Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten

Då mötesordföranden inte har besvarar hur man ämnar hantera andraläsningen från vårmötet så fixar jag det här to be safe.

En första läsning antogs under höstmötet 2014 här: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39852

Tre yrkanden krävde endast en läsning, de har redan antagits:

Citat:
att i stadgan ändra 7.1.4: "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen." till: "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 7.2.4: "Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen." till: "Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".
En andraläsning kan endast bifalla eller avslå det hela, därför läggs återstående yrkanden som ett enda yrkande här.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Holm

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mikael Holm Yrkande A01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

att i stadgan ändra 4.10.6: "Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor." till "Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.3.2: "Vårmötet inleds alltid första veckan i april." till: "Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.3.3: "Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober." till: "Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.1.3 från: "Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." till: "Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen: "Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

att i stadgan ändra 4.6.2: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte." till: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.6.3: "Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds." till: "Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 4.7.2: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds." till: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.3: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts." till: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.4: "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering." till: "Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #294712
Standard Sv: A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten - 2015-04-12, 18:44

Här är en klickbar länk till förra mötets diskussion kring den här motionen:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39852
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Gustav Nipes avatar
2015-04-11, 15:45 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A01-Y01:
att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

att i stadgan ändra 4.10.6: "Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor." till "Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.3.2: "Vårmötet inleds alltid första veckan i april." till: "Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.3.3: "Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober." till: "Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.1.3 från: "Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." till: "Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen: "Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

att i stadgan ändra 4.6.2: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte." till: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.6.3: "Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds." till: "Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 4.7.2: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds." till: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.3: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts." till: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.4: "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering." till: "Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."
Det är jätteviktigt att denna motionen går igenom på detta mötet. Dessa stadgeförändringar är bra steg på vägen för att få ordning på våra medlesmöten.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-04-12, 19:11 #4
Inte uppkopplad
Sv: A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten -
Jag är aningen kluven när det gäller denna motionen, och det beror i stort sett endast på följande del av yrkandet:
"att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.""

Det jag är orolig för är att styrelsen ska välja att besluta att ett onlinemöte ska vara betydligt kortare än vad våra möten är idag. Jag som suttit mötesordförande för våra möten de senaste 6 åren har hunnit med att få erfarenhet från möten som varat en helg, två veckor, samt våra nuvarande sexveckorsmöten.

Min erfarenhet är att helgmöten online är fullständigt förfärliga att leda. Sådana möten leder till att medlemmarna i mötespresidiet i stort sett får ge upp sömnen under den helgen och sitta nonstop fram datorn hela helgen. En ren fruktansvärd arbetsbelastning. Sådana möten är också oerhört krävande för den som vill delta i mötet, och innebär för de personerna också att de behöver sitta klistrade vid datorn större delen av helgen.

Tvåveckorsmöten däremot är görliga, men fortfarande oerhört krävande för presidiets medlemmar och skulle innebära att en person med ett jobb utanför partiet antingen får ta ledigt i två veckor, eller låta bli att ingå i presidiet. Även för mötesdeltagarna kan tvåveckorsmöten bli oerhört stressiga att hinna med för den som samtidgt har jobb och familj att ta hänsyn till.

Den modell med sex veckors möten som vi har idag har av många kritiserats som för långa, men min åsikt är att de faktiskt är ganska lagom långa, åtminstone ifall de ska ledas av någon som har ett jobb utanför partiet. Det är därför min förhoppning att styrelsen när de ska bestämma hur långa mötena ska vara (ifall denna andraläsning går igenom) tar hänsyn till den erfarenhet som finns hos tidigare presidiemedlemmar och inte bestämmer sig för att radikalt korta ner mötestiden för onlinemötena.

De övriga att-satserna i yrkandet underlättar presidiets arbete med mötena, och mot dem har jag inga invändningar.

Jag vill därför uppmana styrelsen att ta hänsyn till önskemålen om möteslängden hos det presidie som ska leda ett medlemsmöte styrelsen är i färd med att besluta om, och med förhoppning om att styrelsen lyssnar på den uppmaningen yrkar jag bifall på denna motion.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Rasmus, troed
JorgenLs avatar
2015-04-12, 21:30 #5
Inte uppkopplad
Sv: A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten -
Jag kan inte annat än understryka det Ante säger. Med flera års erfarenhet av presidiearbete kan jag intyga att det vore helt ogörligt med väsentligt kortare möte än de nuvarande om presidiet ska kunna utföra sitt arbete kombinerat med ett liv bredvid partiet, i var fall i de fall när det finns någorlunda många motioner och poster uppe för val.
2015-04-13, 10:02 #6
Inte uppkopplad
Re: Sv: A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten -
Jag har även jag flera års erfarenhet av presidiearbete, både i och utanför Piratpartiet. Jag var dock drivande i att skriva motionen ovanför.

Jag har också deltagit på helgmötena som var innan den nuvarande möteslängden.

Det är självklart att partistyrelsen behöver ta avvägda beslut baserat på underlag som t ex från tidigare mötespresidialer när man beslutar om tidslängden för ett medlemsmöte.

Sen vill jag även notera att den mängd arbete som behöver läggas ner när man sitter i mötespresidiet är starkt kopplat till hur mötesplattformen är byggd. Ett lättare system för mötespresidiet hade tagit bort mycket av det arbete som idag behöver göras.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com