Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik

Alla människor ska ha samma rättigheter till ett värdefullt och stimulerande liv. Det gäller för äldre likväl som för andra grupper.

För att ytterligare skydda och stärka de äldres rättigheter bör en äldreombudsperson, likt barnombudsmannen, instiftas på riksnivå. Denne ska ha samma uppgifter som barnombudsmannen, med ur ett äldreperspektiv istället för ur ett barnaperspektiv. Ett exempel på en arbetsuppgift som en äldreombudsperson har är att lämna en rapport till regeringen varje år om vad som är bra och vad som är dåligt med samhället ur ett pensionärsperspektiv.

Ytterligare åtgärder för att stärka pensionärernas rättigheter är att pensionärer ska kunna fortsätta arbeta efter 100 om de så är vid liv och dessutom vill fortsätta arbeta. Det borde inte finnas någon övre gräns för när du fortfarande har rätt till ett arbete på samma villkor som alla andra. Detta betyder dock inte att en äldre ska förväntas arbeta tills hen blir 100 år eller att hen fortfarande ska vara kapabel nog att behålla sitt arbete på ålderns höst.

En tredje åtgärd för att stärka pensionärernas rättigheter är att pensionärerna själva ska få välja vilken boendeform som passar dem bäst. Om de vill bo kvar hemma, med eller utan hemhjälp, eller på ett äldreboende. Alla vill inte bo kvar hemma och alla vill inte heller bo på ett äldreboende. Valfrihet ska vara en självklarhet även på ålderns höst.

En fjärde åtgärd för att skydda pensionärernas rättigheter är att vården måste återkommande undersöka om äldre verkligen får de mediciner de ska ha och om de verkligen behöver de mediciner de använder. Istället för att bidra till hälsa och välmående riskerar medicinen att bli ett problem, bland annat eftersom många mediciner måste tas vid samma tidpunkt varje dag.

En femte åtgärd för att stärka pensionärernas rättigheter är att sänka skatten på inkomstpension till en nivå som motsvarar den för vanlig inkomst. Detta eftersom den allmänna pensionen grundar sig på vanlig inkomst. Dessutom bör premiepensionssystemet skrotas för att låta den sparande själv bestämma var hen ska spara sina pengar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Tällberg

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Gustav Tällberg Yrkande B22-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att en äldreombudsperson instiftas på riksnivå.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B22-Y02 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Tillbakadraget yrkande B22-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg
Tillbakadraget yrkande B22-Y06 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Av: Gustav Tällberg Yrkande B22-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att vården återkommande undersöker om en vårdtagare får de mediciner som hen behöver samt om hen har behov av de mediciner hen får.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B22-Y05 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293057
Standard Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik - 2014-10-07, 23:23

Yrkande två och tre är rätt luddiga, och behöver nog göras tydligare.

Citat:
att mötet antar ställningstagandet: att den övre gränsen för rätt till arbete ska tas bort.
Vi har vad jag vet ingen lagstadgad rätt till arbete i Sverige. Kan det vara så att du vill ta bort åldersgränsen för när en arbetsgivare måste låta den som vill forstätta arbeta få vara kvar? Det tror jag i så fall inte alls är någon bra idé. Tyvärr är det så att alla inte förstår att de börjar bli gamla och gaggiga och inte längre gör någon nytta på arbetsplatsen.

Citat:
att mötet antar ställningstagandet: att pensionärer själva ska få bestämma om de vill bo hemma eller på äldreboende.
Jag tror alla redan idag får välja hur de vill bo. Problemen ligger väl i att kommuner inte klarar av att ge alla den slags boende de önskar. Därför misstänker jag att det du är ute efter är att kommuner ska garantera alla som vill bo i äldreboenden sådant, och garantera hemtjänst och hemvård till alla som önskar en sådan lösning. Det tror jag dock skulle vara både orimligt och orealistiskt. Ibland har en person så stort vårdbehov att hen inte kan vårdas hemma, och det är inte alltid personen är så klar i knoppen att hen förstår det. Och att lova plats på äldreboende åt alla som önskar - utan att göra någon slags behovsprövning - det kan bli väldigt dyrt för kommunerna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, willenfort


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #293668
Standard Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik - 2014-10-17, 08:11

Dessa yrkandena är för mig helt obegripliga;

Citat:
Yrkande B22-Y03 att mötet antar ställningstagandet: att pensionärer själva ska få bestämma om de vill bo hemma eller på äldreboende.
I motsats till dagens rätt att bestämma detta?
Eller vill du ha det lagstadgat? För däri kommer det stora bekymret... Hur skall man tex. få en dement åldring att gå med på flytt till boende då denne uppenbart inte kan sköta sig själv i hemmet utan fara för liv och hälsa?

Citat:
Yrkande B22-Y04 att mötet antar ställningstagandet: att vården återkommande undersöker om en vårdtagare får de mediciner som hen behöver samt om hen har behov av de mediciner hen får.
Ehm ok.... Gäller detta samtliga medborgare? Vilka mediciner? Vilken vårdinstans skall införa och sköta detta mastodontregister över alla sveriges medborgare som tar nån form av medicin?


