Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning

“Piratpartiet anser att godkänd djurhållning ska utgå ifrån djurens naturliga beteende. Djur ska hållas i sådan miljö och skötas på ett sådant sätt att djurens hälsa främjas.”

Detta är det enda som står i de sakpolitiska ställningstagandena (antagna höstmötet 2013) om djurskydd. Jag föreslår därför en breddning av djurskyddspolitiken med följande förslag:

En tydlig märkning, likt KRAV-märkningen, av livsmedel och andra djurprodukter (skinn, ull, bivax, etc.) ska införas för att konsumenter enklare ska kunna välja produkter från djur som levt under goda villkor.

Transporttider för djur ska hållas på en så låg nivå som möjligt för att inte djuren ska utsättas för alltför stor stress, trängsel och allmänna missförhållanden. Djuren ha tillgång till mat och vatten under hela resan. Dessutom ska djuren ska ha tillräckligt med plats under resan för att kunna vila utan att bli omkringknuffade.

Kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU. Bedövnings- och slaktprocess ska initieras så fort som det är möjligt när djuret anlänt till slaktlokalen för att djurets rädsla och annat lidande ska hållas låg som det möjligt går. När djuret väl blivit bedövat ska slakt ske omedelbart för att inte bedövningens effekt ska hinna avta. Slaktlokalen ska likna djurets vanliga miljö för att minska djurets rädsla och stress. Svårt sjuka och skadade djur ska omedelbart avlivas om de inte är behandlingsbara, oavsett om de är vilda eller inte.

Djur ska ges möjlighet att vara ute dygnet runt under sommaren, samt i den mån det annars är möjligt. Detta gör djuren friskare genom att mängden sjukdomar minskar, de får starkare ben, samt att de får äta i lugn och ro.

Djur ska ha tillräckligt stora utrymmen att röra sig på för att kunna få en stimulerade tillvaro. Denna tillvaro ska vara stimulerande med dagsljus, något mjukt att vila på, samt varierande utseende på väggarna.

Kastrering av djur, där djuret tvingas genomgå ett kirurgiskt ingrepp eller någon annan plågsam process, ska endast få ske under bedövning. Sker kastreringen således med mediciner krävs ingen bedövning.

Ungar ska inte få skiljas från sina mödrar innan ungen har kommit nog långt i sin utveckling. Ungar ska ha rätt till en trygghet under den första tiden som endast kan tillhandahållas av modern.

Sjuka djur ska hållas åtskilda friska djur. Detta för att friska djur inte ska utsättas för sjukdomar i onödan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Tällberg

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att en tydlig märkning av djurprodukter, som innebär god djurhållning, införs

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att transporttider för djur ska hållas på en så låg nivå som det är möjligt

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y16 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha samma tillgång till mat och vatten som om de inte skulle transporteras.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B23-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Av: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha tillräckligt med plats för att kunna vila utan att bli omkringknuffade

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B23-Y06 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Av: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att djurets tid i slaktlokal ska vara så låg som möjligt

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ges möjlighet att vara ute dygnet runt under sommaren, samt i den mån det annars är möjligt

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ha en stimulerande tillvaro där djuren tillåts gå omkring i sina fållor

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y10 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att kastrering, som använder sig av kirurgiska ingrepp eller andra plågsamma metoder, utan bedövning ska vara förbjuden

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att att mötet antar ställningstagandet: att ungar inte ska få skiljas från sina mödrar förrän de kommit nog långt i sin utveckling

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Tällberg Yrkande B23-Y13 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "att djur som riskerar att smitta andra djur ska hållas åtskilda friska djur"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B23-Y12 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Tilläggsyrkanden

Av: Elin_H Yrkande B23-Y14 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet att alla länder som djuret befunnit sig i från födsel till förpackning ska finnas angivna på förpackningen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarAv: Elin_H Yrkande B23-Y15 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet att gård och slakteri ska anges på förpackningen för djur som är uppfödda och/eller slaktade i Sverige.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B23-Y17 (Bortröstad)
Av: Elin_H
Tillbakadraget yrkande B23-Y18 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Timmy Inte uppkopplad
 
Timmys avatar
 
Inlägg: 73
Reg.datum: May 2009

Länk: #293432
Standard Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning - 2014-10-11, 23:27

Jag vill börja med att poängtera att all djurhållning per definition är speciesistisk. Djurhållning kommer aldrig utgå från - knappt ens ta i beaktande, så länge det är ekonomiskt försvarbart - andra djur än människors välbefinnande. En liten "rolig" övning i speciesism-analys är att byta ut varje förekomst av ordet djur mot icke köns- eller rasneutrala ord.

