Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument

I alla tider har människan försökt förenkla och förbättra sitt arbete med hjälp av verktyg. Från plogen till traktorn till jordbruksroboten och från egenodlat till livsmedelsbutik med själv-checkout. De tekniska system och den hårdvara vi idag har tillgång till har förändrat automatiseringen. Den går allt fortare - och den kan också appliceras på mer komplexa områden. Bilar blir självkörande, bokföring automatiseras. Datorer vinner inte bara i schack utan i Go och poker mot människor och är redan arbetshästar på finansmarknaden. Automatiseringen minskar drastiskt vissa arbetsområden, utan att nödvändigtvis ge upphov till lika många nya arbetstillfällen. Det betyder både att vi måste ha kunskap om det, som att vi behöver förbereda i utbildningsväsendet för ett liv där teknik är ett naturligt verktyg. Automatiseringen är inte en tillfällig fluga utan en del av en utveckling som vi påbörjade med den första flintyxan. Vi ska både vara teknikpositiva, men också medvetna och alltid väga integritet och transparens mot utveckling för att hitta rätt balans mellan framsteg och medborgerliga rättigheter.

Vi behöver också se över skattesystemet. En stor del av skatteintäkterna är baserad på hur många timmar en arbetare är på jobbet. Inte på effektivitet, utan på närvaro. Arbetstid blir ett värdemått. Det är en förlegad syn som hänger kvar från ett industriellt samhälle. På grund av automatiseringen arbetar vi allt kortare del av våra liv, en förändring som pågått sedan 1970-talet. Vi behöver en bred diskussion över alla partigränser för att titta på hur framtidens skattesystem ska se ut i det digitala samhället.

Samtidigt gör ett lapptäcke av olika subventioner, bidrag och stöd, att den som inte har ett arbete, eller arbetar för lite tid, blir beroende av ett komplext nät av krav som förändras. En del stödåtgärder är inkomstbaserade, andra är det inte. Vi måste se till att samhällets stöd till de som inte har en egen intäkt är smidig, lättförståelig, likvärdig, transparent och att den i högre grad bygger på motiverande faktorer istället för sanktionsbaserade faktorer. Vi behöver slå ihop och samordna bidragssystemen. Vi behöver också se över möjligheten för ett mer enhetligt stödsystem för den som inte har annan inkomst.

Parallellt vill vi stödja en ökad kreativitet, en ökad kollaboration och frivilliga krafters bidrag till utveckling av samhället. Vi vill också stärka möjligheten att utbilda sig genom hela livet för att kunna ställa om när yrken och arbetsmöjligheter förändras. Morgondagens arbetsmarknad handlar mer om kompetenser och kunskaper än om specifika yrkesfärdigheter för fler och fler.

Vi tror att morgondagens arbetsmarknad präglas av att Sverige fortsätter resan mot en tjänste- och kunskapsekonomi, och att det inte duger för samhället att ha stödstrukturer som är baserade på ett starkt industriellt samhälle med tillverkningsfokus.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:flintberg

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: flintberg Yrkande B23-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att nedanstående text antas som arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument för partiet:

"I alla tider har människan försökt förenkla och förbättra sitt arbete med hjälp av verktyg. Från plogen till traktorn till jordbruksroboten och från egenodlat till livsmedelsbutik med själv-checkout. De tekniska system och den hårdvara vi idag har tillgång till har förändrat automatiseringen. Den går allt fortare - och den kan också appliceras på mer komplexa områden. Bilar blir självkörande, bokföring automatiseras. Datorer vinner inte bara i schack utan i Go och poker mot människor och är redan arbetshästar på finansmarknaden. Automatiseringen minskar drastiskt vissa arbetsområden, utan att nödvändigtvis ge upphov till lika många nya arbetstillfällen. Det betyder både att vi måste ha kunskap om det, som att vi behöver förbereda i utbildningsväsendet för ett liv där teknik är ett naturligt verktyg. Automatiseringen är inte en tillfällig fluga utan en del av en utveckling som vi påbörjade med den första flintyxan. Vi ska både vara teknikpositiva, men också medvetna och alltid väga integritet och transparens mot utveckling för att hitta rätt balans mellan framsteg och medborgerliga rättigheter.

Vi behöver också se över skattesystemet. En stor del av skatteintäkterna är baserad på hur många timmar en arbetare är på jobbet. Inte på effektivitet, utan på närvaro. Arbetstid blir ett värdemått. Det är en förlegad syn som hänger kvar från ett industriellt samhälle. På grund av automatiseringen arbetar vi allt kortare del av våra liv, en förändring som pågått sedan 1970-talet. Vi behöver en bred diskussion över alla partigränser för att titta på hur framtidens skattesystem ska se ut i det digitala samhället.

