Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud

Proposition kring tillsättande av Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig (företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. De här reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter ska skyddas på ett bra sätt. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda.

Styrelsen anser att det skulle vara bra för organisationen att införa ett personuppgiftsombud och att detta ska ske genom en stadgebilaga döpt till "Regelverk kring tillsättning av personuppgiftsombud"

Styrelsen föreslår följande tillvägagångssätt för att utse ett personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombud ska utnämnas årsvis av styrelsen på styrelsens konstituerande möte och personuppgiftsombudet utses på ett års tid. Varje år utses ett nytt personuppgiftsombud, men samma person kan ha posten flera år i rad om så önskas. För att hitta lämpliga personer till tjänsten skall styrelsen minst fyra veckor innan det konstituerande mötet gå ut med öppen nominering för att få in intressenter.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: AndersLindbäck Yrkande P01-Y05 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande P01-Y05 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P01-Y01 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Tillbakadraget yrkande P01-Y02 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Tillbakadraget yrkande P01-Y03 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Tillbakadraget yrkande P01-Y04 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #293156
Standard Sv: Proposition P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud - 2014-10-08, 20:29

Alltså... det här borde knappt behöva vara en stadgefråga - är det inte en operativ fråga att ha ett sådant här ombud? Det är ju trots allt reglerat i lag för att ha integritetsskydd för individer? Eller missar jag något?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, EnRIz, Kristofer Pettersson, Mab, Michael Ståhl, Peter Löfgren, Urban Sundström
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  
Svara med citat
  (#3) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #293056
Standard Sv: Proposition P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud - 2014-10-07, 23:23

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
En stadgebilaga är ett textdokument som behöver antas i hela sin ordalydelse, inte baserat på attsatser ominnehållet.

Jag föreslår att den i styrelsen som skrev den här propositionen lägger tilläggsyrkanden med förslag till exakt ordalydelse i denna bilaga för varje attsats.
Motyrkanden menar jag naturligtvis....


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Klas Jönsson
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


JorgenLs avatar
2014-10-07, 23:21 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud -
En stadgebilaga är ett textdokument som behöver antas i hela sin ordalydelse, inte baserat på attsatser ominnehållet.

Jag föreslår att den i styrelsen som skrev den här propositionen lägger tilläggsyrkanden med förslag till exakt ordalydelse i denna bilaga för varje attsats.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-14, 16:47 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska införa rollen som personuppgiftsombudet via stadgebilaga
Anser inte detta är en fråga som bör regleras i stadgebilaga. Tillsättande av detta ombud bör styrelsen göra på egen hand


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
AndersLindbäcks avatar
2014-10-14, 16:48 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y02:
att i denna stadgebilaga ska stå att personuppgiftsombudet utses av styrelsen på konstituerande styrelsemöte.
Anser inte detta är en fråga som bör regleras i stadgebilaga eller medlemsmöte. Tillsättande av detta ombud bör styrelsen göra på egen hand


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
AndersLindbäcks avatar
2014-10-14, 16:48 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y03:
att i denna stadgebilaga ska stå att personuppgiftsombudet utses av styrelsen på ett års tid.
Anser inte detta är en fråga som bör regleras i stadgebilaga. Tillsättande av detta ombud bör styrelsen göra på egen hand


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
AndersLindbäcks avatar
2014-10-14, 16:48 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y04:
att i denna stadgebilaga ska stå att personuppgiftsombudet utses av styrelsen genom öppen nominering med utskick om detta minst fyra veckor innan konstituerande styrelsemöte.
Anser inte detta är en fråga som bör regleras i stadgebilaga. Tillsättande av detta ombud bör styrelsen göra på egen hand


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-16, 17:36 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud -
Det beror naturligtvis hur lagen är skriven om tillsättande av personuppgiftsombud bör ligga som en stadgebilaga eller inte.

Får här passa på att nämna att partistyrelsen ska kunna fatta beslut om saker som inte i detalj finns redovisade i något internt dokument och när det så krävs fatta beslut på ett sätt som går i mot dokumentförda rutiner utifall ett icke-beslut förvärrar situationen.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 18:48 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y05:
att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.
Geostefans avatar
2014-10-20, 06:39 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y05:
att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.
För att inte arbetet ska bli för tungrott. Dessutom ska väl ett sådant beslut föras in i mötesprotokoll från styrelsemöte?
Geostefans avatar
2014-10-20, 06:41 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska införa rollen som personuppgiftsombudet via stadgebilaga
Har samma åsikt som Anders Lindbäck.
JorgenLs avatar
2014-10-28, 18:17 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska införa rollen som personuppgiftsombudet via stadgebilaga
Onödigt. Om PUL säger att vi ska ha ett personuppgiftombud så kan styrelsen utse ett sådant, det är inte förtroendepost av den digniteten att det behöver formaliseras av specifika regler.
JorgenLs avatar
2014-10-28, 18:18 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y05:
att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.
Om det alls behövs ett beslut på medlemsmötet är detta en mera rimlig detaljeringsnivå.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com