Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga

1. Att ha synfel borde ses som barnsjukdom och borde ha rätt till kostnadsfri hjälp, ögon är ett viktig organ där utvecklingen spelar en stor roll för individen.

Att ha synfel kan begränsa barns utveckling i under sin utveckling, det bestrider med FN resolutionerna och bör ses som barnsjukdom.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tegmen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Tegmen Yrkande B46-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 21 personer gillar    2 personer ogillar

att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.


Yrkanden

Av: Tegmen Yrkande B46-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 21 personer gillar    2 personer ogillar

att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B46-Y03 (Bortröstad)
Av: Anna Blixt


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B46-Y02 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Spam


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #289524
Standard Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga - 2013-10-20, 18:05

Motionen handlar om synhjälpmedel till barn, B46-Y02 gäller hela synen på synproblem och att det ska ses som en del av den övriga vården. Presidiet anser därför att yrkandet ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.
   
  (#3) Gammal
Anna Blixt Inte uppkopplad
 
Inlägg: 140
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #289363
Standard Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga - 2013-10-19, 13:46

Jag undrar för övrigt vad som menas med originalyrkandet. Om en 17-åring vill ha ett par Gucci-bågar med specialslipning för 8000 kr, ska vi verkligen bekosta det då? Eller har motionären tänkt sig mer som ett bidrag anpassat för ett par standardbågar med standardglas?
   
  (#4) Gammal
Svarttusch Inte uppkopplad
 
Svarttuschs avatar
 
Inlägg: 66
Reg.datum: Mar 2012

Länk: #288751
Standard Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga - 2013-10-14, 09:09

Jag håller med motionären samt Anton i detta. Alla barn ska ha samma möjligheter, och glasögon kan väldigt lätt bli väldigt dyrt. Att säga att barnbidraget ska kunna betala det är att tänka väldigt kortsiktigt. Barn kostar betydligt mycket mer än 1050 kr i månaden, kanske behövs dessa pengarna till mat, kläder eller hyra? Vad ska man som förälder välja då?

Jag har svårt att förstå hur man kan sätta sig emot motionen, men jag är också ganska enkelriktat. Mina pengar växer inte på träd. Skulle mina barn behöva glasögon skulle jag nog lyckas få råd med det efter lite pusslande. Jag har kompisar med barn som har än mindre pengar än mig, de skulle antagligen ha lite svårare att få råd och skulle därför kanske inte gå till optikern en gång om året för att dubbelkolla så att glasögonen fortfarande hjälper.

Jag skulle vilja se det samhället där ett barn som har sönder sina glasögon inte behöver höra frasen: "Vi har inte råd nu, men kanske om tre månader".


Malin Karlsson, ordförande UP Karlstad, Sekreterare PP Karlstad
Besök gärna min blogg
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Svarttusch  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 21:14 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla barn som har behov av glasögon ska tills de blir 18 år gammal eller gått ur gymnasiet ha rätt till kostnadsfria glasögon och synundersökning."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.
2013-10-08, 09:30 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökning
Jag ogillar eftersom jag anser att nedsatt syn är ett så vanligt problem att detta borde ingå i föräldrarnas ansvar, precis som kläder. Synundersökningar görs redan idag på skolbarn för att bedöma när behovet av glasögon kommer. Det föräldrarna förväntas stå för är i första hand själva glasögonen, och det anser jag är rimligt.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:36 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökning
Jag ogillar eftersom jag anser att nedsatt syn är ett så vanligt problem att detta borde ingå i föräldrarnas ansvar, precis som kläder. Synundersökningar görs redan idag på skolbarn för att bedöma när behovet av glasögon kommer. Det föräldrarna förväntas stå för är i första hand själva glasögonen, och det anser jag är rimligt.
Jag gillar detta yrkande av exakt samma anledning - eftersom det är ett så vanligt problem.

Jag hade tur som växte upp i en ekonomisk ganska bekväm medelklassfamilj, som kunde betala för mina glasögon sedan jag var tio. Jag reflekterade aldrig över hur mycket mina glasögon kostade - jag hade då (och har) ganska stora synproblem, så mina glasögon var och är rätt dyra.

