har Piratpartiet Skåne, som domineras av Skånes södra valkrets och Skånes västra valkrets för kompetens över vilka lokala kandidater som bäst skapar lokal förankring i den valkretsen?

Liknande problematik uppstår i de andra två storstadsregionerna.

Sålunda är min slutsats att även om vi skulle vilja ändra på tidigare medlemsbeslut om att inte ha lokal listor bör vi inte bifalla den här motionen. För den är inte rätt lösning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg, Henrik Brändén, Nicholas Miles
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #289789
Standard Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 - 2013-10-25, 18:39

Jag förstår det problem motionärerna vill lösa, men det finns så många, så stora problem med det här förslaget att jag skulle bli mycket bekymrad om det antogs.

1) För det första
rent tekniska brister:
  • Allvarligast är att man ingenstans skriver vilken instans i den lokala föreningen som ska få besluta om en lokal riksdagslista. Den frågan behandlas inte heller någonstans i stadgarna för lokal förening. Antas detta yrkande räcker det således med att majoriteten av de närvarande på ett styrelsemöte i en lokal förening (vilket inte behöver vara fler än två personer) plockar ihop sin kompisar och släktingar, för att man ska få en lista, partiet bara kan bli av med ifall man lyckas samla ihop alla ledamöter i partistyrelsen och får dem att rösta för ett underkännande. Det är inte rimligt.
  • Formuleringen "... ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel..." är svår att begripa. Vem som helst har naturligtvis rätt att lämna in ett underlag till vad som helst, men yrkandet skriver ingenting om vem som skulle bli förpliktigad att göra vad ifall ett sådant underlag lämnas in. Man kan i och för sig gissa, men ...
  • Förslaget är att en lokal förening ska kunna ta fram en lista, och att styrelsen bara ska kunna säga nej till den om styrelsen är enig. Förslaget kommer bland annat från styrelseledamöter som är aktiva i lokala föreningar som ofta uppfattar sig befinna sig "i periferin". Ifall en lokal förening mot förmodan skulle ta fram ett riktigt dåligt förslag skapas då en närmast ohållbar situation i styrelsen, där styrelseledamoten från den föreningen av sina styrelsevänner skulle pressas att ansluta sig till ett tumme ner, och av sina vänner lokalt pressas att utnyttja sitt veto mot ett tumme ner.
2) För det andra invändningar kring lämpligheten med lokala listor, som jag gissar fanns med när medlemsmötet förra hösten tydligt beslöt att vi bara skulle ha en central lista i valet.

Vi är fortfarande på många håll svaga lokalt, och vi vet från valet 2010 att det lätt händer att personer som vid de första mötena verkar vara utmärkta företrädare för partiet vid närmare granskning och bekantskap visar sig vara direkt olämpliga. (Personer kan - för att bara ta några exempel partiet centralt under åren behövt hantera - vara en dömd sexualbrottsling, i vida kretsar anses vara den anonyma hjärnan bakom näthatskampanjer eller börja gå ut med rasistiska åsikter.)

Med en central lista kommer framför allt dem som varit aktiva och är kända i partiet att hamna på listan, och risken för sådant minskar. I synnerhet med den utformning detta förslag har skulle det vara mycket lätt för en grupp tokstollar att ta sig in på partiets lista, utan att partistyrelsen skulle kunna ha en aning om vilka de var.

3) För det tredje är frågan alldeles för sent väckt. Medlemsomröstningen om våra riksdagslistor är inget som äger rum om fyra månader eller ett halvår. Den börjar när detta inlägg skrivs om mindre än en vecka. Innan voteringspassen på mötet startar. Man kan inte hålla på och ändra förutsättningarna för en process efter det den startar.

4) För det fjärde har vi i styrelse och på medlemsmöten sedan våren 2011 diskuterat om hur viktigt det är att vi i god tid reder ut på vilket sätt vi ska fatta de viktiga besluten inför valrörelsen 2014, så att alla i god tid i förväg vet vad som gäller, och så att ingen upplever att några krattar manegen åt sig själva genom att i sista stund skriva om regelverket.

Det beslut som nu gäller om hur riksdagsvalsedlarna ska tas fram togs av höstmötet 2012, dvs för ett år sedan. Det togs efter en ordentlig diskussion, där alla åsikter fördes fram, inklusive de som finns i denna motion. Beslutet fattades efter ett underlag från styrelsen, som innehöll fyra alternativ, varav två innehöll öppning för lokala listor.

