Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B06: Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek

Det finns många fördelar med e-böcker för läsaren. Materialet är miljövänligt, snabbt levererat och lätt att lagra. För biblioteken däremot uppstår problem på grund av upphovsrätt. En elektronisk bok är många gånger dyrare än en tryckt. Detta beror på att betalningsmodellen för e-böcker skiljer sig från hur licensen ser ut för vanliga tryckta böcker. För ett fysisk exemplar betalar biblioteket en gång och ofta till ungefär samma pris som det i vanlig bokhandel. Ett elektroniskt exemplar betalas istället för per nedladdning. Det går snabbt att lista ut att kostnaderna för e-böcker därför lätt skenar. Detta gör att biblioteken ofta inte kan köpa in nya, populära och dyra titlar. Ett annat problem blir också att bibliotekarierna förlorar kontrollen över vilka e-böcker det är som hamnar i deras bestånd. Eftersom kostnaderna för e-böcker dessutom är väldigt svåra att förutse känner flera bibliotek sig tvungna att sätta upp spärrar för hur många e-bokslån den enskilda biblioteksanvändaren får lov att göra inom en tidsperiod.
Den största leverantören av e-böcker till bibliotek i Sverige är Elib. De är med några mindre undantag också den enda aktören på marknaden. Självklart försätter det dem i en monopol-liknande situation. Elib ägs av Bonniers, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget.

Det elektroniska materialet som erbjuds kommer oftast i filformatet EPUB och kan därför bara läsas av speciella e-boksläsare och appar. Filformatet är DRM-skyddat och kan inte konverteras till andra format. Detta göra e-böckerna mindre tillgängliga för dem som använder andra tjänster och system. För att kunna läsa böcker krävs ofta tjänster levererade av tredje part, t.ex. ett Adobe ID. Det är på så vis osäkert huruvida person- och sekretessbelagda uppgifter läcker till utomstående aktörer.

Vidare tar inte förlagen sitt ansvar för att publicera fler böcker i elektronisk form. I skrivande stund finns ca 20,000 titlar i deras utbud. Från 650 olika förlag.(1) Det säger sig självt att väldigt mycket har uteblivit. Förutom detta finns även en enorm backlist av tidigare publicerade verk. Det här är allvarligt eftersom det handlar om att tillgängliggöra information och kultur för fler.

(1) Axiell Media http://www.axiellmedia.com/bibliotekstjanster/ (hämtad 2017-0307)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Sofia Hartelius Yrkande B06-Y09 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:


Piratpartiet värnar medborgarnas rätt till fri kultur och detta är ett återkommande ämne i principprogrammet. Exempelvis står det i kapitel 3.5, 1:a stycket:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”


Det finns många fördelar med e-böcker för läsaren. Materialet är miljövänligt, snabbt levererat och lätt att lagra. För biblioteken däremot uppstår problem på grund av upphovsrätt. En elektronisk bok är många gånger dyrare än en tryckt. Detta leder till att många folkbibliotek väljer att sätta upp ett maxantal för hur många e-böcker en låntagare kan låna åt gången. Det blir inte bättre av att e-boksformaten är snäva och enbart kan läsa genom vissa appar och operativsystem.

E-böcker
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B06-Y01 (Jämkad med yrkande B06-Y07)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B06-Y07 (Jämkad med yrkande B06-Y08)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B06-Y08 (Jämkad med yrkande B06-Y09)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B06-Y02 (Jämkad med yrkande B06-Y05)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B06-Y04 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B06-Y05 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B06-Y03 (Jämkad med yrkande B06-Y06)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B06-Y06 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 23:08 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y04:
att Många bibliotek tvingas, på grund av kostnaderna att sätta ett tak för antal lån per låntagare.

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar förstås läsaren. Det är heller inte helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra.
Jag lade till ett "inte" som verkade saknas i den sista meningen.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:03 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y01:
att Kostnaderna för e-böcker är för höga. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Med för höga kostnader för e-böcker blir andra biblioteksfunktioner lidande. Dyrt blir det för att e-boken debiteras per nedladdning. Det är orimligt att ett material som är miljövänligare och billigare att producera än en tryckt bok ska vara så mycket dyrare bara för att den är elektronisk. Licensen för e-böcker ska se ut som den som är för tryckta böcker.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:03 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y02:
att Många bibliotek tvingas, på grund av kostnaderna att sätta ett tak för antal lån per låntagare.

