Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige

Piratpartiets principprogram klargör tydligt vårt ställningstagande för demokrati och allas lika rättigheter. Ett självklart steg i vägen mot en sådan värld är avskaffandet av monarki, som Piratpartiet redan tagit ett första steg i med åsikten att posten som statschef inte ska kunna ärvas (http://www.piratpartiet.se/politik/p...rkt-folkstyre/).

Vårt principprogram (http://www.piratpartiet.se/politik/p...rincipprogram/) beskriver bland annat att "vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning". Att inte villkora utifrån härkomst får som en naturlig följd att då inte heller villkora extra möjligheter efter vilka ens föräldrar var, som vi idag gör i svensk lag. Vi anser även att "Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen", men dessa rättigheter exkluderas idag från monarken som både har speciella juridiska rättigheter som andra inte har, och som dessutom inte får yttra sig som vem som helst i politiska frågor.

Att avsluta monarkins kapitel är en självklar följd av vårt principprogram. Fram till att så sker borde rollen helt separeras från politiken, och monarken måste sluta få den, om än minimala och symboliska, roll hen idag har i bland annat regeringsbildandet.

Jag yrkar därför:

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Så länge Sverige är en monarki måste monarkens roll i politiska sammanhang, även när den är symbolisk, tas bort."

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B29-Y01 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B29-Y05 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Av: Anton Nordenfur Yrkande B29-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    11 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B29-Y04 (Bortröstad)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B29-Y08 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B29-Y09 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén
Tillbakadraget yrkande B29-Y11 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B29-Y12 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Gustav Tällberg


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B29-Y03 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: AndersLindbäck


Av: Anton Nordenfur Yrkande B29-Y07 (Motyrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kungafamiljens åtalsimmunitet skall slopas."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B29-Y06 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: zetmetic
Tillbakadraget yrkande B29-Y10 (Tillbakadraget)
Av: John_pirat


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #292842
Standard Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige - 2014-10-07, 15:48

Behöver vi ha en separat statschef, alltså vara en annan person än riksdagens talman och statsministern?

I Tyskland finns det faktiskt en president, men som knappt syns. Där har förbundskanslern en stark roll.

Det finns möjlighet att avskaffa monarkin och ersätta den med inget. Talmannen (plus vice) och statsministern (plus vice) räcker då för att säkerställa att landet alltid har en styrning även om det skulle ske större händelser.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, JorgenL, Megitt, Tommten, Tony Stohne


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293276
Standard 2014-10-09, 23:11

Jag har lagt yrkande B29-Y09:
att anta ställningstagandet: "Sverige ska vara republik".
Enkelt och rakt på sak.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #293798
Standard Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige - 2014-10-21, 22:34

Citat:
Det finns inga som helst hållbara argument för att bevara monarkin. Kungahuset utgör de sista spillrorna av ett ruttet privilegiesamhälle. Att en släkt ska avla fram Sveriges statschefer strider mot såväl sunt förnuft som mot de grundläggande demokratiska principerna.
Många menar att det inte spelar någon roll att kungen inte är demokratiskt tillsatt eftersom han saknar makt. Dels är det en högst märklig syn på demokrati, dels är det inte helt sant. Både kungen och drottningen kan påverka politiker och den allmänna opinionen genom att göra politiska uttalanden, något som händer ganska ofta.

Ett annat argument för monarkins bevarande är att kungaparet gör bra reklam för Sverige. Men det kan helt omöjligt anses som bra reklam att skylta med en odemokratiskt tillsatt statschef. Och varför skulle en demokratiskt vald statschef vara sämre? Det är väl snarare så att en person utsedd av folket skulle vara bättre lämpad för ett sådant uppdrag än någon som utsetts genom avel.
Dessutom är det framförallt svenska storföretag som har nytta av kungen som reklampelare, och de kan gott betala sin reklam själva istället för att använda sig av skattemedel.

