Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar

För många år sedan när Piratpartiet skapade möjligheten att starta loka föreningar så var Piratpartiet oroligt för att lokalföreningarna skulle göra något olämpligt. Därför valde Piratpartiet att bestämma exakt hur lokalföreningarnas stadga ska se ut.

Piratpartiet valde att begränsa lokalföreningarnas möjligheter att ändra sin egen stadga genom att inkludera följande paragraf;

§ 9. Stadgeändring
9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut


Piratpartiet har därefter ändrat sig och valt att, för alla nystartade föreningar, låta föreningarna själva ändra i sin stadga. Men det gjordes aldrig en ändring av de redan existerande föreningarnas stadga, för att låsa upp även dom.

Därför lägger vi i Piratpartiet Stockholms län denna motion för att möjliggöra för loka föreningar att låsa upp sina stadgor.

Vi yrkar följande på att Piratpartiets möte beslutar följande


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y03 (Motyrkande) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att ändra paragraf 9.1 i samtliga Piratpartiets lokalföreningars stadgar till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av föreningens extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet, och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y03 (Motyrkande) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att ändra paragraf 9.1 i samtliga Piratpartiets lokalföreningars stadgar till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av föreningens extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet, och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande C01-Y01 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande C01-Y02 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #297300
Standard Sv: C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar - 2017-04-23, 22:43

Det är jag som har skickat in motionen för Piratpartiet i Stockholms läns (och Piratpartiet i Stockholms stads) räkning.

Vi har resonerat som följande, att vi har inte något mandat att yrka något för alla andra lokalorganisationer, och att vi skulle begära en ändring i deras stadgar kan vi då inte göra.

Med samma motivering kan vi inte heller jämka oss med Antons förslag.

Mötet bör också överväga ifall övriga lokalföreningar ens VILL HA den här ändringen eller inte. Är det inte minst lika illa att ändra i föreningarnas stadga mot deras vilja, som att förhindra föreningarna själva att göra ändringar?
Jag tycker därför det är olämpligt att yrka bifall för något yrkande som inte är lagt direkt av en lokalförening.


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 01:05 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y03:
att ändra paragraf 9.1 i samtliga Piratpartiets lokalföreningars stadgar till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av föreningens extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet, och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."
Som nämns i motionen var partiet väldigt restriktivt med sina lokalföreningar när dessa startades 2012. Sedan dess har det blivit uppenbart att det var ett misstag, och regelverket har lättats upp drastiskt i och med 2015 års stadgerevisionen. Det nuvarande regelverket rörande lokalföreningar går att läsa här: http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Piratpartiets_stadgar_3.0#Kapitel_8:_Lokala_f.C3.B6reningar

Med detta yrkande, som jag tycker att motionärerna borde jämka sig med, ändras partiets samtliga föreningars stadgor på ett sätt som gör att de själva kan ändra stadgorna framöver.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 01:06 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y02:
att ändra paragraf 9.1 i Piratpartiet Stockholm stads stadga till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av Piratpartiet Stockholms stads medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av Piratpartiet Stockholms stads extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."
Om förslaget istället jämkas med mitt, C01-Y03, blir resultatet detsamma för Stockholms stad men det utökas även att gälla övriga föreningar.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 01:07 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y01:
att ändra paragraf 9.1 i Piratpartiet Stockholm läns stadga till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av Piratpartiet Stockholms läns medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av Piratpartiet Stockholms läns extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."
Detta yrkande behövs inte om C01-Y03 går igenom.
Jan-Eriks avatar
2017-05-03, 00:17 #6
Inte uppkopplad
Sv: C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar -
Kan stadgarna för lokalföreningar ändras idag, och hur går det i så fall till?
Johan mlg Karlssons avatar
2017-05-03, 21:19 #7
Inte uppkopplad
Sv: C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Kan stadgarna för lokalföreningar ändras idag, och hur går det i så fall till?
De ändras idag genom att Piratpartiets medlemsmöte beslutar om en ändring. En lokalförening kan inte på eget bevåg ändra sina stadgar eller på något sätt neka/acceptera en ändring som Piratpartiets medlemsmöte påtvingar den.
Johan mlg Karlssons avatar
2017-05-07, 22:57 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y03:
att ändra paragraf 9.1 i samtliga Piratpartiets lokalföreningars stadgar till "9.1 Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte med 2/3 majoritet eller av föreningens extrainsatta medlemsmöte genom 2/3 majoritet, och ändringar träder i kraft direkt efter fattat beslut."
Problemet med det här yrkandet är att vi, om det går igenom, ändrar i andra föreningars stadga, utan att de ber om det. Principiellt så är det verkligen jättefel. (PP Stockholms stad och PP Stockholms län har, på årsmöten, beslutat om att skicka in motionen med yrkanden om att ändra stadgan för de två föreningarna.)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com