Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen

Att motverka spridning av antibiotikaresistens och resistenta bakterier är viktigt både när det gäller djur och människor. Sverige har jämfört med andra länder ett gott läge på djursidan. Dessutom minskar användningen av antibiotika. Men det krävs ett stort gemensamt arbete av läkare, patienter, djurägare, djurhälsopersonal och myndigheter för att behålla det goda läget.

Resistenta bakterier utvecklas i en alarmerande hastighet i världen på grund av en kraftig överanvändning av antibiotika. Bakterierna sprids sedan genom en ökad rörlighet av både människor och djur. Samverkan mellan länder och mellan myndigheter inom olika sektorer har mycket stor betydelse.

Antibiotikaresistenta bakterier överförs mellan människor och djur. I flera länder i Europa har det en skett en kraftig utveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier bland djur de senaste åren. Sverige har tack vare ett långsiktigt arbete en låg läkemedelsanvändning och mindre problem med antibiotikaresistenta bakterier bland djur i jämförelse med många andra länder.

Arbetet med att få ner den onödiga antibiotikaanvändningen måste fortsätta. Användning av antibiotika i annat syfte än botning av sjukdomar ska vara fortsatt förbjudet. Vaccinationsprogram ska sättas in hos riskgrupper när det behövs för att immunförsvaret ska kunna verka mer effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier för att slippa användningen av antibiotika. Det ska instiftas en märkning av mat som innebär antibiotikafri och hållbar djurhållning. Varje användning av antibiotika ska verka för att samtliga berörda bakterier ska dö. Klordoppning, eller liknande, av kött för att tvätta bort bakterier ska aldrig vara en ersättning för god djurhållning. Varje användning av antibiotika ska alltid vara noga avvägd för att se till att det valda antibiotikum är mest lämplig och effektiv för just den situationen.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Tällberg

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande B20-Y07 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Antibiotikaanvändningen på sällskapsdjur och bruksdjur måste minska, både i Sverige och övriga världen. Antibiotika ska bara få ges till djur för att bota sjukdomar och för att hindra att en bakteriesjukdom som redan kommit in i en djurbesättning sprider sig till friska djur i besättningen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B20-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg
Tillbakadraget yrkande B20-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Gustav Tällberg
Tillbakadraget yrkande B20-Y10 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Tillbakadraget yrkande B20-Y02 (Jämkad med yrkande B20-Y08)
Av: Gustav Tällberg
Tillbakadraget yrkande B20-Y08 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Av: Gustav Tällberg Yrkande B20-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att det införs en speciell märkning av mat som innebär antibiotikafri och hållbar djurhållning.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B20-Y04 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Av: Gustav Tällberg Yrkande B20-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att klordoppning, eller liknande, av kött för att tvätta bort bakterier ska vara förbjudet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B20-Y06 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


TilläggsyrkandenHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 23:02 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen -
I många länder ges djur rutinmässigt antibiotika mer eller mindre konstant, för att förebygga bakterieinfektioner. Det har ett till höga halter antibiotika i marken runt djuranläggningar, och att en förfärande hög andel av bakterierna både i marken och i tarmarna hos fåglar i närheten är resistenta. Sådan användning av antibiotika måste fås bort, och för det behövs internationellt samarbete.

När några djur i en besättning insjuknar i en smittsam bakteriesjukdom vet man att risken är stor att den sprids till resten av besättningen, och att många av djuren redan är smittade, även om de inte börjat visa symptom. I en del sådana fall kan det vara rimligt att under en begränsad tid ge alla djur i besättningen antibiotika, för att slå ut bakterierna hos dem som redan smittats, och döda dem med en gång de kommer in i nya djur. Fastän några av dem som då får antibiotika inte är smittade.

Därför undrar jag om inte det första yrkandet är lite väl drastiskt formulerat. Man ska absolut inte tillåta att antibiotika generellt används för att förebygga infektioner. Men i just den situation jag beskriver kan det vara motiverat, och därför är det inte bra att helt förbjuda varje annan användning än att bota. Så kanske man skulle kunna mjuka upp den formuleringen en aning?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2014-10-08, 07:30 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
I många länder ges djur rutinmässigt antibiotika mer eller mindre konstant, för att förebygga bakterieinfektioner. Det har ett till höga halter antibiotika i marken runt djuranläggningar, och att en förfärande hög andel av bakterierna både i marken och i tarmarna hos fåglar i närheten är resistenta. Sådan användning av antibiotika måste fås bort, och för det behövs internationellt samarbete.
Internationellt samarbete kanske kan få konsekvensen att det försämras i Sverige istället, så jag vette tusan om det verkligen är rätt metod.
2014-10-08, 19:52 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: att det införs en speciell märkning av mat som innebär antibiotikafri och hållbar djurhållning.
Demeter, EU-ekologiskt och krav är exempel på märkningar som finns idag som innebär att minimalt med antibiotika använts. Det behövs inte fler märkningar.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 12:56 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y07:
att anta ställningstagandet "Antibiotikaanvändningen på sällskapsdjur och bruksdjur måste minska, både i Sverige och övriga världen. Antibiotika ska bara få ges till djur för att bota sjukdomar och för att hindra att en bakteriesjukdom som redan kommit in i en djurbesättning sprider sig till friska djur i besättningen."
Tre modifieringar: 1) Tydliggöra att det inte bara rör matproduktionsdjur utan också våra kelgrisar. 2) Göra klart att det både gäller att få bättre regler i Sverige, och att påverka resten av världen. 3) Lite mjukare hållning för de fall en smitta kommit in i en besättning och man inte hinner vaccinera, och vill hindra att resten av djuren insjuknar.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:53 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Förtydligande av tidigare yrkande.