Det är alltså inte så att den möjlighet motionen önskar blivit bortglömd eller bortkuppad. Den har blivit nedröstad av en majoritet av dem som deltog på höstmötet för ett år sedan. Efter en noggrann och ingående diskussion, där alla synpunkter som nu förs fram var med.

Inför valet 2010 fattades och ändrades mängder av beslut med kort varsel, vilket ledde till en osäkerhet om vad som skulle gälla, som var mycket skadlig för partiet. Låt oss hålla fast vid den tradition vi haft de senaste åren, där vi fattar väl beredda demokratiska beslut god tid i förväg. Och sedan står fast vid dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg, JorgenL, Nicholas Miles


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#4) Gammal
Nicholas Miles Inte uppkopplad
 
Nicholas Miless avatar
 
Inlägg: 524
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #289892
Standard Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 - 2013-10-27, 19:43

Det har framkommit en del frågor och funderingar om mitt yrkande, C04-Y05, som jag skulle vilja svara på.

Någon har invänt att styrelsen bör fatta kollektiva beslut, dvs tillsammans genom omröstning på ett styrelsemöte. Det här är ett bra förfarande i en normalfungerande styrelse med hyfsade rutiner. Problemet är att partistyrelsen varken är normalfungerande eller har hyfsade rutiner. Faktum är att den knappt klarar av att kalla till beslutsmässiga möten ens när den har god tid på sig. Jag vet inte vad det beror på - kanske har det att göra med avhopp och förhoppningsvis blir det bättre med tiden - men så ligger det till idag.

Med de tidsramar och snabba puckar vi har att göra med under en valrörelse, för att inte nämna det tighta schemat för att ta fram listorna, är det oschysst att ålägga vår partistyrelse den arbetsbörda det innebär att lyckas hålla ett behörigt möte, utan alltför lång varsel, där man noga går igenom alla kandidater från alla lokala listor. Det kommer inte hända.

Ett annat problem med originalyrkandet är att det ger alldeles för mycket makt åt lokalavdelningarna att ta fram riksdagslistor. Människor som tas fram av, säg, PP Uppsala kommer inte att kandidera för PP Uppsala. De kommer att kandidera för Sveriges Piratparti, även om deras lista bara råkar finnas i Uppsala.

Vilka som ska kandidera i partiets namn måste, anser jag, vara direkt utsedda antingen av medlemmarna eller av personer direktvalda av medlemmarna. Deras kandidaturer måste underkastas granskning och frågor från hela partiet. Att då ge makt till små lokala kluster i partiet att efter eget huvud besluta vem som ska få chansen att representera hela partiet i riksdagen tycker jag är rent utsagt förjävligt. Det går rakt emot hela partiets kultur och tradition av medlemsdemokrati.

Att införa en "kontrollmekanism" genom att låta en enhällig partistyrelse stryka namn tycker jag är rent skrattretande. Det gör att vilka klåpare som helst kan sitta och stoppa in sig själva på en riksdagslista, och därefter kräva löjligt överväldigande motstånd för att kunna strykas.

Ett rimligt förfarande, om man nödvändigtvis ska ha lokala listor överhuvudtaget, hade varit att låta lokalavdelningar lägga förslag till medlemsmötet eller partistyrelsen, som efter granskning av samtliga kandidater då kan välja att godkänna listorna. Nu finns dock inte tid till att hålla ett extra medlemsmöte efter att rikslistorna fastställts, och eftersom vi inte kan lita på att partistyrelsen kan kalla till ett beslutsmässigt styrelsemöte i tid är alltså den möjligheten stängd.

Därför föreslog jag ett alternativt förslag som ger alla ledamöter i partistyrelsen veto rätt mot alla kandidater från en lokal lista. Lyckas en lokalavdelning leverera en superskärpt lista med så pass bra kandidater att ingen i partistyrelsen kan invända mot dem så kan jag kanske-eventuellt-möjligen-händelsevis tänka mig att den listan förtjänar att bli valsedel. I annat fall får lokalavdelningsfunktionärerna finna sig i att det här är en demokratisk organisation där man bara kan stoppa in sig själv på en ny lista bara för att medlemmarna inte ville ha en när det var omröstning. Och ja, förslaget innebär också att en enskild styrelseledamot kan stryka alla lokala listor om hen känner för det. Med tanke på att ett tidigare medlemsmöte redan sagt nej till lokala listor tycker jag det är ganska rimligt.