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar förstås läsaren. Det är heller inte helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:03 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y04:
att Många bibliotek tvingas, på grund av kostnaderna att sätta ett tak för antal lån per låntagare.

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar förstås läsaren. Det är heller inte helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:05 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y03:
att Utbudet av e-boksformat är för snävt och otillgängligt. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

E-böcker kommer ofta i snäva format som EPUB. De kan bara läsas av speciell programvara så därför krävs ofta tredje part. Formaten är ofta DRM-skyddade och går inte att konvertera. Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan DRM-skydd och utan krav på ett visst operativsystem eller mjukvara för ett visst företag.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 11:49 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Att på bibliotek begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar läsaren, och det är inte heller helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra."
Säger samma sak men med bättre formulering.
2017-04-22, 14:32 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y04:
Många bibliotek tvingas, på grund av kostnaderna att sätta ett tak för antal lån per låntagare.

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar förstås läsaren. Det är heller inte helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra.
2017-04-22, 14:33 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Utlåning av e-böcker ska vara möjligt utan DRM-skydd och utan krav på att läsaren ska använda ett visst operativsystem eller mjukvara från ett visst företag"..
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 18:58 #10
Inte uppkopplad
Sv: B06 Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek -
Citat:
Ursprungligen postat av MattiasR Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Utlåning av e-böcker ska vara möjligt utan DRM-skydd och utan krav på att läsaren ska använda ett visst operativsystem eller mjukvara från ett visst företag"..
Jag kanske missförstår, men hur skulle det fungera? Vilken filtyp förlitar sig inte på mjukvara?
2017-04-22, 21:05 #11
Inte uppkopplad
Sv: B06 Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag kanske missförstår, men hur skulle det fungera? Vilken filtyp förlitar sig inte på mjukvara?
Jag tror att tanken är att en öppen standard skall användas, som det finns flera olika program från olika leverantörer, och för olika operativsystem, som kan läsa.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:02 #12
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y02 till fördel för B06-Y05.

Mitt bortjämkade B06-Y02:
Många bibliotek tvingas, på grund av kostnaderna att sätta ett tak för antal lån per låntagare.

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar förstås läsaren. Det är heller inte helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra.

B06-Y05, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Att på bibliotek begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar läsaren, och det är inte heller helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra."


Detta är en bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:02 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y03 till fördel för B06-Y06.

Mitt bortjämkade B06-Y03:
Utbudet av e-boksformat är för snävt och otillgängligt. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

E-böcker kommer ofta i snäva format som EPUB. De kan bara läsas av speciell programvara så därför krävs ofta tredje part. Formaten är ofta DRM-skyddade och går inte att konvertera. Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan DRM-skydd och utan krav på ett visst operativsystem eller mjukvara för ett visst företag.

B06-Y06, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Utlåning av e-böcker ska vara möjligt utan DRM-skydd och utan krav på att läsaren ska använda ett visst operativsystem eller mjukvara från ett visst företag"..


Detta är en bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:27 #14
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y01:
Kostnaderna för e-böcker är för höga. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Med för höga kostnader för e-böcker blir andra biblioteksfunktioner lidande. Dyrt blir det för att e-boken debiteras per nedladdning. Det är orimligt att ett material som är miljövänligare och billigare att producera än en tryckt bok ska vara så mycket dyrare bara för att den är elektronisk. Licensen för e-böcker ska se ut som den som är för tryckta böcker.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:29 #15
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B06-Y01:
Kostnaderna för e-böcker är för höga. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Med för höga kostnader för e-böcker blir andra biblioteksfunktioner lidande. Dyrt blir det för att e-boken debiteras per nedladdning. Det är orimligt att ett material som är miljövänligare och billigare att producera än en tryckt bok ska vara så mycket dyrare bara för att den är elektronisk. Licensen för e-böcker ska se ut som den som är för tryckta böcker.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:37 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y07:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard
Bättre formulering. Samlar allt i ett yrkande.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:38 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y01 till fördel för B06-Y07.

