Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering

DENNA MOTIONS ATT-SATSER BEHANDLAS VID MOTION B04

Politiken är lite som EU. Den bör reglera få saker men rätt saker. Onödig reglering är ett stort problem när det gäller byggnation och fastigheter. Det bidrar till en rad effekter såsom inflexibilitet, låg byggtakt, fördyringar och bostadsbrist. Att minska regleringarna är kritiskt för att kunna snabba upp nyckelprocesser och skapa bättre förutsättningar för staden till dynamisk anpassning efter hur behoven förändras.

I princip alla skriver under på generella utsagor omkring minskad reglering, men få har en politik som också visar hur detta skall åstadkommas. Detta kan ge Piratpartiet en klar fördel, då vi faktiskt kommer att kunna presentera flera bra lösningar istället för att bara komma med floskler. Detta bör, förutom att det är positivt i sig med en fungerande stadsutveckling, tilltala särskilt yngre väljare som står utanför bostadsmarknaden och alltså drabbas hårdast av dysfunktionen.

Mot bakgrund av detta yrkar jag följande:

DENNA MOTIONS ATT-SATSER BEHANDLAS VID MOTION B04


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johannes Westlund

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2015-10-14, 09:26 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer." till "Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas."
Det här är en viktig punkt för bättre integration. Den bör vara formulerad tydligt.
2015-10-19, 09:15 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y07:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
Piratpartiet bör verka för att öka manniskors frihet och handligsutrymme i alla lägen, och motverka alla hinder för detta, som exempelvis statlig och kommunala överregleringar.

En självklar följd av detta måste vara att Piratpartiet verkar för ett avskaffande av den orimliga detaljreglering som nuvarande Plan- och Bygglagen innebär!

Låt människor få bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:16 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
2015-10-19, 09:17 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y09:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
anderserks avatar
2015-10-20, 00:07 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y07:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
En kommunal makt över markanvändningen är en hyfsad förutsättning för att få ett överblicksperspektiv på vad som behövs i en kommun, vilket knappast garanteras av en mera fri huggsexa på populära lägen och marker.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
anderserks avatar
2015-10-20, 00:16 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
PBL har dykt upp i flera attsatser med förslag på avskaffande. Mark är en för evigt begränsad resurs, som främst i tättbebyggda områden med fördel utsätts för ett helhetsperspektiv på vad som kan tänkas behövas för en fungerande ort. Så att till exempel parker och annat av allmänt intresse inte fylls upp av köpstarka intressen som ockuperar marken för egen del.
anderserks avatar
2015-10-20, 00:18 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y09:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
Se övriga ställen med detta krav.
2015-10-22, 09:45 #9
Inte uppkopplad
Sv: B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering -
Citat:
Ursprungligen postat av anderserk Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B07-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
PBL har dykt upp i flera attsatser med förslag på avskaffande. Mark är en för evigt begränsad resurs, som främst i tättbebyggda områden med fördel utsätts för ett helhetsperspektiv på vad som kan tänkas behövas för en fungerande ort. Så att till exempel parker och annat av allmänt intresse inte fylls upp av köpstarka intressen som ockuperar marken för egen del.
"Parker och annat.." kan inte "ockuperas" av någon, evtersom att parker, gator och torg ägs av kommunerna, så det är bara för kommunerna att låta bli att sälja dessa områden. Det behövs ingen PBL för det!

PBL är idag en helt orimlig snårskog av regler som alldeles i onödan hindrar människor att bygga, bo och verka som de vill. Dessutom leder det till en helt onödig och ontyttig fördyring av alla bostäder och lokaler.
2015-10-22, 09:51 #10
Inte uppkopplad
Sv: B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering -
Citat:
Ursprungligen postat av anderserk Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B07-Y07:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
En kommunal makt över markanvändningen är en hyfsad förutsättning för att få ett överblicksperspektiv på vad som behövs i en kommun, vilket knappast garanteras av en mera fri huggsexa på populära lägen och marker.
Här propageras för "Kommunal makt"... Jag för min del anser att vi som Piratpartister måste bekämpa all Makt från Stat, Kommuner och andra överheter!!!

Människorna måste ha makten själva!! Vi är inga undersåter som skall underordna oss en bunt inkompetenta politikers godtycke!!!

Att avskaffa den godtyckliga maktutövning över människorna som PBL utgör, är ett steg i rätt riktning!!!
2015-10-22, 23:22 #11
Inte uppkopplad
Sv: B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering -
PBL är inte alls utformad för att hantera den typen av stadsbyggande som efterfrågas. Däremot är jag övertygad om att vi mer liberalt sinnade måste ha förmågan att få med även de mer planeringsvänliga. Dåligt analyserade libertanska avregleringsförslag att slopa hela regelverk kan måhända vara ett effektivt sätt att kommunicera en poäng (likt jag och Magnus gjorde i en debattartikel förra veckan), men är inte realistiska att driva igenom som sakpolitiska ställningstaganden för den långsiktiga politiken. Jag är övertygad om att vägen framåt handlar om att liberalisera delar av av planerings- och byggprocessen, och de förslag som läggs i mina motioner kan inte tolkas på något annat sätt än som ingångsvärden för en revision av liggande PBL. Men lika övertygad är jag om att det är viktigt att förena den visionen med planeringsvänliga personers behov av att uppleva någon form av styrning och kontroll.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
hetzz
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com