Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision

Proposition om utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision

Det har under de senaste åren förekommit en livlig diskussion om hur partiet bör vara organiserat framöver. Det har diskuterats om vi ska ha medlemsmöten afk eller online. Ifall vi ska ha direkt demokrati eller representativ demokrati (ombud som röstar). Ifall partiledaren och eventuellt också partisekreteraren inte borde vara valda av partiets högsta beslutande organ. Ifall uppdelningen styrelse - ledning ska vara kvar, eller ersättas med en ordning som mer påminner om andra politiska partiers. Ifall partiledarskapet alltid ska has av en person eller kunna vara delat. Hur stor styrelsen ska vara. Vilken status och exakt hur regelverket ska se ut för de lokala föreningarna. Med mera.

Många av dessa frågor hänger nära ihop med varandra. Det finns därför goda skäl att starta en process för att diskutera dem allihopa i ett sammanhang, och se till att samordnat fatta beslut om hur de olika delarna av organisationen ska fungera och hänga ihop, som kan vara helt genomförda i god tid före valet 2018. Även om 2018 förefaller ligga långt borta innebär våra treåriga överlappande mandatperioder för styrelseval att det är bråttom att fatta beslut rätt snart för att en eventuell ny organisation ska vara på plats i god tid innan valet, så att man ska kunna genomföra valrörelsen med en organisation som hunnit sätta sig och alla hunnit lära sig hur den fungerar.

Vi föreslår därför att medlemsmötet uppdrar åt styrelsen att omedelbart efter höstmötet tillsätta en stadgerevisionskommitté där både styrelseledamöter, ledningspersoner, presidialer och andra medlemmar kan ingå, som får arbeta fram förslag till nya stadgar, som diskuteras under en remissvända under vintern, och sedan behandlas i en första läsning på vårmötet 2015, och om det behövs en andra läsning detta kan göras på ett extra medlemsmöte under sommaren 2015, så att man till hösten 2015 kan förrätta val i enlighet med eventuella nya eller förändrade stadgar.

Tidtabellen för arbetet med förändrad organisation och nya stadgar skulle i så fall bli följande:

Nov 2014: Styrelsen tillsätter en stadgerevisonsgrupp.

Jan 2015: Gruppen presenterar ett första utkast till nya stadgar, som diskuteras i partiet.

Mars 2015: Gruppen beaktar synpunkter, och lägger ett förslag som motion till vårmötet 2015.

April-maj 2015: Förslaget behandlas i en första läsning av medlemsmötet.

Sommaren 2015: De eventuella förändringar som kan behöva behandlas i två läsningar behandlas av ett eventuellt extra medlemsmöte.

Hösten 2015: De nya stadgarna gäller, och val kan börja förrättas enligt dem.


Därigenom skulle den nya ordningen vara sjösatt ett och ett halvt år före valet, vilket torde vara tillräckligt för att organisationsförändringarna inte ska störa möjligheterna att driva nästa valrörelse.

Vi föreslår därför höstmötet 2014 besluta:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mötespresidiet Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    7 personer ogillar

att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    7 personer ogillar

att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #292860
Standard Sv: Proposition P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision - 2014-10-07, 17:10

Det är viktigt att den här diskussionen kommer igång snabbt, att den sker strukturerat och att det kommer fram ett förslag till eventuellt omarbetade stadgar till vårmötet, och att ett preliminärt förslag hunnit diskuteras grundligt innan dess.

Det är också viktigt att alla i organisationen - från aktivister i en lokal förening till partiledaren - vet att det kommer att ske, och hur tidtabellen ser ut. Så att de på bästa sätt kan förbereda sig för att ge input i diskussionen redan i början, innan vi stadgenördar börjar skriva konkreta lösningar.

Bästa sättet att åstadkomma detta är att medlemsmötet beslutar om saken, och naglar fast huvuddragen i tidtabellen.

Naturligtvis är det som många säger så att styrelsen skulle kunnat göra det hela helt utan uppdrag från medlemsmötet. Men det finns inget som hindrar medlemsmötet att ge styrelsen ett sådant uppdrag. Och det finns inget som hindrar styrelsen att be medlemsmötet om det. Jag tycker det blir tydligare för alla vad som gäller om man gör som styrelsen föreslår.

Den verksamhetsplan vi beslutar om handlar om 2015. Styrelsens del av det här arbetet ska ske under återstoden av 2014.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
anderserk, Geostefan, JorgenL, Mab, Peter Löfgren, Urban Sundström


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #292788
Standard 2014-10-07, 14:04

Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.
Jag var tyvärr inte med på det möte då partistyrelsen antog denna proposition, då hade jag sannolikt vänt mig emot den.

Jag förstår inte varför partistyrelsen ska behöva söka medlemmarnas förtroende att göra detta, då det torde vara en naturlig del av partistyrelsens arbete.

Om vi vill ha med det som ett beslut av medlemsmötet kan det med fördel tas i verksamhetsplanen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Winckle, JimmieK, Leif Svahn Skåne, Mikael Holm, willenfort
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


heddahenriks avatar
2014-10-07, 21:28 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.
Det Anton säger verkar vettigt.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-08, 01:50 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det är viktigt att den här diskussionen kommer igång snabbt, att den sker strukturerat och att det kommer fram ett förslag till eventuellt omarbetade stadgar till vårmötet, och att ett preliminärt förslag hunnit diskuteras grundligt innan dess.

Det är också viktigt att alla i organisationen - från aktivister i en lokal förening till partiledaren - vet att det kommer att ske, och hur tidtabellen ser ut. Så att de på bästa sätt kan förbereda sig för att ge input i diskussionen redan i början, innan vi stadgenördar börjar skriva konkreta lösningar.

Bästa sättet att åstadkomma detta är att medlemsmötet beslutar om saken, och naglar fast huvuddragen i tidtabellen.

Naturligtvis är det som många säger så att styrelsen skulle kunnat göra det hela helt utan uppdrag från medlemsmötet. Men det finns inget som hindrar medlemsmötet att ge styrelsen ett sådant uppdrag. Och det finns inget som hindrar styrelsen att be medlemsmötet om det. Jag tycker det blir tydligare för alla vad som gäller om man gör som styrelsen föreslår.

Den verksamhetsplan vi beslutar om handlar om 2015. Styrelsens del av det här arbetet ska ske under återstoden av 2014.
Jag ser inga stora problem med att propositionen skulle gå igenom, men det vore en olycklig praxis som kan tolkas av styrelsen som att den ska vänta på beslut från medlemsmötet innan den gör saker.

Sen vill jag också meddela som hastigast att stadgerevisionsgruppen redan planeras. Här är styrelsens kalendarium, och den punkten står redan listat för novembermötet.

xpndrs avatar
2014-10-14, 16:09 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.
Jag anser att en stadgerevisionsgrupp skall utses av medlemsmötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sennah
MasterBofSwedens avatar
2014-10-23, 10:08 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y01:
att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.
Låter som ett bra uppdrag.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-23, 15:48 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.
Jag anser att en stadgerevisionsgrupp skall utses av medlemsmötet.
Vilket medlemsmöte tycker du att det ska göras på? Jag skulle tycka det var olyckligt om vi var tvungna att vänta tills nästa medlemsmöte, och ingen lade ett sådant yrkande till detta möte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com