Det här förutsätter förstås att man ens ska låta lokala föreningar ta fram riksdagslistor överhuvudtaget. Egentligen håller jag med Mab och Henrik och tycker att alla yrkanden om lokala listor ska avslås, men ska man nödvändigtvis ha lokala listor tycker jag mitt förslag är det minst dåliga.


Chef för Ung Pirats Organisationsutvecklingsgrupp, Ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-10, 17:49 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Jag antar att detta praktiskt innebär att central valsedel och lokal valsedel körs ut till de vallokaler som finns i riksdagsvalkretsen.

Den lokala valsedeln kan inte rakt av ersätta den centrala på grund av medlemsmötesbeslut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
Nicholas Miless avatar
2013-10-15, 20:47 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Originalyrkandet är en inbjudan för olämpliga element att trycka in olämpliga kandidator i olämpliga listor. Läsaren får inferera relevanta invektiv i föregående mening.

Vill vi kunna hålla den typen av olämpliga element borta måste varje styrelseledamot ha vetorätt. Jag litar helt enkelt inte på att styrelsen i god tid lyckas kalla ett behörigt möte för att rösta om listorna.
JorgenLs avatar
2013-10-15, 21:56 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Detta är en viktig säkerhetsventil. Vi vill inte hamna i en situation som den SD har hamnat i där allehanda stollar flockats till partiet inför valen och hamnat/satt sig själva på valsedlar för att man haft ont om folk för att fylla dem. Med resultat att man haft enorma problem med avhopp och uteslutningar för att man lyckats få in folk som inte ställer upp på partiets värderingar och nu sitter med uppåt 50% av platserna tomma.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-15, 22:03 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Samtidigt vore det naturligtvis bättre om tre styrelseledamöter vore överens om att ta bort en olämplig kandidat från en lokal riksdagslista.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 22:20 #9
Inte uppkopplad
Re: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag gillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Detta är en viktig säkerhetsventil. Vi vill inte hamna i en situation som den SD har hamnat i där allehanda stollar flockats till partiet inför valen och hamnat/satt sig själva på valsedlar för att man haft ont om folk för att fylla dem. Med resultat att man haft enorma problem med avhopp och uteslutningar för att man lyckats få in folk som inte ställer upp på partiets värderingar och nu sitter med uppåt 50% av platserna tomma.
Detta betyder att om någon i styrelsen inte vill ha lokala valsedlar så kan denne ensamma person säga nej till alla kandidater och därmed stoppa alla lokala valsedlar.

Är det det du vill ?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-16, 07:23 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har lagt yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Originalyrkandet är en inbjudan för olämpliga element att trycka in olämpliga kandidator i olämpliga listor. Läsaren får inferera relevanta invektiv i föregående mening.

Vill vi kunna hålla den typen av olämpliga element borta måste varje styrelseledamot ha vetorätt. Jag litar helt enkelt inte på att styrelsen i god tid lyckas kalla ett behörigt möte för att rösta om listorna.
Det framgår inte av förslaget ifall det är partistyrelsens eller den aktuella lokala föreningens styrelses ledamöter som ges vetorätt.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-16, 20:28 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag gillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Detta är en viktig säkerhetsventil. Vi vill inte hamna i en situation som den SD har hamnat i där allehanda stollar flockats till partiet inför valen och hamnat/satt sig själva på valsedlar för att man haft ont om folk för att fylla dem. Med resultat att man haft enorma problem med avhopp och uteslutningar för att man lyckats få in folk som inte ställer upp på partiets värderingar och nu sitter med uppåt 50% av platserna tomma.
Motionen handlar om lokala valsedlar i riksdagsvalet 2014. Det vill säga valsedlar som gäller i en eller flera riksdagsvalkretsar inom en lokal förenings verksamhetsområde.