Monarkin är både odemokratisk, dyr och meningslös. Främsta skälen till att det överhuvudtaget är kontroversiellt att vilja avskaffa alltihopa är rent känslomässiga. En massa människor hyser helt enkelt en inställsam beundran för kungaparet, tycker att det är roligt att läsa om Vickan i skvallerpressen och hänvisar till kungahuset som en symbol för Sveriges tradition och historia.
Men att bevara ett bisarrt feodalt arv bara för att Silvia verkar trevlig är synnerligen märkligt.
Och vad gäller traditioner finns det ingen som helst anledning att inte ändra på dumma seder bara för att de har en lång historia.
- Lina Hjort


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#5) Gammal
M. Philipson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 41
Reg.datum: Mar 2014

Länk: #293797
Standard Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige - 2014-10-21, 18:47

Vissa av inläggen utgör barnsliga försök till kompromiss mellan monarki och republik genom att behålla begreppet "monarki" men låta "monarken" väljas. Detta är veklighetsfrämmande då val på en bestämd tidsperiod innebär republik. Att sveige en gång var valrike innebar då att kungen valdes på livstid och den främsta meriten för att bli vald var släktskap med tidigare kungar. Valet gick ut på att välja den lämpligaste ur en liten grupp valbara. för övrigt vill jag hävda att ett monarkiskt statsskick är av störst fördel för ett land då:
  • Man vet alltid vem man får och denne kan utbildas till sitt ämbete redan från början. Hon kommer sedan att verka som en objektiv part och vara ett stöd åt regeringen genom att kunna ge råd och varna. En bred erfarenhet kommer att vinnas under en långvarig verksamhet i befattningen. Det rör sig alltså om ett rent meritokratiskt system.
  • Genom att monarkin förnyar sig själv och står över den politiska processen så blir den en spärr mot politisk fåfänga då ingen politiker kan nå den högsta formella ställningen.
  • Monarkin är ett stöd för demokratin då den stöds av större delen av folket, någonting få politiker ens kan drömma om, och den utgör därför någonting man kan samla sig kring och som kan representera landet som helhet. Det är osannolikt att någon skulle anse sig kunna bli representerad av någon som företräder ett annat parti än det man själv sympatiserar med och då blir en neutral faktor den bästa lösningen.
  • De republikanska argumenten är ofta oförenliga då olika grupper inte kan enas om hur systemet skall se ut: a) ett presidentiellt system (modell USA), där presidenten är direktvald och även är regeringschef; b) ett semipresidentiellt system, där det vid sidan av en direktvald president med stor makt även finns en av riksdagen utsedd regering (Frankrike, Finland); c) en av politiska organ utsedd president med huvudsakligen symboliska uppgifter (Tyskland), där uppgiften ofta är en emeritusbefattning äldre för politiker; eller d) en situation med statschefsuppgifter delegerade på olika politiska roller (statsminister, talman) utan någon specifik statschefsroll.
  • De representativa uppgifterna att ta emot besökande statsmän, genomföra statsbesök, hålla tal vid någon sammankomst, genomföra invigningar, etc., skulle få ett större genomslag och vara en starkare symbol för staten om de genomfördes av en kung/drottning/prins/prinsessa än om det var en president/minister som agerade.
  • Monarkin i Sverige är en symbol för demokratin. Att monarkin skulle stå som en motsättning till ett demokratiskt ideal är nonsens. Det finns många republiker som är diktaturer, så ett republikanskt system år ingen garanti för demokrati och inte heller en symbol för detta. Många monarkier är demokratier och har ett väletablerat system där monarkin är fullt integrerad med demokratin.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 15:32 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Att ha en vald kung är en gammal tradition i sverige. Genom detta yrkande så avskaffas den traditionen.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 15:34 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y03:
att att Piratpartiets anser att sveriges statschef skall vara en monark.
Det finns en olyckligt sammanblandande i ursprungsmotionen som blandar ihop en arvsmonarki med det Piratpartiet anser. Piratpartiet har redan en åsikt att ta bort arvet i monarkin och därmed införa en vald monark.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 15:37 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Att ha en vald kung är en gammal tradition i sverige. Genom detta yrkande så avskaffas den traditionen.
Att någonting är en tradition gör det inte rätt. Om det var någon förvirring på området så är jag fullt medveten om att motionen ämnar att ta bort den traditionen.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 15:37 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B29-Y03:
att att Piratpartiets anser att sveriges statschef skall vara en monark.
Det finns en olyckligt sammanblandande i ursprungsmotionen som blandar ihop en arvsmonarki med det Piratpartiet anser. Piratpartiet har redan en åsikt att ta bort arvet i monarkin och därmed införa en vald monark.
Nejdå, det blandar jag inte ihop. Partiet har tagit ett första steg från dagens monarki, utan att klargöra exakt hur utvecklingen ska se ut. Med den här motionen försöker jag ta det ett steg till.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 15:39 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y03:
att att Piratpartiets anser att sveriges statschef skall vara en monark.
Nej, jag tycker inte Piratpartiet skall anse det.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 15:52 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Behöver vi ha en separat statschef, alltså vara en annan person än riksdagens talman och statsministern?