Anledningen till varför vaccination ska användas för att minska antibiotikaanvändning då vaccination påverkar virus och antibiotika påverkar bakterier är att immunförsvaret inte ska vara nedsatt på grund av ett virus om immunförsvaret sedan utsätts för bakterier.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:53 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B20-Y08 till fördel för B20-Y02.

Mitt bortjämkade B20-Y08:
mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.

B20-Y02, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:54 #8
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B20-Y08:
mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:54 #9
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B20-Y02 till fördel för B20-Y08.

Mitt bortjämkade B20-Y02:
mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.

B20-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:56 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika hod människor och djur i annat syfte än botning eller minskad spridning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:56 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B20-Y09:
mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika hod människor och djur i annat syfte än botning eller minskad spridning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 15:56 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika hos människor och djur i annat syfte än botning eller minskad spridning av sjukdomar ska vara förbjudet.
2014-10-24, 11:27 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika hos människor och djur i annat syfte än botning eller minskad spridning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Iden bakom ar bra, men det har skulle betyda en forbud emot forskning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jacob Bohlin
2014-10-24, 11:28 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika i annat syfte än botning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Iden bakom ar bra, men det har skulle betyda en forbud emot forskning.
JorgenLs avatar
2014-11-06, 08:15 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika i annat syfte än botning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Yrkande Y07 är bättre formulerat
Kristofer Petterssons avatar
2014-11-06, 12:39 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att användning av antibiotika i annat syfte än botning av sjukdomar ska vara förbjudet.
Det är fullt möjligt att det finns "annan användning" av "antibiotika" som är fullständigt rimligt. Motionen är lite enögd.
AndersLindbäcks avatar
2014-11-08, 21:46 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Vaccinering borde endast sättas in vid hög risk.
Targas avatar
2014-11-08, 22:27 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: att varje val av antibiotikum ska vara noga avvägd för att säkerställa att alla bakterier dör.
Hur säkerställer man att alla bakterier dör? Ska man vänta med att sätta in antibiotika tills en odling säger vilka bakterier som orsakar sjukdomen är.

I så fall är det inte säkert att jag hade haft mitt ena ben kvar. Fick en infektion i ett knä och det krävdes tre olika flytande antibiotika plus en i tablettform för att bli frisk.
Targas avatar
2014-11-08, 22:30 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: att all användning av antibiotika ska uppföljas för att se till att alla berörda bakterier dör.
Hur säkerställer man att alla berörda bakterier dör? Hur ska uppföljningen ske?
2014-11-10, 08:10 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: att det införs en speciell märkning av mat som innebär antibiotikafri och hållbar djurhållning.
Det finns som redan sagts märkningar som tar hänsyn till antibiotika. Ent ill märkning ökar bara förvirringen.
2014-11-10, 14:05 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Jag tycker att vi ska vara skeptiska till vaccinationsprogram. Tänker på fågelinfluensavaccinen som köptes in i överflöd och som gav folk narkolepsi, samt stora vinster till de marknadsfört och sålt sina vaccin till staten.
Anton Nordenfurs avatar
2014-11-11, 14:15 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B20-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att vaccinationsprogram för både människor och djur ska sättas in när det finns risk till sjukdomar.
Jag tycker att vi ska vara skeptiska till vaccinationsprogram. Tänker på fågelinfluensavaccinen som köptes in i överflöd och som gav folk narkolepsi, samt stora vinster till de marknadsfört och sålt sina vaccin till staten.
Att ett vaccin fungerade oklart bra (ja, oklart) är inte skäl nog att fösa ut vaccin. Självklart ska vi vara skeptiska till all ny medicin, där vaccin är en typisk medicin som ständigt måste förnyas, men det betyder inte att vi ska sluta ha ny medicin.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com