Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B08: Riktlinjer för forskningspublicering

Piratpartiets befintliga ställningstaganden rörande publicering av forskning är direkt verklighetsfrånvänd. Ambitionen om open access är behjärtansvärd, tyvärr missas dock helt drivkrafterna bakom varför forskare väljer de journaler (och konferenser) som väljs. Rent krasst anses vissa publikationer mer prestigefyllda än andra. Den forskning som publiceras där sprids mer, blir mer citerad och är mer meriterande. Mindre prestigefyllda publiceringar kan i det närmaste bli en belastning för den enskilda forskaren.

Problemet där är inte att artiklar publiceras i publikationer som kostar pengar, utan att allmänhetens tillgång begränsas. Detta är två helt olika saker. Allmänhetens tillgång kan tillförsäkras ändå på annat sätt.

Därför föreslår jag en del förändringar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johannes Westlund

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B08-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Johannes Westlund


Tillbakadraget yrkande B08-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Johannes Westlund


Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande B08-Y06 (Motyrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den."
till:
"Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B08-Y03 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Av: Johannes Westlund Yrkande B08-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B08-Y05 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295342
Standard Sv: B08: Riktlinjer för forskningspublicering - 2015-10-14, 09:41

Hela argumentationen i denna motion tycks mig bygga på en missuppfattning: Alla de prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna ger idag möjlighet att publicera artiklar med open access, men då får författarna betala extra. Därför är vår nuvarande hållning rimlig, att forskare ska publicera med open access, men ersättas för de medkostnader detta medför.

Det finns ett gammalt proprietärt system, och vi vill över till ett nytt, icke proprietärt. Istället för att universiteten betalar för att deras forskare ska få titta i tidskrifterna över nätet ska de betala för att deras forskare ska få bli publicerade där, varpå alla får titta i det - de egna forskarna, forskare i fattiga länder som idag inte har råd att prenumerera på tidskrifterna, och alla vi andra intresserade.

Utvecklingen är redan med stormsteg på väg åt detta håll. Många av de stora prestigefyllda amerikanska universiteten (med MIT i spetsen) kräver sedan länge att deras forskare publicerar sig med open access, flera av de stora amerikanska forskningsfinansiärerna likaså. Tidskrifterna har därför tvingats öppna sig för möjligheten och vi står närmaste åren inför möjligheten att rulla bollen i mål, och få open access att bli det dominerande sättet att publicera, och då kommer den gamla proprietära modellen snabbt att försvinna.

Men det kräver att de viktiga europeiska forskningsnationerna följer efter USA, och inte lyssnar på de stora, mäktiga förlagshusens lobby.

Vad som däremot är verklighetsfrånvänt är tron att det skulle gå att förhandla sig till licenser från förlagshusen, för att ge hela svenska folket tillgång till de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna, föär överkomliga kostnader. Alla som varit i närheten av universitetsbibliotekens förhandlingar med förlagen vet att det skulle kosta skjortan, om de ens skulle gå med på det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Cernael, JorgenL, Mattias Rubenson, Mikael Holm, Sennah


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #295395
Standard Sv: B08: Riktlinjer för forskningspublicering - 2015-10-15, 23:32

När jag jobbade på Kungl.biblioteket, 1997-2000, så lobbade jag stenhårt för kraven på att forskning för publika medel skall publiceras så att samhället har fri tillgång till resultaten. Idag har vi kommit rätt långt på vägen. Det är fullt praktiskt möjligt för vetenskapsmän inom alla discipliner att publicera med Open Access. Det är bara genom att fullfölja det politiska ställningstagandet som vi kan nå ända fram och bryta de stora förlagens makt över forskningsresultaten.

Det finns ett antal viktiga fördelar som kommer som ett resultat av Open Access. Genom att man publicerar sitt material på nätet kan man lägga till hur många bilagor som helst. Man är inte begränsad av antalet sidor i en tidskrift. Det gör att man kan bifoga programlistningar, data och andra underlag. Det gör det praktiskt möjligt för många fler att upprepa de experiment man har utfört. Det höjer tillförlitligheten och kvaliteten på det vetenskapliga materialet.