I Tyskland finns det faktiskt en president, men som knappt syns. Där har förbundskanslern en stark roll.

Det finns möjlighet att avskaffa monarkin och ersätta den med inget. Talmannen (plus vice) och statsministern (plus vice) räcker då för att säkerställa att landet alltid har en styrning även om det skulle ske större händelser.
Ja, det var därför jag undvek att skriva exakt vad det skulle ersättas med. Jag ser inte riktigt poängen med att t ex skaffa en president.

Däremot kanske statsministern kan få rollen som statschef?
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 15:57 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Däremot kanske statsministern kan få rollen som statschef?
Skulle nog hellre se att talmannen blev det, då denne föreslår statsminister och riksdagen är vald av medborgarna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 16:15 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Skulle nog hellre se att talmannen blev det, då denne föreslår statsminister och riksdagen är vald av medborgarna.
Skälet till att Piratpartiets politik inom området ser ut som det gör är för att detta är en fråga där piratpartiet inte är överens. Att hela tiden stötas kring samma frågor förändrar inte folks uppfattningar och slösar bara tid från viktigare frågor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 16:39 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Skulle nog hellre se att talmannen blev det, då denne föreslår statsminister och riksdagen är vald av medborgarna.
Bra poäng. Oavsett vem det blir ser jag det som att det täcks av mitt yrkande, som är rätt så öppet just därför.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:26 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska fortleva i sin nuvarande form förutom att monarken ska väljas demokratiskt för en tidsbegränsad period."
Vi har redan politiker som väljs för att göra saker här och nu. Det kan de få fortsätta med, och så väljer vi i stället ett kung/drottning/drenning/tribunal/annat på ett demokratiskt sätt, men för att de ska fortsätta att arbeta på ett rojalistiskt sätt, och de tvingas att vara stolta och skämmas för sina föregångare till skillnad ifrån politiker som skyller allt på den förra regeringen. Monarken ska vara en enande kraft som talar med sansad tunga, och då hjälper de traditionella titlarna till.

Vi har valt monark förr, och det finns ingen anledning att inte återuppväcka den traditionen på ett bättre sätt. Att använda den amerikanska termen "president" för tankarna helt fel, och är inte det uppdrag vår demokratiskt valda monark ska ha.

Jag är osäker på om detta är ett kompromissförlag för att få med sig rojalister eller ett förslag som de ännu mer är emot...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:29 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Så länge Sverige är en monarki med en monark som inte är demokratiskt vald så måste monarkens roll i politiska sammanhang, även när den är symbolisk, tas bort."
Valda monarker är ju OK!

Man kan tvista om de verkligen är "monarker" då, men det hävdar jag bestämt att de kan vara.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Niklas starows avatar
2014-10-08, 17:01 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y03:
att Piratpartiets anser att sveriges statschef ska vara en monark.
Vi gillar demokrati. att bli född till ett ämbete bör inte vara något som vi ställer oss bakom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Niklas starows avatar
2014-10-08, 17:03 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B29-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Så länge Sverige är en monarki med en monark som inte är demokratiskt vald så måste monarkens roll i politiska sammanhang, även när den är symbolisk, tas bort."
Valda monarker är ju OK!

Man kan tvista om de verkligen är "monarker" då, men det hävdar jag bestämt att de kan vara.
Vi har haft valda monarker tidigare.
Gustav Vasa valdes till kung, sedan införde han arvsmonarki.
2014-10-08, 22:19 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Så länge Sverige är en monarki måste monarkens roll i politiska sammanhang, även när den är symbolisk, tas bort."
Piratpartiet har idag ett ställningstagande vad det gäller monarki i Sverige.