Det enda som står i styrdokumentet för lokala föreningar är att lokala politiska program och kandidatlistor skall delges partistyrelsen. Det nämns inte om partistyrelsen har rätt att ändra på varken program eller kandidatlista.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-16, 20:51 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det enda som står i styrdokumentet för lokala föreningar är att lokala politiska program och kandidatlistor skall delges partistyrelsen. Det nämns inte om partistyrelsen har rätt att ändra på varken program eller kandidatlista.
För de val där den lokala föreningen ställer upp. Men nu är det Piratpartiet Riks som ska ställa upp, inte den lokala föreningen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-17, 05:33 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Styrelsen är ett kollektiv och tänkt att agera kollektivt. Jag ser inte hur det kan finnas ett värde i att ge vetorätt till enskilda styrelseledamöter
Henrik Brändéns avatar
2013-10-17, 15:19 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C04-Y06:
att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-19, 13:29 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Så en styrelseledamot kan då stryka alla kandidater på alla lokala listor om denne inte gillar lokala listor ?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 15:23 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y01:
att ATT lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.
Alldeles för stor rik att råka få olämpliga kandidater på någon lista, vilket kan stjälpa hela partiets riksdagsinträde. Vi har ännu inte tillräckligt starka lokala organisationsstrukturer överallt för att det ska vara lämpligt att låta varje lokal förening ta fram riksdagslistor i hela partiets namn.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-19, 15:38 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C04-Y01:
att ATT lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.
Alldeles för stor rik att råka få olämpliga kandidater på någon lista, vilket kan stjälpa hela partiets riksdagsinträde. Vi har ännu inte tillräckligt starka lokala organisationsstrukturer överallt för att det ska vara lämpligt att låta varje lokal förening ta fram riksdagslistor i hela partiets namn.
Där finns en poäng.

Ett förslag angående det är att de lokala föreningar som är intresserade av att lägga egna listor ser till att deras kandidater frågas ut på detta forumet eller var nu diskussion under primärvalet skall förläggas. (ej nödvändigtvis delta som kandidat i primärvalet riks alltså)
2013-10-19, 16:17 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Jag gillar iden men en lokal förening har inte den tid och resurser som behövs för att genomföra detta. Säg att en kommunförening sätter ihop och distribuerar en lokal lista i stället för bara till kommunen säg till hela valkretsen. Har en kandidat där en verklig chans att komma in eller är det mest för syns skull inget negativt i det.

Själv förespråkade jag rena distriktslistor 5-6 distrikt och de går ut till hela län. 5 listor a 20 kandidater = 100 aktiva. Enklare renare bättre.

tveksam till yrkandena
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-19, 16:25 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Jag gillar iden men en lokal förening har inte den tid och resurser som behövs för att genomföra detta. Säg att en kommunförening sätter ihop och distribuerar en lokal lista i stället för bara till kommunen säg till hela valkretsen. Har en kandidat där en verklig chans att komma in eller är det mest för syns skull inget negativt i det.
En kommunförening har troligen inte rätt att lägga en lista för en riksdagsvalkrets om inte det enbart är den kommunen i kretsen. En landstingsförening har däremot sitt verksamhetsområde i en eller flera riksdagsvalkretsar. Där går det att göra lista eller listor.

Då medlemsmöte har beslutat om en rikstäckande lista så är det främst det som vi skall jobba med. Om någon lokal förening vill ha en lista så blir det ett ärende till partistyrelsen isåfall.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-19, 20:44 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Jag gillar iden men en lokal förening har inte den tid och resurser som behövs för att genomföra detta. Säg att en kommunförening sätter ihop och distribuerar en lokal lista i stället för bara till kommunen säg till hela valkretsen. Har en kandidat där en verklig chans att komma in eller är det mest för syns skull inget negativt i det.
Dessa blir väl mest för syns skull och även för att dra röster till partiet.
Det är ju faktiskt så att det viktigaste är att få röster - målet är inte att folk kommer in via lokala listor utan att lokal listan kan användas för att
lokal kandidater kan få synas i media då de har höga platser på lokal listan. Media bryr sig inte om någon som står på plats 15 på en riksdagslista - även om den är nationell och det i praktiken är en nästan säker plats i riksdagen om man kommer in.

Kostnad för att ta fram röstsedlar är inte speciellt dyr. Röstsedlar kostar ca 650 kr + 30 per tusental så runt 1000 kr kan ge omkring 10 000 röstsedlar. Tillräckligt för att fylla en stad på upp till säg 50 000 röstande med ett antal röstsedlar i varje valdistrikt.
2013-10-20, 11:47 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y05:
att att lokalföreningar godkända av partistyrelsen skall ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.
Motyrkandet tar inte i beaktande att strykning av olämpliga kandidater behandlas i yrkande C04-Y04 samt motyrkande C04-Y06.

