Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning

Piratpartiet har under sin tid som politisk rörelse endast vid ett tillfälle valt att använda sig av möjligheten att utesluta en medlem. Detta var det så kallade Cesilia Bäckström fallet.

Tråkigt nog så inträffade det under våren att ytterligare ett uteslutningsärende hamnade på styrelsens bord. Styrelsen har sedermera efter en genomförd utredning valt att avslå ansökan enhälligt och ärendet som sådant torde sedermera vara avklarat.

Vad som däremot är otroligt förvånande är hur den procedur som styrelsen valt att tillämpa faktiskt fungerar.

Exempelvis så delges inte medlemmen den information som kommit styrelsen tillhanda. Utan man har en process som på många obehagliga sätt påminner om den som finns i Frans Kafkas bok Processen. Där den tilltalade tvingas kommentera ärendet utan att ens kunna första vad man egentligen anklagas för.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: infallsvinkel Yrkande C11-Y03 (Motyrkande) 17 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande C11-Y01 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande C11-Y02 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tilläggsyrkanden

Av: infallsvinkel Yrkande C11-Y03 (Motyrkande) 17 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #292727
Standard Sv: Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning - 2014-10-07, 11:45

Vilka anklagelser fick personen inte veta om vid mötet som gruppen ansvarig för uteslutningen hade med hen? Jag kunde inte närvara vid det mötet, men som jag förstod det skulle alla anklagelser lyftas.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2014-10-07, 12:34 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C11-Y03:
att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.
Bättre att lyfta frågan på ett mer heltäckande vis. Partistyrelsen bör ha en fastlagd och dokumenterad arbetsordning kring uteslutningsärenden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
infallsvinkels avatar
2014-10-07, 12:37 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C11-Y02:
att Dessa nya rutiner även skall tillämpas retroaktivt på gamla ärenden.
Retroaktiva beslut bör nästan alltid undvikas. Alla pirater måste kunna känna förtroende för de tillvägagångssätt som gäller för närvarande. Ingen ska behöva agera utifrån en rädsla att det kan komma retroaktiva beslut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 13:06 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C11-Y03:
att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.
Det är definitivt någonting som borde tas med i den nya arbetsordningen (som jag redan sitter och arbetar på, och som kommer att behandlas i början av 2015). Det kommer komma med oavsett vad medlemsmötet tycker, men jag ser inga problem med att fatta beslut om det också.
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-07, 13:40 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C11-Y01:
att Uppdrar åt styrelsen att se över rutinerna som säkerställa rättsäkerhetsaspekten i uteslutningsärenden.

Bland annat måste den tilltalade ges möjlighet att få reda på alla anklagelser som riktas mot honom, så att man har möjlighet att försvara sig.
Att framföra kritik mot en partikamrats agerande kan för många vara ett extremt svårt steg att ta. Och om det är tydligt att allt man säger kommer föras vidare till den man kritiserar är risken stor att rädslan för att tala upp om missförhållanden i partiet kan göra att folk avstår från att anmäla trakasserier eller liknande.

Det finns all anledning att se över rutinerna för uteslutningsärenden, men att koppla det till ett krav om att den som utreds ska få veta allt som sagts om hen av tredje part lär med största sannolikhet leda till att folk inte vågar anmäla missförhållanden och otrevligt beteende.

Även om anmälningarna skulle anonymiseras är de få händelser som kan tänkas leda till att frågor om uteslutningar lyfts så specifika att det därmed är stor risk att den som upplyst om missförhållanden får sin identitet röjd om de allt fördes vidare till den som är målet för anmälan.

Jag kan se ett värde i att styrelsen är tydlig i vad en person som utreds för ett uteslutningsärende får förklarat för sig vad hen är anklagad för, men det bör ske i en sådan form att det inte går att röja vem som informerat om missförhållandena och enbart om styrelsen vid en första diskussion valt att inte avslå ärendet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, flintberg, Henrik Brändén, infinite_emma, JorgenL, JPAnderson
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-07, 13:41 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C11-Y03:
att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.
Det här låter som ett balanserat och sunt kompromissförslag som alla borde kunna jämka sig kring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infinite_emma, JPAnderson
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-07, 13:43 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C11-Y02:
att Dessa nya rutiner även skall tillämpas retroaktivt på gamla ärenden.
Att ens föreslå att retroaktivt ändra reglerna för hur känslig information behandlas är bortom min fattningsförmåga. Hur ska någon kunna känna förtroende för partiet om vi retroaktivt beslutar att missbruka deras förtroende?

Det är uppenbart att det här förslaget inte är ett genomtänkt, sakligt och balanserat förslag utan framtaget i affekt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, coopdot, infinite_emma, JorgenL, JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 00:13 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning -
Vi har en ovana i det här partiet att hela tiden skriva ihop detaljerade regler, som talar om exakt hur vi skulle ha gjort när det som hände förra gången händer igen. Och sedan står vi där och måste improvisera igen, när förr gångens händelse inte upprepar sig, utan det händer något alldeles nytt. Fast då upptäcker vi inte sällan att vi är bakbundna av de där reglerna, som skulle varit utmärkta att använda om det som hände förra gången upprepade sig. Men som inte passar alls till det nya som hände.

Uteslutningsärenden kan se väldigt olika ut. Det kan vara ärenden med en massa komplicerade principiella överväganden, eller svåra bevisvärderingsproblem, där det inte spelar någon stor roll om frågan avgörs om en månad eller två. Det kan också finnas ärenden som är solklara, och där det spelar roll om beslutet fattas inom 24 timmar eller inom 48. Därför kan vi sätta oss i en väldigt farlig situation om vi börjar utarbeta detaljerade regler för hur alla uteslutningsärenden ska handläggas, som utgår från det nu aktuella som hade hög grad av komplexitet, men var blott måttligt akut.