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173

Jag skulle säga att denna lydelse är bra mycket bättre än att diskutera republiker hit eller dit.
2014-10-08, 22:21 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska fortleva i sin nuvarande form förutom att monarken ska väljas demokratiskt för en tidsbegränsad period."
Vi har redan detta ställningstagande

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173
2014-10-08, 22:22 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Vi har redan detta ställningstagande

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-08, 22:23 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Så länge Sverige är en monarki måste monarkens roll i politiska sammanhang, även när den är symbolisk, tas bort."
Piratpartiet har idag ett ställningstagande vad det gäller monarki i Sverige.

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173

Jag skulle säga att denna lydelse är bra mycket bättre än att diskutera republiker hit eller dit.
Yrkandet tar inte upp republiker. Yrkandet tar också upp monarkens roll i politiska sammanhang, vilket vi inte har något ställningstagande om.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-08, 22:24 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Vi har redan detta ställningstagande

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska fortleva i sin nuvarande form förutom att monarken ska väljas demokratiskt för en tidsbegränsad period."
Vi har redan detta ställningstagande

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173
Nej. Som beskrivit i motionens brödtext har vi tagit ett första steg, som dock inte är alltäckande, och som den här motionen ämnar att föra vidare.
2014-10-09, 16:28 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Åtalsimmunitet skall slopas"
Alla invånare inom Svea Rike skall ställas lika inför Sveriges Rikes Lag. Någon särbehandling skall därför icke existera, att därför helt slopa åtalsimmunitet vore därför rätt väg att gå.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-09, 17:16 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Åtalsimmunitet skall slopas"
Jag vet inte om du menar åtalsimmunitet för kungafamiljen, men som det står nu täcker det även åtalsimmunitet för riksdagsledamöter, vilket jag tycker är en bra sak.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-09, 17:17 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kungafamiljens åtalsimmunitet skall slopas."
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-09, 20:22 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick utan statschef."
Det har argumenterats för att rollen som statschef är onödig, och att vi faktiskt kan ersätta monarkin med ingenting alls.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-09, 20:26 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick utan statschef."
Precis min linje i frågan.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-09, 20:27 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Åtalsimmunitet skall slopas"
Jag vet inte om du menar åtalsimmunitet för kungafamiljen, men som det står nu täcker det även åtalsimmunitet för riksdagsledamöter, vilket jag tycker är en bra sak.
Varför är åtalsimmunitet för riksdagsledamöter en bra sak?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-09, 20:29 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
Varför är åtalsimmunitet för riksdagsledamöter en bra sak?
De kanske behöver göra saker i tjänsten som är i gråzon.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-09, 21:15 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
Varför är åtalsimmunitet för riksdagsledamöter en bra sak?
Först och främst är det off topic i den här motionen. För det andra, åtalsimmuniteten skyddar dem från att behöva spendera hela sin mandatperiod i rätten, speciellt i fall där det är deras motståndare som anklagar dem för dittan och dattan.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-09, 21:16 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Först och främst är det off topic i den här motionen. För det andra, åtalsimmuniteten skyddar dem från att behöva spendera hela sin mandatperiod i rätten, speciellt i fall där det är deras motståndare som anklagar dem för dittan och dattan.
Bör dock nämnas att riksdagsledamöters åtalsimmunitet är mycket mer begränsad än monarkens:

"Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig."
Henrik Brändéns avatar
2014-10-09, 23:13 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick utan statschef."
Opraktiskt, eftersom statsbesök är en del av umgängesformerna stater emellan, och ett statsbesök kräver en statschef som kan besöka eller besökas.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-10, 20:37 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y09:
att anta ställningstagandet: "Sverige ska vara republik".
Om ett land är en republik så kräver det en president. Jag anser att Sverige inte behöver en president, utan de arbetsuppgifter som monarken har överförs helt eller delvis på riksdagens talman respektive statsministern.