Efter det vill jag lite skämtsamt fråga ifall B23-Y05 innebär att vi är för aktiv dödshjälp, även för människodjur?

Med det sagt ämnar jag bifalla motionens yrkande, med tanke på att de i alla fall är steg i rätt riktning. Tack så mycket för en bra motion!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Ebba Cecilia Karlsson
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #293362
Standard Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning - 2014-10-10, 20:37

Jag tycker att de flesta av yrkandena här är alldeles för detaljerade. Det är inte rimligt att vi som inte har en heltäckande politik i allmänhet antar den här typen av jättedetaljerade ställningstaganden på ett litet område som ligger långt utanför våran kärna.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2014-10-09, 19:27 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y12:
att att mötet antar ställningstagandet: att sjuka djur ska hållas åtskilda friska
Bönderna måste själva kunna bedöma vad som är mest lämpligt för djurens välbefinnande. Det är ju möjligt att tillfrisknandet kan gå snabbare om det sjuka djuret får vara med sina vänner. Däremot kanske det är olämpligt att djur med smittsamma sjukdomar är tillsammans med andra djur men det säger sig själv.
2014-10-09, 19:35 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha tillgång till mat och vatten under hela resan
Om t.ex. djuren ska transporteras 5 km till slakt så känns det helt omotiverat att djuren ska ha mat och vatten. Däremot om det är frågan om längre transporter bör det finnas tillgång till mat och vatten och om det är riktigt långa transporter kanske till och med möjlighet till vila/ paus i hage/ annan mer naturlig miljö.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-09, 19:44 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av John_pirat Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha tillgång till mat och vatten under hela resan
Om t.ex. djuren ska transporteras 5 km till slakt så känns det helt omotiverat att djuren ska ha mat och vatten. Däremot om det är frågan om längre transporter bör det finnas tillgång till mat och vatten och om det är riktigt långa transporter kanske till och med möjlighet till vila/ paus i hage/ annan mer naturlig miljö.
Lämna motyrkanden vetja!
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-09, 21:35 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y13:
att mötet antar ställningstagandet: "att djur som riskerar att smitta andra djur ska hållas åtskilda friska djur"
2014-10-10, 13:47 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
Lämna motyrkanden vetja!
Det är svårt för mig som oinsatt att veta vad som är lämpligt när det gäller djurtransporter. Efter hur många timmar/mil i en djurtransport börjar ett får må dåligt? - jag vet ej. Man bör även ha i åtanke att djurtransporter kan innebära allt från transport av nötkreatur till guldfisk.

"Djur som transporteras längre eller riskerar att bli transporterade än 4 timmar ska ha tillgång till mat och vatten under hela resan. Om djurtransporten pågår längre än 8 timmar skall djuren minst få 24 timmars vila i hage/ dess naturliga miljö. Djuren skall även behandlas med respekt före och efter transport."

Sen bör nog målet vara att reglerna ska gälla i hela EU. Om vi i Sverige får ökade kostnader pga transporter så kommer konsumenterna i större grad välja det billigare köttet från andra länder än Sverige.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-10, 20:55 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag tycker att de flesta av yrkandena här är alldeles för detaljerade. Det är inte rimligt att vi som inte har en heltäckande politik i allmänhet antar den här typen av jättedetaljerade ställningstaganden på ett litet område som ligger långt utanför våran kärna.
Lösningen på det torde vara att utveckla vår politik i övrigt, inte att inte låta den utvecklas här.
2014-10-10, 22:50 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
KRAVs regler är ju väldigt heltäckande och visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Det enklaste, och enligt mig det bästa, vore att anta inställningen att våra nationella krav på djuromsorg på sikt ska vara lika hårda som KRAVs regler för djuromsorg.

Då vet man att man antar man åsikter som har tagits fram av experter som har djurens bästa som utgångspunkt. Det är också enkelt att försvara åsikten med det argumentet.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-11, 19:55 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag tycker att de flesta av yrkandena här är alldeles för detaljerade. Det är inte rimligt att vi som inte har en heltäckande politik i allmänhet antar den här typen av jättedetaljerade ställningstaganden på ett litet område som ligger långt utanför våran kärna.
1) En poäng med vår tvåstegsmodell för att ta fram politik är just att medemsmötet ska kunna ta detaljerade yrkanden, men styrelsen sedan ska ha frihet att utforma programtexter på ett sätt så att programmet känns enhetligt, och väldigt utförliga åsikter koncenteras. På några ställen minns jag sedan förra vinterns arbete att en rad ställningstaganden på flera rader vardera kunde koncentreras till en mening, där många av ställningstagandena kunde fås med bara genom att lägga till ett rd till i en uppräkning i meningen.