Sen är det högst olämpligt att ge så mycket makt till en enskild ledamot, utan det bör endast kunna ske av en enhällig styrelse/majoritetsbeslut i styrelse.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Deeqo, JPAnderson
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-11-03, 14:56 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y01:
att lokalföreningar godkända av partistyrelsen ska ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor.
Vi har redan beslutat på medlemsmöte att vi ska ha en central lista med kandidater till riksdagsvalet. Då tycker jag att vi ska respektera det beslutet och inte nu i sista sekunden slänga in en ogenomtänkt förändring som öppnar för lokala föreningar att skapa listor efter vad de själva tycker, utan att ens behöva rösta om personerna på listorna.
Det öppnar upp för riktigt odemokratiskt framtagna listor, något jag inte vill se.
Avslag!
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-11-03, 14:58 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C04-Y05:
att Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.

(var ursprungligen "lokalföreningar godkända av partistyrelsen ska ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.", men delen om tidplan behandas i annat yrkande)
OM vi nu ska tillåta lokalföreningarna att ta fram egna listor, utan att ens behöva rösta om personerna på listan, behöver vi verkligen en ordentlig säkerhetsventil för att försäkra oss om att vi inte får några rötägg på våra listor. Därför är detta yrkandet bra.
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-11-03, 15:01 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y04:
att en enhällig partistyrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från valsedlarna.
Detta yrkande innebär i praktiken att varje enskild styrelsemedlem ges vetorätt gällande varje enskild lokal lista. Det är inte särskilt lämpligt. Därför är de andra motyrkandena bättre.
AndersLindbäcks avatar
2013-11-03, 19:36 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y04:
att en enhällig partistyrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från valsedlarna.
Andra alternativet är bättre - det kom dock så sent att många missat att tycka att det är bra.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-11-03, 21:54 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y04:
att en enhällig partistyrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från valsedlarna.
Jag förstår inte varför det behöver ställas högre krav om detta beslut jämfört med exempelvis att anta partiets budget.
2013-11-03, 22:32 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C04-Y06:
att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.
Jag gillar pga det yrkande som innehar förstaplatsen i överkomplicerad formulering på hela mötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, Tommten
Henrik Brändéns avatar
2013-11-06, 22:44 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C04-Y05:
att om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.

(var ursprungligen "lokalföreningar godkända av partistyrelsen ska ges möjlighet att lämna in underlag till lokal valsedel enligt samma tidplan som för centrala listor. Om någon i styrelsen finner det lämpligt kan hen stryka kandidater från sådana lokala valsedlar.", men delen om tidplan behandas i annat yrkande)
Eftersom det enligt förslaget kan bli väldigt lätt för ett par personer i en lokal förening att sätta ihop en lista i partiets namn bör det också vara lätt att sätta stopp för eventuella dumheter. Vi har haft nog med problem med knäppskallar som råkat komma till poster där det varit viktigt att snabbt kunna avlägsna dem. Det är ett problem alla unga, snabbtt växande partier har. Jag är övertygad om att våra styrelseledamöter är kloka nog att bara använda den rättigheten om de upptäcker att det finns mycket goda skäl.
Henrik Brändéns avatar
2013-11-06, 22:45 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C04-Y06:
att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.
Nicholas yrkande är bättre.
2013-11-10, 21:07 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C04-Y06:
att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.
Med enklare ord: Styrelsen kan plocka bort personer från listan om fler än hälften av de röstberättigade på styrelsemötet röstar på det.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-10, 21:12 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag gillar yrkande C04-Y06:
att partistyrelsen med beslut fattat medelst gängse krav om kvalificerad majoritet kan plocka bort personer från listan som är uppenbart olämpliga.
Med enklare ord: Styrelsen kan plocka bort personer från listan om fler än hälften av de röstberättigade på styrelsemötet röstar på det.
Kvalificerad majoritet innebär att i fallet med PP att 75% måste uppnås.
Svarttuschs avatar
2013-11-10, 21:15 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Med tanke på att vi redan beslutat att ha en central lista är detta lite väl sent påtänkt. Ville man nu detta kunde man ha lobbat mer för det på förra mötet, anser jag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Henry Rouhivuori
morrs avatar
2013-11-15, 14:58 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Tycker även här att det känns konstigt att jag inte får rösta på var och ett av alternativen, utan att det är allt eller inget som gäller.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-11-15, 15:16 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av morr Visa inlägg
Tycker även här att det känns konstigt att jag inte får rösta på var och ett av alternativen, utan att det är allt eller inget som gäller.
Det skedde i tidigare voteringsomgångar. Dessutom så hänger vissa yrkanden ihop med varandra så det skulle bli ett konstigt beslut om huvudyrkandet faller men något annat yrkande bifalls.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com