Statsministern representerar redan Sverige inom EU och denne kan representera Sverige även i en roll som liknar statschefen. Däremot skulle ej uppgifter som innebär någon form av makt överföras till statsministern utan till talmannen. Till exempel monarkens roll i att "bekräfta" statsministern och öppna riksdagen skulle överföras till talmannen eller tas bort. osv.
heddahenriks avatar
2014-10-10, 20:45 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska fortleva i sin nuvarande form förutom att monarken ska väljas demokratiskt för en tidsbegränsad period."
Vi har redan detta ställningstagande

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39173
Nej, du missar att det står "tidsbegränsad"! Det är en himla skillnad på att välja monark på livstid eller för en viss tidsperiod.
2014-10-10, 21:30 #36
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y10:
att "Statschefens åtalsimmunitet skall slopas."
2014-10-11, 03:13 #37
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B29-Y10:
"Statschefens åtalsimmunitet skall slopas."
AndersLindbäcks avatar
2014-10-11, 13:09 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y11:
att anta ställningstagandet: "Sverige skall vara en monarki".
När kungen gör utländska statsbesök så åtföljs det av en stor skara affärsmän som samtidigt utnyttjar möjligheten att sälja svenska varor. Monarkin är en stark PR-maskin för kungariket Sverige.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-11, 13:12 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y11:
att anta ställningstagandet: "Sverige skall vara en monarki".
Monarki som statsskicka är populärt i sverige - det vet alla partier och det parti som hårt driver en annan fråga får inte många röster.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-11, 13:13 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Nejdå, det blandar jag inte ihop. Partiet har tagit ett första steg från dagens monarki, utan att klargöra exakt hur utvecklingen ska se ut. Med den här motionen försöker jag ta det ett steg till.
Skälet till att vi bara tagit ett första steg är för att partiet är inte överens i frågan.

Jag tycker det är synd att denna frågan måste komma upp på nästan varenda medlemsmöte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg
2014-10-11, 14:21 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick utan statschef."
Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet håller med om att statschef inte behövs: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/
Henrik Brändéns avatar
2014-10-11, 19:28 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kungafamiljens åtalsimmunitet skall slopas."
Har man en monarki ska monarken stå över lagen. Därför vill jag ha republik!
Henrik Brändéns avatar
2014-10-11, 19:34 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet håller med om att statschef inte behövs: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/
Det är helt sant att man inte behöver en statschef. Däremot är det väldigt praktiskt att ha en. Inte minst i det internationella umgänget, där det ofta är känsligt med protokollsfrågor.

Det betyder inte det att man måste införa en helt ny presidentpost. För mig skulle det räcka att ge riksdagens talman titeln "president" eller "riksföreståndare", och göra Stockholms slott till hans officiella residens.

Om inte kan man ju följa Tage Danielssons gamla råd, och göra Victoria till republikens första president. Ingen har ju fått samma utbildning som hon för jobbet som statschef.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
CMagnusBs avatar
2014-10-16, 15:31 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y11:
att anta ställningstagandet: "Sverige skall vara en monarki".
Jag tycker vi är snabba med att förstöra utan att visa på någon sort enighet om vad vi vill ha i stället.

<Djävulens advokat>
Är Thomas Di Leva en bra president? Om så inte är fallet, hur förhindrar vi Thomas Di Leva från att väljas till president? Eller är vi nöjda med dåliga presidenter, bara hen inte är född till sitt yrke.
I förlängningen skall vi börja fundera på ett mer övergripande förbud på att ha sina föräldrars yrken? För det är ju så att om man diskuterar ett yrke redan från barnsben så får man ett försprång till detta yrke.
</Djävulens advokat>

Låt oss på lämpligt sätt utarbeta ett förslag hur vårt statsskick skall se ut och därefter välja mellan två alternativ.
JPAndersons avatar
2014-10-16, 15:42 #45
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Monarki går inte ihop med demokrati eftersom rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet.
JPAndersons avatar
2014-10-16, 15:44 #46
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y09:
att anta ställningstagandet: "Sverige ska vara republik".
Hellre folkmassa än arvsmassa. Leve republiken Sverige!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:25 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
<Djävulens advokat>
Är Thomas Di Leva en bra president? Om så inte är fallet, hur förhindrar vi Thomas Di Leva från att väljas till president? Eller är vi nöjda med dåliga presidenter, bara hen inte är född till sitt yrke.
I förlängningen skall vi börja fundera på ett mer övergripande förbud på att ha sina föräldrars yrken? För det är ju så att om man diskuterar ett yrke redan från barnsben så får man ett försprång till detta yrke.
</Djävulens advokat>
Vill folket ha diLeva får det skylla sig självt. Precis som det får skylla sig självt när det får Bodström, Ask och Johansson som övervaknings-, eh förlåt, justitieministrar. Det är liksom inneböden i demokrati.

