Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs

Sverige har sedan 1992 haft flytande växelkurs, och det har tjänat oss väl. De ständiga små justeringarna av växelkursen på marknaden skapar en långsiktig stabilitet. Fast växelkurs skapar en skenbar stabilitet som då och då bryts av kraftiga svängningar som ställer till problem (vilket Sverige drabbades av senast 1992).
Därför bör vi poängtera att Sverige ska behålla sin flytande växelkurs och inte ansluta oss till ERM.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: AndersLindbäck Yrkande B12-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Sverige ska behålla en flytande valuta och ska inte gå med i ERM II."


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B12-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Ståldal


Av: AndersLindbäck Yrkande B12-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Sverige ska behålla en flytande valuta och ska inte gå med i ERM II."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger fel

Tillbakadraget yrkande B12-Y02 (Jämkad med yrkande B12-Y03)
Av: Mikael Ståldal


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293431
Standard Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs - 2014-10-11, 22:01

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag menar att det finns principiella problem med fast växelkurs, jag tror att det ofelbart leder till att den förr eller senare kollapsar och leder till att man panikartat tvingas överge eller kraftigt justera den. Så som Sverige gjorde 1992.
Rent principiellt förstår jag hur du menar, tror man på en fri marknad vore det ju konstigt om man inte skulle ha fri prissättning på något så basalt som pengar. Ändå, när jag tittar på historien och omkring mig:
  • Under den historiskt enastående perioden av mycket stark ekonomisk tillväxt i Västeuropa, USA och några ytterligare länder från andra världskrigets slut till början av 1970-talet var dessa länders valutor surrade till varandra i fasta växelkurser, (och valutorna dessutom surrade till guld genom dollarn).
  • Under den period de baltiska staterna utvecklats till lokala tigerekonomier, då de återhämtat sig från förödelsen runt Sovjets sammanbrott och växt vidare långt förbi sen sen-sovjetiska levnadsstandard, var deras valutor på olika sätt knutna till dollar och andra västvalutor.
  • Under hela den tid Kinas ekonomi under de senaste 25 åren växt med rekordfart har växelkursen varit fast, och valutans relation till andra valutor reglerats strikt.
Det är helt enkelt lite för många och lite för viktiga fall där stark tillväxt av ekonomi och levnadsstandard sammanfallit med fast växelkurs för att jag ska kunna avfärda dem som undantag som bekräftar regeln. De får mig snarare att undra om det kan vara något fel med själva grundtanken att flytande valuta självklart alltid är det bästa.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:17 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik inte föreslår tillägg, ändringar eller borttaganden direkt i programmet, utan istället föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp och lämnar förslag till att-satser.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:13 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y01:
att första meningen i andra stycket under partiprogrammet 12.4 ändras från:

"Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro."

till:

"Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro, Sverige ska behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM."
Nej, det finns ingen anledning att ha en policy om detta.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 18:22 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y03:
att att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."
Detta är vad som avses.
2014-10-07, 21:31 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y02 till fördel för B12-Y03.

Mitt bortjämkade B12-Y02:
första meningen i sjätte stycket under partiprogrammet 17.5 ändras från:

"Sverige ska inte införa euro som valuta."

till:

"Sverige ska inte införa euro som valuta, och inte heller ansluta sig till ERM."

B12-Y03, som jag tycker bättre om:
att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."


Ja, det låter bra.
2014-10-07, 21:32 #7
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B12-Y01:
första meningen i andra stycket under partiprogrammet 12.4 ändras från:

"Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro."

till:

"Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro, Sverige ska behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM."
JorgenLs avatar
2014-10-07, 22:21 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Finns det någon bra översikt vad ERM II innebär? Länk?
AndersLindbäcks avatar
2014-10-10, 12:38 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B12-Y03:
att att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."
Att behålla kronan har varit ekonomiskt bra för sverige. Dumt att överge den.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-10, 12:41 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Finns det någon bra översikt vad ERM II innebär? Länk?
EUs egna "väldigt positiva bild" om ERM II:

http://ec.europa.eu/economy_finance/...2/index_en.htm

Wikipedia om ERM II:

