Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service

En offentligt finansierad Public Service är viktig - precis som folkbiblioteken finns här ett folkbildningsuppdrag, men även som oberoende informationskälla. Public Service blir dock otillgänglig för många på grund av den kostnad det innebär för de privata hushållen. Det är orättvist och odemokratiskt att viktig samhällsinformation inte kan komma alla till gagn på grund av ekonomiska skillnader. Svenska kyrkan finansieras genom kyrkoskatt och en liknande lösning skulle kunna göras för Public Service. Att betala sin Radio och TV-avgift via skattesedeln ger fler möjlighet att ta del av Public Service samtidigt som det sänker kostnaderna det innebär för kontroll för TV-innehav.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande B03-Y02 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B03-Y02 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B03-Y01 (Jämkad med yrkande B03-Y03)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B03-Y03 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296908
Standard Sv: B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service - 2017-04-21, 14:56

Hej!

Jag tycker att yrkandet behöver förtydligas, det känns lite oklart vad det innebär. Är tanken att skatten till PS ska vara proportionerlig till inkomst på samma sätt som arbetsskatt i stort? Med andra ord att den som tjänar mer också betalar en högre andel, vilket sänker kostnaden för de med lägre inkomst?

Partiet diskuterade frågan en hel del 2012-2013, enkelt sammanfattat med Anna Troberg och andra PS-vurmare på en sida och mig och andra mer kritiska på en sida. Jag sammanfattade då mina tankar här: http://anton.nordenfur.se/bortom-public-service/

Ställningstagandet vi då kom fram till sammanfattar jag i det inlägget:

Citat:
Piratpartiet är idag internt överens om att public service ska finansieras av en avgift ”som tas upp samtidigt som skatt men går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess”. Det är en bra lösning så länge vi har public service – som det ser ut idag är alla som ens har en smartphone eller dator skyldiga att betala TV-avgift, men en stor andel gör det inte. Det finns ingen anledning att inte ha det som en obligatorisk avgift för alla.
Även om jag personligen anser att PS ska avskaffas eller i alla fall kraftigt göras om, tror jag att det är rimligt att PS, precis som andra statliga tjänster, finansieras genom skatt och inte dagens system. Dagens system följer en idé om att bara de som nyttjar det ska betala, men det fungerar inte tillsammans med hur PS ser ut i en digital era. Då måste vi i min mening bestämma antingen att det finansieras med skatt, eller att det slutar finansieras (och avskaffas).


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 22:59 #3
Inte uppkopplad
Sv: B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service -
Jag är inte helt med på hur detta ska förändra situationen för de mindre bemedlade? Är tanken att endast de som betalar statlig inkomstskatt ska betala Public Service-skatt? Ska den bara läggas ovanpå den nuvarande skatten, eller ska alla de som äger TV/vill finansiera PS kryssa i en ruta?

Kort sagt: vilka blir de konkreta skillnaderna för de människor som ska finansiera PS?
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 19:59 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y01:
att Radio och tv-avgiften är orättvis och en stor kostnad för hushåll med låga inkomster. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Den kunskap vi har idag har uppkommit genom en lång rad insikter, erfarenheter, upptäckter och experiment, gjorda under hela mänsklighetens historia av ett oräkneligt antal människor. Kunskap är därför inget som kan ägas av en person eller en grupp. Kunskap är mänsklighetens gemensamma källa, och borde därför vara fri och tillgänglig för alla att att ösa ur.”

Det är problematiskt att det finns en ekonomisk tröskel för en av de viktigaste funktionerna i samhället. Vi föreslår att Radio- och TV-avgiften istället finansieras via speciellt Public Service-skatt.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkandet i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 15:00 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Oavsett vad vi tycker om public services varande, ickevarande eller föränderlighet tror jag att det är rimligt att det, precis som andra statliga tjänster, finansieras genom skatt och inte dagens system. Dagens system följer en idé om att bara de som nyttjar det ska betala, men det fungerar inte tillsammans med hur public service ser ut i en digital era. Då måste vi i min mening bestämma antingen att det finansieras med skatt, eller att det slutar finansieras (och avskaffas).