Sedan har jag inte sett någon föreslå att sonen eller dottern till en statschef ska vara förbjuden att själv kandidera.

Jag tror att för många av oss som vill ha republik spelar det mindre roll om presidenten är folkvald eller vald av parlamentet, om det är en separat post eller kombineras med talmansposten, om vi ska ansluta till internationellt språkbruk och kalla henom president eller ansluta till svenska traditioner och använda titeln riksföreståndare, om mandatperioden ska vara fyra eller sex år. Därför behövs inget exakt konkret färdigt förslag. För mig räcker det med konstaterandet att Sverige ska vara republik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-16, 20:14 #48
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "att Sveriges statschef, oavsett om det är en monark, president eller något annat, väljs på samma sätt som landshövdningarna"
JPAndersons avatar
2014-10-16, 23:49 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "att Sveriges statschef, oavsett om det är en monark, president eller något annat, väljs på samma sätt som landshövdningarna"
Då landshövdingarna utses av regeringen så känns detta förslag mindre optimalt av en rad olika skäl.

Den makten bör ligga där den hör hemma, hos den folkvalda riksdagen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:54 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B29-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Åtalsimmunitet skall slopas"
Jag vet inte om du menar åtalsimmunitet för kungafamiljen, men som det står nu täcker det även åtalsimmunitet för riksdagsledamöter, vilket jag tycker är en bra sak.
Dubbelfel. Vi har ingen åtalsimmunitet för riksdagsledamöter. Och det är en dålig sak att ha en sådan. Politiker ska inte stå över lagen, de ska leva under den.

Bakgrunden till att den finns är att somliga länder med trist historia velat se till att regeringen inte ska kunna beordra rättsmyndigheterna att förfölja parlamentsledamöter för att pressa dem att rösta som regeringen vill. Men resultatet är fruktansvärd korruption i många sådana länder, (och att regeringarna i en del av dem istället för att beordra åklagare att utreda om parlamentsledamoten begått ett brott istället ser till att skattemyndigheten tittar närmare på sonen eller dotterns företag).
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:55 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Däremot har vi åtalsimmunitet för riksföreståndare, om vi har en sådan. För statschefen, helt enkelt.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-21, 13:27 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Dubbelfel. Vi har ingen åtalsimmunitet för riksdagsledamöter. Och det är en dålig sak att ha en sådan. Politiker ska inte stå över lagen, de ska leva under den.

Bakgrunden till att den finns är att somliga länder med trist historia velat se till att regeringen inte ska kunna beordra rättsmyndigheterna att förfölja parlamentsledamöter för att pressa dem att rösta som regeringen vill. Men resultatet är fruktansvärd korruption i många sådana länder, (och att regeringarna i en del av dem istället för att beordra åklagare att utreda om parlamentsledamoten begått ett brott istället ser till att skattemyndigheten tittar närmare på sonen eller dotterns företag).
Jag skrev ett till inlägg precis under det du citerade. Åtalsimmunitet är fel ord, men det är närliggande:

Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Bör dock nämnas att riksdagsledamöters åtalsimmunitet är mycket mer begränsad än monarkens:

"Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig."
Christoffer Eldengrips avatar
2014-11-06, 09:17 #53
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y11:
att anta ställningstagandet: "Sverige skall vara en monarki".
Länge leve Konungen!
Christoffer Eldengrips avatar
2014-11-06, 09:18 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B29-Y09:
att anta ställningstagandet: "Sverige ska vara republik".
Nej till Putin!
2014-11-08, 18:27 #55
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B29-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."
Detta är det enda rimliga att ha i ett modernt statskick.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com