Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val (stadgeändring)

Att fastställa lista till EU-val och eventuell riksgemensam lista till riksdagsval är två av de viktigaste beslut partiet har att fatta. Stadgarna behöver vara tydliga med hur detta ska gå till. Det är för oss i styrelsen självklart att beslutet ska fattas av medlemmarna, på ett medlemsmöte. Vi tycker att det bästa sättet att genomföra valet är det klassiska sätt som används för val av grupper och fastställanden av listor på de flesta håll i svenskt organisationsliv.

I riksdagsvalet 2014 beslutades det med kort varsel att lokala föreningar skulle ha rätt att fastställa lokala riksdagslistor. Reglerna för hur detta skulle gå till var inte tydliga.

Vi tycker därför att stadgarna ska slå fast att landstings/regionföreningar – men inte kommunföreningar – ska ha rätten att fastställa lokala riksdagslistor, och att besluten ska fattas på landstingsföreningarnas medlemsmöten. Det borde även tydligt framgå att det är möjligt för flera landstingsföreningar att tillsammans skapa en gemensam lista.

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P19-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att skapa ett nytt kapitel 9 "Allmänna val och partiets förtroendevalda" och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.3 och § 7.4.
Av: Mab Yrkande P19-Y05 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra numret på nuvarande § 7.4 till 9.1 "Representation i EU-parlamentet" och först i paragrafen tillföra momentet:
"9.1.1 Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"
Av: Partistyrelsen Yrkande P19-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att byta namn på nuvarande § 7.3 "Riksdagsgrupp" till "9.2 Representation i riksdagen" och först i paragrafen tillföra momentet:
"9.2.1 Landstings/regionsföreningar och grupper av landstings/regionsföreningar har rätt att fastställa regionala listor till riksdagsval. Beslut om och fastställandet av en sådan lista ska ske på lokalt medlemsmöte eller extra medlemsmöte.
Av: Mab Yrkande P19-Y06 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att byta namn på nuvarande § 7.3 "Riksdagsgrupp" till "9.2 Representation i riksdagen" och i paragrafen tillföra momentet:
9.2.2 Central lista till ordinarie riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P19-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att skapa ett nytt kapitel 9 "Allmänna val och partiets förtroendevalda" och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.3 och § 7.4.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P19-Y05 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra numret på nuvarande § 7.4 till 9.1 "Representation i EU-parlamentet" och först i paragrafen tillföra momentet:
"9.1.1 Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P19-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att byta namn på nuvarande § 7.3 "Riksdagsgrupp" till "9.2 Representation i riksdagen" och först i paragrafen tillföra momentet:
"9.2.1 Landstings/regionsföreningar och grupper av landstings/regionsföreningar har rätt att fastställa regionala listor till riksdagsval. Beslut om och fastställandet av en sådan lista ska ske på lokalt medlemsmöte eller extra medlemsmöte.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P19-Y06 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att byta namn på nuvarande § 7.3 "Riksdagsgrupp" till "9.2 Representation i riksdagen" och i paragrafen tillföra momentet:
9.2.2 Central lista till ordinarie riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:17 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y05:
att ändra numret på nuvarande § 7.4 till 9.1 "Representation i EU-parlamentet" och först i paragrafen tillföra momentet:
"9.1.1 Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"
Piratpartiet har använt Schulze-metoden för att ta fram våra riksdagslistor för att låta medlemmarna ge sina preferenser även på den inbördes ordningen mellan de kandidater de vill rösta på till listorna. Att nu gå femtio år bak i tiden och införa acceptröstningar som metod verkar inte helt lyckat.

Mitt motyrkande gör att partiet blir bundet att använda en condorcet-metod, men binder oss inte explicit vid schulze, eftersom bättre metoder kan komma att utvecklas framöver.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jante, Magnus Andersson
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:19 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y06:
att byta namn på nuvarande § 7.3 "Riksdagsgrupp" till "9.2 Representation i riksdagen" och i paragrafen tillföra momentet:
9.2.2 Central lista till ordinarie riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod"
Piratpartiet har använt Schulze-metoden för att ta fram våra riksdagslistor för att låta medlemmarna ge sina preferenser även på den inbördes ordningen mellan de kandidater de vill rösta på till listorna. Att nu gå femtio år bak i tiden och införa acceptröstningar som metod verkar inte helt lyckat.

Mitt motyrkande gör att partiet blir bundet att använda en condorcet-metod, men binder oss inte explicit vid schulze, eftersom bättre metoder kan komma att utvecklas framöver.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jante
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com