Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B06: Partiprogram: Tvångssterilisering och fossila bränslen vid uppvärmning

Vi bör inte kräva saker som redan är genomförda.
  • Sterilisering är inte längre ett krav för könsbyte.
  • Sverige använder inte mycket fossila bränslen för uppvärmning idag.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mikael Ståldal Yrkande B06-Y05 (Motyrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Det ska inte krävas sterilisering, medborgarskap eller något särskilt civilstånd för att få genomgå könsbyte."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger fel

Tillbakadraget yrkande B06-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B06-Y04 (Jämkad med yrkande B06-Y05)
Av: Mikael Ståldal


Tillbakadraget yrkande B06-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Ståldal


Tillbakadraget yrkande B06-Y03 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #292738
Standard Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning - 2014-10-07, 12:10

Jag tycker självklart att vi ska fortsätta stå mot tvångssterilisering. Problemet du belyser är snarare hur det formuleras i vårt partiprogram, vilket lätt kan fixas till av partistyrelsen till att snarare påpeka att vi vill att det vi inte vill ha någon tvångssterilisering framöver.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #292981
Standard Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning - 2014-10-07, 21:15

Här tänker jag behålla yrkandet om att ändra direkt i partiprogrammet 13.1, eftersom det finns text där som inte direkt kommer från något ställningstagande (så vitt jag kan se).
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2014-10-07, 10:59 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y01:
att sista meningen i tredje stycket i partiprogrammet 4.3 ändras från:

"Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral, och kravet på sterilisering för könsbyte avskaffas."

till:

"Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral."
Vi har en ordning som fungerar väldigt bra, nämligen att medlemsmötet fastslår politiska ställningstaganden som det sedan är upp till en redaktionsgrupp under partiledningen att på ett snyggt sätt redigera in i vårt partiprogram.

Det vore väldigt dumt att riva upp den ordningen genom att direktredigera vårt partiprogram förmedelst beslut på medlemsmötet. I slutändan skulle vårt partiprogram riskera att bli ett osammanhängande lapptäcke.

Således vill jag uppmuntra motionären att ändra sitt yrkande så att det reflekterar denna ordning.
infallsvinkels avatar
2014-10-07, 10:59 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y02:
att ordet ”sterilisering” stryks i första meningen i fjärde stycket i partiprogrammet 4.4
Vi har en ordning som fungerar väldigt bra, nämligen att medlemsmötet fastslår politiska ställningstaganden som det sedan är upp till en redaktionsgrupp under partiledningen att på ett snyggt sätt redigera in i vårt partiprogram.

Det vore väldigt dumt att riva upp den ordningen genom att direktredigera vårt partiprogram förmedelst beslut på medlemsmötet. I slutändan skulle vårt partiprogram riskera att bli ett osammanhängande lapptäcke.

Således vill jag uppmuntra motionären att ändra sitt yrkande så att det reflekterar denna ordning.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:14 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik inte föreslår tillägg, ändringar eller borttaganden direkt i programmet, utan istället föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp och lämnar förslag till att-satser.
2014-10-07, 21:11 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y04:
att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Avskaffa kraven på medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."
2014-10-07, 21:11 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y01:
sista meningen i tredje stycket i partiprogrammet 4.3 ändras från:

"Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral, och kravet på sterilisering för könsbyte avskaffas."

till:

"Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral."
2014-10-07, 21:12 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y02:
ordet ”sterilisering” stryks i första meningen i fjärde stycket i partiprogrammet 4.4
2014-10-07, 21:13 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag tycker självklart att vi ska fortsätta stå mot tvångssterilisering. Problemet du belyser är snarare hur det formuleras i vårt partiprogram, vilket lätt kan fixas till av partistyrelsen till att snarare påpeka att vi vill att det vi inte vill ha någon tvångssterilisering framöver.
Fast vi har ju ett ställningstagande H27 som lyder:

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

Nu yrkar jag på att det ändras.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 21:20 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning -
Att vi har en skrivning om fossila bränslen gäller framåt i tiden; inte bara idag eller i år. Piratpartiet som miljöparti skall vara mot användandet av fossila bränslen även om frågan skulle aktualiseras i framtiden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 09:53 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Partiprogram: Tvångssterillisering och fossila bränslen vid uppvärmning -
Frågan om tvångssterilisering tror jag man enklast löser genom att formulera om skrivningarna i programmet från att kraven ska avskaffas, till att sådana krav inte ska få vara villkor för könsbyte. Bra att du uppmärksammade saken!

Uppvärmning är fortfarande en av de större tårtbitarna i använningen av fossila bränslen - även om inte alls lika stor som för 20 år sedan. Det var den uttryckliga avsikten när att-satsen skrevs att arbetet på att minska den tårtbiten skulle fortsätta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL
2014-10-10, 19:49 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y05:
att att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Det ska inte krävas sterilisering, medborgarskap eller något särskilt civilstånd för att få genomgå könsbyte."
2014-10-10, 19:50 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y04 till fördel för B06-Y05.

Mitt bortjämkade B06-Y04:
ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Avskaffa kraven på medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

B06-Y05, som jag tycker bättre om:
att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Det ska inte krävas sterilisering, medborgarskap eller något särskilt civilstånd för att få genomgå könsbyte."


Funkar oavsett vad som just nu gäller.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 12:19 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y03:
att första stycket under partiprogrammet 13.1 ändras från:

"Det går att minska energislöseri och användningen av fossila bränslen för att värma upp bostäder och andra lokaler. Vi vill därför ge stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och använda ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Till exempel vill vi se ett fortsatt stöd till värmepumpar."

till:

"Det går att minska energislöseri vid uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Vi vill därför ge stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och använda ekonomiska incitament för att minska energislöseri vid uppvärmning. Till exempel vill vi se ett fortsatt stöd till värmepumpar."
Uppvärmning, inte minst av industrilokaler, står för en betydande tårtbit av användningen av fossila bränslen. Även om tårtbiten är mindre än den varit, och mindre än i andra länder, är den fortfarande betydande.
2014-11-03, 20:53 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y05:
att att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

ändras till

"Det ska inte krävas sterilisering, medborgarskap eller något särskilt civilstånd för att få genomgå könsbyte."
Det är bättre med generella, tidslösa och principiella ställningstaganden än ställningstaganden som endast gäller i en viss historisk period. (Rent konkret: tidigare krävdes sterilisering för könskorrigerande behandling, nu krävs det inte längre - att fortfarande i enlighet med gamla ställningstagandet vilja avskaffa ett krav som redan avskaffats är språkligt/logiskt märkligt.)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com