Jag hade en klasskamrat när jag var runt 11-12, som hade fyra år gamla glasögon. Han hade värre syn än jag, och hade enorma problem med att delta i lektioner, leka ute, och läsa och skriva, helt enkelt för att hans glasögon var för gamla. Vi pratade om det då, och han sade rakt ut att ja, hans glasögon var gamla, men han kanske skulle få nya i julklapp.

Det finns barn som går runt med fyra år gamla glasögon, som för det får lida i sitt vardagsliv och sitt skolliv, och som om de har tur kan få nya glasögon istället för leksaker på julen. Och det är så sorgligt så det inte är sant.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JPAnderson, Rasmus Haglund, Tommten
2013-10-12, 11:47 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Jag hör vad du säger Anton, och visst är det sorgligt, men man får 12 600 kr / år i barnbidrag, det borde finnas utrymme för ett par glasögon i det. Om man går på socialbidrag eller liknande kan man också få extra bidrag för att skaffa glasögon vid behov.

Ett generellt glasögonbidrag till barn blir ytterligare en omfördelning av resurser från icke-barnfamiljer till barnfamiljer - varav de allra flesta inte behöver den hjälpen.

Jag är inte helt tokigt starkt emot förslaget, men jag anser att det finns en del saker att diskutera med avseende på omfattningen av glasögonbidraget och ett eventuellt ekonomiskt behovsprövande.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-12, 15:11 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag hör vad du säger Anton, och visst är det sorgligt, men man får 12 600 kr / år i barnbidrag, det borde finnas utrymme för ett par glasögon i det. Om man går på socialbidrag eller liknande kan man också få extra bidrag för att skaffa glasögon vid behov.

Ett generellt glasögonbidrag till barn blir ytterligare en omfördelning av resurser från icke-barnfamiljer till barnfamiljer - varav de allra flesta inte behöver den hjälpen.

Jag är inte helt tokigt starkt emot förslaget, men jag anser att det finns en del saker att diskutera med avseende på omfattningen av glasögonbidraget och ett eventuellt ekonomiskt behovsprövande.
Du anser alltså att det bör finansieras av staten, men att det bör finansieras genom barnbidraget och till alla. Resultatet då blir i så fall att de som inte behöver glasögon får extra pengar som kan användas till annat. Då anser jag det mer effektivt att helt enkelt betala för glasögonen för de som behöver det.

Vidare verkar du missförstå yrkandet (eller så missförstår jag, men jag tycker det är rätt tydligt) - det handlar inte om ett generellt bidrag till alla barnfamiljer, oavsett om de behöver det eller ej. Det handlar om att finansiera nya inköp av synhjälpmedel för de som behöver det.
2013-10-14, 20:56 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Jag noterar att det här är en fråga som även drivs av Majblomman, som bjuder på lite praktiskt underlag i frågan.
T.ex. hittar vi på sid 10 i denna pdf en lista över hur det ser ut med ekonomiskt stöd för glasögon till barn i respektive landsting.

Extra läsvärde finner jag på sista sidan i samma pdf, snabbt summerat:
Antal barn som fått avstå från glasögon pga ekonomi: 10 515
Antal barn som fått vänta på glasögon pga ekonomi: 29 704
Barn i hushåll som avstått från annat viktigt för att köpa glasögon: 31 110
Barn i hushåll som nyttjat lån/avbetalning (aka skuldsatt sig) för att köpa glasögon: 13 999.

Det finns också en del optiker som själva erbjuder gratis glasögon till barn eftersom de anser att landstingens stöd är bristfälliga. De jag på rak arm känner till är Smarteyes, Specsavers och Lensway, men det kan mycket väl finnas fler exempel på det...
2013-10-14, 21:12 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y01:
att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökning
Det framgår inte hur glasögonen ska finansieras, men jag föreslår via normala läkemedelskostnaden. De ska även ingå i högkostnadsskyddet, precis som andra läkemedel. Fördelen här är att det krävs dels läkarutlåtande, samt att familjer med många eller ofta sjuka barn får ekonomisk hjälp pga högkostnadsskyddet.