Det här är en återgång till att tidigare ställningstagande som Piratpartiet tog 2012.
anderserks avatar
2017-04-21, 21:10 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Dribblandet med licenser blir allt klumpigare, när t.ex. man kan kolla på nätet lika gärna, och om man vill avstå från att kolla för att slippa licensen så uppstår en massa konstigheter, jag tror att det nu är "innehav av mottagare2 som det snackas om, och ska då en smartphone räknas som sådan osv. Lika bra att betrakta PS som en sorts infrastruktur typ vägnät. Men gärna med mer möjlighet till input och kontroll av medborgare. Transparens - krav på bevakade kommentarsfält mm.
2017-04-22, 21:48 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en särskilt Public service-skatt som tas upp likt kyrkoskatten, och som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess."
Det är oklart om Antons avgift ska vara inkomstrelaterad eller ej. Jag anser att den bör vara det, och en bra analogi är dagens kyrkoskatt. Om den är inkomstrelaterad är det bättre att kalla den för skatt.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 11:07 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Jag ifrågasätter det långsiktiga behovet av Public Service-TV och vill avstå från en och dessutom mer tvingande finansieringsmodell. Eftersom det kommit prejudikat på att datorer inte är licensskyldiga, tror jag nuvarande lagstiftning gör en begränsad och med tiden avtagande skada. En obligatorisk skatt är en större skada för alla inkomstgruper än de som kan göra ett (i både tid och pengar) ekonomiskt beslut att välja bort TV.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 11:09 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en särskilt Public service-skatt som tas upp likt kyrkoskatten, och som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess."
Jag ifrågasätter (med samma forulering som för B03-Y02) det långsiktiga behovet av Public Service-TV och vill avstå från en och dessutom mer tvingande finansieringsmodell. Eftersom det kommit prejudikat på att datorer inte är licensskyldiga, tror jag nuvarande lagstiftning gör en begränsad och med tiden avtagande skada. En obligatorisk skatt är en större skada för alla inkomstgruper än de som kan göra ett (i både tid och pengar) ekonomiskt beslut att välja bort TV.
2017-04-23, 11:27 #10
Inte uppkopplad
Sv: B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en särskilt Public service-skatt som tas upp likt kyrkoskatten, och som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess."
Jag ifrågasätter (med samma forulering som för B03-Y02) det långsiktiga behovet av Public Service-TV och vill avstå från en och dessutom mer tvingande finansieringsmodell. Eftersom det kommit prejudikat på att datorer inte är licensskyldiga, tror jag nuvarande lagstiftning gör en begränsad och med tiden avtagande skada. En obligatorisk skatt är en större skada för alla inkomstgruper än de som kan göra ett (i både tid och pengar) ekonomiskt beslut att välja bort TV.
Om inget proaktivt beslut fattas inom kort så är det risk att dagens TV-avgift inom några år ersätts med något ännu dummare, t.ex. avgift på alla datorer, smartphone och surfplattor.

Detta är en bra fråga att driva i valrörelsen 2018, TV-avgiftens framtid kommer avgöras under nästa mandatperiod.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:16 #11
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y01 till fördel för B03-Y03.

Mitt bortjämkade B03-Y01:
Radio och tv-avgiften är orättvis och en stor kostnad för hushåll med låga inkomster. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Den kunskap vi har idag har uppkommit genom en lång rad insikter, erfarenheter, upptäckter och experiment, gjorda under hela mänsklighetens historia av ett oräkneligt antal människor. Kunskap är därför inget som kan ägas av en person eller en grupp. Kunskap är mänsklighetens gemensamma källa, och borde därför vara fri och tillgänglig för alla att att ösa ur.”

Det är problematiskt att det finns en ekonomisk tröskel för en av de viktigaste funktionerna i samhället. Vi föreslår att Radio- och TV-avgiften istället finansieras via speciellt Public Service-skatt.

B03-Y03, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en särskilt Public service-skatt som tas upp likt kyrkoskatten, och som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess."


Detta är en bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:25 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Egentligen behöver vi utreda det här mer innan vi antar förslaget, men jag tror ändå att en skatt är att föredra framför nuvarande licenssystem med kontroller.

Jag gillar Public Service. De har liksom folkbiblioteken ett folkbildningsuppdrag. De tillhandahåller nyheter och program på minoritetsspråk samt teckenspråk m.m. Detta är en viktig tjänst för många medborgare.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:49 #13
Inte uppkopplad
Sv: B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service -
Men för att förtydliga så skulle jag nog ändå föreslå att vi röstar ner motionen. Vi behöver en bättre grund för det här ställningstagandet.

Citat:
Ursprungligen postat av Sofia Hartelius Visa inlägg
Jag gillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Egentligen behöver vi utreda det här mer innan vi antar förslaget, men jag tror ändå att en skatt är att föredra framför nuvarande licenssystem med kontroller.

Jag gillar Public Service. De har liksom folkbiblioteken ett folkbildningsuppdrag. De tillhandahåller nyheter och program på minoritetsspråk samt teckenspråk m.m. Detta är en viktig tjänst för många medborgare.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:29 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:30 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en särskilt Public service-skatt som tas upp likt kyrkoskatten, och som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
2017-05-11, 20:41 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Public service ska finansieras genom en avgift som tas upp samtidigt som skatt men som går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess.”
Detta förutsätter att "skatten" är, liksom kyrkoavgiften, frivillig och att det är möjligt att stå utanför medlemskapet och finansieringen.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com