2) En bestämd erfarehet från valrörelsen är att för många av dem som över huvud taget kunde överväga att röta på oss var avsaknaden av en tydlig djurrättspolitik ett problem.

3) Även om jag inte kan frågorna i detalj tycker jag att de flesta av dessa förslag känns som om de gör en rimlig avvägning mellan djurens välfärd och att en massa människor likt jag vill fortsätta äta kött och gå i skinnskor.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-11, 23:31 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Timmy Visa inlägg
Jag vill börja med att poängtera att all djurhållning per definition är speciesistisk. Djurhållning kommer aldrig utgå från - knappt ens ta i beaktande, så länge det är ekonomiskt försvarbart - andra djur än människors välbefinnande. En liten "rolig" övning i speciesism-analys är att byta ut varje förekomst av ordet djur mot icke köns- eller rasneutrala ord.

Efter det vill jag lite skämtsamt fråga ifall B23-Y05 innebär att vi är för aktiv dödshjälp, även för människodjur?

Med det sagt ämnar jag bifalla motionens yrkande, med tanke på att de i alla fall är steg i rätt riktning. Tack så mycket för en bra motion!
Menar du inte B23-Y06?
Timmys avatar
2014-10-11, 23:37 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Jo! Nackdelen med att skriva på telefonen.... >,< Jag kan inte redigera va?
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-12, 01:26 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Timmy Visa inlägg
Jo! Nackdelen med att skriva på telefonen.... >,< Jag kan inte redigera va?
Lite väl drastiskt yrkande för att tillåta aktiv dödshjälp...
2014-10-19, 18:21 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y14:
att mötet antar ställningstagandet att alla länder som djuret befunnit sig i från födsel till förpackning ska finnas angivna på förpackningen.
P { margin-bottom: 0.08in; } Detta skulle öka transparensen och tydliggöra t.ex. transportsträckor.
2014-10-19, 18:23 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y15:
att mötet antar ställningstagandet att gård och slakteri ska anges på förpackningen för djur som är uppfödda och/eller slaktade i Sverige.
P { margin-bottom: 0.08in; } För ökad transparens.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 18:25 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y16:
att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha samma tillgång till mat och vatten som om de inte skulle transporteras.
Detta undantar mycket av den hobbytransport som sker
2014-10-19, 18:26 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y17:
att mötet antar ställningstagandet att det ställs som ett krav vid offentlig upphandlig av animaliska produkter, att dessa ska vara producerade enligt gällande svensk lagstiftning.
P { margin-bottom: 0.08in; } För att främja spridandet av Sveriges relativt strikta djurskyddsregler. P { margin-bottom: 0.08in; }
Om t.ex. en kommun skulle anse att detta blir för dyrt kan vi då öppna för en diskussion om ifall dessa regler i så fall är rimliga att ha för svenska producenter.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 18:28 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B23-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: att det ställs som ett krav vid offentlig upphandling av animaliska och vegetabiliska produkter, att dessa ska vara producerade enligt gällande svensk lagstiftning.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-19, 18:29 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B23-Y16:
att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha samma tillgång till mat och vatten som om de inte skulle transporteras.
Detta undantar mycket av den hobbytransport som sker
Det blir nog svårt för travhästar då, då dessa körs med hästsläp till travbanan som kan ligga lite längre bort. Aldrig sett ett sådant släp inuti. Den kanske har plats för mat och vatten?
2014-10-19, 18:37 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Elin_H Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B23-Y17:
att mötet antar ställningstagandet att det ställs som ett krav vid offentlig upphandlig av animaliska produkter, att dessa ska vara producerade enligt gällande svensk lagstiftning.
P { margin-bottom: 0.08in; } För att främja spridandet av Sveriges relativt strikta djurskyddsregler. P { margin-bottom: 0.08in; }
Om t.ex. en kommun skulle anse att detta blir för dyrt kan vi då öppna för en diskussion om ifall dessa regler i så fall är rimliga att ha för svenska producenter.
Eftersom motionen handlar om djurskydd tror jag det blir lite väl långtgående att ta upp vegetabiliska produkter, även om jag önskar detsamma.P { margin-bottom: 0.08in; }
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-19, 20:20 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det blir nog svårt för travhästar då, då dessa körs med hästsläp till travbanan som kan ligga lite längre bort. Aldrig sett ett sådant släp inuti. Den kanske har plats för mat och vatten?
Jag bor på hästgård och kan bekräfta att (iaf våra) hästtransporter har plats för en uppbunden IKEA-kasse eller liknande med hö. Jag formulerade om mitt yrkande till att efterlikna kraven för utomhushållning eftersom det blir problematiskt att ha vatten med (även om det är fullt möjligt) i transporten och att det är bättre om djuret får stanna och få vatten på olika ställen längs vägen.
willenforts avatar
2014-10-20, 16:35 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: att svårt sjuka och skadade djur ska omedelbart avlivas om de inte är behandlingsbara
JAg tror denna behöver skrivas om lite.
Icke behandlingsbar betyder inte att djuret inte kan överleva en skada bara att vi inte kan göra ngt åt en skada. för att applicera på människor så är förkylning "icke behandlingsbar" men jag vill inte bli avlivad för det