Vad gäller bågar mm, så lär det behövas regelverk för vad som ingår - kanske bör det bestämmas på samma sätt som vilka läkemedel inköps och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi kanske ska förtydliga motionen med följande "Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon"
2013-10-16, 19:22 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y02:
att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon
Eftersom synfel är så vanligt borde synfel ses som en "folksjukdom". Både undersökning och behandling ska ingå i den svenska sjukvården. Vi har idag redan två system för högkostnadsskydd, och synfel och synhjälpmedel bör kunna ingå i dem. För barn ska både vård och hjälpmedel vara kostnadsfria då de själva inte kan påverka sin ekonomiska situation.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-16, 20:00 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y02:
att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon
Lite dyrare, men det principiellt riktiga sättet att se på saken.
2013-10-17, 13:15 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y03:
att att Alla barn ska ha rätt till ett synhjälpsbidrag vid konstaterat synfel. Bidraget regleras via optikern.
Jag har lyssnat på andras argument och kan tänka mig att svänga i frågan, men jag föreslår några ändringar för att göra förslaget mer realistiskt och bättre genomtänkt.

Jag anser att det är viktigt att stödet utformas som ett bidrag med ett fast belopp, istället för att antyda att vi villkorslöst ska bekosta nya glas och bågar till alla skolbarn. Ett bidrag med fast belopp skulle åstadkomma att situationen blir mer rättvis - den som vill ha linser eller dyrare bågar och specialvarianter av glas kan välja det och få rabatt, medan den som vill ha enklare bågar och glas kan komma undan gratis. Bidragets storlek bör vara anpassat till ett par standardbågar och standardglas, med byte av glas årligen och byte av bågar t.ex. vart 2-3 år. Bidraget kan reglers via optikern precis som tandvårdsbidraget, för att undvika att dysfunktionella familjer blåser pengarna på annat.

Jag anser att det är en dålig idé att skattebetalarna ska gå in och villkorslöst bekosta bågar (som kan vara väldigt dyra) år alla barn. Det här yrkandet skapar en alternativ lösning där hjälpen hamnar där den behövs, utan att skapa onödigt höga kostnader.
2013-10-17, 13:17 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y02:
att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon
Ogillar, eftersom det principiellt blir fel att slå fast att detta ska ses som ett handikapp / en sjukdom, men bara gälla barn. Då står vi och velar med en fot på varje sida av linjen. Om synfel ska räknas som handikapp / sjukdom ska naturligtvis även vuxna omfattas av detta.
2013-10-17, 18:30 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B46-Y02:
att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon
Ogillar, eftersom det principiellt blir fel att slå fast att detta ska ses som ett handikapp / en sjukdom, men bara gälla barn. Då står vi och velar med en fot på varje sida av linjen. Om synfel ska räknas som handikapp / sjukdom ska naturligtvis även vuxna omfattas av detta.
Det står inte att det bara gäller barn. Däremot ska det vara gratis för barn, precis som tandvård är idag.
2013-10-18, 12:13 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Bifall på yrkande B46-Y01

Avslag de övriga
2013-10-19, 13:50 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Jag håller med motionären samt Anton i detta. Alla barn ska ha samma möjligheter, och glasögon kan väldigt lätt bli väldigt dyrt. Att säga att barnbidraget ska kunna betala det är att tänka väldigt kortsiktigt. Barn kostar betydligt mycket mer än 1050 kr i månaden, kanske behövs dessa pengarna till mat, kläder eller hyra? Vad ska man som förälder välja då?

Jag har svårt att förstå hur man kan sätta sig emot motionen, men jag är också ganska enkelriktat. Mina pengar växer inte på träd. Skulle mina barn behöva glasögon skulle jag nog lyckas få råd med det efter lite pusslande. Jag har kompisar med barn som har än mindre pengar än mig, de skulle antagligen ha lite svårare att få råd och skulle därför kanske inte gå till optikern en gång om året för att dubbelkolla så att glasögonen fortfarande hjälper.

Jag skulle vilja se det samhället där ett barn som har sönder sina glasögon inte behöver höra frasen: "Vi har inte råd nu, men kanske om tre månader".

Mina pengar växer inte heller på träd, och därför vill jag se en rimlighet i förslaget. Glasögon är inte bara synhjälpmedel, utan också en modeaccessoar, och därtill kommer problemet med att vissa inte tar hand om sina glasögon.