"Sweden has chosen to stay out of the mechanism. This choice is currently tolerated by the ECB, even though it warned in 2002 that such an option will not be permitted for newer union members.[17]"

http://en.wikipedia.org/wiki/Europea...Rate_Mechanism
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-10, 13:01 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B12-Y03:
att att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."
Detta har fungerat sedan dåvarande regeringen tvingades att släppa växelkursen fri. Låt oss inte låsa den igen således.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-11, 20:19 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y03:
att att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."
Jag håller helt med om att vi inte ska låsa fast vår valuta vid euron, men jag tror inte det är någon bra idé att göra ideologi av att vi ska ha en flytande valuta. Ja, i princip är det nog oftast det klokaste. Ja, just nu är det defiitivt det klokaste för just oss. Men för de baltiska staterna under 1990-talet vad det mycket klokt att inte ha flytande valutakurs, utan att riksbankerna lovade att med näbbar och klor förvara en fast kurs mot någon stor västvaluta. För västvärlden under 1950- och 60-talen var uppenbarligen
Bretton Wood-systemet gynnsamt. Om en fast eller flytande växelkurs är bäst är alltså något som beror på omständigheterna.
2014-10-11, 20:28 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B12-Y03:
att att anta ställningstagandet "Sverige skall behålla en flytande valuta och skall inte gå med i ERM II."
Jag håller helt med om att vi inte ska låsa fast vår valuta vid euron, men jag tror inte det är någon bra idé att göra ideologi av att vi ska ha en flytande valuta. Ja, i princip är det nog oftast det klokaste. Ja, just nu är det defiitivt det klokaste för just oss. Men för de baltiska staterna under 1990-talet vad det mycket klokt att inte ha flytande valutakurs, utan att riksbankerna lovade att med näbbar och klor förvara en fast kurs mot någon stor västvaluta. För västvärlden under 1950- och 60-talen var uppenbarligen
Bretton Wood-systemet gynnsamt. Om en fast eller flytande växelkurs är bäst är alltså något som beror på omständigheterna.
Jag menar att det finns principiella problem med fast växelkurs, jag tror att det ofelbart leder till att den förr eller senare kollapsar och leder till att man panikartat tvingas överge eller kraftigt justera den. Så som Sverige gjorde 1992.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-12, 15:04 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Rent principiellt förstår jag hur du menar, tror man på en fri marknad vore det ju konstigt om man inte skulle ha fri prissättning på något så basalt som pengar. Ändå, när jag tittar på historien och omkring mig:
  • Under den historiskt enastående perioden av mycket stark ekonomisk tillväxt i Västeuropa, USA och några ytterligare länder från andra världskrigets slut till början av 1970-talet var dessa länders valutor surrade till varandra i fasta växelkurser, (och valutorna dessutom surrade till guld genom dollarn).
  • Under den period de baltiska staterna utvecklats till lokala tigerekonomier, då de återhämtat sig från förödelsen runt Sovjets sammanbrott och växt vidare långt förbi sen sen-sovjetiska levnadsstandard, var deras valutor på olika sätt knutna till dollar och andra västvalutor.
  • Under hela den tid Kinas ekonomi under de senaste 25 åren växt med rekordfart har växelkursen varit fast, och valutans relation till andra valutor reglerats strikt.
Det är helt enkelt lite för många och lite för viktiga fall där stark tillväxt av ekonomi och levnadsstandard sammanfallit med fast växelkurs för att jag ska kunna avfärda dem som undantag som bekräftar regeln. De får mig snarare att undra om det kan vara något fel med själva grundtanken att flytande valuta självklart alltid är det bästa.
Tillväxten i Kina kommer från den kraftiga urbaniseringen där Kina erbjuder billig arbetskraft och genom undervärderad valuta skapar en situation där varor är billigare i Kina än omvärlden och skapar då en enorm exportboom samtidigt som de inte har råd att importera lyxvaror från väst och då får en enormt handelsöverskott. Vis av erfarenheten från när de exploaterades av engelsmännen en gång i tiden så har de genom att ha en stängd verkstad skapat en kraftig tillväxtmaskin som kommer bli världens största ekonomi.
De finns idag exportrestriktioner som gör att Kinas valuta får inte handlas utomlands - de har skapat en situation där Kina därmed kan undervärdera sin valuta. För att kunna köpa varor på världsmarknaden så måste Kina först ha sålt varorna för utländska pengar som de då kan använda för att köpa varor utomlands med. Idag så är de dock en av de största aggreggatorerna av USAs dollarunderskott och har stora belopp i valutan.