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Timmy Inte uppkopplad
 
Timmys avatar
 
Inlägg: 73
Reg.datum: May 2009

Länk: #293664
Standard Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik - 2014-10-16, 20:29

Borde vi kanske, om vi inte vill säga äldre utan till exempel pensionärer, inte också säga vårdhem istället för äldreboende? Som jag har förstått det är vårdhem i princip ekvivalent med äldreboende men utan föreställningen att vårdtagaren behöver vara gammal.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2014-10-07, 11:14 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: att den övre gränsen för rätt till arbete ska tas bort.
Strålande förslag! Vi måste avskaffa denna oskäliga diskriminering. Dessutom är det en ren vinst för statskassan när folk arbetar längre; eventuellt kunde vi stödja det med att sänka arbetsgivaravgiften för äldre ifall företag är oroade över lägre produktivitet hos äldre.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sinbad
infallsvinkels avatar
2014-10-07, 11:16 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: att skatten på pension ska motsvara skatten på inkomst.
Problemet med detta är att det är så hiskeligt dyrt för staten. Alltför många sådana här förslag, och Piratpartiet har ingen trovärdig ekonomisk politik överhuvudtaget. Jag ser hellre en höjning av pensionen för de med lägst pension.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:37 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: att den övre gränsen för rätt till arbete ska tas bort.
Rätt till arbete? Jag begriper inte riktigt vad som menas. Att man ska ha rätt att arbeta är jag för i alla fall. Men vad finns det för gräns idag?
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-07, 19:25 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
"Enligt lag har du rätt att arbeta kvar hos din arbetsgivare tills du är 67 år. Om du själv vill och du kommer överens med din arbetsgivare kan du fortsätta jobba ännu längre." - http://secure.pensionsmyndigheten.se/2743.html

Det är denna åldersgräns jag avser att skrota.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 19:32 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
"Enligt lag har du rätt att arbeta kvar hos din arbetsgivare tills du är 67 år. Om du själv vill och du kommer överens med din arbetsgivare kan du fortsätta jobba ännu längre." - http://secure.pensionsmyndigheten.se/2743.html

Det är denna åldersgräns jag avser att skrota.
Jag ser hellre att vi skrotar rätten till arbete helt. Det finns ingen anledning till att tvinga arbetsgivare att ha kvar en anställd de inte vill ha kvar, och om vi skulle tvinga fram det ska vi inte bry oss om åldern på den anställda.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-07, 19:53 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag ser hellre att vi skrotar rätten till arbete helt. Det finns ingen anledning till att tvinga arbetsgivare att ha kvar en anställd de inte vill ha kvar, och om vi skulle tvinga fram det ska vi inte bry oss om åldern på den anställda.
Jag ser det som ett steg på vägen, dvs att ta bort den övre gränsen.
2014-10-10, 20:29 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B22-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: att äldre själva ska få bestämma om de vill bo hemma eller på äldreboende.
Jag tror att "äldre" är en bättre term än "pensionärer" här.

"pensionär" syftar ju på att man inte längre arbetar och/eller erhåller pension.
2014-10-10, 20:30 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: att skatten på pension ska motsvara skatten på inkomst.
Jag tycker inte att vi ska ha ett lösryckt yrkande om detta. Detta bör behandlas som del av en större skattereform.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
John_pirat, Mattias Rubenson
2014-10-10, 21:07 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
..Jag tror att "äldre" är en bättre term än "pensionärer" här.
När är man äldre då? ska kommunerna ha plats på äldreboenden från den dagen jag känner mig äldre?


Känns som att pensionär är den rätta termen. Dvs att man har rätt att flytta in på äldreboende från och med att du blivit förtidspensionerad, sjukpensionerad eller fyllt 65.
2014-10-11, 20:37 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av John_pirat Visa inlägg
När är man äldre då? ska kommunerna ha plats på äldreboenden från den dagen jag känner mig äldre?

Känns som att pensionär är den rätta termen. Dvs att man har rätt att flytta in på äldreboende från och med att du blivit förtidspensionerad, sjukpensionerad eller fyllt 65.
Man bör väl ha en åldersgräns, men jag tycker 65 år är för lågt. Det borde snarare var 70 eller 75 år, och behöver inte vara samma som pensionsåldern som styr arbetsliv och ekonomiska förmåner.
CMagnusBs avatar
2014-10-16, 15:20 #15
Inte uppkopplad
Re: Motion B22: Sakpolitik: Äldrepolitik -
Jag är för att vi behåller skrivningen om pensionär. På så sätt kan vi även inkludera sjukpensionärer (som om jag förstår det hela kan vara så unga som 18 år, men det sista är jag inte alls säker på).
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:04 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: att vården återkommande undersöker om en vårdtagare får de mediciner som hen behöver samt om hen har behov av de mediciner hen får.
En viktig sak som av obegriplig anledning inte görs. En rad pilotundersökningar i projektform visar att när man gör sådana genomgångar av alla läkemedel med äldre hittar man många saker att rätta till, som förbättrar både hälsa och välbefinnande för många av de äldre som är med, och i en del av undersökningarna ser man dessutom minskat vårdbehov och minskade kostnader. Ändå skapas inget system för att se till att alla får regelbundna sådana genomgångar. Kanske Mattias Lundbäck har något klokt att säga om varför, och hur man skulle kunna rigga om incitaments- eller betalstrukturer för att göra något åt saken?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:09 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: att skatten på pension ska motsvara skatten på inkomst.
I vårt partiprogram står tydligt att vi vill ha ett så enhetligt skattesystem som möjligt med så få godtyckliga gränser mellan olika skattesatser och avdragsmöjligheter som möjligt. Då borde vi omöjligt kunna gilla konstruktonen med grundavdrag bara för dem med sådana slags inkomster som den förra regeringen och Martin Luther gillade, men inte för dem med andra sorters inkomster. Sedan är det en annan sak att det kommer att kosta multum att sänka skatterna för ala andra också, så det antagligen är ett långsiktigt projekt att rätta till saken. Men ändå principiellt viktigt. Om vi menar vad vi skriver i vårt skattepolitiska program.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com