När det är sagt är det naturligtvis fullständigt självklart att den som föreslås utesluten måste få ge sin syn på de skäl som anförs för att hen ska uteslutas, och att hens syn ska redovisas för styrelsen innan den fattar beslut. Det är så självklart att det inte behöver skrivas ner. Men det betyder inte att någon som utpekas för otrevligt beteende mot många partivänner nödvändigtvis ska förses med namn, plats och klockslag, så att hen vet precis vem eller vilka som skvallrat.

Men, och det är viktigt. Ideella organisationer har inte uteslutningsinstitut för att "straffa" den som "bryter mot regler". De har institutet för att kunna göra sig av med dem som uppträder på ett sätt som skadar organisationen. Ett uteslutningsärende handlar därför inte i första hand om vad som hänt, utan vad man kan förvänta sig händer framöver. Den som begått en dumhet som hen uppenbart ångrar och där alla förstår att hen inte kommer att göra om det behöver inte uteslutas. Den som gjort saker som skadat organisationen, och förefaller vara beredd att göra det igen bör uteslutas, om det är fråga om tillräckligt mycket skada.

I Torbjörns yrkande nämns ordet "rättssäkerhet", och det är ett vackert ord, men samtidigt mycket problematiskt. Vi tycker med all rätt att rättssäkerhet i staten är väldigt viktigt. Men ibland förstår vi inte riktigt att en stat och en ideell organisation inte har riktigt samma förutsättningar, och att man därför inte kan tillämpa samma krav.

Piratpartiet har inga heltidsanställda poliser och åklagare, som kan bedriva professionella förundersökningar. Vi kan inte skaffa DNA-bevisning och analysera tumavtryck. Vi har inga heltidsanställda domare, som kan sitta och lyssna på vittnesmål efter vittnesmål, och granska dokument efter dokument. Ändå måste partiet i ett värsta fall kunna göra sig av med den som är skadlig för partiet. Fastän det inte kan ske med den slags rättssäkerhet, som statens domstolar ska upprätthålla i brottsmål.

Att ha blivit utesluten ska helt enkelt inte behöva betyda att styrelsen bortom varje rimligt tvivel fått bevisat att den uteslutne gjort exakt en viss sak på en viss plats vid ett visst tillfälle. Det ska däremot betyda att styrelsen övertygats om att det är så uppenbart att personen gjort saker som är oacceptabla, och att det är så sannolikt att hen kan komma att fortsätta med det, att det är bättre för partiet att personen utesluts än att hen får vara kvar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infinite_emma
2014-10-08, 21:42 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C11-Y03:
att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.
För ospecifikt
2014-10-08, 22:02 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Vilka anklagelser fick personen inte veta om vid mötet som gruppen ansvarig för uteslutningen hade med hen? Jag kunde inte närvara vid det mötet, men som jag förstod det skulle alla anklagelser lyftas.
Detta är aningen OT. Men jag kan säga att beskrivningen av händelserna var av den art att det i praktiken inte gick att fastställa vilken händelse det allt som oftast rörde sig om, eller ens vem som var det tilltänkta offret. Efteråt så kändes det som en riktigt dålig ide att ens säga något. Eftersom mina svar var allt som oftast ren spekulation.

Hade man haft rådatan så hade man kunnat bidraga och förklara bakgrundsfakta, man hade med andra ord kunnat bemöta det förtalet.
2014-10-24, 20:56 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C11-Y01:
att Uppdrar åt styrelsen att se över rutinerna som säkerställa rättsäkerhetsaspekten i uteslutningsärenden.

Bland annat måste den tilltalade ges möjlighet att få reda på alla anklagelser som riktas mot honom, så att man har möjlighet att försvara sig.
Självklart ska man ha rätt till det
2014-10-24, 21:00 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C11-Y02:
att Dessa nya rutiner även skall tillämpas retroaktivt på gamla ärenden.
Man bör inte göra saker retroaktivt. Personerna som gjorde något i det förgångna måste behandlas efter reglerna som gällde då
2014-10-24, 21:00 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C11-Y03:
att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.
Verkar vettigt
Henrik Brändéns avatar
2014-10-25, 10:37 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenclaw Visa inlägg
Jag gillar yrkande C11-Y01:
att Uppdrar åt styrelsen att se över rutinerna som säkerställa rättsäkerhetsaspekten i uteslutningsärenden.

Bland annat måste den tilltalade ges möjlighet att få reda på alla anklagelser som riktas mot honom, så att man har möjlighet att försvara sig.
Självklart ska man ha rätt till det
Det är faktiskt inte så självklart sm det låter. Det skulle till exempel innebära att partiet inte skulle kunna göra sig av med en notorisk mobbare, bara hen är tillräckligt hänsynslös och brutal för att skrämma skiten så mycket ur dem han trakasserar, att de vet att det blir väldigt otrevligt om mobbaren får så detaljerade uppgifter om var och när, att hen kan räkna ut vem som tjallat. Vi har inte ekonomiska resurser att likt en stat ge vittnen skyddad identitet och livvakt. Därför kan vi heller inte ha samma absoluta krav på öppenhet mot den som uppför sig illa. Däremot är det en fullständig självklarhet att den som föreslås utesluten ska få veta vad för slags beteende folk säger att hen ägnat sig åt, och därigenom få möjlighet att bemöta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, willenfort
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:49
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com