Vi har för närvarande ett stort problem inom forskningen, på grund av att allt för få vetenskapliga experiment går att upprepa. Open Access är en del av lösningen på det problemet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Eloria, heddahenrik, Henrik Brändén, JorgenL
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 19:10 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den."
Hur policyn kommer efterlevas beror väldigt mycket på hur den utformas, och att riva upp den utifrån spekulation om att ingen kommer efterleva policyn tyder på en underförståelse av vilken effekt soft power har över samhällsinstitutioner.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 19:12 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y02:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Statlig subventionering av forskares publicering hos open access-förlag, för att minska kostnaderna för forskare och forskarinstitutioner under en övergångsfas."
Jag har inte följt diskussionen på senare år. Men när ämnet debatterades senast fanns det ett problem i att det inte gick att budgetera för publicering när man ansökte om forskningsanslag.

Så jag ser gärna belägg för att det ändrats innan jag bifaller det här yrkandet.
Henrik Brändéns avatar
2015-10-14, 09:43 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den."
Alla viktiga vetenskapliga tidskrifter ger idag möjlighet att publicera sig där open access.
Henrik Brändéns avatar
2015-10-14, 09:45 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den." till "Alla vetenskapliga studier som sam- eller helfinansieras av offentliga medel skall tillgängliggöras gratis för allmänheten."
Bättre att principen formuleras generellt än att den hänvisar till ett speciellt sätt att åstadkomma detta.
Henrik Brändéns avatar
2015-10-14, 09:46 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Vi tycker redan ungefär detta i annat ställningstagande. Bra att rensa undan dubletter.
2015-10-18, 13:14 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B08-Y01:
att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den."
2015-10-18, 13:15 #10
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B08-Y02:
att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Statlig subventionering av forskares publicering hos open access-förlag, för att minska kostnaderna för forskare och forskarinstitutioner under en övergångsfas."
heddahenriks avatar
2015-10-18, 17:31 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att staten skall tillhandahålla ett kostnadsfritt abonnemang för alla medborgare innefattande ett brett urval av vetenskapliga publikationer".
Det räcker väl med B08-Y03? Det här känns bara som kaka på kaka.

2015-10-18, 18:02 #12
Inte uppkopplad
Sv: B08: Riktlinjer för forskningspublicering -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B08-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att staten skall tillhandahålla ett kostnadsfritt abonnemang för alla medborgare innefattande ett brett urval av vetenskapliga publikationer".
Det räcker väl med B08-Y03? Det här känns bara som kaka på kaka.

Vi har en omvärld också. Merparten av all relevant forskning genomförs inte i Sverige, det hade om något varit konstigt. Istället genomförs den i andra länder. Det är långt ifrån alla som publicerar Open Access. Rent pragmatiskt föredrar jag att alla svenska medborgare som vill ha tillgång ska kunna få det, t ex genom sitt bibliotek oavsett vilken inriktning andra länder väljer gällande forskningspublicering.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:44 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Instämmer med Henrik om att det är bra att rensa undan dubbletter.
troeds avatar
2015-10-20, 15:36 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den." till "Alla vetenskapliga studier som sam- eller helfinansieras av offentliga medel skall tillgängliggöras gratis för allmänheten."
Det här är en trojansk häst som öppnar för att det offentliga måste teckna abonnemang på tidskrifter för att kunna uppfylla "skall tillgängliggöras gratis" utan att vi tidigare ställt krav på hur publiceringen ser ut.
troeds avatar
2015-10-20, 15:37 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Om formuleringen kring open access stryks av ett annat yrkande är inte den här formuleringen en dublett.
troeds avatar
2015-10-20, 15:38 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att staten skall tillhandahålla ett kostnadsfritt abonnemang för alla medborgare innefattande ett brett urval av vetenskapliga publikationer".
Det finns en hel industri uppbyggd kring att publicera obskyra och oerhört dyra böcker, väl medvetna om att statligt finansierade bibliotek är tvingade att köpa in dem. Vi vill inte skapa en sådan marknad för vetenskapliga papper.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-20, 20:29 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y06:
att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den."
till:
"Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Jag ser gärna att vi behåller formuleringen om open access, men vill samtidigt rensa bort en dublett bland våra ställningstaganden. Det föreslår jag att vi gör genom att ändra detta ställningstagande till att bli identiskt med dubletten. Därmed kan de två bli ett enda ställningstagande, som kräver publicering med open access.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com