Det behöver skrivas om så det pekar på att djuret är i smärta, inte har utsikter att slippa smärtan och/eller bli friskt igen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gustav Tällberg
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-20, 18:08 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: att svårt sjuka och skadade djur ska omedelbart avlivas om de inte är behandlingsbara
JAg tror denna behöver skrivas om lite.
Icke behandlingsbar betyder inte att djuret inte kan överleva en skada bara att vi inte kan göra ngt åt en skada. för att applicera på människor så är förkylning "icke behandlingsbar" men jag vill inte bli avlivad för det

Det behöver skrivas om så det pekar på att djuret är i smärta, inte har utsikter att slippa smärtan och/eller bli friskt igen.
Det har du faktiskt rätt i... Detta yrkande skulle behöva en omformulering, men nu är det (vad jag förstår) försent att lägga motyrkanden. Kanske "att svårt sjuka och skadade djur ska omedelbart avlivas om de inte kan bli välmående igen" skulle vara ett bättre yrkande?
2014-11-02, 20:25 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha tillgång till mat och vatten under hela resan
Djur som transporteras till vetrinär ska ofta fasta.
Sen står det inte om det ska gälla "bara" produktionsdjur eller alla djur (även husdjur), för många husdjur blir åksjuka och bör då inte serveras mat och vatten under transporten.
AndersLindbäcks avatar
2014-11-06, 04:09 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ha en stimulerande tillvaro där djuren tillåts gå omkring i sina fållor
Alla djur trivs inte i fållor.
Henrik Brändéns avatar
2014-11-06, 07:35 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: att det ställs som ett krav vid offentlig upphandling av animaliska och vegetabiliska produkter, att dessa ska vara producerade enligt gällande svensk lagstiftning.
Det här är ett helt orimligt krav, som går långt utanför djurskydd. Bomull är en vegetatabilisk produkt, kakao och kaffe likaså. Det här kravet sätter stopp för stora delar av all utrikeshandel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Elin_H
Christoffer Eldengrips avatar
2014-11-06, 09:36 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: att svårt sjuka och skadade djur ska omedelbart avlivas om de inte är behandlingsbara
Finns många saker man inte kan behandla så de försvinner. Jag tycker inte det är skäl nog för att staten ska få rätt att komma och avliva folks hundar och katter för att de börjat se och höra dåligt.
neocreos avatar
2014-11-06, 17:00 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y05:
att att mötet antar ställningstagandet: att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU
"att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU"
Borde väl mer vara "att kommersiell och ceremoniell slakt av djur bör ske så att ej onödigt lidande åsamkas djuret, gällande i hela EU"
Anton Nordenfurs avatar
2014-11-08, 11:22 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning -
Citat:
Ursprungligen postat av neocreo Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y05:
att att mötet antar ställningstagandet: att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU
"att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU"
Borde väl mer vara "att kommersiell och ceremoniell slakt av djur bör ske så att ej onödigt lidande åsamkas djuret, gällande i hela EU"
Varför vill du göra skillnad i om det är ceremoniellt eller ej? Jag lägger hellre betoning på huruvida det skadar.
2014-11-10, 08:16 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ha en stimulerande tillvaro där djuren tillåts gå omkring i sina fållor
Jag delar Anders åsikt.
2014-11-10, 08:19 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: att ungar inte ska få skiljas från sina mödrar förrän de kommit nog långt i sin utveckling
Ibland måste ungen skiljas från modern pga att modern stöter bort den – till och med dödar den.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com