Tillväxten efter andra världskriget kom från flera saker:
- återuppbyggnad av det som förstörts under kriget
- tillgång till billig olja för transporter av varor mellan länderna.
- en krigsekonomi som då från början var väldigt effektiv
- teknologiska framsteg plast IT etc började användas.
- handel mellan länderna

För att få igång världshandeln efter ett världskrig så är ett system där man säkrar betalningarna mellan handelspartners i forna krigsmotståndarländer väldigt viktigt. Det behövs för att handeln skall fungera och företag våga bedriva internationella affärer. 30-talets massiva inflation och handelshinder ville man undvika och skapa bra villkor för företagen att bedriva handel.

Skälet till fasta växelkurser efter kriget kom för att det fanns en situation där det fanns stora problem med tilliten i världen. När man får betalt i en valuta så ville företagen kunna växla den till sin egen valuta och inte få se den devalverad.

Växelkurssystemet var faktiskt problematiskt även under efterkrigstiden och då trots att de olika systemen för att försöka stabilisera valutorna - t.ex. så gick Bretton Woodssystemet under 1971. Man upptäckte nämligen för att systemet skulle fungera så tvingades USA medvetet ha en negativ bytesbalans vilket då inverkade menligt på dess ekonomi ( se http://en.wikipedia.org/wiki/Triffin_dilemma )

Det var spekulationer om revalveringar och devalveringar och det skedde med för stora mellanrum justeringar vilka växelkurser som de olika valutorna skulle vara inom. Växelkurssystemet gjorda att när ett lands regering bedrev en dålig/bra ekonomisk politik så avspeglade det sig inte i växelkursen direkt utan den justerades i efterhand som en devalvering/revalvering.

T.ex. så ersatta Frankrike sin gamla Franc 1960 och införde Nya Franc med kursen 1 Ny franc == 100 gamla franc.
Här är en bild som då visar att Frankrike haft allt annat än en fast växelkurs på 60-talet och framåt efter att den infördes:Varje sådan valutajustering inom systemet skedde efter då spekulationer och gav upphov till möjlighet för riskkapitalet att spekulera mot de fasta växelkurserna. De kunde tjäna pengar genom att då sälja den dåliga valutan och köpa den bra. Riksbanker som då var tvungen att hantera växlingen av pengarna hamnade i en dålig situation att dessa blev en ren vinstmaskin strax före en revalvering/devalvering för riskkapitalets spekulationer. I mitten av 60-talet skedde stora spekulationer mot storbrittaniens pound sterling som då tvingades till stor nerskrivning och blev början på slutet på fasta växelkurser. USA tvingades att släppa kopplingen till guld redan 1968 och Nixon avvecklade systemet 1971.

Systemet med fasta växelkursen fungerade lite drygt 20 år men då det inte var långsiktigt hållbart så krashade det. Det finns andra mekanismer man hade kunnat använda för att säkra den internationella handeln men för efterkrigstiden så gav det den stabilitet som behövdes för att internationell handel skulle ta fart.

Idag finns det terminer man kan köpa för valutakurserna som gör att företag kan säkra sina betalningar via sina banker. Bankerna ingår nu i internationella koncerner och samarbeten som gör denna typ av system så att de kan sprida riskerna till andra. Stater behöver inte garantera fasta växelkurser på samma sätt som direkt efter andra världskriget.

Skulle det bli ett världskrig och situationen ändras så företag inte längre våga bedriva internationella handel så får vi fundera på att ändra ställningstagandet. Men givet att det idag känns som väldigt avlägser så är en flytande växelkurs det bästa alternativet. Hur regeringen sköter sin ekonomiska politik jämfört med andra länder påverkar då ett lands växelkurs.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, Mikael Ståldal
Henrik Brändéns avatar
2014-10-12, 21:19 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs -
Tack Anders, för tänkvärda fakta som ger perspektiv på frågan jag reste!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com