Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

Det har förts en intensiv diskussion om att gå över till möten AFK (away from keyboard) och till möten av olika hybridformer. Det är i dagsläget inte ekonomiskt möjligt att genomföra enbart fysiska möten, och vår mötestekniska lösning är ännu inte heller tillräckligt testad för exempelvis hybridmöten med streamade debatter och dylikt. Trots det vill vi öppna upp i stadgarna för möjligheten att genomföra medlemsmöten på andra sätt i framtiden, för att slippa en tidsödande stadgeförändringsprocess när det väl är dags. De exakta formerna för medlemsmötets genomförande kan ändras ganska smidigt i en mötesordning, genom endast ett fåtal stadgeförändringar.

(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P09-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    4 personer ogillar

att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."
Av: Partistyrelsen Yrkande P09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P09-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    4 personer ogillar

att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."

Se resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anders Bergkvist Inte uppkopplad
 
Inlägg: 9
Reg.datum: Sep 2014

Länk: #295561
Standard Sv: P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) - 2015-10-19, 19:09

Medlemsmöten ska vara återkommande företeelser. Styrelsebeslut ska endast tillämpas på akuta ärenden där medlemmar av olika skäl inte hinner samlas för ett medlemsmöte, åtminstone enligt min mening.

Den här motionen flyttar bara mer makt ifrån medlemsmötena över på styrelsen. Jag menar att det är onödigt och i hög grad olämpligt.

Låt oss istället konkret definiera hur medlemsmötena ska se ut och låt närmast medlemsmöte rösta på det konkreta förslaget istället.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2015-10-18, 14:58 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y01:
att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."
De elektroniska mötena fungerar inte speciellt bra så det är dags att prova något nytt.
2015-10-19, 19:11 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."
Onödigt och olämpligt att flytta mer makt ifrån medlemsmötena till partistyrelsen.
2015-10-19, 19:11 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y01:
att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."
Onödigt och olämpligt att flytta mer makt ifrån medlemsmötena till partistyrelsen.
2015-10-19, 19:26 #6
Inte uppkopplad
Sv: P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Anders Bergkvist Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."
Onödigt och olämpligt att flytta mer makt ifrån medlemsmötena till partistyrelsen.
Anser du att strykningen av ordet "tekniska" och ändringen från "tekniska" till "tekniska och praktiska" på ett annat ställe ger mer makt till partistyrelsen än vad den redan har för medlemsmötena?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2015-10-19, 19:31 #7
Inte uppkopplad
Sv: P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Anders Bergkvist Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y01:
att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."
Onödigt och olämpligt att flytta mer makt ifrån medlemsmötena till partistyrelsen.
Det ligger fullständigt i linje med det uppdrag partistyrelsen redan har. Ingen annan entitet i partiet kan rimligen vara mer lämplig att avgöra om ett möte ska tas elektroniskt, fysiskt, eller i kombination. Det är den strategiska entiteten i partiet som dessutom som helhet består över tid.
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-21, 10:22 #8
Inte uppkopplad
Sv: P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Anders Bergkvist Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."
Onödigt och olämpligt att flytta mer makt ifrån medlemsmötena till partistyrelsen.
Det är inte att flytta makt. I de nuvarande stadgarna ansvarar styrelsen för att det praktiska fungerar, eftersom mötet är tekniskt. Vid ett afk-möte skulle styrelsen enligt vårt förslag även ansvara för det praktiska (lokal dit alla kan ta sig, med anpassning för funktionsvarianter, et cetera). Vem anser du ska ansvara för detta?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
hetzz, Mab, troed
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com