Jag vill inte se ett samhälle där folk inte har råd till glasögon till sina barn. Men jag vill heller inte se ett samhälle där skattebetalarna tvingas bekosta modeaccessoarer åt folk, eller ett samhälle där folk inte är rädda om sina glasögon eftersom de vet att skattebetalarna ersätter om något skulle hända.

Om vi ska driva den här frågan vill jag se en rimlig formulering, där man gör det tydligt att det handlar om ett bidrag. Det är en rimlig kompromiss, där alla barn får de pengar som behövs till ett par enkla standardbågar med glas, men där man samtidigt måste ta hand om sina bågar (bidraget ska inte räcka till 3 bågar om året) och där man själv får lägga till pengar om man vill ha finare bågar och mer avancerade glas.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 08:35 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y01:
att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.
Självklart, det är en enorm ekonomisk börda för låginkomsttagare/ungdomar. Varför det särbehandlats från annan vård är för mig oförståeligt.
Svarttuschs avatar
2013-10-26, 20:08 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Mina pengar växer inte heller på träd, och därför vill jag se en rimlighet i förslaget. Glasögon är inte bara synhjälpmedel, utan också en modeaccessoar, och därtill kommer problemet med att vissa inte tar hand om sina glasögon.

Jag vill inte se ett samhälle där folk inte har råd till glasögon till sina barn. Men jag vill heller inte se ett samhälle där skattebetalarna tvingas bekosta modeaccessoarer åt folk, eller ett samhälle där folk inte är rädda om sina glasögon eftersom de vet att skattebetalarna ersätter om något skulle hända.

Om vi ska driva den här frågan vill jag se en rimlig formulering, där man gör det tydligt att det handlar om ett bidrag. Det är en rimlig kompromiss, där alla barn får de pengar som behövs till ett par enkla standardbågar med glas, men där man samtidigt måste ta hand om sina bågar (bidraget ska inte räcka till 3 bågar om året) och där man själv får lägga till pengar om man vill ha finare bågar och mer avancerade glas.
Jag kan förstå hur du tänker, men jag tycker en sådan formulering kan bli dum. Om jag tar mig själv som exempel. Jag har haft glasögon sedan mellanstadiet och jag tog väl hand om mina glasögon. T. ex när det var dags att byta återanvände jag bågarna och bara bytte glas. Jag har varit med om att ett enda par gått sönder för mig, det var på en idrottslektion när jag fick en fotboll rätt på ögat. Säg att jag hade "fått" dessa glasögon bara tre månader innan, ska jag då tvingas gå utan eller med trasiga glasögon i 9 månader? Eller hur ska en sådan formulering vara? Hur många glasögon på år är tillåtet? Och hur många barn ser sina glasögon som en modeaccesoar som måste bytas ut flera gånger per år?

Dessutom, det ligger på föräldrarna att lära barnen att ta hand om sina saker, och föräldrar som har dåligt ställt brukar inte direkt hantera sina saker som "slit och släng". Det är nog större risk att barnen till rika föräldrar har sönder sina glasögon. Med just barn är det svårt att säga hur många glasögon som är "lagom" på ett år, för det beror helt på hur barnen är aktiva. Om de bara sitter framför datorn borde ju glasögonen hålla till de behöver bytas pågrund av synfelet. Däremot, ett barn som är aktivt, ute och leker, med i klassfotbollen och liknande kanske förbrukar ett par glasögon per år.

Jag kan inte rösta emot den här motionen enbart för att vissa föräldrar inte lär sina barn att vara rädd om sina ägodelar.
Andreas Bjärnemalms avatar
2013-10-26, 20:32 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.
B46-Y03 är bättre
2013-11-07, 13:00 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.
Kostnadsfritt helt fel målsättning eftersom man då tvingar alla att bära billigaste/fulaste på marknaden (tänk lumpenglasögon).

Bidrag däremot är bättre eftersom det ger den enskilde bättre möjligheter att välja.

Eftersom motionen är för "kostnadsfria" kommer jag rösta Avslag.Oavsett anser jag att det inte är en lika viktig fråga idag som förr eftersom det kommit in aktörer som Lensway på marknaden som gör att man trots svåra synfel kan få glasögon för 4-500kr när de kör någon av sina kampanjer.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com