Mitt bortjämkade B06-Y01:
Kostnaderna för e-böcker är för höga. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Med för höga kostnader för e-böcker blir andra biblioteksfunktioner lidande. Dyrt blir det för att e-boken debiteras per nedladdning. Det är orimligt att ett material som är miljövänligare och billigare att producera än en tryckt bok ska vara så mycket dyrare bara för att den är elektronisk. Licensen för e-böcker ska se ut som den som är för tryckta böcker.

B06-Y07, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:39 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Att på bibliotek begränsas till ett fåtal lån i tidsperioder hämmar läsaren, och det är inte heller helt rättvist gentemot biblioteksanvändaren. Vid nedladdning av e-böcker kan tekniska problem uppstå och e-boken kan bli oläslig, något som inte är helt ovanligt. Då står biblioteksanvändaren utelåst från systemet. Inga digitala spärrar för utlån får förekomma. Det ska till exempel inte finnas ett tak för hur många lån en låntagare kan göra."
Jag har skrivit ett nytt förslag på yrkande. I det förlsaget finns även punkten om licensen för e-böcker.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:40 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Utlåning av e-böcker ska vara möjligt utan DRM-skydd och utan krav på att läsaren ska använda ett visst operativsystem eller mjukvara från ett visst företag"..
Med mitt nya förslag på yrkande är den här överflödig.
2017-04-23, 13:44 #20
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y06:
mötet antar ställningstagandet "Utlåning av e-böcker ska vara möjligt utan DRM-skydd och utan krav på att läsaren ska använda ett visst operativsystem eller mjukvara från ett visst företag"..
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:39 #21
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B06-Y07:
Piratpartiet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:39 #22
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B06-Y07:
Piratpartiet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:40 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y08:
att mötet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard
Ändrade från Piratpartiet till mötet
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:40 #24
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y07 till fördel för B06-Y08.

Mitt bortjämkade B06-Y07:
Piratpartiet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard

B06-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 19:51 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y09:
att mötet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik.


Piratpartiet värnar medborgarnas rätt till fri kultur och detta är ett återkommande ämne i principprogrammet. Exempelvis står det i kapitel 3.5, 1:a stycket:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”


Det finns många fördelar med e-böcker för läsaren. Materialet är miljövänligt, snabbt levererat och lätt att lagra. För biblioteken däremot uppstår problem på grund av upphovsrätt. En elektronisk bok är många gånger dyrare än en tryckt. Detta leder till att många folkbibliotek väljer att sätta upp ett maxantal för hur många e-böcker en låntagare kan låna åt gången. Det blir inte bättre av att e-boksformaten är snäva och enbart kan läsa genom vissa appar och operativsystem.

E-böcker
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard
Nytt försök. Hoppas att formatet godkänns och att budskapet framgår tydligt.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 19:53 #26
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y08 till fördel för B06-Y09.

Mitt bortjämkade B06-Y08:
mötet antar följande sakpolitik:
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard

B06-Y09, som jag tycker bättre om:
mötet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik.


Piratpartiet värnar medborgarnas rätt till fri kultur och detta är ett återkommande ämne i principprogrammet. Exempelvis står det i kapitel 3.5, 1:a stycket:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”


Det finns många fördelar med e-böcker för läsaren. Materialet är miljövänligt, snabbt levererat och lätt att lagra. För biblioteken däremot uppstår problem på grund av upphovsrätt. En elektronisk bok är många gånger dyrare än en tryckt. Detta leder till att många folkbibliotek väljer att sätta upp ett maxantal för hur många e-böcker en låntagare kan låna åt gången. Det blir inte bättre av att e-boksformaten är snäva och enbart kan läsa genom vissa appar och operativsystem.

E-böcker
- Licensen för elektroniska böcker ska se ut som den för tryckta böcker.
- Digitala spärrar, så som utlåningstak får ej förekomma.
- Utbudet bör breddas och tillgängliggöras för fler medborgare.
- Inga DRM-skydd på materialet får förekomma.
- Filformatet måste vara öppen standard


Den här borde stämma bättre överens med formalian.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com