Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B09: Partiprogram: Skolpolitik: Storlek på skolklasser

Mindre klasser i skolan är en kostsam reform, som dessutom är svår att genomföra då det redan idag är brist på behöriga lärare. Det finns ingen entydig forskning som pekar på att mindre klasser är det effektivaste sättet att förbättra skolan.
I praktiken kommer vi tvingas välja mellan färre bra lärare, eller fler sämre lärare. Och det är inte alls säkert att fler sämre lärare är att föredra.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: JorgenL Yrkande B09-Y03 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"


Yrkanden

Av: JorgenL Yrkande B09-Y03 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B09-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B09-Y02 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B09-Y04 (Bortröstad)
Av: L_Holmgren
Tillbakadraget yrkande B09-Y05 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: L_Holmgren
Tillbakadraget yrkande B09-Y06 (Tillbakadraget)
Av: John_pirat


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:15 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Partiprogram: Skolpolitik: Storlek på skolklasser -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik inte föreslår tillägg, ändringar eller borttaganden direkt i programmet, utan istället föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp och lämnar förslag till att-satser.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:05 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y01:
att andra och tredje meningen i andra stycket i partiprogrammet 7.1 stryks

Citat:
Med mindre klasser får läraren mer tid för varje elev, och större möjligheter att individualisera undervisningen. Vi vill därför minska klassernas storlek.
Den här meningen bör strykas direkt. Den exakta utformningen på hur skolorna lär ut ska inte direkt styras av politiska beslut utan indirekt genom direktiv till expertgrupper och skolorna, lärarna och eleverna själva. Mycket skulle kunna bli bättre med större grupper ibland, datorstödd handledning ibland och små seminariegrupper ibland.
2014-10-07, 21:22 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y02:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

rivs upp
2014-10-07, 21:23 #5
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y01:
andra och tredje meningen i andra stycket i partiprogrammet 7.1 stryks

Citat:
Med mindre klasser får läraren mer tid för varje elev, och större möjligheter att individualisera undervisningen. Vi vill därför minska klassernas storlek.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 21:28 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y02:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

rivs upp
Det här kravet har faktikt väldigt svagt stöd av forskningen. Det finns visserligen studier som visar ett samband mellan klasstorlek och resultat, men många fler som inte kan se ett sådant samband. Det är helt klart att det finns bättre sätt att använda pengar för att förbättra undervisningen. Vill man öka lärartätheten kan man istället öka andelen tid i halvklass. Skillnaden mellan 28 och 32 elever i en grupp är rätt liten för möjligheten till dialog och individualisering. Några av timmarna med bara 15 elever har däremot mycket stor betydelse.
JorgenLs avatar
2014-10-07, 22:07 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y03:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"
Det är helt rätt att marginella generella minskningar av gruppstorleken spelar mindre roll. Däremot är det värdefullt att ibland och i vissa ämnen kunna jobba i mindre och flexibla grupper. Jag har själv viss erfarenhet av detta genom att en av mina söner i mellanstadiet gick i en sammanslagen klass med 50 ungar och 3 lärare + 2 fritidspedagoger, och det funkade suveränt bra, man kunde dela upp klassen på en massa olika sätt och anpassa undervisningen både till ämnet och ungarna. Men det behövs mer personal för att sånt ska funka.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
coopdots avatar
2014-10-09, 13:58 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y03:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"
Yrkandet öppnar för fler typer av lösningar för att lärartätheten kan öka.
willenforts avatar
2014-10-09, 15:07 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y02:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

rivs upp
Lärartäthet är inte en viktig faktor för hur bra en skola är.
Att sitta och detaljstyra skolan som politiker är tvärt emot vad vi behöver göra.
Istället behöver vi ge maken till skolorna själva så DE kan använda resurser på bästa sätt för just deras förutsättningar.
willenforts avatar
2014-10-09, 15:08 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y03:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"
Lärartäthet är inte en viktig faktor för hur bra en skola är.
Att sitta och detaljstyra skolan som politiker är tvärt emot vad vi behöver göra.
Istället behöver vi ge maken till skolorna själva så DE kan använda resurser på bästa sätt för just deras förutsättningar.
2014-10-10, 07:41 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y04:
att Texten kompletteras på följande sätt: "Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka antalet behöriga lärare i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"
Jag har svårt att tro att kvalitet kan ersättas med kvantitet. En individualiserad undervisning i mindre grupper kräver fler specialutbildade och behöriga lärare. Inte bara personal i lärarbefattningar.
2014-10-10, 07:42 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y05:
att Texten kompletteras på följande sätt: "Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka antalet behöriga lärare i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"
Jag har svårt att tro att kvalitet kan ersättas med kvantitet. En individualiserad undervisning i mindre grupper kräver fler specialutbildade och behöriga lärare. Inte bara personal i lärarbefattningar.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-10, 12:32 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y02:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

rivs upp
Det är faktiskt bättre att en riktigt duktig lärare får lära till 30 elever än att en duktig och en dålig får hand om 15 elever var.
2014-10-10, 14:22 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y02:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

rivs upp
Fler lärare/ undervisningspersonal per elev är rätt tänkt. Men det finns goda exempel där större klasser uppnått bra resultat med fler än en lärare. Har en klass t.ex. två lärare så behöver man inte ta in vikarier om en lärare blir sjuk en dag.

Så vi kanske borde kanske sträva efter minst " x lärare/ undervisningspersonal per elev" istället för mindre klasser.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sinbad
2014-10-10, 14:33 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y06:
att att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka antalet behöriga lärare per elev i skolan"
2014-10-10, 17:20 #16
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y06:
att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"

ändras till:

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka antalet behöriga lärare per elev i skolan"
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com