Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens

En hälsosam konkurrens inom bygg är viktigt för att främja kvalitet och långsiktigt hållbar kostnadsutveckling för boende (och även all annan typ av byggnation). Enligt flera statliga rapporter (exempelvis Skärpning gubbar och Sega gubbar) karaktäriseras dagens byggbransch av oligopol och bristande konkurrens. Det anförs som en förklaring till att Sverige har 70 procent högre nybyggnadskostnader än EU-snittet. Mer konkurrens behövs alltså.

Piratpartiet har flera bra tankar omkring detta redan. Syftet med den här motionen är att strukturera, renodla och fördjupa dessa tankar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johannes Westlund

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B06-Y08 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att stadsplanering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B06-Y05 (Tillbakadraget)
Av: Johannes Westlund


Av: Johannes Westlund Yrkande B06-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B06-Y04 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Av: Johannes Westlund Yrkande B06-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B06-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill bryta oligopolstrukturen i byggsektorn och motverka strukturer inom den kommunala maktutövningen som leder till att små aktörer utestängs."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B06-Y06 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Av: Johannes Westlund Yrkande B06-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för ökad harmonisering av byggnormer och -regler inom hela EU för att underlätta konkurrens på den Europeiska marknaden."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkandenTillbakadraget yrkande B06-Y09 + B06-Y10 (Bortröstad)
Av: Hans Sundkvist


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2015-10-14, 09:19 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y01:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."
Bättre formulering i annat yrkande Johannes lagt här.
2015-10-15, 14:09 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att planering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"
Utöver att vara emot detta yrkande generellt då det kan ställa till problem på mindre orter så blir det även lite problem med formuleringen i yrkandet. Även om yrkandet ligger i en viss motion så står yrkandet för sig om det skulle bli antaget. Dvs all form av planering, inte bara det som motionären kanske har i åtanke. Kan vara värt att korrigera om man ämnar att rösta för yrkandet
2015-10-16, 03:35 #4
Inte uppkopplad
Sv: B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens -
Det är i och för sig en lite oväntad sidoeffekt, men inte mig emot. Jag tycker inte att planeringen av någonting annat (vad nu detta skulle kunna tänkas vara) skall ske så heller. Karteller är ett förkastligt oskick som inte hör hemma i fria nationer.

Mindre kommuner kan säkerligen hitta andra vägar än genom att bilda karteller.
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-16, 10:32 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y08:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att stadsplanering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"
Utan att ta ställning till yrkandet är det här närmare motionärens syfte - det andra berörde planering överlag, inte just stadsplanering. Jag uppmuntrar motionären att jämka sig med detta yrkande.
flintbergs avatar
2015-10-16, 10:41 #6
Inte uppkopplad
Sv: B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens -
Karteller är väl iofs förbjudna enligt konkurrensverket, det motionen behandlar är att samverkan och samarbeten enligt den fria marknaden skall begränsas så att samarbeten i vissa former ska ses som olagliga?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mikael Holm
flintbergs avatar
2015-10-16, 10:41 #7
Inte uppkopplad
Sv: B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens -
Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Det är i och för sig en lite oväntad sidoeffekt, men inte mig emot. Jag tycker inte att planeringen av någonting annat (vad nu detta skulle kunna tänkas vara) skall ske så heller. Karteller är ett förkastligt oskick som inte hör hemma i fria nationer.

Mindre kommuner kan säkerligen hitta andra vägar än genom att bilda karteller.
Karteller är väl iofs förbjudna enligt konkurrensverket, det motionen behandlar är att samverkan och samarbeten enligt den fria marknaden skall begränsas så att samarbeten i vissa former ska ses som olagliga?
heddahenriks avatar
2015-10-18, 17:24 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering." till "Piratpartiet anser att kommuners ansvar att tillhandahålla planlagd mark skall förtydligas. "
Kommunen har redan detta ansvar. Problemet är om kommunen sällan gör sitt jobb.

Jag tycker inte att yrkandet tillför något. Ser gärna någon form av omformulering så att det är klarare att Piratpartiet tycker att kommunerna ska sluta agera bromsklossar och se till att det planeras för nybyggnation.
2015-10-19, 09:21 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y09:
att Piratpartiet skall verka för att Kommuner förbjuds att handla med fastigheter annat än för eget bruk, såsom skolor, förvaltingsbyggnader, parker och liknande.
2015-10-19, 09:23 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y10:
att att Piratpartiet skall verka för att Kommuner förbjuds att handla med fastigheter annat än för eget bruk, såsom skolor, förvaltingsbyggnader, parker och liknande.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-19, 10:49 #11
Inte uppkopplad
Sv: B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens -
Citat:
Ursprungligen postat av Hans Sundkvist Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B06-Y10:
att att Piratpartiet skall verka för att Kommuner förbjuds att handla med fastigheter annat än för eget bruk, såsom skolor, förvaltingsbyggnader, parker och liknande.
Varför??
2015-10-19, 13:56 #12
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y05:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att planering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"
2015-10-19, 13:58 #13
Inte uppkopplad
Sv: B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens -
Mitt tillbakadragande är jämkning med Anton Nordenfurs rent redaktionella förändring (förbättring).
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:37
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:37
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Kristofer Petterssons avatar
2015-11-06, 09:30 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y07:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för ökad harmonisering av byggnormer och -regler inom hela EU för att underlätta konkurrens på den Europeiska marknaden."
Jag gillar förvisso den här ambitionen men en "harmonisering" innebär ju sannolikt kompromisser som står i strid med tidigare yrkanden från samma motionär.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com