Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B19: Sakpolitik: Förändra Internetspelmonopolet

I Sverige, liksom i många andra länder, är det strikt reglerat vem som får bedriva hasardspel (poker, bingo, kasinospel, etc) på Internet. I Sverige får endast det statliga bolaget Svenska Spel bedriva poker och bingo, och kasinospel är inte tillåtet alls.


Som vi alla vet så är det dock omöjligt att reglera företeelser på Internet på detta sätt. Det finns en mängd spelbolag, både svenska och utländska, som med serverar utanför Sverige (Malta är ett populärt ställe att ha dem på) som i praktiken riktar sig mot svenskar. Detta är egentligen inte förenligt med svensk lag, men svenska staten kan inte göra så mycket åt det.


Vid ett fler tal tillfällen har detta används som argument för att filtrera och censurera Internet. Den statliga utredningen SOU 2008:124 föreslog ett s.k. främjandeförbud som i praktiken skulle innebära censur av Internet.


Internetspelmonopolet är alltså ett hot mot ett fritt och öppet Internet, och vi pirater borde kräva att det avskaffas. Istället bör man ha ett system där vem som helst som uppfyller vissa krav kan få tillstånd att bedriva hasardspel på Internet, i Sverige och riktat till svenskar, under tillsyn av Lotteriinspektionen.


Detta skulle leda till att svenska staten förlorar lite intäkter i form av utdelningar från Svenska Spel. Detta skulle dock vägas upp av möjligheten att beskatta de icke-statliga bolag som får tillstånd i Sverige.


Dessutom sker det mycket utveckling av dataspel i Sverige, och det gäller även hasardspel för Internet (Net Entertainment, Boss Media, Ongame och flera mindre). Utvecklingen är tillåten, men dessa företag tvingas att antingen exportera sin produkt, sälja den till Svenska Spel (vilket inte alla kan göra), eller öppna ett dotterbolag på Malta och på så sätt kringgå svensk lagstiftning. Jag är övertygad om att flera av dessa svenska spelföretag skulle vara intresserade av att driva spel lagligt i Sverige. Dels så vill de flesta företag bedriva sin verksamhet lagligt om det går, dels så blir det billigare att driva sina spel på hemmaplan när man ändå har huvudkontor och utveckling här.


Att tillåta de svenska speutvecklingsföretagen att driva sina egna spel i Sverige vore en bra näringspolitik för Sverige. Nu verkar trenden vara att flera blir uppköpta av utländska aktörer. (Boss Media och Ongame är uppköpta, Net Entertainment är fortfarande svenskt.)


Ett argument mot spelmonopolet är risken för spelberoende. Men det fungerar inte idag då svenskar i praktiken enkelt kan spela ut utländska spelsajter, som inte alltid är så ansvarsfulla. Jag tror det blir bättre i detta avseende om det finns ett större utbud av lagliga spel att välja mellan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: AndersLindbäck Yrkande B19-Y03 (Motyrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande B19-Y03 (Motyrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger fel

Tillbakadraget yrkande B19-Y01 (Jämkad med yrkande B19-Y03)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B19-Y02 (Jämkad med yrkande B19-Y03)
Av: Anton Nordenfur


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2014-10-07, 11:09 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y01:
att monopolet för hasardspel på Internet avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige
Helt i linje med både vår frihetliga ideologi och att vi drar konsekvenserna av den globalisering som internet bidragit till.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:19 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Sakpolitik: Förändra Internetspelmonopolet -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 13:46 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y01:
att monopolet för hasardspel på Internet avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige
Går hand i hand med vår syn på ett fritt internet! Statens försök att kontrollera ett så massivt monopol har inga som helst positiva effekter, snarare riskerar det att stärka den illegala, internationella marknaden. Då är det mycket bättre att öppna upp för en reglerad spelmarknad.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 13:56 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige."
Samma andemening som originalyrkandet, men formuleringen fungerar bättre med hur partiet antar ny politik.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 15:14 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y03:
att att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."
Bättre formulering.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 15:24 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B19-Y02 till fördel för B19-Y03.

Mitt bortjämkade B19-Y02:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige."

B19-Y03, som jag tycker bättre om:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."
2014-10-07, 21:34 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B19-Y01 till fördel för B19-Y03.

Mitt bortjämkade B19-Y01:
monopolet för hasardspel på Internet avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige

B19-Y03, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."


Detta är vad jag tycker.
2014-10-08, 14:59 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."
Man bör även se över svenska spels monopol generellt. På t.ex. casinon, spel på hästar osv och öppna upp för andra aktörer under reglerade former.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com