Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B14: Kulturpolitik: Spelkultur

Spel i alla dess former har länge varit en diskriminerad kulturform. De spel som inte direkts setts som leksaker har istället anklagats för att på olika sätt bidra till en påstått demoraliserad ungdom. Gång på gång ser vi rubriker och uttalanden om att just spel är orsaken till nya våldsbrott eller sjunkande studieresultat.(1)

Vad som däremot är ett problem är förekomsten av mobbning inom onlinespel och spelcommunities.(2) Det har dock knappast med spel i sig att göra utan beror snarare på attitydproblem hos enskilda individer.

(1)Hallberg & Metzmaa, Skyll inte på barnen, engagera er istället! Aftonbladet 2015 http://www.aftonbladet.se/debatt/article22330272.ab (Hämtad 2017-03-07)

(2) LOUISE SILLÉN HERZEGH, Lätt blir kränkt i en virtuell värld, Ystads Allehanda, 2015-03-16 http://www.ystadsallehanda.se/ystad/latt-bli-krankt-i-virtuell-varld/ (Hämtad 2017-03-07)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B14-Y01 (Jämkad med yrkande B14-Y03)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B14-Y03 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B14-Y02 (Jämkad med yrkande B14-Y04)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B14-Y04 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296962
Standard Sv: B14: Kulturpolitik: Spelkultur - 2017-04-22, 01:23

Jag håller med om problemet, men tycker att yrkanden är oklara om vad det är vi ska göra åt det. Till vilken grad vill vi verkligen att politiker lägger sig i hur individers ser på spel och spelar spel? Finns inte risken att vi öppnar Pandoras ask genom att låta politiker lägga sig i spelkultur så länge det stödjer våra intressen?


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:19 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att Den allmänna kunskapen om spel är dålig. I Piratpartiet i principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Ofta blir spel beskyllt i media och allmänna diskussioner som anledningen till diverse påstått ungdomsrelaterade problem, som spelmissbruk och våld. I andra fall anses spel vara barnsligt. Det behöver göras en satsning på att utbilda om och lyfta spel, både analoga och digitala, som en etablerad kulturform.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:19 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y02:
att Mobbning inom onlinespel och spelcommunities är idag ett stort problem. I Piratpartiet i princip program står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Vårt samhälle återspeglar sig i våra intressen och hur vi förhåller oss till andra medborgare. Precis som samhället måste spel ska vara kul och inkluderande. När spelare exkluderas ur spelcommunities riskerar deras röster att tystas i övrigt. Det behöver göras en speciell satsning på att motverka mobbning i onlinespel.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
2017-04-22, 15:42 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "En satsning bör göras på att utbilda om och lyfta spel, analoga och digitala, som en etablerad kulturform".
2017-04-22, 15:43 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "En satsning behöver göras på att motverka mobbning i onlinespel".
2017-04-22, 22:20 #7
Inte uppkopplad
Sv: B14: Kulturpolitik: Spelkultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag håller med om problemet, men tycker att yrkanden är oklara om vad det är vi ska göra åt det. Till vilken grad vill vi verkligen att politiker lägger sig i hur individers ser på spel och spelar spel? Finns inte risken att vi öppnar Pandoras ask genom att låta politiker lägga sig i spelkultur så länge det stödjer våra intressen?
Viktig fråga från Anton. Det är inte givet att en företeelse gynnas av att ges offentligt stöd, det kan bli tvärt om. Spel fungerar väl rätt så bra idag, trots att (eller kanske tack vare) "diskrimineringen".

Jag har erfarenhet av en annan kulturform som frodas i all välmåga trots att den inte ges något direkt offentligt stöd.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:08 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B14-Y01 till fördel för B14-Y03.

Mitt bortjämkade B14-Y01:
Den allmänna kunskapen om spel är dålig. I Piratpartiet i principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Ofta blir spel beskyllt i media och allmänna diskussioner som anledningen till diverse påstått ungdomsrelaterade problem, som spelmissbruk och våld. I andra fall anses spel vara barnsligt. Det behöver göras en satsning på att utbilda om och lyfta spel, både analoga och digitala, som en etablerad kulturform.

B14-Y03, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "En satsning bör göras på att utbilda om och lyfta spel, analoga och digitala, som en etablerad kulturform".


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:09 #9
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B14-Y02 till fördel för B14-Y04.

Mitt bortjämkade B14-Y02:
Mobbning inom onlinespel och spelcommunities är idag ett stort problem. I Piratpartiet i princip program står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Vårt samhälle återspeglar sig i våra intressen och hur vi förhåller oss till andra medborgare. Precis som samhället måste spel ska vara kul och inkluderande. När spelare exkluderas ur spelcommunities riskerar deras röster att tystas i övrigt. Det behöver göras en speciell satsning på att motverka mobbning i onlinespel.

B14-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "En satsning behöver göras på att motverka mobbning i onlinespel".


Bättre formulering
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com