Samtidigt gör ett lapptäcke av olika subventioner, bidrag och stöd, att den som inte har ett arbete, eller arbetar för lite tid, blir beroende av ett komplext nät av krav som förändras. En del stödåtgärder är inkomstbaserade, andra är det inte. Vi måste se till att samhällets stöd till de som inte har en egen intäkt är smidig, lättförståelig, likvärdig, transparent och att den i högre grad bygger på motiverande faktorer istället för sanktionsbaserade faktorer. Vi behöver slå ihop och samordna bidragssystemen. Vi behöver också se över möjligheten för ett mer enhetligt stödsystem för den som inte har annan inkomst.

Parallellt vill vi stödja en ökad kreativitet, en ökad kollaboration och frivilliga krafters bidrag till utveckling av samhället. Vi vill också stärka möjligheten att utbilda sig genom hela livet för att kunna ställa om när yrken och arbetsmöjligheter förändras. Morgondagens arbetsmarknad handlar mer om kompetenser och kunskaper än om specifika yrkesfärdigheter för fler och fler.

Vi tror att morgondagens arbetsmarknad präglas av att Sverige fortsätter resan mot en tjänste- och kunskapsekonomi, och att det inte duger för samhället att ha stödstrukturer som är baserade på ett starkt industriellt samhälle med tillverkningsfokus."


Yrkanden

Av: flintberg Yrkande B23-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att nedanstående text antas som arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument för partiet:

"I alla tider har människan försökt förenkla och förbättra sitt arbete med hjälp av verktyg. Från plogen till traktorn till jordbruksroboten och från egenodlat till livsmedelsbutik med själv-checkout. De tekniska system och den hårdvara vi idag har tillgång till har förändrat automatiseringen. Den går allt fortare - och den kan också appliceras på mer komplexa områden. Bilar blir självkörande, bokföring automatiseras. Datorer vinner inte bara i schack utan i Go och poker mot människor och är redan arbetshästar på finansmarknaden. Automatiseringen minskar drastiskt vissa arbetsområden, utan att nödvändigtvis ge upphov till lika många nya arbetstillfällen. Det betyder både att vi måste ha kunskap om det, som att vi behöver förbereda i utbildningsväsendet för ett liv där teknik är ett naturligt verktyg. Automatiseringen är inte en tillfällig fluga utan en del av en utveckling som vi påbörjade med den första flintyxan. Vi ska både vara teknikpositiva, men också medvetna och alltid väga integritet och transparens mot utveckling för att hitta rätt balans mellan framsteg och medborgerliga rättigheter.

Vi behöver också se över skattesystemet. En stor del av skatteintäkterna är baserad på hur många timmar en arbetare är på jobbet. Inte på effektivitet, utan på närvaro. Arbetstid blir ett värdemått. Det är en förlegad syn som hänger kvar från ett industriellt samhälle. På grund av automatiseringen arbetar vi allt kortare del av våra liv, en förändring som pågått sedan 1970-talet. Vi behöver en bred diskussion över alla partigränser för att titta på hur framtidens skattesystem ska se ut i det digitala samhället.

Samtidigt gör ett lapptäcke av olika subventioner, bidrag och stöd, att den som inte har ett arbete, eller arbetar för lite tid, blir beroende av ett komplext nät av krav som förändras. En del stödåtgärder är inkomstbaserade, andra är det inte. Vi måste se till att samhällets stöd till de som inte har en egen intäkt är smidig, lättförståelig, likvärdig, transparent och att den i högre grad bygger på motiverande faktorer istället för sanktionsbaserade faktorer. Vi behöver slå ihop och samordna bidragssystemen. Vi behöver också se över möjligheten för ett mer enhetligt stödsystem för den som inte har annan inkomst.

Parallellt vill vi stödja en ökad kreativitet, en ökad kollaboration och frivilliga krafters bidrag till utveckling av samhället. Vi vill också stärka möjligheten att utbilda sig genom hela livet för att kunna ställa om när yrken och arbetsmöjligheter förändras. Morgondagens arbetsmarknad handlar mer om kompetenser och kunskaper än om specifika yrkesfärdigheter för fler och fler.

Vi tror att morgondagens arbetsmarknad präglas av att Sverige fortsätter resan mot en tjänste- och kunskapsekonomi, och att det inte duger för samhället att ha stödstrukturer som är baserade på ett starkt industriellt samhälle med tillverkningsfokus."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #296711
Standard Sv: B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument - 2017-04-13, 16:12

Jag förstår inte vad som menas med "En stor del av skatteintäkterna är baserad på hur många timmar en arbetare är på jobbet."

Vilka skatter skulle det vara? Inkomstskatten är baserad på hur många kronor man tjänar, inte hur många timmar man arbetar. Sen må det vara så att lönen ofta är satt efter hur många timmar man arbetar, men då är det ju lönesystemet det är fel på, inte skattesystemet.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com